Menu Close

6. Lecke: Koreai tiszteletiség

Click here for a workbook to go along with this lesson.

This Lesson is also available in Español, Русский, Português, Nederlands, Deutsch, Français, Ελληνικά, 中文, български, العربية and עִבְרִית‎

These videos are available to reinforce this lesson:

Sentence Practice, Conjugation Practice, Dictation, Lesson Recap

Click here for a free PDF of this lesson.

 

Új szavak

Az egyszerűség kedvéért az új szavak szófaj szerinti csoportokban (főnév, ige, melléknév és határozószó) szerepelnek.

Klikkelj a magyar szóra és további információt, illetve példamondatokat találsz a szó használatához angol nyelven. (Egyelőre valószínűleg nem fogod érteni a koreai mondatokban használt nyelvtant, de hasznos ezeket látni, ahogy haladsz a tanulással.)

A szavakat és extra információt rendezetten (angol nyelven) megtalálod egy PDF fájlban itt.

Ha tornáztatni szeretnéd az agyadat a szavak felismerésével, próbáld megtalálni az új szavakat a 25 Szókereső gyakorlatban.

Főnevek:
신발 = cipő

남방 = ing

질문 = kérdés

문제 = kérdés, probléma

나이 = életkor

화장실 = mellékhelyiség, fürdőszoba

부장님 = főnök

분위기 = vminek a légköre

= tea

바지 = nadrág

교실 = tanterem

급식 = menzaétel (étel az iskolában)

교감선생님 = iskolaigazgató-helyettes

교장선생님 = iskolaigazgató

= ragasztó

수도 = főváros

= üveg

= betegség

생선 = hal

야채 = zöldség

언덕 = hegy

선물 = ajándék

기타 = gitár

종이 = papír

우유 = tej

손목 = csukló

시계 = (fali-/kar-)óra

손목시계 = karóra

영화 = (mozi)film

Igék
노력하다 = próbálkozni, erőfeszítést tenni

앉다 = (le)ülni

만지다 = megérinteni

자다 = aludni

보다 = látni

기다리다 = várni, várakozni

청소하다 = takarítani

약속하다 = ígéretet tenni

듣다 = hallani

들어보다 = hallgatni

그만하다 = abbahagyni

운동하다 = edzeni

놀라다 = meglepődni

Melléknevek:
빠르다 = gyorsnak lenni

느리다 = lassúnak lenni

착하다 = rendesnek, kedvesnek lenni

Határozószavak és egyéb szavak
= hamar

항상 = mindig

= hét (hét nap)

아래 = alatt, alja

Összesen 1050 új szó van az első szint leckéiben. 

Mindegyik szóhoz kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod letölteni.

A szavak tanulásában segíthet a Memrise tool (angolul).

Ha szeretnéd folyamatossá téve hallgatni a szavakat, a Szókincs gyakorló videóval megteheted.

 

 

Ige/melléknév ragozás és a tiszteletiség szintjei

Az 5. Leckében megtanultad a mondatzáró végződés (ige- és melléknévragozás) egyik múlt, jelen és jövőidejű ragozását, az egyszerű formát. Azt is megtanultad, hogy ez a ragozás szinte egyáltalán nem fordul elő élőbeszédben, legtöbbször írott formában, könyv-, vizsga-, cikk- vagy naplóíráskor használatos. Ebben a leckében megtanulod azokat az alapvető ragozási formákat, amiket az élőbeszédben használ a koreai nyelv.

 

A tiszteletiség a koreai nyelvben

Eddig a pontig nem hallottál semmit a tiszteletiségről, ezen a weboldalon legalábbis nem. A koreai nyelvben, attól függően, hogy kihez beszélsz, ugyanannak a szónak különböző ragozott alakjait kell használni. A ragozás formái a tisztelet és udvariasság különböző fokozatait fejezik ki a hallgató felé. A hallgatónak a beszélőhöz viszonyított kora és/vagy pozíciója, rangja szerint másképpen kell beszélni és más ragozást kell használni.

A tiszteletiséget az angol nyelvhez képest magyarul egy fokkal egyszerűbb megérteni, hiszen a magyar nyelvben létezik a tegezés/magázás. Ugyanakkor, a koreai nyelvben nemcsak azokban az esetekben kell a tiszteletiségi ragozást használni, amikor magyarul is ezt tennénk. Például, ha valaki azt kérdezi tőled “hova mentél tegnap?” A válasz így hangzik:

Én tegnap iskolába mentem.

Magyarul, attól függetlenül, hogy a barátnőd nagyapjához vagy a legjobb barátodhoz beszélsz-e, ez a mondat ugyanúgy néz ki és ugyanúgy hangzik. Koreai nyelven, ha a hallgató idősebb vagy magasabb a rangja, ebben a mondatban is magasabb beszédszintű ragozást kell használni. Kivétel nélkül mindig így kell tenni, függetlenül a mondat tartalmától (talán azzal az egy kivétellel, ha éppen most kezdtél csak koreaiul tanulni, ebben az esetben a koreai emberek valószínűleg megbocsátják ha hibázol).

Elmesélek egy nagyon vicces esetet, ami velem esett meg. Néhány hónappal azelőtt kezdtem koreaiul tanulni, hogy Koreába költöztem. Nem tanultam túl sokat vagy túl gyakran, ezért a koreai tudásom igencsak kevés volt. Amikor megérkeztem a szöuli reptérre, rögtön az iskolába vittek és bemutattak az iskolaigazgatómnak. Az igazgató azt mondta “Nagyon örülök, hogy az iskolánkban fog dolgozni”. Erre én azt válaszoltam:

나도 (az “én is” tegező/informális változata)

Ahelyett, hogy lenyűgözte volna, hogy legalább néhány szót beszélek koreaiul, úgy nézett rám, mintha valaki elrabolta volna a lányát.

Soha, soha ne becsüld alá a tiszteletiségi ragozást a koreai nyelvben!

Tartsd észben, hogy a ragozott alakok mindegyikének ugyanaz a jelentése, csak a tiszteletiség szintjeiben különböznek. Az alábbi ragozási formákat fogod ebben a leckében megtanulni:

  1. Informális-alacsony udvariasság
    Akkor használd, amikor olyan emberekkel beszélsz, akik a barátaid, akikhez közel állsz, akik nálad fiatalabbak, illetve a családtagjaid.
  2. Informális-udvarias
    Ez a legtöbb beszédhelyzetben használt és használható forma. Még a hivatalos helyzetekben is használható, habár “informális” formának hívják. Ez az a forma, amit az emberek a leggyakrabban használnak, ha ki akarják fejezni a hallgató, beszédpartner felé a tiszteletüket.
  3. Hivatalos-udvarias
    Ez nagyon magas udvariassági szintű/tiszteletiségi forma, amit akkor kell használni, amikor olyan emberekhez beszélsz, akik sok tiszteletet érdemelnek a beszélőtől. Nehéz pontosan elmagyarázni, de az ‘informális-udvarias’ és ‘hivatalos-udvarias’ beszédszintek között nem nagy a különbség. Ha e két utóbbi beszédszint egyikét használod, senkit nem fogsz megsérteni.

Ezeken túl, az előző leckében már megtanultad az “egyszerű formát”. Megjegyzem, hogy a tiszteletiség szintjeinek elnevezése minden forrásban eltérő, én ezeket a megnevezéseket választottam.

Mielőtt elkezdenénk, emlékezz az 5. Leckében tanultakra! Amikor mondatzáró végződést (ige és melléknév) ragozunk, azaz a szótőhöz adunk valamit, ha a szótő utolsó magánhangzója ㅏ vagy ㅗ, ez a valami 아 lesz, plusz a rag befejező része. Ha a szótő utolsó magánhangzója nem ㅏ vagy ㅗ, ez a valami 어 lesz, plusz a rag befejező része. Ha pedig a szótő utolsó szótagja 하,  a szótőhöz 하여-t adunk, ami 해-re rövidülhet.

Az előző leckében azt is megtanultad, hogy ha a szótő magánhangzóban végződik, amikor múltidőben ragozunk az “~았/었다” összeolvad a szótővel.

Ebben a leckében két ragozásnál lesz szükség arra, hogy ~아/어-t adjunk a szótőhöz. Amikor ~아/어-t adunk a szótőhöz, ugyanaz a szabály érvényes, mint az előző leckében, azaz ha ~아/어-t adunk egy magánhangzóra végződő szótőhöz, az ~아/어 összeolvad a szótővel. Például:

가다 + ~아/어 = 가 (가 + 아)
오다 + ~아/어 = 와 (오 + 아)
배우다 + ~아/어 = 배워 (배우 + 어)
끼다 + ~아/어 = 껴 (끼 + 어)
나서다 + ~아/어 = 나서 (나서 + 어)
켜다 + ~아/어 = 켜 (켜 + 어)
하다 + ~아/어 = 해 (하 + 여)

Ezzel szemben, ha a szótő mássalhangzóra végződik, amikor az ~아/어-t a szótőhöz kapcsoljuk, az nem olvad össze. Például:

먹다 + ~아/어 = 먹어 (먹 + 어)
앉다 + ~아/어 = 앉아 (앉 + 아)

Sok olyan helyzet van, amikor ~아/어-t (vagy más magán-, mássalhangzót) kell a szótőhöz adni. A mondatzáró végződés ragozása csak egy ezek közül. Tartsd ezt a szabályt mindig észben, mert ebben a leckében is és a tanulmányaid során folyamatosan használni fogod.

 

Igék

Jelenidő

Az 5. Leckében megtanultad, hogy az igéket jelenidőben a ㄴ/는다 szótőhöz adásával ragozzuk. Ismétlésként:

먹다 = enni (nem ragozott alak)

나는 먹는다 = én eszek (ragozott alak – jelenidő)
배우다 = tanulni (nem ragozott alak)
나는 배운다 = én tanulok (ragozott alak – jelenidő)

Ezen túl három olyan jelenidejű ragozás van, amit ismerned kell:

1) Informális-alacsony udvariasság

Csupán ~어/아/여-t kell az ige szótövéhez adni:

Emlékezz, az “én” informális formája a 나, a formális pedig저. Éppen ezért az informális, alacsony udvariasságú helyzetekben és mondatvégződési ragozásoknál mindig 나  szerepel a mondatban. Ezzel szemben, formális helyzetekben, a formális mondatvégződési ragozás esetén 저 kerül  a mondatba.

나는 항상 저녁에 음식을 먹어 = Én mindig eszek ételt este (먹 + 어)
나는 나의 선생님을 항상 봐 = Én mindig látom a tanáromat (보 + 아)
나는 항상 아침에 운동해 = Én reggel mindig edzek (운동하 + 여)

Az 1. Leckében megismerted az ~에 rag szerepét, ami helyet vagy időt jelez, ahol vagy amikor a mondatbeli cselekvés történik. Azóta már több példát is láttál arra, hogyan használjuk az ~에 ragot a hely jelölésére, de arra még nem, hogy hogyan jelöli az időt. Ez csak egy gyors emlékeztető arra, hogy az ~에, egyebek mellett a mondat azon részéhez is kapcsolódhat, ami az időt jelzi.

Figyeld meg, hogy a fenti mondatokban a “항상” (mindig) különböző helyeken áll. Határozószavak általában a beszélő szándéka szerint bárhol állhatnak. A határozószavak használatát és mondaton belüli helyét a 8. Leckében mutatom meg.

2) Informális-udvarias

Ezt ugyanúgy képezzük, mint az ‘informális-alacsony udvariassági’ formát, csak a szó végéhez csatlakoztatjuk még a ‘~요’ végződést. A koreai nyelvben bárminek a végére ~요-t téve az növeli a tiszteleti szintet:

저는 항상 저녁에 음식을 먹어요 = Én mindig eszek ételt este (먹 + 어요)
저는 저의 선생님을 항상 봐요 = Én mindig látom a tanáromat (보 + 아요)
저는 항상 아침에 운동해요 = Én reggel mindig edzek (운동하 + 여요)

3) Hivatalos-udvarias

Ez az 5. Leckében tanultakhoz (azaz, hogy ~ㄴ/는다-t adunk a szótőhöz) nagyon hasonlatosan képződik. A hivatalos-udvarias tiszteletiségi mondatzáró végződést az ~ㅂ니다/습니다 szótőhöz adásával képezzük. Ha a szótő magánhangzóban végződik ~ㅂ-t adunk az utolsó szótaghoz, amit 니다 követ. Ha a szótő mássalhangzóban végződik, a szótő ~습니다 végződést kap.

저는 항상 저녁에 음식을 먹습니다 = Én mindig eszek ételt este (먹 + 습니다)
저는 저의 선생님을 항상 봅니다 = Én mindig látom a tanáromat (보 + ㅂ니다)
저는 항상 아침에 운동합니다 = Én reggel mindig edzek (운동하 + ㅂ니다)

Múltidő

Az 5. Leckében megtanultad a szótőhöz 었다/았다/였다-t adva múltidőben hogyan ragozzuk az igéket. Ismétlésként:

먹다 = enni (nem ragozott alak)
나는 먹었다 = én ettem (ragozott alak – múltidő)

배우다 = tanulni (nem ragozott alak)
나는 배웠다 = én tanultam (ragozott alak – múltidő)

A három új ragozási forma egyszerű lesz:

1) Informális-alacsony udvariasság

Ahelyett, hogy 었다/았다/였다-t adnánk a szótőhöz, levágjuk a 다-t és 어-t teszünk az 었/았/였 mögé:

나는 먹었어 = én ettem (먹 + 었어)
나는 들어봤어 = én hallgattam (들어보 + 았어)
나는 운동했어 = én edzettem (운동하 + 였어)

2) Informális-udvarias

Egyszerűen 요-t adunk az informális-alacsony udvariassági végződéshez:

저는 먹었어요 = én ettem (먹 + 었어요)
저는 들어봤어요 = én hallgattam (들어보 + 았어요)
저는 운동했어요 = én edzettem (운동하 + 였어요)

3) Hivatalos-udvarias

Azután, hogy a 다 helyett/helyére 었/았/였-t kapcsolunk, még megkapja a 습니다 végződést:

저는 먹었습니다 = én ettem (먹 + 었습니다)
저는 들어봤습니다 = én hallgattam (들어보 + 았습니다)
저는 운동했습니다 = én edzettem (운동하 + 였습니다)

 

Jövőidő

Az 5. Leckében megtanultad hogyan ragozzuk az igéket jövőidőben a szótőhöz 겠다 -t adva. Ismétlésként:

먹다 = enni (nem ragozott alak)
나는 먹겠다 = enni fogok (ragozott alak – jövőidő)
배우다 = tanulni (nem ragozott alak)
나는 배우겠다 = tanulni fogok (ragozott alak – jövőidő)

A három új ragozási forma nagyon egyszerű lesz:

1) Informális-alacsony udvariasság

A szótőhöz nem 겠다-t adunk, hanem levágjuk a 다-t és a 겠 mögé 어 kerül:

나는 먹겠어 = enni fogok (먹 + 겠어)
나는 배우겠어 = tanulni fogok (배우 + 겠어)

 

2) Informális-udvarias

Egyszerűen 요-t adunk az informális-alacsony udvariassági végződéshez:

저는 먹겠어요 = enni fogok (먹 + 겠어요)
저는 배우겠어요 = tanulni fogok (배우 + 겠어요)

 

3) Hivatalos-udvarias

A 겠 mögé 다 helyett 습니다 kerül:

저는 먹겠습니다 = enni fogok (먹 + 겠습니다)
저는 배우겠습니다 = tanulni fogok (배우 + 겠습니다)

Nézzük egy táblázatban az összes igeragozást, amit ismersz. A táblázat tartalmazza az 5. Leckében tanult formát is, amit gyakran “formális-alacsony udvariassági”, “hivatalos-alacsony udvariassági”, “egyszerű” vagy “napló” formának hívnak.

먹다 Múlt Jelen Jövő
Informális-alacsony udvariasság 먹었어 먹어 먹겠어
Informális-udvarias 먹었어요 먹어요 먹겠어요
Egyszerű forma 먹었다 먹는다 먹겠다
Hivatalos-udvarias 먹었습니다 먹습니다 먹겠습니다

 

자다 Múlt Jelen Jövő
Informális-alacsony udvariasság 잤어 자겠어
Informális-udvarias 잤어요 자요 자겠어요
Egyszerű forma 잤다 잔다 자겠다
Hivatalos-udvarias 잤습니다 잡니다 자겠습니다

 

이해하다 Múlt Jelen Jövő
Informális-alacsony udvariasság 이해했어 이해해 이해하겠어
Informális-udvarias 이해했어요 이해해요 이해하겠어요
Egyszerű forma 이해했다 이해한다 이해하겠다
Hivatalos-udvarias 이해했습니다 이해합니다 이해하겠습니다

.

 

Melléknevek

A melléknevek ezen három tiszteleti ragozása szerencsére teljesen megegyezik az igék ragozásával. Egyedül az egyszerű formában van nagy különbség az igék és melléknevek ragozásában (amit az 5. Leckében vettünk). Tehát a melléknevek ‘Informális-alacsony udvariassági’, ‘Informális-udvarias’ és ‘Hivatalos-udvarias’ formában való ragozásához kövesd az igéknél megtanultakat:

비싸다 Múlt Jelen Jövő
Informális-alacsony udvariasság 비쌌어 비싸 비싸겠어
Informális-udvarias 비쌌어요 비싸요 비싸겠어요
Egyszerű forma 비쌌다 비싸다 비싸겠다
Hivatalos-udvarias 비쌌습니다 비쌉니다 비싸겠습니다

 

길다 Múlt Jelen Jövő
Informális-alacsony udvariasság 길었어 길어 길겠어
Informális-udvarias 길었어요 길어요 길겠어요
Egyszerű forma 길었다 길다 길겠다
Hivatalos-udvarias 길었습니다 깁니다 * 길겠습니다

*Rendhagyó ragozás. A rendhagyó alakokról a következő leckében lesz szó.

착하다 Múlt Jelen Jövő
Informális-alacsony udvariasság 착했어 착해 착하겠어
Informális-udvarias 착했어요 착해요 착하겠어요
Egyszerű forma 착했다 착하다 착하겠다
Hivatalos-udvarias 착했습니다 착합니다 착하겠습니다

 

1250 példamondat van az 1. Szinten. 

Mindegyikhez kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod egy csomagban letölteni.

Itt a vége ennek a leckének! Nagyon jól haladsz a koreai tanulással! Van néhány rendhagyó ige/melléknév, amiket mindenekelőtt meg kell tanulnod, ezért ezzel folytatjuk a következő leckében.

Rendben, minden világos! Kérem a következő leckét! Vagy,

Kattints ide a leckéhez tartozó gyakorlatsorért.