Menu Close

Глава 1 Урок 3

Речник

Думите са разделени на съществителни, глаголи, прилагателни и наречия за улеснение.

Натиснете думите на български, за да видите примери и информация как се използват (вероятно няма да разберете граматическите примери в тези изречения на този етап, но е добре да ги имате предвид преминавайки през уроците).

PDF файл със синтезирано представяне на думите и допълнителна информация може да намерите тук.    here

Искате практика в разпознаването на тези думи? Опитайте се да ги намерите в тази кръстословица    Word Search.

Съществителни имена:
음식 = храна

Честа употреба:

맛있는 음식 = вкусна храна

음식을 먹다 = да ям храна

음식점 = ресторант, буквално “място за хранене”

Примери:

저는 음식을 많이 먹었어요 = Изядох много храна.

음식이 많아요 = Има много храна.

저는 항상 저녁에 음식을 먹어요 = Винсги ям (храна) следобед.

요즘에 사람들이 매운 음식을 먹지 않아요 = Последно време хората не ядат люта храна.

저는 한국 음식이 그리워요 = Липсва ми корейската храна.

저는 음식이 만족스러웠어요 = Бях доволен от храната.

저는 내일부터 건강한 음식만 먹을 거예요 = От утре ще ям само здравословна храна.

대부분 사람들은 이런 음식을 좋아해요 = Много хора обичат такава храна.

케이크 = торта, сладкиш

Забележка: Пише се като произношението на “cake” на английски.

Примери:

저는 생일에 케이크를 먹고 싶어요 = Искам да ям торта на рождения си ден.

저는 저 케이크를 먹고 싶어요 = Искам да изям тази торта.

케이크를 만든 사람은 진짜 잘 만들었어요 = Човекът, който е направил тази торта, я е направил много добре.

케이크를 만들 때 쿠키도 만들 거예요 = Когато правя сладкиш, правя и курабийки.

공항 = летище

Честа употреба:

인천국제공항 = Международно Летище Инчон

공항버스 = автобус на летището

공항철도 = железопътна линия на летището

Примери:

저는 인천공항에서 출발했어요 = Излетях от летище Инчон.

저는 어제 공항에 처음 갔어요 = Вчера за първи път отидох до летището.

병원 = болница

Забележка: На български отиваме “в болница” ако се е случил сериозен инцидент или сме тежко болни. Обикновено използваме “отивам на доктор”, когато става въпрос за нещо по-незначително. На корейски всяка една малка клиника или докторски кабинет се нарича “병원.” Ако се появи сериозен проблем, вероятно бихте отишли в “대학병원”, което буквално се превежда като “университетска болница” и обикновено е главната болница за района.

Честа употреба:

병원비 = болнични разходи

대학병원 = университетска болница

동물병원 = ветеринарна болница

병원에 입원하다 = да бъда приет в болница

병원에서 퇴원하다 = да приключа с изследванията и да ме изпишат от болница

Примери:

저는 아파서 병원에 갈 거예요 = Отивам в болница, защото съм болен.

저는 저의 친구를 병원에서 봤어요 = Отидох да видя приятел в болницата.

저는 먼 병원에 갔어요 = Отидох в отдалечена болница.

엄마가 어디에 있어요? 병원에 갔어요? = Къде е мама?В болницата ли отиде?

공원 = парк

Честа употреба:

놀이공원 = увеселителен парк

국립공원 = национален (природен) парк

Примери:

친구들이랑 공원에서 놀았어요 = Играх си в парка с приятели.

저는 남편을 공원에서 만날 거예요 = Ще се видя със съпруга си в парка.

저는 아버지랑 공원에 갈 거예요 = Ще отида до парка с баща ми.

저는 내일 공원에 갈 거예요 = Утре ще отида до парка.

나는 공원에서 친구를 만났어 = Срещнах се с приятел в парка.

우리는 공원에서(/을) 산책했어요 = Излязохме в парка на разходка.

이 장소는 공원이 될 것이다 = Това място ще стане парк.

일요일이어서 저는 공원에 가고 싶어요 = Неделя е, затова искам да отида в парка.

한국어 =корейски (език)

Произнася се по-скоро като: “한구거”

Честа употреба:

한국어로 말하다 = да говоря на корейски език

한국어를 배우다 = да науча корейски език

한국어를 공부하다 = да изучавам корейски език

Забележка: “한국말” е разговорната дума да се обърнете към корейската реч/език

Примери:

저는 한국어로 말했어요 = Говорих на корейски.

저는 내일 한국어를 공부하겠어요 = Утре ще уча корейски.

저는 두 달 동안 한국어 수업을 들었어요 = Ходих на уроци по корейски два месеца.

저는 10년 동안 한국어를 공부했어요 = Учих корейски език 10 години.

저는 한국어를 한국에서 배웠어요 = Научих корейски език в Корея.

나는 학생들한테 한국어를 가르쳤어 = Преподавах корейски на учениците.

언제부터 한국어를 공부했어요? = От кога учиш корейски?

한국어를 얼마나 자주 공부해요? = Колко често учиш по корейски?

머리 = глава,коса

Честа употреба:

머리카락 = коса

머리띠 = латика (за коса)

머리핀 = фиба

머리뼈 = череп

머리가 아프다 = да имам главоболие

머리를 감다 = да си измия косата

머리를 묶다 = да си вържа косата

Забележка: Използва се, за да се назове нечия глава или косата на главата му. Например, ако се подстрижете може да кажете “머리를 잘랐어요.” Обърнете внимание, че изречението не значи “Отрязах си главата”. Ако искате да назовете косата си по-конкретно, може да използвате “머리카락”

Примери:

머리가 아파서 학교에 못 가요 = Не мога да отида на училище, защото ме боли главата.

저는 머리를 긁었어요 = Одрасках се по главата.

머리를 감을 때마다 눈이 아파요 = Всеки път, когато си мия косата, ме болят очите.

여자의 머리 색깔은 자연스러워요 = Цветът на косата на това момиче е естествен.

친구가 머리를 깎은 것을 알아보지 못했어요 = Не можах да забележа, че приятелят ми се е подстригал(си е отрязал косата).

저의 머리카락을 꼬지 말아 달라고 했어요 = Помолих я да спре да ми усуква косата.

다리 = крак

Честа употреба:

앞다리 = предни лапи на животно

뒷다리 = задни лапи на животно

양다리 = обръщение към човек, който има две гаджета

양반다리를 하다 = да си кръстосам краката

다리가 후들거리다 = да ми треперят краката

Примери:

다리가 길었으면 좋겠어요 = Ще ми се краката ми да бяха дълги.

다리에 있는 문신을 포함하면 저는 문신 네 개가 있어요
= Ако включваш татуировката на крака ми, имам четири татуировки.

제가 스트레칭을 안 하고 바로 운동을 하다가 갑자기 다리에 쥐가 났어요
= Рязко получих крампа в крака, защото не си направих загрявка и направо почнах тренировката.

손가락 = пръст (на ръката)

Произнася се по-скоро като: “손까락”

Честа употреба:

엄지손가락 = палец

새끼손가락 = малко пръстче

손가락을 베다 = да си порежа пръста

Примери:

저의 손가락은 길어요 = Пръстите ми са дълги.

손가락으로 버튼을 눌렀어요 = Натиснах бутона  пръста си.

제가 어렸을 때 자꾸 손가락을 빠는 버릇이 있어서 엄마에게 많이 혼났어요
= Когато бях малък, имах навика да си лапам пръстите и мама често ми се караше.

= ухо

Честа употреба:

귓밥 = жаргон за “ушна кал”

귀걸이 = обеца

귀를 막다 = да си запуша ушите

Примери:

토끼는 큰 가 있어요 = Зайците имат големи уши.

저는 그녀의 에 속삭였어요 = Прошепнах в ухото ѝ.

너무 시끄러워서를 막았어요 = Беше толкова шумно,  че си запуших ушите.

= ръка

Честа употреба:

반팔 = блузка с къс ръкав, тениска

긴팔 = блуза с дълъг ръкав, блузон

팔꿈치 = лакът

Примери:

이 아파요 = Ръката ме боли.

에 문신이 있어요 = Имам татуировка на ръката.

저는을 창문 너머로 내밀었어요 = Подадох си ръката през прозореца.

어제 운동을 해서 오늘 저의 이 아파요 = Ръцете ме болят, защото вчера тренирах.

병원에서 넘어져서 을 다친 아줌마가 약을 무료로 받았어요
= Възрастната жена, която падна в болницата и си удари ръката, получи безплатни лекарства.

= око

Честа употреба:

눈물 = сълза (буквално “вода от очите”)

눈동자 = зеница

눈썹 = вежда

속눈썹 = мигли

눈병 = очно заболяване

눈이 맵다 = усещането да ти щипе на очите (например като режеш лук)

인공눈물 = изкуствени сълзи (капки за очи)

Примери:

을 뜰 수 없어요 = Не мога да си отворя очите.

저 남자의 이 진짜 파래요 = Очите на този мъж са много сини.

오늘 너무 피곤해서 이 자꾸 감겨요  = Очите ми се затварят, защото съм много уморен.

너에 있어서 내가 가장 좋아하는 것은 너의 이야 = Любимата ми част от теб са очите.

= уста, устни

Честа употреба:

입술 = устни

입냄새 = лош дъх

입가심으로 먹다 = да ям нещо за оправяне на дъха

Примери:

저는 저의 여자 친구의 에 키스했어요 = Целунах приятелката си по устните.

고무를 에 넣어서는 안 돼요 = Не трябва да си слагаш гумата в устата.

음식을 에 넣은 채 말해서는 안 돼요 = Не трябва да говориш с храна в устата (пълна уста).

마취를 했지만 입에 아직 감각이 있어요 = Дадоха ми упойка, но все още усещам устата си.

= стомах, корем

Честа употреба:

배가 아프다 = да ме дразни/боли стомаха

배가 고프다 = да съм гладен

배가 부르다 = да съм се нахранил

ЗАбележка: Думата се използва за цялата коремна област. Медицинският термин за стомах е “위.”

Примери:

가 아파요 = Боли ме коремът.

가 너무 아파서 일할 수 없어요 = Не мога да работя, защото ме боли стомахът.

밥을 너무 많이 먹어서 가 터질 것 같아요 = Стомахът ми ще се пръсне, защото ядох прекалено много.

버스 = бус, автобус, рейс

Честа употреба:

마을버스 = градски автобус

좌석 버스 = автобус с много седалки.

시외버스 = междуградски автобус

우등버스 = автобус първа класа

버스운전사/버스기사 = шофьор на автобус

버스를 타다 = да се возя на автобус

버스에서 내리다 = да сляза от автобус

Примери:

저는 서울역에서 버스를 탔어요 = Качих се на рейса от автогарата в Сеул.

다음 버스는 저 정류장에서 출발할 거예요 = Следващият автобус ще потегли от спирката.

택시는 버스보다 더 빨라요 = Таксито е по-бързо от рейса.

버스는 10분마다 와요 = Този рейс идва на всеки 10 минути.

우리는 이미 버스를 놓쳤을 것 같아요 = Вероятно вече сме изпуснали автобуса.

버스운전사는 승객들을 버스에 서울역에서 태웠어요 = Шофьорът на автобуса все пътниците от автогарата в Сеул.

= лодка, кораб

Честа употреба:

배를 타다 = да плавам с кораб

Примери:

저는 제주도에로 갔어요 = Отидох до Жежу с кораб.

가 선착장에 아직 도착하지 않았어요 = Корабът не е пристигнал още на пристанището.

가 많이 흔들거려서 멀미가 났어요 = Лодката се клатеше много и ми прилоша.

우리 = ние , нас

Честа употреба:

우리의 = наш (의 често се пропуска)

우리말 = “езикът ни” (корейците често го използват за назоваване на корейския език)

우리 팀 = нашия отбор

우리 집 = нашата къща

Примери:

우리는 어제 서울에 갔어요 = (Ние) Вчера отидохме до Сеул.

저는 우리 집을 나무로 지었어요 = Построих къщата ни от дърво.

우리는 야구를 1시에 할 거예요 = (Ние) Ще играем бейсбол в 1:00

우리는 7시 20분에 시작할 거예요 = (Ние) Ще започнем в 7:20

우리 둘째 아들은 고등학생이에요 = Нашият втори син е гимназист.

우리 셋째 아이는 야구를 좋아해요 = Третото ни дете харесва бейсбол.

우리가 지난 번에 계획이 없었어요 = (Ние) Нямахме планове последния път.

우리는 지난 번에 돼지고기를 먹었어요 = (Ние) Ядохме свинско последния път.

우리는 6일 동안 만나지 않았어요 = (Ние) Не сме се виждали 6 дена.

Глаголи:
먹다 = да ям

Забележка: Формалната форма на тази дума е 들다 (обикновено се казва 드시다)

Още по-висока степен на формалност има думата 잡수시다

Честа употреба:

밥을 먹다 = да ям храна/ориз

먹기 싫다 = да не искам да ям

Примери:

밥을 먹었어요? = Ял ли си?

저는 아침식사로 밥을 먹었어요 = Ядох ориз за закуска.

저는 보통 점심식사로 과일만 먹어요 = Обикновено ям само плодове на обяд.

저는 밥을 많이 먹었어요 = Изядох много ориз.

저는 햄버거 두 개를 먹었어요 = Изядох два хамбургера.

저는 어제 고기를 두 번 먹었어요 = Вчера два пъти ядох месо.

나는 5시에 먹을 거야 = Ще ям в 5:00

저는 사흘 동안 밥을 안 먹었어요 = Не съм ял ориз 3 дена.

저는 2주일 동안 한식을 안 먹었어요 = Не съм ял корейска храна две седмици.

가다 = да отида

Честа употреба:

집에 가다 = да се прибера

가야 되다 = да трябва да вървя (нанякъде)

가지 마세요 = не отивай

Примери:

저는 내일 학교에 갈 거예요 = Утре ще отида на училище.

저의 친구는 저 쪽으로 갔어요 = Приятелят ми отиде на там.

저는 학교에 서 공부할 거예요 = Ще отида на училище и тогава ще уча.

빨리 집에 서 쉬세요! = Прибирай се бързо и си почини!

저는 캐나다에 고 싶어요 = Искам да отида в Канада.

어디 고 싶어요? = Къде искаш да отидеш?

어디까지고 싶어요? = Колко далеч искаш да отидеш?

친구는 학교에 고 있어요 = Приятелят ми отива на училище.

공부하러 학교에 고 있어요 = Отивам на училище за да уча.

엄마가 어디에 있어요? 병원에 갔어요? = Къде е мама? В болницата ли е отишла?

엄마가 을 때 저는 울었어요 = Когато мама си тръгна, плаках.

선생님은 학생들과 박물관에 갔다 = Учителят отиде в музея с учениците.

만나다 = да се срещна (с), да се видя (с)

Честа употреба:

만남 = среща

친구를 만나다 = да се срещна с приятел

만나서 반갑습니다 = приятно ми е да се запознаем

Примери:

저는 어제 친구를 만났어요 = Вчера се срещнах с приятел.

저는 내일 사람 두 명을 만날 거예요 = Ще се видя с двама човека утре.

저는 내일 사람 두 명 더 만날 거예요 = Утре ще се срещна с още двама човека.

그 사람을 만나고 싶습니까? = Искаш ли да се видиш с този човек?

그 여자를 만난 적이 없어요 = Никога не съм срещал това момиче.

선생님은 내일 학생들을 만날 거예요 = Учителят ще се срещне с учениците утре.

저는 남편을 공원에서 만날 거예요 = Ще се видя с мъжа ми в парка.

우리는 며칠 전에 만났어요 = Видяхме се преди няколко дена.

우리가 마지막으로 언제 만났지? = Кога последно се видяхме?

닫다 = да затворя

Произнася се по-скоро като: “닫따”

Честа употреба:

문을 닫다 = да затворя вратата

창문을 닫다 = да затворя прозореца

Примери:

저는 문을 닫았어요 = Затворих вратата.

너무 추워서 문을 닫았어요 = Затворих вратата, защото беше много студено.

문을 닫아야 돼요 = Трябва да затвориш вратата.

이 가게는 몇 시에 닫아요? = Кога затваря този магазин?

밖이 갑자기 어두워지고 저는 겁이 나서 커튼을 닫아 놓았어요
= Навън много бързо се стъмни и аз се изплаших, затова затворих (дръпнах) пердетата.

열다 = да отворя

Забележка: 열다 може да се използва за думи, които могат да бъдат “затворени” – като врата или прозорец. Например:

저는 창문을 열었어요 = Отворих прозореца.

저는 아줌마를 위해 문을 열었어요 = Отворих вратата на възрастната жена.

너무 더워서 창문을 열었어요 = Отворих прозореца, защото е много топло.

Също така често се ползва да отбележи, че някой “организира” мероприятие, на което има много хора. Например:

그 친구가 미국에 가기 전에 송별회를 열 거예요
= Ще организираме прощално парти за този приятел, преди да е тръгнал за Америка.

우리는 다음 주에 그 문제에 대한 회의를 열 거예요
= Ще имаме среща другата седмица относно този проблем.

원하다 = да искам (предмет)

Забележка: Думата може да се използва само в съчетание със съществително име. Не може да използвате 원하다, за да кажете, че искате да направите нещо. Начинът да кажете “Искам да…” вижте на Lesson 17.

Примери:

저는 더 큰 집을 원해요 = Искам по-голяма къща.

저는 그 책을 원해요 = Искам тази книга.

어떤 종류의 차를 원해요? = Каква кола искаш?

저의 여자 친구는 제가 사과를 가져오는 것을 원해요 = Приятелката ми иска да и донеса ябълки.

만들다 = да направя (съществително име)

Примери:

그것을 어떻게 만들었어요? = Как го направи?

저는 그것을 손으로 만들었어요 = Направих го с ръцете си.

저는 친구를 위해 빵을 만들었어요 = Направих хляб за приятеля си.

누가 피자를 만들었어? = Кой направи пицата?

이것을 만들어 주세요 = Моля те, направи го за мен.

케이크를 만들 때 쿠키도 만들 거예요 = Когато правя хляб, правя и сладки.

그 단어로 완벽한 문장을 만들어 주세요
= Моля, направете завършено изречение с тази дума.

하다 = да направя, да свърша

Забележка: Ако прибавим 하다 към съществително име (обикновено с китайки произход), то става глагол. Например:

요리 = готвене

요리하다 = да готвя

결혼 = брак

결혼하다 = да се оженя/омъжа

말 = реч/говор/думи

말하다 = да кажа, да говоря

Примери:

그것을 언제 했어요? = Кога го направи?

저는 그것을 지금 하고 있어요 = Ще го направя сега.

저는 그것을 하고 싶어요 = Искам да направя това.

말하다 = да говоря

Забележка: Съществителното име в тази дума е “말,” което се превежда като говор, реч или “нещото, което някой казва.”

Честа употреба:

할 말이 있다 = да имаш какво да кажеш

Примери:

뭐라고 말했어요? = Какво каза?

그는 한국어를 자연스럽게 말해요 = Той говори корейски естествено.

저는 한국어로 말했어요 = Говорех на корейски.

저는 그 문장을 한국어로 말했어요 = Казах това изречение, използвайки корейски.

저는 저의 아버지에 대해 말했어요 = Говорех за баща си.

아빠는 왜 저렇게 말하고 있어요? = Защо татко говори така?

제가 밥을 먹었을 때 말하고 싶지 않았어요 = Когато се храних, не исках да говоря.

그것은 제가 말하고 싶었던 것이었어요 = Това беше, което исках да кажа.

을 이해했어요? = Разбра ли какво казах?

이해하다 = да разбирам

Забележка: Когато искате да кажете, че не разбирате нещо, често се използва:

저는 이해가 안 돼요 =Не разбирам. , или

저는 이해하지 못 하겠어요 = Не разбирам.

Примери:

제 말을 이해했어요? = Разбра ли какво казах?

학생들은 그것을 이해했어요 = Учениците разбраха това.

저는 완전히 이해해요 = Напълно разбирам.

그 뜻을 이해하려고 책을 두 번 읽었어요 = За да разбера значението, прочетох книгата два пъти.

그 학생은 물리의 기본도 이해하지 못해요 = Този ученик не разбира дори основната физика.

좋아하다 = да харесвам

Забележка: 좋다 е прилагателно име, което означава “добър, хубав”. 좋아하다 е глагол и означава “харесвам.” За повече информация вижте Lesson 15.

На български, когато говорим за храна, често използваме “обичам” вместо “харесвам”.

Примери:

저는 우리 학교를 좋아해요 = Харесвам училището ни.

저는 그 선생님을 좋아해요 = Харесвам този учител.

저는 수학을 제일 좋아해요 = Най-много харесвам математиката.

아이들은 만화영화를 매우 좋아해요 = Децата наистина харесват анимационни филми.

몇몇 사람들은 밥을 좋아하지 않아요 = Някои хора не харесват(не обичат) ориз.

학생들은 그 선생님을 특히 좋아해요 = Учениците особено много харесват този учител.

제가 가장 좋아하는 색깔은 초록색이에요 = Любимият ми цвят е зелено.

저는 저런 여자를 좋아하지 않아요 = Не харесвам това момиче.

Прилагателни имена:

크다 = (да бъда) голям, висок

Забележка: За повече информация как да спрягате прилагателни вижте Lesson 4 и Lesson 5.

크다 следва ㅡ неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Честа употреба:

키가 크다 = (да бъда) висок

키가 몇 센티예요? = Колко си висок?

키가 얼마나 돼요? = Колко си висок?

Примери:

그 집은 아주 커요 = Тази къща е много голяма.

저는 남동생보다 키가 더 커요 = Аз съм по-висок (височината ми е по-голяма) от брат ми.

작다 = (да бъда) малък, нисък

Произнася се по-скоро като: “작따”

Честа употреба:

키가 작다 = (да бъда) нисък

Примери:

저는 작은 집에서 살아요 = Живея в малка къща.

이것은 너무 작은가요? = Това прекалено малко ли е?

당근을 작은 조각으로 자르세요 = Моля, нарежете морковите на малки парченца.

이 셔츠가 너무 작아서 못 입어요 = Не мога да облека тази блуза, защото е твърде малка.

이 바지가 너무 작아서 다른 것으로 바꿀 거예요
= Ще сменя тези панталони с други, защото са прекалено малки.

새롭다 = (да бъда) нов

Произнася се по-скоро като: “새롭따”

새롭다  следва ㅂ неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Примери:

저는 새로운 차를 샀어요 = Купих си нова кола.

그 병원은 새로워요 = Болницата е нова.

저는 새로운 차를 사고 싶어요 = Искам да си купя нова кола.

저는 새로운 안경을 샀어요 = Купих си нови очила.

저는 새로운 바지를 사야 돼요 = Трябва да си купя нови панталони.

우리 회사는 새로운 회사원을 찾고 있어요 = Фирмата ни си търси нови работници.

새로운 핸드폰을 사고 전화번호를 바꿨어요 = След като си купих нов телефон си смених телефонния номер.

낡다 = (да бъда) стар (не се отнася за години)

Произнася се по-скоро като: “낙따”

Забележка: Тази дума се използва да описва само предмети. Тя сигнира, че нещо е старо/износено. Ако искате да опишете човек, трябва да използвате прилагателното 늙다. Ако искате да кажете, че нещо е старо, в  смисъла че съществува отдавна, както например стара историческа сграда, трябва да използвате 오래되다.

Примери:

이 학교 건물은 매우 낡아요 = Сградата на това училище е много стара.

이 집은 너무 낡아요 = Тази къща е твърде стара.

비싸다 = (да бъда) скъп

Примери:

이것은 너무 비싸요 = Това е прекалено скъпо.

집 값은 비싸지고 있어 = Цените на къщите стават по-високи (по-скъпи)

싸다 = да не бъда) скъп, (да бъда) евтин

Примери:

이 가게는 음식을 팔아요 = Този магазин продава евтина храна.

아름답다 = (да бъда) красив

Произнася се по-скоро като: “아름답따”

아름답다 следва ㅂ неправилните. Вижте Lesson 7 За повече информация.

Честа употреба:

아름다운 여자 = красиво момиче

Примери:

그 여자가 너무 아름다워요 = Това момиче е много красиво.

그 선생님은 아름다워요 = Тази учителка е много красива.

저의 아내는 아름답다 = Жена ми е много красива.

Тексt от  ‘강남스타일’: “아름다워 사랑스러워 그래 너 hey 그래 바로 너 hey”

뚱뚱하다 = (да бъда) пълен, дебел

Примери:

그 사람은 너무 뚱뚱해요 = Този човек е много дебел.

형은 아버지보다 더 뚱뚱해요 = Батко е по-пълен от баща ни.

길다 = (да бъда) дълъг

길다 следва ㄹ неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Примери:

저 여자의 머리는 길어요 = Косата на това момиче е дълга.

저의 손가락은 길어요 = Пръстите ми са дълги.

줄이 왜 이렇게 길어요? = Защо опашката е толкова дълга?

한국에서는 겨울 방학이 여름 방학보다 더 길어요 = В Корея зимната ваканция е по-дълга от лятната.

좋다 = (да бъда) добър, хубав

Произнася се по-скоро като“조타”

Забележка: Дори да се превежда като “добър”, най-често изразява това, че някой “харесва” нещо. Граматичните принципи относно това вижте на Lesson 15.

Примери:

우리 학교는 매우 좋아요 = Училището ни е много добро.

저는 우리 학교가 좋아요 = Харесвам нашето училище.

그 선생님은 좋아요 = Този учител е добър.

아무 때나 좋아요 = По всяко време е добре.

날씨가 좋아서 산책하는 것은 즐거워요 = Приятно е да излезеш на разходка, защото времето е хубаво.

Наречия:
아주 = много

Примери:

날씨는 아주 더워요 = Времето е много топло.

매우 = много

Примери:

이 음식은 매우 맛있어요 = Храната е много вкусна.

저는 매우 빨리 달렸어요 = Тичах много бързо.

우리 집은 지금 매우 더러워요 = Къщата ни е много мръсна в момента.

화학은 매우 흥미로워요 = Химията е много интересна.

그 가수는 한국에서 매우 유명해요 = Този певец е много известен в Корея.

그 그림은 매우 드물어요 = Тази картина е много рядка.

너무 = прекалено, твърде (често се използва и като ‘много’)

Забележка: Въпреки че 너무 означава “твърде,” корейците вече ползват думата “너무” и със значението на “много”(особено по-младото поколение). Докато “твърде” изразява негативна оценка, 너무 може да изразява и негативна и положителна оценка. Например, ако кажем “이것은 너무 맛있어요”, няма да имам предвид “това е прекалено вкусно”, а по-скоро ще имаме предвид “това е много вкусно”. На български също имаме склонността да използваме думи с негативно значение, за да изразим положителна оценка в дадени ситуации (например: “тази песен е прекалено добра(,че направо не е истина)”, “тя е ужасно красива”, “този филм е страшно добър” и тн.)

Примери:

저는 가끔 너무 많이 먹어요 = Понякога ям прекалено много.

저는 어제 너무 아팠어요 = Вчера ми беше много лошо.

한식은 너무 맛있어요 = Корейската храна е много вкусна.

그 남자가 키가 너무 커요 = Този мъж е много висок.

이 길이 너무 좁아서 저는 못 들어가요
= Не мога да мина по този път, защото е твърде тесен.

제가 너무 부끄러워서 발표를 못해요
= Не мога да добри презентации, защото съм прекалено срамежлив.

선생님은 우리를 너무 잘 가르치셨어요 = Учителят ни научи много добре.

너무 빨리 먹었어요? = Защо ядеш толкова бързо?

이 셔츠가 너무 작아서 못 입어요
= Не мога да облека тази блуза, защото е прекалено малка.

Има повече от 1050 думи в Глава 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Може да свалите всички в един пакет тук.   here

Ако ви е нужна помощ да запомните всички тези нови думи, опитайте с   Memrise tool.

Ако искате да чуете повторни тези думи, опитайте тук.   Vocabulary Practice video

 

Няколко бързи думи за глаголите и прилагателните в корейския език

Добре, сега е е момента да се захванем сериозно. Тук ще започнем да учим нещата, които се прилагат върху всички глаголи и прилагателни. Има няколко неща, които трябва да знаете за тях:

  1. Както казах и по-рано (два пъти), но и ще продължа да го казвам, всяко изречение на корейски ТРЯБВА да завършва на глагол или прилагателно (това включва 이다 и 있다).
  2. Трябва да обърнете внимание (на мен ми отне известно време да го забележа), че всеки глагол и прилагателно на корейски завършват на сричката ‘다’ 100% от пътите. Погледнете списъка с думите ако не ми вярвате
  3. Освен това, много глаголи и прилагателни завършват на ‘하다’. ‘하다’ значи ‘за направя.’ Глаголите, завършващи на ‘하다’ са готини, защото ако махнете ‘하다’ директно правите думата на съществително име

Обърнахте ли се? И аз бях така в началото. Като се замисля, май не го знаех преди на уча корейски почти 3 месеца, а това е нещо толкова важно за да научиш езика. Малко е объркващо за англоговорящите, защото те рядко осъзнават че думите имат форма за глагол/прилагателно И за съществително име.На български може би сме малко по-запознати с тази концепция, но и при нас голяма част от думите ги знаем просто защото “ги знаем”.

Например:

행복하다 = щастлив
행복 = щастие

성공하다 = да успея
성공 = успех

말하다 = да говоря
말 = реч/говор/думи

성취하다 = да постигна
성취 = achievement

취득하다 = acquire
취득 = постижение

Не е нужно да запомняте тези думи сега (малко са трудни), но е важно да запомните, че ‘하다’ може да се премахне и така да получите съществително име.

Глаголите и прилагателните, които завършват на “~하다” обикновено са с китайски произход и имат съответната ханджа (한자) форма. Глаголите, които не завършват  на  “~하다” са с корейски произход и нямат ханджа еквивалент. Ако говорите кирайски, вероятно имате предимство в ученето на по-сложни корейски думи, предвид че много тях са с китайски корени.

 

 

Глаголи

Вече говорихме за глаголите в предишните уроци, но все още нищо не е било обяснено официално. Дотук научихте основната структура на изреченията с глаголи в Lesson 1. Нека го преговорим. Ако искаме да кажем “Аз ям храна”, трябва да знаем как да използваме частиците 는/은 и 를/을:

Аз ям храна.

Аз는 храна를 ям

За да завършим изречението, трябва да заменим българските думи с корейски:

저는 + 음식을 + 먹다
저는 음식을 먹다 = Аз ям храна.

*Забележка – Независимо от това, че структурата на изреченията в този урок е напълно вярна, глаголите все още не са спрегнати, което прави самоте изречения практически грешни. Ще се научите да спрягате в Lesson 5 and Lesson 6. Преди да се учите да спрягате глаголи обаче е изключителн важно да разбирате логиката на словореда на тези изречения. Заради някои странни правила в корейската граматика, изреченията, които са показани в част “Прилагателни имена” са технически верни, но са представени в не особено често срещан (, но най-лесния) модел на спрягане.

Както и в предните уроци, ние сме предоставили аудио записи само на изреченията, които са граматически коректни. Грешните изречения (поради факта, че не са спрегнати) нямат такива записи. Отново, ще научите как се спрягат тези изречения в  Lesson 5 and Lesson 6.. Засега се опитайте да разберете и запомните словореда на тези изреченията и как глаголите/прилагателните се използват.

Както и в предишните уроци, под неспрегнатите примери са представени и спрегнати такива (едно формално и едно неформално) под тях.  Използвайте ги само като отправна точка на този етап.

Нека разгледаме няколко примера:

나는 케이크를 만들다 = Аз правя торта.
(나는 케이크를 만들어 / 저는 케이크를 만들어요)

나는 배를 원하다 = Аз искам лодка.
(나는 배를 원해 / 저는 배를 원해요)

나는 한국어를 말하다 = Аз говоря корейски език.
(나는 한국어를 말해 / 저는 한국어를 말해요)

나는 공원에 가다 = Аз ходя в парка. (обърнете внимание на частицата 에)
(나는 공원에 가 / 저는 공원에 가요)

나는 문을 닫다 = Аз затварям вратата.
(나는 문을 닫아 / 저는 문을 닫아요)

나는 창문을 열다 = Аз отварям прозореца.
(나는 창문을 열어 / 저는 창문을 열어요)

Не забравяйте, че изреченията с глаголи не винаги се нуждаят от допълнение ако то се подразбира:

나는 이해하다 = Аз разбирам.
(나는 이해해 / 저는 이해해요)

Някои глаголи по начало не могат да действат върху обекти. Думи като: спя, ходя, умирам, т.н. Не можете да кажете нещо като “Аз спя къща” или “Аз ходя ресторант”, или “Аз умрях нея”. Може да използвате съществители в тези изречения, но само с помощта на частици – някои от които вече бяха споменати (~에), и някои, които все още предстои да научите. С помощта на тези частици може да кажете неща като:

Аз спя вкъщи.

Аз ходя до ресторанта.

Аз умрях с нея.

Ще стигнем до по-сложни частици в следващите уроци, но сега нека се фокусираме върху ~를/을 и функциите му да маркира прякото допълнение.

Отново ще отбележа, че поради странни правила на корейската граматика, засягащи прилагателните имена, неспрегнатите изречения по-долу всъщност са коректни. В следствие на това, ние сме ви предоставили аудио запис на неспрегнатите, а не на спрегнатите примери (които също са верни). Ще научите правилата за спрягане на прилагателни в Lesson 5.

나는 아름답다 = Аз съм красив.
(나는 아름다워 / 저는 아름다워요)

나는 작다 = Аз съм малък/дребен.
(나는 작아 / 저는 작아요)

이 버스는 크다 = Този автобус е голям.
(이 버스는 커 / 이 버스는 커요)

그 병원은 새롭다 = Тазо болница е нова.
(그 병원은 새로워 / 그 병원은 새로워요)

이 공원은 매우 작다 = Този парк е много малък.
(이 공원은 매우 작아 / 이 공원은 매우 작아요)

그 사람은 뚱뚱하다 = Този човек е пълен.
(그 사람은 뚱뚱해 / 그 사람은 뚱뚱해요)

Има едно малко объркване, когато тези изречения се превеждат на български. Обърнете внимание, че във всички тези примери се използва някоя форма на глагола “съм”. В българския език е нужно този глагол да се ползва при изречения с водещо прилагателно:

Аз съм дебел.

Той е дебел.

Те са дебели.

Преводът на формите на глагола “съм” на корейски е “이다.” В изречения от този тип обаче “이다” не се използва. “Съм” частта се намира в самото прилагателно в корейския. Объркването идва от това, че в двата езика се подхожда по различен начин. Моля ви, от сега нататък, оставете настрана нещата, които знаете от българската (и английската) граматика – това само би ви ограничава.

 

 

의 Притежателна частица

Забележка: Произнасянето на буквата “” може да се променя в зависимост от това как и къде се ползва. Може да искате да погледнете the section where I discuss the pronunciation of в Pronunciation Guide

Вече знаете, че “Аз” на корейски е 저/나. Знаете и преводите на различни съществителни имена на корейски.

“의” е частица, която показва кой е притежателя на даден обект. Тази функция на български се поема от притежателните местоимения и правилата зад тях са малко по-сложни поради наличието на род, число и възможност за разместване на словореда (Моята шапка – Шапката ми ; Учителската стая – Стаята на учителите). Правилното много прилича на това в английския език (‘s)

Забележка: ~’s не се добавя директно към личните местоимения, а се използват думи като my, your, his, her и т.н. Промяната от “аз” към “мой” става с частицата.

저 = аз
책 = книга

저의 책 = моята книга
저의 차 = моята кола
그 사람의 차 = колата на този човек

의사의 탁자 = масата на доктора/докторската маса
선생님의 차 = колата на учителя
저의 손가락 = пръста ми

Може да използвате тези думи в изречения, които са ви познати (с глаголи и прилагателни):

선생님의 차는 크다 = Колата на учителя е голяма.
(선생님의 차는 커 / 선생님의 차는 커요)

나는 선생님의 차를 원하다 = Искам колата на учителя.
(나는 선생님의 차를 원해 / 저는 선생님의 차를 원해요)

나의 손가락은 길다 = Пръстите ми са дълги.
(나의 손가락은 길어 / 저의 손가락은 길어요)

그 여자의 눈은 아름답다 = Очите на тази жена са красиви.
(그 여자의 눈은 아름다워 / 그 여자의 눈은 아름다워요)

Ще забележите, че думи като “мой/наш/техен/негов/неин” често се изпускат. Както ще научите, продължавайки през този курс, корейците обичат да съкращават изреченията си когато е възможно. Когато нещо се подразбира от контекста, думите често се изпускат, за да стане изречението по-просто. Например:

나는 나의 친구를 만나다 = Срещам се с моя приятел.
(나는 나의 친구를 만나 / 저는 저의 친구를 만나요)

Може да бъде написани и така:

나는 친구를 만나다 = Срещам се с приятел.
(나는 친구를 만나 / 저는 친구를 만나요)

В този случай (и много други) е очевидно че се срещаш със “свой” приятел , следователно думата “мой” може да се изпусне.

Когато превеждате, гледайте да стоите настрана от директния превод и да се фокусирате повече значението, базирано на контекста.

 

 

좋다 и 좋아하다

Думата 좋다 на корейски значи “хубав”. Понеже е прилагателно, можем да я използваме като всяко друго такова:

이 음식은 좋다 = Тази храна е хубава.
(이 음식은 좋아 / 이 음식은 좋아요)

그 선생님은 좋다 = Точи учител е добър.
(그 선생님은 좋아 / 그 선생님은 좋아요)

이 학교는 좋다 = Това училище е добро.
(이 학교는 좋아 / 이 학교는 좋아요)

좋아하다 пък от своя страна е глагол, който значи “да харесвам”. Прилагат се принципите на глаголите:

나는 이 음식을 좋아하다 = Тази храна ми харесва.
(나는 이 음식을 좋아해 / 저는 이 음식을 좋아해요)

나는 그 선생님을 좋아하다 = Харесвам този учител.
(나는 그 선생님을 좋아해 / 저는 그 선생님을 좋아해요)

좋아하다 се получава като премахнем‘다’ от 좋다 и добавим 아 + 하다. Има причина това да се прави и има обяснение как се прави, но това все още не ви е нужно. Засега просто запомнете следното:

좋다 е прилагателно, което не може да действа върху обект

좋아하다 е глагол и може да действа върху обект

 

 

 

Ние, нас,и наш (우리)

Сега е моментът, в който искам да ви запозная с думата “우리”, която както може да видите в списъка с думи значи “нас/ни” и “ние”. На български това са две различни думи, които значат едно и също нещо, но в различна ситуация. Точно както “аз” и “мен/ме”, ако думата е подлог, използваме “ние”. Примерно:

Аз харесвам теб.
Ние те харесваме.

Когато обаче думата е пряко допълнение, използваме “нас/ни”. Примерно:

Той ме харесва.
Той ни харесва.

В корейския език не се прави разграничение и думата “우리” се използва и в двете ситуации.Например:

우리는 너를 좋아하다 = Ние те харесваме.
(우리는 너를 좋아해)

Умишлено не съм добавил формална версия на спрегнатото изречение, защото във формалната реч не се използва “ти” или “вие”. За това ще говорим в по-късни уроци.

선생님은 우리를 좋아하다 = Учителят ни харесва.
(선생님은 우리를 좋아해 / 선생님은 우리를 좋아해요)

Ако поставим притежателната частица “의” след “우리” ще създадем дума със значението на “наш”. Дори и да може да бъде направено така обаче е много по-често срещано частицата да бъде изпусната в съчетание с “우리.” В интерес на истината, частицата “의” доста често се пропуска и в съчетание с други думи. Въпреки това , не ви препоръчвам да я пропускате преди да имате по-добро усещане и разбиране за езика като цяло. На този етап ви препоръчвам да го правите само с “우리.” Например:

우리 선생님은 남자이다 = Нашият учител е мъж.
(우리 선생님은 남자야 | 우리 선생님은 남자예요)

우리 집은 크다 = Нашата къща е голяма.
(우리 집은 커 | 우리 집은 커요)

Формалната версия на “우리” е “저희”. Въпреки това, дори и във формалната реч “우리” е приемливо. Засега още дори не сте почнали да учите за различните нива на формалност на корейския, така че не се притеснявайте за това.

Okay, I got it! Take me to the next lesson! Или,

Click here for a workbook to go along with this lesson.

Има 1250 примерни изречения в Unit 1. Всички те са линкнати към аудио файлове.

Можете да ги свалите в един пакет тук.   here

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!