Menu Close

Глава 1 Урок 6

Речник

Думите са разделени на съществителни, глаголи, прилагателни и наречия за улеснение.

Натиснете думите на български, за да видите примери и информация как се използват (вероятно няма да разберете граматическите примери в тези изречения на този етап, но е добре да ги имате предвид преминавайки през уроците).

PDF файл със синтезирано представяне на думите и допълнителна информация може да намерите тук.  here.

Искате практика в разпознаването на тези думи? Опитайте се да ги намерите в тази кръстословица Word Searches.

Съществителни имена:

신발 = обувки

남방 = риза

질문 = въпрос

문제 = въпрос, проблем

나이 = години

화장실 = баня

부장님 = шеф

분위기 = атмосфера, усещане

= чай

바지 = панталони

교실 = класна стая

급식 = училищна храна

교감선생님 = заместник-директор

교장선생님 = директор

= лепило

수도 = столица

= шише, бутилка

= болест

생선 = риба

야채 = зеленчуци

언덕 = хълм

선물 = подарък

기타 = китара

종이 = хартия

우유 = мляко

손목 = китка

시계 = часовник

손목시계 = ръчен часовник

영화 = филм

Гааголи:

노력하다 = да опитам

앉다 = да седна

만지다 = да докосна

자다 = да спя

보다 = да виждам

기다리다 = да чакам

청소하다 =да обещая

듣다 = да чуя

들어보다 = да слушам

그만하다 = да спра

운동하다 = да тренирам

놀라다 = да се изненадам

Прилагателни имена:

빠르다 = бърз

느리다 =бавен

착하다 = добър, приятен

Обстоятелствени пояснения и други:

= скоро

항상 = винаги

= седмица

아래 = долу

Има повече от 1050 думи в Глава 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Може да свалите всички в един пакет тук  here.

Ако ви е нужна помощ да запомните всички тези нови думи, опитайте с  Memrise tool.

Ако искате да чуете повторни тези думи, опитайте тук.  Vocabulary Practice video.

 

 

Спрягане с ниво на учтивост

В Lesson 5 научихте как да спрягате глаголи и прилагателни в минало, сегашно и бъдеще време. Също така научихте, че тези форми рядко се използват в устната реч и най-често се срещат в книги, списания, тестове и  други писмени източници. В този урок ще научите най-често срещаните спрежения в устната реч.

 

Какво е “Ниво на учтивост” в корейския език?

До този момент не сте учили нищо за Нивото на учтивост (поне от този сайт). В корейския език, в зависимост с кого разговаряте, трябва да използвате различни спрежения на едни и същи думи. Различните спрежения отразяват учтивостта и респекта към човека, с когото разговаряте. В зависимост от тяхната възраст и/или позиция спрямо вас, се очаква вие да говорите по конкретен начин  с тях.

Донякъде е сходно с използването на учтива форма в българския език. Основната разлика е, че докато в българския език се ползва второ лице множествено число, в корейския език това се постига по напълно различен начин. В този език концепцията за род и число на думите е много по-различна и почти пренебрегната. Затова пък различни добавки имат ролята да изразяват различните степени на учтивост при спрягане на думите. Друг начин за надграждане на учтивостта е чрез думи като “моля” и “благодаря”, които в корейския често са част от гореспоменатите добавки (за което ще стане въпрос в бъдещи уроци).

На корейски трябва да се съобразявате със социалните норми и да ги прилагате в начина си на изказване. Освен ако не сте много начинаещ в езика (в този случай, някои корейци може и да не го отразят като проблем), трябва винаги да го правите.

Мога да ви разкажа забавна случка по този повод. Започнах да уча корейски няколко месеца преди да се преместя в Корея и мога да кажа, че не го учих достатъчно сериозно или често, и както можете да си представите, корейският ми беше на доста основно ниво. Когато пристигнах на летището в Сеул, бях закаран директно  до училището ми и бях представен на директора. Той каза “Много се радвам, че ще работите в моето училище”, на което аз отговорих:

나도 (ниското ниво на учтивост, което изразява “и на мен”)

Вместо да се впечатли от това, че въобще знам нещо на корейски, погледът който ми хвърли беше все едно някой е отвлякъл дъщеря му.

Никога, никога не подценявайте важността на нивото на учтивост в корейския език.

Имайте предвид, че всички тези спрежения с различни учтиви окончания имат един и същи смисъл. Ще научите как да използвате учтивите форми в този ред:

  1. Неофициален нисък респект
    Използва се, когато говорите с приятели, с хора, които са ви близки, с по-малки от вас или със семейството си. (Не е нужно да изразявате високо ниво на уважение)
  2. Неофициален висок респект
    Подходящ е в повечето ситуации, дори във формални (въпреки името си). Това е най-разпространеният начин на изразяване на хората, когато изразяват респект към човека, с когото разговарят.
  3. Официален висок респект
    Това е много висока форма на уважение. Трудно е да се обясни точно разликата между “неофициален висок респект” и “официален висок респект”, но честно казано тя не е толкова голяма. Независимо в коя от двете форми готовите, в повечето ситуации няма да обидите никого.

Имената на тези форми може да се различават в различните източници, но същността е една. В допълнение, в предишния урок научихте “простата форма”.

Преди да започнете си припомнете правилото, което научихте в Lesson 5: Когато се добавя нещо към корена на думата, ако последната гласна на корена еㅏ или ㅗ, трябва да добавите 아 + каквото и да добавяте. Ако последната гласна е различна отㅏ и ㅗ, трябва да добавите 어 + остатъка на добавката. Ако последната сричка на корена е 하, добавяте 하여, което може да бъде съкратено до 해.

Също така в предишния урок научихте, че ако корена на думата завършва на гласна, “~았/었다” се слива със самия корен при членуване в минало време.

В този урок, две от спреженията, които ще видите, изискват добавянето на ~아/어. Когато добавяме ~아/어 към корена на думата, важи същото правило. Тоест, ако ~아/어 се добавя към корен, завършващ на гласна, ~아/어 ще се обедини със самия корен. Например:

가다 + ~아/어 = 가 (가 + 아)
오다 + ~아/어 = 와 (오 + 아)
배우다 + ~아/어 = 배워 (배우 + 어)
끼다 + ~아/어 = 껴 (끼 + 어)
나서다 + ~아/어 = 나서 (나서 + 어)
켜다 + ~아/어 = 켜 (켜 + 어)
하다 + ~아/어 = 해 (하 + 여)

Респективно, ако коренът завършва на съгласна, ~아/어 се добавя, но не се слива. Например:

먹다 + ~아/어 = 먹어 (먹 + 어)
앉다 + ~아/어 = 앉아 (앉 + 아)

Има много ситуации, когато трябва да добавите ~아/어 (или други гласни и съгласни) към корена на думата. Спрягането е само един пример. Винаги имайте едно на ум за това правилно, тъй като ще го срещате, както в този урок, така и занапред.

 

Глаголи

Сегашно време

В Lesson 5 научихте как да спрягате глаголи в сегашно време като добавяте ㄴ/는다 към корена на думата. Да припомним:

먹다 = да ям (неспрегнато)

나는 먹는다 = Аз ям (спрегнато – сегашно време)
배우다 = да науча (неспрегнато)
나는 배운다 = Аз научавам (спрегнато – сегашно време)

Има още три спрежения в сегашно време, които трябва да знаете:

1) Неформален нисък респект

Всичко, което трябва да направите, е да добавите ~어/아/여 към корена на глагола:

Припомнете си, 나 е неформалния начин да кажете “аз”, а 저 е формалният. Като такива, винаги ще виждате 나  да бъде използвано в неформални ситуации с неформално спрежение. Респективно, ще виждате 저  във формални ситуации с формални спрежения.

나는 항상 저녁에 음식을 먹어 = Аз винаги ям храна вечер. (먹 + 어)
나는 나의 선생님을 항상 봐 = Аз винаги виждам учителия си. (보 + 아)
나는 항상 아침에 운동해 = Аз винаги тренирам сутрин. (운동하 + 여)

В Lesson 1 бяхте запознати с функциите на частицата ~에 , когато тя отбелязва място или време в изречението. Оттогава сте видели много случаи, в които ~에 се използва за сигниране на място, но не и на време. Това е просто карко напомняне, че ~에 е добавено, за да отбележи времето.

Също така обърнете внимание, че  “항상” (винаги) е поставено в две различни позиции. Обстоятелствените пояснения обикновено могат да бъдат поставяни навсякъде в изречението (освен като последна дума). Употребата и позицията им се обсъжда в  Lesson 8

 

2) Неформален висок респект

Прави се абсолютно същия начин като “неформален висок респект”, но се добавя ‘~요’ в края на думата. Добавянето на ~요 към края на всичко в корейския език го прави с по-висока степен на респект:

저는 항상 저녁에 음식을 먹어요 = Аз винаги ям храна вечер. (먹 + 어요)
저는 저의 선생님을 항상 봐요 = Аз винаги виждам учителя си. (보 + 아요)
저는 항상 아침에 운동해요 = Аз винаги тренирам сутрин. (운동하 + 여요)

 

3) Формален висок респект

Прави се сходно на спрягането, което научихте в Lesson 5. За да спрегнете глагол във формален висок респект, трябва да добавите ~ㅂ니다/습니다 към края на корена. Ако корена завършва на гласна, добавяте ~ㅂ към последната сричка и след това 니다. Ако корена завършва на съгласна, добавяте ~습니다.

저는 항상 저녁에 음식을 먹습니다 = Аз винаги ям храна вечер. (먹 + 습니다)
저는 저의 선생님을 항상 봅니다 = Аз винаги виждам учителя си. (보 + ㅂ니다)
저는 항상 아침에 운동합니다 = Аз винаги тренирам сутрин. (운동하 + ㅂ니다)

Минало време

В Lesson 5 научихте как да спрягате глаголи в минало време като добавяте 었다/았다/였다 към корена на думата. Да припомним:

먹다 = да ям (неспрегнато)
나는 먹었다 = Аз ядох (спрегнато – минало време)

배우다 = да науча (неспрегнато)
나는 배웠다 = Аз научих (спрегнато – минало време)

Трите нови спрежения би трябвало да са ви лесни сега:

1) Неформален нисък респект

Вместо да добавяте 었다/았다/였다 към корена, премахвате 다 и добавяте 어 след 었/았/였:

나는 먹었어 = Аз ядох. (먹 + 었어)
나는 들어봤어 = Аз слушах. (들어보 + 았어)
나는 운동했어 = Аз тренирах. (운동하 + 였어)

 

2) Неформален висок респект

Просто добавете 요 към края на спрежението в неформален нисък респект:

저는 먹었어요 = Аз ядох. (먹 + 었어요)
저는 들어봤어요 = Аз слушах. (들어보 + 았어요)
저는 운동했어요 = Аз тренирах. (운동하 + 였어요)

 

3) Формален висок респект

След като добавите 었/았/였, вместо 다, добавете 습니다:

저는 먹었습니다 = Аз ядох. (먹 + 었습니다)
저는 들어봤습니다 = Аз слушах. (들어보 + 았습니다)
저는 운동했습니다 = Аз тренирах. (운동하 + 였습니다)

 

Бъдеще време

В Lesson 5 научихте как да спрягате глаголи в бъдеще време като добавяте 겠다 към корена на думата. Да припомним:

먹다 = да ям (неспрегнато)
나는 먹겠다 = Аз ще ям. (спрегнато – бъдеще време)

배우다 = да науча (неспрегнато)
나는 배우겠다 = Аз ще науча (спрегнато – бъдеще време)

Трите нови спрежения би трябвало да са ви лесни сега:

 

1) Неформален нисък респект

Вместо да добавите 겠다 към корена на думата, премахнете 다 и добавете 어 след 겠:

나는 먹겠어 = Аз ще ям. (먹 + 겠어)
나는 배우겠어 = Аз ще науча. (배우 + 겠어)

 

2) Неформален висок респект

Просто добавете 요 към края на спрежението в неофициален нисък респект:

저는 먹겠어요 = Аз ще ям. (먹 + 겠어요)
저는 배우겠어요 = Аз ще науча. (배우 + 겠어요)

 

3) Формален висок респект

След 겠, вместо 다, добавете 습니다:

저는 먹겠습니다 = Аз ще ям. (먹 + 겠습니다)
저는 배우겠습니다 = Аз ще науча. (배우 + 겠습니다)

Нека погледнем спреженията в на няколко глагола в една обща таблица. Тя включва и спрежението, което научихте в Lesson 5, често наричано “Формален нисък респект,” “проста форма,” или “дневник форма”.

먹다 Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформален нисък 먹었어 먹어 먹겠어
Неформален висок 먹었어요 먹어요 먹겠어요
Проста форма 먹었다 먹는다 먹겠다
Формален висок 먹었습니다 먹습니다 먹겠습니다

 

자다 Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформален нисък 잤어 자겠어
Неформален висок 잤어요 자요 자겠어요
Проста форма 잤다 잔다 자겠다
Формален висок 잤습니다 잡니다 자겠습니다

 

이해하다 Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформален нисък 이해했어 이해해 이해하겠어
Неформален висок 이해했어요 이해해요 이해하겠어요
Проста форма 이해했다 이해한다 이해하겠다
Формален висок 이해했습니다 이해합니다 이해하겠습니다

 

 

Прилагателни

За щастие, прилагателните се членуват също както и глаголите,  когато се използват нивата на учтивост. Основната разлика при спрягането на прилагателни е в “простата форма” (както бе показано в  Lesson 5). За спрягането на прилагателни в “Неформален нисък респект”, “Неформален висок респект” и “Формален висок респект” се следват същите правила като при глаголите:

비싸다 Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформален нисък 비쌌어 비싸 비싸겠어
Неформален висок 비쌌어요 비싸요 비싸겠어요
Проста форма 비쌌다 비싸다 비싸겠다
Формален висок 비쌌습니다 비쌉니다 비싸겠습니다

 

길다 Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформален нисък 길었어 길어 길겠어
Неформален висок 길었어요 길어요 길겠어요
Проста форма 길었다 길다 길겠다
Формален висок 길었습니다 깁니다 * 길겠습니다

*Спрягане на неправилен глагол. Ще научите за това в следващия урок.

착하다 Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформален нисък 착했어 착해 착하겠어
Неформален висок 착했어요 착해요 착하겠어요
Проста форма 착했다 착하다 착하겠다
Формален висок 착했습니다 착합니다 착하겠습니다

Има 1250 примерни изречения в Unit 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Можете да ги свалите в един пакет тук. here.

Това е за този урок! Напредвате много добре с корейския език! Има няколко неправилни, които трябва да научите преди всичко останало, затова ще ги разгледаме в следващия урок.

Okay, I got it! Take me to the next lesson! Или,

Click here for a workbook to go along with this lesson.