Menu Close

13. Lecke: A koreai és, -val/-vel, -hoz/-hez/-höz, -ból/ből, -nak/-nek, és -ról/ről rag

Click here for a workbook to go along with this lesson.

The following videos are available to reinforce the concepts taught in this lesson:

Sentence Practice, Dictation, Lesson Recap

This lesson is also available in Русский, Français, Português, Español, Nederlands, Ελληνικά,中文 and العربية

 

 

Új szavak

Az egyszerűség kedvéért az új szavak szófaj szerinti csoportokban (főnév, ige, melléknév és határozószó) szerepelnek.

Klikkelj a magyar szóra és további információt, illetve példamondatokat találsz a szó használatához angol nyelven. (Egyelőre valószínűleg nem fogod érteni a koreai mondatokban használt nyelvtant, de hasznos ezeket látni, ahogy haladsz a tanulással.)

A szavakat és extra információt rendezetten (angol nyelven) megtalálod egy PDF fájlban itt.

Ha tornáztatni szeretnéd az agyadat a szavak felismerésével, próbáld megtalálni az új szavakat a 25 Szókereső gyakorlatban.

Főnevek:
사실 = tény, valóság

= orvosság

음악 = zene

하늘 = ég

= föld

지하 = föld alatt, alagsor

= kenyér

쓰레기 = szemét

회계사 = könyvelő

녹차 = zöldtea

= fog

정부 = kormány, közigazgatás

성격 = személyiség

온도 = hőmérséklet

커튼 = függöny

= lélegzet, lehelet

Igék:
축하하다 = gratulálni

일어나다 = felébredni, felkelni

준비하다 = készülődni, elkészülni

들어오다 = bejönni

들어가다 = bemenni

입장하다 = belépni, beengedni

숨쉬다 = lélegezni

Melléknevek:
흥미롭다 = érdekesnek lenni

늦다 = későnek lenni

시원하다 = hűvösnek, pihentetőnek, üdítőnek lenni

질투하다 = féltékenynek lenni

맵다 = csípősnek, erősnek lenni

죄송하다 = sajnálni vmit

미안하다 = sajnálni vmit

무겁다 = nehéznek lenni (súly)

가볍다 = könnyűnek lenni (súly)

유명하다 = híresnek, népszerűnek lenni

익숙하다 = hozzászokva lenni vmihez, vmi ismerős

Határozószók:

요즘 = mostanában, ezekben a napokban

같이 = együtt

A szavak tanulásában segíthet a Memrise tool (angolul).

Ha szeretnéd folyamatossá téve hallgatni a szavakat, a Szókincs gyakorló videóval megteheted.

Összesen 1050 új szó van az első szint leckéiben. Mindegyik szóhoz kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod letölteni.

 

 

Bevezetés

Az előző leckében megtanultál néhány alapvetően fontos főnévhez kapcsolódó koreai ragot, amiket különféle helyzetekben tudsz használni. Még sok további alapvető ragot kell megismerned mielőtt rátérhetünk a bonyolultabb nyelvtani szerkezetekre. Ezek közül a ragok közül sok nagyon alapvető és ezért bonyolultabb nyelvtani szerkezetekre nehéz lenne olyan példamondatokat hozni, amik nem használják a ragokat amiket a 12. Leckében tanultál illetve ebben a leckében fogsz megtanulni. Úgyhogy vágjunk is bele!

 

 

A koreai “és” ragok: ~과/와, ~랑/이랑 és ~하고

A ~과/와, ~랑/이랑 és ~하고 ragok jelentése koreai nyelven “és”, és teljesen felcserélhetőek egymással.

A ~과 és ~와 ugyanaz a rag. A ~과 a mássalhangzóban végződő szavak után áll, a ~와 pedig a magánhangzóban végződők mögött. Hasonlóképpen, a ~랑 és ~이랑 ugyanaz a rag. Az ~이랑 a mássalhangzóban végződő szavak után áll, a ~랑 pedig a magánhangzóban végződők mögött. A ~하고 magán- és mássalhangzóban végződő szavak mögött is állhat. Mindegyiket meglehetősen egyszerűen lehet főnevekhez csatlakoztatni. Például:

우리는 밥과 빵을 팔아요 = Mi rizst és kenyeret árulunk

나는 사과와 바나나를 샀어 = Én almát és banánt vettem

Ez a két példa azt mutatja, hogy a ~와/과/랑/이랑/하고 ragok két főnév között állnak, és az a két főnév együtt alkotja a mondat tárgyát. Figyeld meg, hogy bár két főnév van a mondatban, mindkettő (a kettő együtt) úgy viselkedik, mint a mondat tárgya.

A ~와/과/랑/이랑/하고 ragokkal létrehozott szerkezetek mögött más ragok is állhatnak. Például:

나는 인천이랑 서울에 갈 거야 = Én Incsonba és Szöulba fogok menni

형하고 아버지는 영화를 봤어 = A bátyám és apukám látta a filmet

저는 약과 녹차만 샀어요 = Én csak gyógyszert és zöld teát vettem

 

 

A koreai “-val/-vel” ragok: ~과/와, ~랑/이랑 és ~하고

És már pont kezdted azt gondolni, ez egy egyszerű lecke lesz! Nesze neked! Ez furcsán hangzik magyarul (vagy angolul) beszélő emberek számára, de koreai nyelven ugyanazok a ragok fejezik ki a “-val/-vel” ragot, mint az “és”-t. Csak a beszédhelyzet alapján lehet őket elkülöníteni. Ez nehéznek hangzik, de szerencsére csak annak tűnik, mert a gyakorlatban a mondat szerkezete alapján teljesen világos (még egy kezdő számára is), hogy a beszélő az “és” vagy a “-val/-vel” jelentést akarja-e mondani.

Mindig főnév követi például a 과/와/(이)랑/하고 ragokat, amikor azok “és” jelentést hordoznak. Például:

나는 사과와 바나나를 샀어 = Én almát és banánt vettem

A 와 mögött egy másik főnév áll, ami azt jelenti, hogy almáról ÉS banánról van szó. Ha viszont ezt mondanánk:

나는 친구와 갔어 = Én a barátommal mentem

Nem áll egy második főnév a 와 mögött, ami ezért azt jelenti “-val/-vel”. Ha a ~와 jelentése ebben a mondatban “és” lenne, a fordítása így hangzana:

Én mentem, a barátom és…

… ami marhaság

Íme még néhány példa:

저는 친구와 집에 갔어요 = Én a barátommal mentem haza

나는 아버지랑 공원에 갈 거야 = Én a parkba fogok menni az apukámmal

선생님은 학생들과 박물관에 갔다 = A tanár múzeumba ment a diákokkal

요즘에 사람들이 친구들이랑 매운 음식을 먹지 않아요 = Mostanában az emberek nem esznek csípős ételeket a barátaikkal

Figyeld meg azt is, hogy ezeknek a ragoknak az “és” és a “-val/-vel” jelentése egyszerre is szerepelhet ugyanabban a mondatban:

저는 밥을 친구랑 저의 어머니랑 먹었어요 = Én (rizst*) ettem az anyukámmal és a barátommal

*A koreai emberek gyakran használják a “” (rizs) szót, ha egyszerűen “étel”-ről beszélnek. Ez azért van így, mert a koreai emberek (szinte) minden étkezéskor esznek rizst – tehát ha eszel, akkor rizst eszel. Ezért a “밥을 먹었어” fordítása lehet egyszerűen “ettem”.

A 같이 és 함께 két olyan határozószó, ami gyakran előfordul a “-val/-vel”-t tartalmazó mondatokban. Mindkettő azt jelenti “együtt”, és akkor is lehet használni őket, ha a mondatban nincs egyik “-val/-vel”-t jelentő rag (과/와/랑/이랑/하고) sem. Például:

우리는 빵을 같이 먹었어요 = Mi együtt ettünk kenyeret

우리는 빵을 함께 먹었어요 = Mi együtt ettünk kenyeret

우리는 집에 같이 들어갔어요 = Mi együtt mentünk a házba

우리는 집에 함께 들어갔어요 = Mi együtt mentünk a házba

우리는 음악을 같이 들었어요 = Mi együtt hallgattunk zenét

우리는 음악을 함께 들었어요 = Mi együtt hallgattunk zenét

Az angol nyelvben az “együtt” és a “-val/-vel” rag együttes használata természetellenesen hat, magyarul nem annyira. Angolul például, az alábbi mondat igen furcsán hangzik:

Én együtt ettem kenyeret a barátommal

Angolul általában vagy az egyik vagy a másik áll csak a mondatban:

Én a barátommal ettem kenyeret

Mi együtt ettünk kenyeret

A koreai és a magyar nyelvben azonban teljesen rendben van, ha egy mondatban együtt szerepel a 같이 vagy 함께 (azaz “együtt”) és a “-val/-vel”, illetve ha ezek külön állnak. Például:

저는 빵을 친구랑 같이 먹었어요 = Én a barátommal (együtt) ettem kenyeret

저는 빵을 친구와* 함께 먹었어요 = Én a barátommal (együtt) ettem kenyeret

저는 빵을 친구랑 먹었어요 = Én a barátommal ettem kenyeret

저는 빵을 친구와 먹었어요 = Én a barátommal ettem kenyeret

Figyeld meg, hogy a ~와 ragot használtam együtt a 함께 szóval a ~랑 helyett. Csakúgy, mint a  “~와/과” “és” jelentése, gyakrabban fordul elő írásban és formális helyzetekben, szemben az “~(이)랑”-gal, ami inkább beszédben fordul elő. Bár teljesen a beszélő választásától függ, ez általában igaz. Hasonlóképpen, a “함께” is általában írásban és formális helyzetekben fordul elő. Éppen ezért a 함께 legtöbb esetben a ~과/와 raggal együtt fordul elő.

Hogy tovább bonyolítsam a helyzetet megjegyzem, hogy a 같이 sokkal gyakrabban fordul elő, mint a 함께 (a 같이 valószínűleg a koreai nyelvben leggyakrabban előforduló szavak egyike, míg a 함께 sokkal lejjebb áll a sorban). De amikor a 함께-t használják, valószínűleg a ~과/와 áll vele. Ez csak néhány általánosítás, amit hosszú évek alatt koreai emberekkel történt beszélgetésekből szűrtem le.

További példák:

저는 녹차를 엄마랑 같이 마셨어요 = Én zöld teát ittam az anyukámmal

저는 엄마랑 유명한 영화를 같이 봤어요 = Én egy híres filmet néztem/láttam az anyukámmal

저는 선생님과 함께 공부했어요 = Én a tanárommal tanultam

저는 여자 친구와 함께 영화를 봤어요 = Én a barátnőmmel néztem a filmet

Azt is ki lehet fejezni ezekkel a ragokkal, hogy valaki valaki mással van egy helyen. Ehhez az 있다 szót kell együtt használni az egyik “együtt”-öt jelentő határozószóval. Például:

나는 친구랑 같이 있어 = Én a barátommal vagyok

저는 친구와 집에 함께 있어요 = Én egy baráttal vagyok otthon

Felhívom a figyelmedet, hogy az alábbi mondatban a “-val/-vel” jelentést nem lehet ezekkel a ragokkal kifejezni:

Én a saját kezemmel építettem egy házat

Emlékezz, hogy a “kéz” a cselekvés módja, eszköze, és ebben az esetben, a 12. Leckében tanultak szerint, ~(으)로-t kell használni. Például:

저는 손으로 집을 지었어요

 

 

A koreai “-nak/-nek” ragok: 에게/한테/께

Ezeket a ragokat annak a jelzésére lehet használni, hogy valaki csinál valamit valaki számára (általában ad vmit vkinek, ezért a -nak/-nek rag). Az 에게, 한테 és 께 ugyanazt jelenti, de a ~한테 általában beszédben, az ~에게 általában írásban fordul elő (bár beszédben is gyakori), a ~께 pedig akkor használatos, ha a személy akinek adunk valamit tiszteletet érdemel (a 께 az 에게/한테 tiszteleti alakja).

아버지는 아들에게 돈을 준다 = Az apa pénzt ad a fiának

나는 학생들한테 한국어를 가르쳤어 = Én koreai nyelvet tanítottam a diákoknak

저는 부장님께 그 사실을 말할 거예요 = Én azt (a tényt) elmondom a főnöknek

A fenti mondatban a ~, valószínűleg más igével (말씀) és mondatvégződési ragozással (드리다) állna. Eddig még nem tanultuk egyik szót sem (vagy a használatuk módját), ezért nem ezeket használtam a példában. Ezekről a 39. Leckében lesz szó. Most csak összpontosíts a ~ mondaton belüli használatára.

Figyeld meg, hogy csak azért, mert ~께 van a mondatban, nem feltétlenül kell a magasabb udvariassági szintű ragozást használni a mondat végén. A ~께 akkor használatos, ha az az ember, aki valamit kap tiszteletet érdemel, függetlenül attól, hogy kihez szól a mondat. Például, ha én tanár vagyok és egy diákomhoz beszélek valamiről, amit az iskolaigazgatóNAK adok, ezt mondhatnám:

나는 책을 교장선생님께 줬어 = Én egy könyvet adtam az iskolaigazgatónak

Itt is valószínűleg a “드리다” szó állna valójában, nem a 주다. De most csak a ~ használatára összpontosíts, ezt a 39. Leckében fejtem ki.

 

 

A koreai “-tól/-től” ragok: ~에게서/한테서/(으)로부터

A 12. Leckében megtanultad, hogy az ~에서 ragnak sok helyzetben “-ból/-ből” a jelentése. Az ~에게서/한테서 angol fordítása hasonló, de magyarra a “-tól/-től” helyesebb.

Az ~에게서/한테서 jelentése az ~에게/한테/께 jelentésének az ellentéte, azaz akkor használjuk, ha valaki valamit kap valakitől. Ezeket a ragokat az a személy kapja, akitől valaki kap valamit. Például:

나는 나의 여자친구에게서 편지를 받았어 = Én levelet kaptam a barátnőmtől

Az a “dolog” amit valaki kap, nem szükségszerűen tárgy, lehet valami elvont dolog is, például történet, magyarázat vagy bármi más. Például:

저는 교감선생님에게서 한국어를 배웠어요 = Én a koreai nyelvet az iskolaigazgató-helyettestől tanultam

저는 그것을 친구한테서 들었어요 = Én azt a barátomtól hallottam

Ehhez nagyon hasonló rag az ~(으)로부터. Ezt a ragot szintén az a személy kaphatja egy mondatban, akitől valaki valamit kap. Például:

나는 나의 여자친구로부터 편지를 받았어 = Én levelet kaptam a barátnőmtől

저는 교감선생님으로부터 한국어를 배웠어요 = Én a koreai nyelvet az iskolaigazgató-helyettestől tanultam

저는 그것을 친구로부터 들었어요 = Én azt a barátomtól hallottam

저는 친구들로부터 사랑을 많이 받았어요 = Én sok szeretetet kaptam barátoktól

아버지로부터 선물이 왔어요 = Az apukámtól ajándék jött

Az ~(으)로부터 akkor is használható, ha nem személytől, hanem egy személytelen valamitől (cég/kormány/stb.) kapunk valamit. Például:

나는 돈을 정부로부터 받았어 = Én pénzt kaptam az államtól/kormánytól

이것을 하늘로부터 받았어요 = Én ezt az égtől (mennyekből) kaptam

Az ~에게서/~한테서 ragokat viszont nem lehet személytelen források jelölésére használni.

Összefoglalva, az ~(으)로부터 használható akkor is ha személytől és akkor is ha nem személytől kap valaki valamit. Az ~에게서 és a ~한테서 hasonló jelentéssel rendelkezik, de csak akkor használhatóak, ha személytől kap valaki valamit.

Valakinek a részére/számára (-nak/-nek): ~을/를 위해(서)

Ha azt szeretnéd mondani, hogy valakinek a részére/számára/érdekében teszel valamit, a célszemély a ~를/을 ragot kapja, amit a 위해(서) szerkezet követ:

나는 나의 여자 친구를 위해(서) 꽃을 샀어 = Én virágot vettem a barátnőmnek (a barátnőm részére)

나는 부장님을 위해(서) 이것을 썼어 = Én ezt a főnökömnek (a főnököm részére) írtam

저는 친구를 위해 빵을 만들었어요 = Én a barátomnak (a barátom részére) készítettem kenyeret

아버지를 위해 시원한 물을 준비했어요 = Az apukám részére készítettem elő hűvös (hideg) vizet

Úgy tűnik nincs különbség a 위해 és a 위해서 között.

Ez a szerkezet legtöbbször akkor használatos, amikor valamit egy személy számára csinál a mondat alanya, de időnként nem személy részére végzett cselekvés esetén is használható:

저는 회사를 위해 열심히 일할 거예요 = Én keményen (lelkiismeretesen) fogok dolgozni a cégnek (a cég érdekében)

Az a fontos, hogy az, akinek/aminek az érdekében a cselekvés történik, főnév legyen. Azt is ki lehet fejezni a 위해-vel, hogy valamit egy ige (cselekvés) érdekében (céljából) végez valaki (azért megyek oda, hogy megnézzem a filmet), de ezt csak akkor nézzük meg a 32. Leckében közelebbről, ha már tudod hogyan lehet igéket főnévvé alakítani.

Ez ugyan nem rettenetesen fontos most, de azért megemlítem: A “위해” tulajdonképpen ige, aminek a szótári alakja 위하다. Amikor a 위하다 ~아/어/여 végződést kap, 위하여-vá válik. Ezt először az 5. Leckében láthattad. A 하다 hivatalosan 하여-vá változik, amikor ~아/어/여 végződést kap, de ez általában 해-re rövidül. Ezért a “위하여” alak is használható a “위해” helyett. Ez minden szóra igaz, ami ~하다-ra végződik, de a 위하다 esetében sokkal gyakrabban előfordul, mint bármi más ige vagy melléknév esetén.

Íme egy koreai tábla a ~을/를 위하여 szerkezettel, nézd meg a magyarázatomat.

 

 

A koreai “-ról/-ről” rag: ~에 대해

Az ~에 대해, a 를/을 위해-hez hasonlóan, szintén főnevekhez csatlakoztatható, de a jelentése “-ról/-ről”. Példákon keresztül egyszerű megérteni:

나는 너에 대해 생각했어 = Én rád gondoltam (rólad gondolkodtam, rólad szóltak a gondolataim)

나는 나의 아버지에 대해 말했어 = Én az apukámról beszéltem

나는 그것에 대해 책을 쓸 거야 = Én könyvet fogok írni arról

그 회계사는 정부에 대해 나쁜 말을 했어요 = Az a könyvelő rossz dolgokat mondott a kormányról

Ugyanúgy, mint az ~을/을 위해서 esetében, kicsi a (vagy nincs) különbség az ~에 대해 és az ~에 대해서 között. A fenti mondatokat például így is írhatnánk:

나는 너에 대해서 생각했어 = Én rád gondoltam

나는 나의 아버지에 대해서 말했어 = Én az apukámról beszéltem

나는 그것에 대해서 책을 쓸 거야 = Én arról könyvet fogok írni

그 회계사는 정부에 대해서 나쁜 말을 했어요 = Az a könyvelő rossz dolgokat mondott a kormányról

De az ~에 대해 nem használható a következő mondatban (ez az angollal szemben, de a koreaihoz hasonlóan magyarul nem ugyanaz a forma!):

Veled kapcsolatban (rólad szólva) legjobban a szemeidet szeretem.

Nagyon szeretném ezt megtanítani koreaiul, de még nem vettük az ehhez szükséges nyelvtant. A csudába vele, azért megmutatom, habár a teljes megértés csak a 28. Leckében érkezik majd el.

너에 있어서 내가 가장 좋아하는 것은 너의 눈이야.

Ez most még túl bonyolult, a nyelvtant csak a 28. Leckében vesszük. De addig is…

Itt a vége ennek a leckének! Azt hiszem eddig ez volt a legkönnyebb lecke… haha, mit gondolsz? Egyszerű anyag – semmi túl bonyolult. A következő leckében valami olyasmiről lesz szó, amire a nyelvet anyanyelvként használók soha nem gondolnak… azaz nehéz anyag jön! Ezt a leckét tekintsd ajándéknak tőlem, hogy kicsit pihenhessen az agyad, mielőtt újra leterhelném!

Rendben, minden világos! Kérem a következő leckét! Vagy,

Kattints ide a leckéhez tartozó gyakorlatsorért.

1250 példamondat van az 1. Szinten. 

Mindegyikhez kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod egy csomagban letölteni.