Menu Close

3. Lecke: Koreai igék/melléknevek

The following videos are available to reinforce the concepts taught in this lesson:
Sentence Practice, Dictation, Apply Yourself, Lesson Recap

This Lesson is also available in Español, Русский, Français, 中文, Português, NederlandsDeutsch, Ελληνικά, български, Italiano and العربية

 

Új szavak

Az egyszerűség kedvéért az új szavak szófaj szerinti csoportokban (főnév, ige, melléknév és határozószó) szerepelnek.

Klikkelj a magyar szóra és további információt, illetve példamondatokat találsz a szó használatához angol nyelven. (Egyelőre valószínűleg nem fogod érteni a koreai mondatokban használt nyelvtant, de hasznos ezeket látni, ahogy haladsz a tanulással.)

A szavakat és extra információt rendezetten (angol nyelven) megtalálod egy PDF fájlban itt.

Ha tornáztatni szeretnéd az agyadat a szavak felismerésével, próbáld megtalálni az új szavakat a Szókereső gyakorlatban.

Főnevek:

음식 = étel

케이크 = torta

공항 = repülőtér

병원 = kórház

공원 = park

한국어 = koreai (nyelv)

머리 = fej

다리 = láb

손가락 = ujj

= fül

= kar

= szem

= száj

= has, gyomor

버스 = busz

= hajó

우리 = mi, minket

Igék:

먹다 = enni

가다 = menni

만나다 = találkozni

닫다 = becsukni

열다 = kinyitni

원하다 = akarni (egy tárgyat)

만들다 = készíteni

하다 = csinálni

말하다 = beszélni

이해하다 = (meg)érteni

좋아하다 = szeretni/kedvelni

Melléknevek:

크다 = nagynak lenni

작다 = kicsinek lenni

새롭다 = újnak lenni

낡다 = réginek lenni

비싸다 = drágának lenni

싸다 = olcsónak lenni

아름답다 = gyönyörűnek lenni

뚱뚱하다 = kövérnek/dagadtnak lenni

길다 = hosszúnak lenni

좋다 = jónak lenni

Határozószók:

아주 = nagyon

매우 = nagyon

너무 = túl (gyakran ‘nagyon’-t jelent)

Összesen 1050 új szó van az első szint leckéiben. Mindegyik szóhoz kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod letölteni.

A szavak tanulásában segíthet a Memrise tool (angolul).

Ha szeretnéd folyamatossá téve hallgatni a szavakat, a Szókincs gyakorló videóval megteheted.

 

 

Néhány gyors megjegyzés a koreai igékről és melléknevekről

Rendben, ideje komolyra fordítani a szót. Itt az ideje, hogy elkezdj olyan dolgokat tanulni, amik minden igére és minden melléknévre vonatkoznak. Néhány dolgot tudnod kell a koreai igékről és melléknevekről:

  1. Ezt említettem már korábban (kétszer is) de megismétlem. Minden koreai mondatnak vagy igére vagy melléknévre (ebbe az 이다 és 있다 is beletartozik) kell végződnie. Minden mondat végén kivétel nélkül igének vagy melléknévnek kell állnia.
  2. Vedd észre (nekem ez hónapokba tellett), hogy minden koreai ige és melléknév ‘다’ szótagban végződik. Az esetek 100%-ában, az ige és melléknév utolsó szótagjának ‘다’-nak kell lennie. Nézd meg az e leckéhez tartozó új szavak listáját, ha nem hiszel nekem.
  3. Azon túl, hogy az utolsó szótag ‘다’, sok ige és melléknév utolsó két szótagja ‘하다’. A ‘하다’ azt jelenti ‘csinálni’. A 하다 szótagokban végződő igék/melléknevek csodálatosak, mert ha egyszerűen levágjuk róluk a ‘하다’-t,  az ige/melléknév főnévi alakját kapjuk.
    Bonyolult? Nekem is annak tűnt az elején. Ami azt illeti, nem hiszem hogy három hónappal azután, hogy elkezdtem koreaiul tanulni, tudtam már ezt – pedig rettenetesen fontos a nyelv megértésében. Azért tűnik bonyolultnak, mert a magyarul (vagy angolul) beszélőknek nem egyértelmű, hogy szavaknak lehet igei/melléknévi és főnévi alakjuk is.

Például:

행복하다 = boldog(nak lenni)
행복 = boldogság

성공하다 = sikeres(nek lenni)
성공 = siker

말하다 = beszélni
말 = beszéd/szavak

성취하다 = elérni(/teljesíteni)
성취 = teljesítmény

취득하다 = megszerezni
취득 = megszerzés

Egyelőre nem kell ezeket a szavakat megtanulnod (nehezek), de fontos, hogy észrevedd, a szavak végéről a ‘하다’-t levágva főneveket lehet gyártani.

Azok az igék/főnevek, melyek “~하다”-ra végződnek tipikusan kínai eredetűek és van Hanja (한자) megfelelőjük. Azok az igék, melyek nem “~하다”-ra végződnek koreai eredetűek és nincs Hanja (한자) megfelelőjük. Ha beszélsz kínaiul, az valószínűleg előnyt jelent a nehezebb koreai szavak megtanulásában, mert a nehéz koreai szavak többsége kínai eredetű.

Koreai igék

Egy kicsit már beszéltem az igékről a korábbi leckékben, de formálisan még nem tanítottam semmit. Az 1. Leckében megtanultad az egyszerű igét tartalmazó mondatszerkezetet. Nézzük ezt meg még egyszer. Ha azt szeretnéd mondani “Én ételt eszek”, szükség lesz a 는/은 és 를/을 ragokra:

Én ételt eszek

Én은 étel을 eszek

A mondatalkotáshoz egyszerűen kicseréljük a magyar szavakat koreaiakkal:

저는 + 음식을 + 먹다
저는 음식을 먹다 = Én ételt eszek

*Megjegyzés – Habár az ebben a fejezetben használt mondatok szerkezete tökéletes, az igék nincsenek ragozva, és ezért nem helyesek. Az 5. és 6. Leckékben fogod megtanulni az igék/melléknevek ragozását. Mielőtt megtanulnád a ragozást, létfontosságú, hogy megtanuld ezeknek a mondatoknak a szórendjét. Ugyanakkor, a koreai nyelv nyelvtani szabályai miatt, a “Melléknevek” részben használt példamondatok technikailag helyesek, bár egy ritka (mert a legegyszerűbb) ragozási formában szerepelnek.

Ugyanúgy, mint a korábbi leckékben, csak a nyelvtanilag helyes mondatokhoz tartozik hangfájl. A hibás (mert nem ragozott) mondatokhoz nem tartozik hangfájl. Ismétlem, ezeket a ragozásokat az 5. és 6. Leckékben fogod megtanulni. Egyelőre próbáld megérteni a mondatok szórendjét és hogy hogyan alkalmazzuk bennük az igéket/mellékneveket.

Mint a korábbi leckékben is, a ragozott formák (egy udvarias és egy tegező) a ragozatlan példák alatt találhatóak. Egyelőre csak szemléltetésként nézd ezeket.

Vegyünk néhány példát:

나는 케이크를 만들다 = Én tortát készítek
(나는 케이크를 만들어 / 저는 케이크를 만들어요)

나는 배를 원하다 = Én akarok egy hajót
(나는 배를 원해 / 저는 배를 원해요)

나는 한국어를 말하다 = Én beszélem a koreait
(나는 한국어를 말해 / 저는 한국어를 말해요)

나는 공원에 가다 = Én a parkba megyek (figyeld meg hogy 에 rag van a mondatban)
(나는 공원에 가 / 저는 공원에 가요)

나는 문을 닫다 = Én becsukom az ajtót
(나는 문을 닫아 / 저는 문을 닫아요)

나는 창문을 열다 = Én kinyitom az ablakot
(나는 창문을 열어 / 저는 창문을 열어요)

Emlékezz, hogy az igei állítmánnyal rendelkező mondatokban nem szükséges a tárgy, ha a kontextus ezt megengedi.

나는 이해하다 = Én értem
(나는 이해해 / 저는 이해해요)

Néhány ige alapesetben nem vonz tárgyat, például az aludni, menni, meghalni, stb. Nem lehet valami olyasmit mondani, hogy “Én otthont aludtam”, vagy “Én éttermet mentem”, vagy “Én meghaltam őt”. Főnevek szerepelhetnek ezekben a mondatokban, de csak más ragokkal – ezek közül már megismerkedtél például az ~에-vel, másikakkal pedig későbbi leckékben fogsz találkozni. Ezen ragok segítségével olyasmiket tudsz majd kifejezni, mint például:

Én otthon aludtam
Én az étterembe mentem
Én vele haltam

A bonyolultabb ragokkal későbbi leckékben foglalkozunk majd. Itt a ~를/을, mint tárgyas rag szerepére szeretnék koncentrálni.

 

 

Koreai melléknevek

A koreai melléknevek, csakúgy, mint a koreai igék, a mondatok végén állnak. A fő különbség igék és melléknevek között, hogy a melléknevek nem vonzanak tárgyat. Vedd észre, hogy az alábbi mondatokban nincs tárgy, amit a melléknév vonzana.

A mellékneveket nagyon egyszerű használni. Egyszerűen beletesszük az alanyt tartalmazó mondatba. (Emlékezz, hogy a zárójelben lévő mondatokban a melléknevek ragozottak, de a ragozást még nem tanultad.)

Megjegyzem, hogy a melléknevekre vonatkozó furcsa koreai nyelvtani szabályok miatt, az alábbi ragozatlan mondatok nyelvtanilag helyesek ahogy vannak. Ezért nem a ragozott, hanem a ragozatlan alakokhoz tartozik hangfájl (habár a ragozott alakok mind helyesek). Az 5. Leckében fogod megtanulni ezt a furcsa szabályt, illetve a melléknevek ragozását.

나는 아름답다 = Én gyönyörű vagyok
(나는 아름다워 / 저는 아름다워요)

나는 작다 = Én kicsi vagyok
(나는 작아 / 저는 작아요)

이 버스는 크다 = Ez a busz nagy
(이 버스는 커 / 이 버스는 커요)

그 병원은 새롭다 = Ez a kórház új
(그 병원은 새로워 / 그 병원은 새로워요)

이 공원은 매우 작다 = Ez a park nagyon kicsi
(이 공원은 매우 작아 / 이 공원은 매우 작아요)

그 사람은 뚱뚱하다 = Az az ember kövér
(그 사람은 뚱뚱해 / 그 사람은 뚱뚱해요)

A melléknevet tartalmazó koreai mondatok fordításának vagy egy nehézsége. Vedd észre, hogy a 3. személy kivételével a létige különböző formáira is szükség van a magyar mondatokban:

Én kövér vagyok / Te kövér vagy

vö. Ő kövér / Ők kövérek

Emlékezz, hogy a létige koreai nyelven “이다”. De ezekben a mondatokban koreai nyelven nem szerepel az “이다”. A koreai melléknevek jelentésében benne van a létige. A tanulás korai szakaszában ezt elég nehéz megérteni. A zavar forrása egyszerűen az, hogy magyarul és koreaiul másképpen működik a dolog. Ettől a ponttól fogva, kérlek felejts el mindent, amit a nyelvtanról tudsz a magyar nyelv alapján – csak akadályozni fog.

 

 

의 A birtokos eset ragja

Megjegyzés: A “” betű kiejtése annak függvényében változik, hogy hogyan és mikor használjuk. Ha gondolod nézd meg a Kiejtési útmutatónak azt a részét, ahol az ㅢ kiejtéséről van szó

Azt már tudod, hogy koreaiul az ‘én’ 저/나. Különböző dolgok (főnevek) koreai fordítását is tudod.

A “의” rag azt jelzi, hogy valaki egy másik dolog tulajdonosa/birtokosa. Egyszerűen szólva ez magyarul a birtokos eset ragja. Például:

Megjegyzés: Magyar nyelvben a birtokos eset ragja a birtokolt főnévhez csatlakozik, a koreai nyelvben viszont a birtokló személy kapja a ragot.

저 = én
책 = könyv
저의 책 = Az én könyvem

저의 차 = Az én autóm
그 사람의 차 = Annak az embernek az autója

의사의 탁자 = Az orvos asztala
선생님의 차 = A tanár autója
저의 손가락 = Az én ujjam

Ezeket a szerkezeteket a már ismert mondatokban is használhatjuk (igékkel és melléknevekkel):

선생님의 차는 크다 = A tanár autója nagy
(선생님의 차는 커 / 선생님의 차는 커요)

나는 선생님의 차를 원하다 = Én a tanár autóját akarom
(나는 선생님의 차를 원해 / 저는 선생님의 차를 원해요)

나의 손가락은 길다 = Az én ujjam hosszú
(나의 손가락은 길어 / 저의 손가락은 길어요)

그 여자의 눈은 아름답다 = Annak a nőnek a szemei gyönyörűek
(그 여자의 눈은 아름다워 / 그 여자의 눈은 아름다워요)

Észre fogod venni, hogy a birtokos eset ragja sokszor kimarad a mondatokból. Ahogy folyamatosan látni fogod a koreai tanulmányaid alatt, a koreai emberek egyszerűen imádják lerövidíteni a mondataikat, erre minden lehetőséget megragadnak. Ha bármit ki lehet következtetni a kontextusból, azt a szót kihagyják a mondatból, hogy így is egyszerűbbé tegyék azt. Például:

나는 나의 친구를 만나다 = Én a barátommal találkozom
(나는 나의 친구를 만나 / 저는 저의 친구를 만나요)

Ezt így is lehet írni:

나는 친구를 만나다 = Én a barát(om)tal találkozom
(나는 친구를 만나 / 저는 친구를 만나요)

Ebben az esetben (és sok-sok hasonlóban) teljesen világos, hogy a “te barátodról” van szó, ezért a birtokos eset ragja kimaradhat a mondatból.

Próbáld meg nem szó szerint fordítani a koreai mondatokat és inkább a kontextus alapján fordíts, ahhoz hasonlóan, ahogy itt mutattam.

 

 

좋다 és 좋아하다

A 좋다 szó a koreai nyelvben melléknév és azt jelenti “jó”. Miután a 좋다 melléknév, ugyanúgy használható, mint bármelyik másik melléknév:

이 음식은 좋다 = ez az étel jó
(이 음식은 좋아 / 이 음식은 좋아요)

그 선생님은 좋다 = az a tanár jó
(그 선생님은 좋아 / 그 선생님은 좋아요)

이 학교는 좋다 = ez az iskola jó
(이 학교는 좋아 / 이 학교는 좋아요)

De létezik a 좋아하다 is, ami ige és azt jelenti ‘kedvelni/szeretni’. Miután a 좋아하다 ige, ugyanúgy használható, mint bármelyik másik ige:

나는 이 음식을 좋아하다 = Én szeretem ezt az ételt
(나는 이 음식을 좋아해 / 저는 이 음식을 좋아해요)

나는 그 선생님을 좋아하다 = Én szeretem azt a tanárt
(나는 그 선생님을 좋아해 / 저는 그 선생님을 좋아해요)

A 좋아하다 úgy képződik, hogy levágjuk a ‘다’-t a 좋다-ról, és hozzáadjuk az 아 + 하다 szótagokat. Ennek természetesen oka van, és van rá szabály, hogy miért így képezzük – de ezt egyelőre nem kell tudnod. Most az a fontos, hogy ezt értsd:

A 좋다 melléknév, ami nem vonz tárgyat

A 좋아하다 ige, ami tárgyat vonz

 

 

Mi, minket, a mi valamink (우리)

Ezen a ponton szeretném neked bemutatni az “우리” szót, aminek a fordítása, ahogy az új szavak listáján láthatod “mi” és “minket”. Magyarul a két forma használata attól függ, hogy milyen szerepet töltenek be a mondatban. Az “én” és “engem” szavakhoz hasonlóan, ha a szó a mondat alanya, “mi”-t használunk. Például:

Én szeretlek téged
Mi szeretünk téged

Ha viszont a szó a mondat tárgya, a “minket” szót használjuk. Például:

Ő szeret engem
Ő szeret minket

A koreai nyelvben nincs meg ez a különbség, mindkét esetben az “우리” használandó. Például:

우리는 너를 좋아하다 = Mi szeretünk téged
(우리는 너를 좋아해)

Szándékosan nem található a fenti zárójelben a ragozott mondat udvarias változata. Koreai nyelven általában nagyon kínos/nehézkes az “Ön” udvarias formáját használni. Erről is egy későbbi leckében lesz szó.

선생님은 우리를 좋아하다 = A tanár kedvel minket
(선생님은 우리를 좋아해 / 선생님은 우리를 좋아해요)

A birtokos eset ragját, “의”, az “우리” mögé helyezve kifejezhetjük a “mi valamink” birtokos esetet. Bár ezt megtehetjük, úgy érzem az “우리” esetében sokkal gyakoribb ezt a ragot elhagyni. Ami azt illeti, az “의” rag nem csak az “우리” mögött, de más szavak esetén is gyakran kimarad. Ugyanakkor azt nem javaslom, hogy te is ezt tedd, addig legalábbis, amikor már nagyobb nyelvtudással rendelkezel. Most még csak az “우리” esetében javaslom, hogy ezt tedd. Például:

우리 선생님은 남자이다 = A mi tanárunk férfi
(우리 선생님은 남자야 | 우리 선생님은 남자예요)

우리 집은 크다 = A mi házunk nagy
(우리 집은 커 | 우리 집은 커요)

Az “우리” udvarias formája “저희”. De még az udvarias, formális helyzetekben is elfogadott az “우리” használata. Egyelőre még el sem kezdtünk a koreai nyelv különböző udvariassági szintjeivel ismerkedni, úgyhogy nem kell ezzel a szóval foglalkoznod.

Rendben, minden világos! Kérem a következő leckét! Vagy,

Kattints ide a leckéhez tartozó gyakorlatsorért.

1250 példamondat van az 1. Leckében. Mindegyikhez kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod egy csomagban letölteni.