Menu Close

2. Lecke: Koreai ragok az 이/가

Click here for a Workbook to go along with this lesson.

This Lesson is also available in Español , Русский, 中文, Português, Français, Nederlands, Deutsch, Ελληνικά, български, Italiano and עִבְרִית

The following videos are available to reinforce the concepts taught in this lesson:

Sentence Practice (1) , (2) | Dictation (1), (2) | Reading Practice | Apply Yourself | Lesson Recap

 

Új szavak

Az egyszerűség kedvéért az új szavak szófaj szerinti csoportokban (főnév, ige, melléknév és határozószó) szerepelnek.

Klikkelj a magyar szóra és további információt, illetve példamondatokat találsz a szó használatához angol nyelven. (Egyelőre valószínűleg nem fogod érteni a koreai mondatokban használt nyelvtant, de hasznos ezeket látni, ahogy haladsz a tanulással.)

A szavakat és extra információt rendezetten (angol nyelven) megtalálod egy PDF fájlban itt.

Ha tornáztatni szeretnéd az agyadat a szavak felismerésével, próbáld megtalálni az új szavakat a  Szókereső gyakorlatban.

Főnevek:
나라 = ország
가방 = táska/hátizsák
창문 = ablak
잡지 = magazin
= szoba
냉장고 = hűtőszekrény
= kutya
강아지 = kiskutya/kölyökkutya
고양이 = macska
= patkány, egér
= toll
전화기 = telefon
커피 = kávé
식당 = étterem
건물 = épület
텔레비전 = TV
미국 = USA
캐나다 = Kanada
호텔 = hotel
학교 = iskola
은행 = bank

Határozószók:
= benne, belül, belsejében
= -on/-en/-ön, rajta, a tetején, felett
= alatt
= mellett
= mögött
= előtt
여기 = itt

Igék:
있다 = egy bizonyos helyen lenni

Melléknevek:
있다 = van (valakinek valamije)

Összesen 1050 új szó van az első szint leckéiben. Mindegyik szóhoz kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod letölteni.

A szavak tanulásában segíthet a Memrise tool (angolul).

Ha szeretnéd folyamatossá téve hallgatni a szavakat, a Szókincs gyakorló videóval megteheted.

 

 

Bevezetés

Az 1. Leckében megtanultad az egyszerű koreai ragokat. Ismétlésként, erről volt szó:

~는 vagy ~은 a mondat alanyához (ember/dolog) kapcsolódik, azt jelöli.
~를 vagy ~을 a mondat tárgyához kapcsolódik, azt jelöli.

Például ebben a mondatban: “Én hamburgert ettem”

Az “én” a mondat alanya

A “hamburger” a tárgy

Az “ettem” az ige (állítmány)

Ebben a leckében az ~이/가 ragokról lesz szó, különös tekintettel arra, hogyan különböznek a ~는/은 ragoktól. Az ~이 a mássalhangzóra végződő főneveket követi (az ~은-höz hasonlóan), a ~가 pedig a magánhangzóra végződő főneveket követi (a ~는-höz hasonlóan). Például:

책 mássalhangzóra végződik (ㄱ), ezért az “~이” követi: “책이”

소파 magánhangzóra végződik (ㅏ), ezért a “~가” követi: “소파가”

De mikor használjuk az ~이/가 ragokat? Mielőtt erre rátérnénk, szeretnélek megtanítani hogyan használjuk mondatban az “있다” szót. Vágjunk bele.

 

 

있다: Van (valakinek valamije)

Az “있다” szónak sok jelentése van. A kezdő koreai tanulók számára két használatra illetve jelentésre lehet ezeket leegyszerűsíteni:

있다 = van (valakinek valamije)
있다 = egy bizonyos helyen lenni

Az első jelentés, a “van” (valakinek valamije). Angolul ez egy ige, aminek tárgya van (mint magyarul a birtokol ige). Például:

Egy tollat birtoklok
Egy autót birtoklok

A koreai nyelvben az 있다 melléknév. Ezt angolul beszélőknek nehéz elmagyarázni. De a melléknéviségnek a következménye, hogy az “있다” nem vonz tárgyas esetet. Ez hasonlatos a magyar nyelvhez, ahol a “van” birtoklást kifejező szó nem vonz tárgyas esetet (illetve nem tárgyas esetet vonz). Például:

Van egy tollam
Van egy autóm

Ahogy az 1. Leckében átvettük, a melléknévben végződő mondatoknak nincs tárgya, tehát a mondatban, ha annak az állítmánya melléknév, nem lehet  ~을/를 ragban végződő szó (hiszen az ~을/를 a mondat tárgyát jelöli).

Ha ez nem így lenne, akkor írhatnánk ezt:

Van egy tollam (tollat birtoklok)

Én은 toll을 있다
나는 + 펜을 + 있다
나는 펜을 있다 = Van egy tollam

De a fenti mondat nem helyes. Az 있다 melléknév és nincs tárgya. Ezért az ~을 csatlakoztatása a “펜”-hez helytelen. Éppen ezért az 있다-t tartalmazó mondatokban a birtoklás tárgyához a ~이/가 ragot csatlakoztatjuk a ~을/를 helyett. Ez a ~이/가 rag egyik alkalmazása; mégpedig, hogy a birtoklás “tárgyát” jelzi az “있다”-t tartalmazó mondatokban. Nézd a következő mondatokat:

나는 펜이 있다 = Nekem van egy tollam
(나는 펜이 있어 / 저는 펜이 있어요)

나는 차가 있다 = Nekem van egy autóm
(나는 차가 있어 / 저는 차가 있어요)

나는 잡지가 있다 = Nekem van egy magazinom
(나는 잡지가 있어 / 저는 잡지가 있어요)

나는 가방이 있다 = Nekem van egy hátizsákom
(나는 가방이 있어 / 저는 가방이 있어요)

Megismétlem, fontos észrevenned, hogy nem ~을/를 jelzi a birtoklás “tárgyát”, hanem ~이/가.

Emlékezz, hogy az 1., 2., 3. és 4. Leckékben lévő példamondatok nincsenek ragozva. Bár zárójelben van egy-egy ragozott mondat, a ragozás nyelvtana ezekben a mondatokban egyelőre túl bonyolult. Egyelőre arra koncentrálj, hogy az első négy lecke nyelvtanát megértsd, a mondatvégződés ragozásával és a tiszteletiség beszédszintjeivel ráérsz azután foglalkozni.

 

 

A hely és idő ragja: ~에

Az előző leckében megtanultad hogyan használd az ~은/는 és ~을/를 ragokat, hogy bizonyos szavak koreai mondaton belüli szerepét jelezd. Az ~에 ragot is arra használjuk, hogy bizonyos szavak koreai mondaton belüli szerepét jelezze. Konkrétan, az ~에 helyet és időt jelez. Amikor helyet jelöl, az alábbi mondatokban aláhúzott szórészekhez, illetve ragokhoz hasonlít:

Én iskolában vagyok
A parkba mentem
Matricát ragasztottam a falra
Vizet tettem az üvegbe
A kisbabát a bölcsőbe tettem

Az ~에-t az idő jelzésére is használjuk, azaz azt is kifejezi, mikor történik valami, hasonlóan az alábbi mondatokban aláhúzott ragokhoz:

10:00 órakor reggeliztem
Szombaton iskolába megyek
1990-ben születtem

Igen, az ~에 ragot lehet kétszer használni ugyanabban a mondatban. Például a “10:00 órakor a parkba mentem” koreai fordításában ~csatlakozik a “park” és az “10:00 óra” szavakhoz is.

Az most túl sok lenne, ha az ~에 minden használatát végigvennénk. Ebben a leckében (a következő bekezdésben) azt tanulod meg, hogy hogyan használd az ~에 ragot annak kifejezésére, hogy valami hol van – így képes leszel az “Én iskolában vagyok” fenti példamondat megalkotására. Későbbi leckékben, ahogy egyre bonyolultabb szavakkal és nyelvtannal ismerkedsz meg, azt is megtanulod hogyan használható az ~에 más helyzetekben. Például a következő leckében bemutatom azt a mondatszerkezetet, ahol az ~에 a helyet jelöli, ahova a cselekvés irányul. A 6. Leckében olyan mondatokra látsz majd példát, amelyekben az ~에 annak idejét jelzi, amikor a nap bizonyos szakaiban valami történik. A 8. Leckében megtanulod majd hogyan kell az ~에 ragot a hét napjaihoz csatlakoztatni. Még későbbi leckékben megtanulod majd hogyan alkothatod meg az összes fenti mondatot.

Most koncentráljunk az “Én iskolában vagyok” mondatra, amihez szükség van az 있다 alaposabb ismeretére.

있다: Egy bizonyos helyen lenni

Az 있다 másik alkalmazása, hogy kifejezi valaki/valami  “egy bizonyos helyen van”. A lecke előző fejezetében már hallottál az ~에 ragról a koreai nyelvben. Megtanultad, hogy ez a rag a mondaton belül valaminek a helyét és/vagy idejét jelzi. Éppen ezért az “~에” sokszor előfordul “있다”-t tartalmazó mondatokban, hogy valakinek/valaminek a helyét jelezze.

Például: Én iskolában vagyok

Ha ezt koreai szerkezetben és koreai ragokkal akarnánk írni, így nézne ki:

Én은 iskola에 vagyok

나는 + 학교에 + 있다

Ez most még túl korai/bonyolult, ezért ne foglalkozz vele, de amikor az 있다-t így használjuk, szintén melléknév. Az 5. Leckében kezdek majd erről beszélni, amikor megmutatom az 있다 ragozását.

나는 학교에 있다 = Én iskolában vagyok
(나는 학교에 있어 / 저는 학교에 있어요)

vagy,

나는 캐나다에 있다 = Én Kanadában vagyok
(나는 캐나다에 있어 / 저는 캐나다에 있어요)

Figyeld meg az alábbi mondatokban mekkora jelentésbeli különbség van, és természetesen hogy ebben mekkora szerepet játszanak a ragok. Miután az 있다-nak két jelentése van, a ragok megváltoztatásával a mondatok jelentése is drasztikusan megváltozik. Például:

나는 학교가 있다 = Nekem van egy iskolám – bár ez akár értelmes is lehetne, legtöbbször inkább ezt akarhatjuk mondani:
나는 학교에 있다 = Én iskolában vagyok

나는 잡지가 있다 = Nekem van egy magazinom
나는 잡지에 있다 = A magazinban vagyok (ez értelmetlen)

Helyhatározó szavakat is használhatunk annak jelölésére, hogy valaki/valami egy másik főnévhez viszonyítva hol helyezkedik el. A leggyakoribb helyhatározók:

안 = benne, belül, belsejében
위 = -on/-en/-ön, rajta, a tetején, felett
밑 = alatt
옆 = mellett
뒤 = mögött
앞 = előtt

Ezeket a szavakat főnevek mögé helyezzük, hogy azt jelezzék hol van valami ahhoz a főnévhez viszonyítva. Ezt követően az “~에” rag közvetlenül csatlakozik a helyhatározó szóhoz. Például:

학교 앞에 = az iskola előtt
사람 뒤에 = az ember mögött
집 옆에 = a ház mellett
저 건물 뒤에 = az az épület mögött (amögött az épület mögött)

Ezek a szerkezetek aztán a mondaton belül a helyet jelölik:

나는 학교에 있다 = Én iskolában vagyok
나는 학교 앞에 있다 = Én az iskola előtt vagyok
(나는 학교 앞에 있어 / 저는 학교 앞에 있어요)

Alkossunk mondatokat:

나는 학교 뒤에 있다 = Én az iskola mögött vagyok
(나는 학교 뒤에 있어 / 저는 학교 뒤에 있어요)

나는 학교 옆에 있다 = Én az iskola mellett vagyok
(나는 학교 옆에 있어 / 저는 학교 옆에 있어요)

나는 은행 안에 있다 = Én a bankban vagyok
(나는 은행 안에 있어 / 저는 은행 안에 있어요)

개는 집 안에 있다 = A kutya a házban van
(개는 집 안에 있어 / 개는 집 안에 있어요)

고양이는 의자 밑에 있다 = A macska a szék alatt van
(고양이는 의자 밑에 있어 / 고양이는 의자 밑에 있어요)

식당은 은행 옆에 있다 = Az étterem a bank mellett van
(식당은 은행 옆에 있어 / 식당은 은행 옆에 있어요)

호텔은 학교 옆에 있다 = A hotel az iskola mellett van
(호텔은 학교 옆에 있어 / 호텔은 학교 옆에 있어요)

Már megtanultad, hogy az ~이/가 rag főneveket követ a mondatban, és azt a “tárgyat” jelzi, amit valaki birtokol. Az ~이/가, a ~는/은 raghoz hasonlóan szintén használható a mondat alanyának jelzésére. Hogy mi a különbség? Erről lesz szó a következő fejezetben.

 

 

~이/가 mint az alany ragja

Az egyik legnehezebb dolog a kezdő koreai tanulók számára a ~는/은 és ~이/가 ragok megkülönböztetése. Ebben a leckében korábban már megtanultad, hogy az ~이/가 ragokat a birtoklás “tárgyának” jelölésére használjuk amikor a mondat állítmánya “있다”.

Ezen túl az ~이/가 ragoknak több funkciója is van, melyeket neked is ismerned kell.

Az 1. Leckében megtanultad, hogy ~는/은 ragot csatlakoztatunk a mondat alanyához. Ebben a leckében korábban megtanult nyelvtant alkalmazva a következő mondatot alkothatjuk:

고양이는 집 뒤에 있다 = A macska a ház mögött van
(고양이는 집 뒤에 있어 / 고양이는 집 뒤에 있어요)

Vedd észre a mondatban, hogy a ~는/은 rag jelzi, hogy a mondat alanya a “macska”.

Ugyanakkor ezt a mondatot így is írhatnánk:

고양이가 집 뒤에 있다 = A macska a ház mögött van
(고양이가 집 뒤에 있어 / 고양이가 집 뒤에 있어요)

A két mondat kifejezheti ugyanazt a jelentést és érzelmi töltetet. Hangsúlyozom, hogy “kifejezheti”, mert bizonyos helyzetekben a két mondat jelentése lehet ugyanaz, de más helyzetekben árnyalatnyi különbség lehet a jelentésben.

Ahogyan a jelentés ugyanaz:

고양이는 집 뒤에 있다 = A macska a ház mögött van
고양이가 집 뒤에 있다 = A macska a ház mögött van

Az ~이/가, a ~는/은 raghoz hasonlóan a mondat alanyához csatlakozik. Bizonyos eseteben nincs különbség a jelentésben és érzelmi töltetben függetlenül attól, hogy ~이/가 vagy ~는/은 ragot csatlakoztatunk az alanyhoz.

Ahogyan a jelentés különbözhet:

Az ~는/은 rag szerepe, hogy összehasonlítást jelez. Azt a főnevet, amihez a “~는/은” rag csatlakozik, valamihez viszonyítjuk, valamivel összehasonlítjuk. Ebben a példában:

고양이는 집 뒤에 있다 = A macska van a ház mögött

A beszélő azt mondja, hogy a macska az a valami, ami a ház mögött van (szemben valami mással, ami nem a ház mögött van). Az a nehézség itt, hogy csak egy mondatunk van, ami nem elég a hallgató számára, hogy értse a kontextust, hogy mivel is kerül összehasonlításra a “macska”. De a kontextusból kiderülhetne, hogy “A kutya a házban van, de a macska a ház mögött van”, illetve “A kutya a házban van, a macska van a ház mögött”.

Ugyanakkor:

고양이가 집 뒤에 있다 = A macska a ház mögött van

…egyszerűen tényt közöl, és a “macskát” semmihez sem hasonlítjuk.

Egy másik példa:

커피가 냉장고에 있다 = A kávé a hűtőben van (Ez a mondat egyszerűen közli a tényt, hogy a kávé a hűtőben van, és nincs szándék semmilyen összehasonlításra)

커피는 냉장고에 있다 = A kávé a hűtőben van/A kávé van a hűtőben (Ez a mondat is jelezheti egyszerűen azt, hogy a kávé a hűtőben van. De az is lehet, hogy a beszélő egy másik dolog helyét is jelezni akarja. Például, lehet hogy a kávé van a hűtőben, mert a tea az asztalon van).

———————————-

Talán azon is elgondolkodtál, hogy miért nem használtam az “” helyhatározót annak kifejezésére, hogy a kávé a hűtőben van. Szerencsére, ez magyarul nem olyan bonyolult, mert amikor a hely valaminek a “belsejében” van, az “”-t kihagyhatjuk. Íme a példa az “” használatára, illetve kihagyására magyar és koreai mondatban:

커피가 냉장고에 있다 = A kávé a hűtőben van
커피가 냉장고 안에 있다 = A kávé a hűtő belsejében van

———————————-

A két példában (~는/은 és ~이/가 ragok használata), a rag megváltoztatásával a fordítás nem, vagy csak árnyalatában különbözik. A kontextus ismeretében tudjuk, hogy a főnév, amihez a rag csatlakozik összehasonlításra kerül-e.

Megjegyzem, hogy a ~는/은 ragnak ez az “összehasonlító” funkciója sokkal bonyolultabb mondatokban is előkerül, és egyéb nyelvtani formákhoz is csatlakozhat – ezeket azonban még nem ismered. Elkövetkezőleckékben nem csak egyre bonyolultabb szerkezetekre látsz majd példát, ahol ezt a ragot használjuk, hanem konkrétan a rag nyelvtani szerkezetben betöltött szerepét is megismered. Fontos, hogy értsd, az ezen a szinten alkalmazott példamondatok rettenetesen egyszerűek és nem igazán mutatják be az olyan egyszeri mondatokat, amit koreai emberektől hallhatsz. A valós beszéd sokkal komplexebb és általában rengeteg mellékmondat és nyelvtani szerkezet igen kifinomult kombinációja alkotja.

Ezek a leckék a 24. Leckéig nem foglalkoznak mellékmondatokkal. Egynél több mellékmondat a mondatban egy teljesen új állatfajta, amivel eszközök hiányában egyelőre nem tudsz megbirkózni. Azt javaslom, hogy NE olvass előre, és NE nézd meg azt a leckét. Inkább azt javaslom, hogy tartsd észben az információt, amit ebben a leckében tanultál, miközben fokozatosan elérsz arra a szintre.

Ahogy haladsz a leckékkel, mind a “~는/은”, mind az “~이/가” ragokra látsz majd példát a példamondatok ezreiben. Miután a legtöbb példamondat egy mondatként íródott (azaz nincs hozzá háttér, kontextus, vagy magyarázat), nincs mód annak megértésére, hogy történik-e összehasonlítás. Ezért a ragok használata esetleges. Ugyanakkor – a leckékben található mondatok mindegyikét ellenőrizte egy a koreait anyanyelvi szinten beszélő ember, hogy biztosak lehessünk benne, egyik mondat sem erőltetett vagy kínos (netalán helytelen).

Az ebben a leckében tárgyalt különbségen túl vannak más helyzetek, ahol az ~이/가 vagy  a ~은/는 rag alkalmazása megfelelőbb. Egyelőre azonban nem tudom bemutatni a kétfajta rag használatának teljes árnyalatbeli különbségét a korlátozott nyelvtan (és szókincs) miatt. Ennek a leckének a célja, hogy az ~이/가 ragok általános használatát bemutassa, illetve bevezesse azok összehasonlítását a ~는/은 ragokkal.

Most menj tovább a 3. Leckéhez és folytasd a nyelvtani szerkezetek tanulását, hogy a koreai tudásod fokozatosan bővüljön.

A 17. és 22. Leckékben visszatértünk erre a problémára és belevetjük magunkat azokba a módokba, hogyan különbözik egymástól az ~이/가 és a ~는/은. Hangsúlyozom, hogy egyelőre nem javaslom, hogy ezeket elolvasd, szerintem több tudásra van szükséged mielőtt odaérsz. Ugyanakkor hasznos tudni, hogy a ~는/은 és ~이/가 ragok többmindenben különböznek, mint amit itt tárgyaltunk.

Ha nem értél el még a 17. Leckéhez (különösen, ha még a 3. Leckéhez sem értél el) nem fogod megérteni azt a leckét. Az ~이/가 és ~는/은 ragok közötti különbség teljes megértése fontos, de nem annyira fontos (per pillanat), mint az, hogy a koreai nyelvtan más aspektusait megértsd. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni – a kettő közötti különbség megértése fokozatosan ki fog alakulni, ahogy haladsz a koreai nyelv tanulásával.

Az a szerencse, hogy ha az ~이/가 és ~는/은 ragok használatában hibát vétenél (akár azért mert össze vagy zavarodva, akár azért mert még nem tudod a későbbi leckék nyelvtanát), az esetek 99.9%-ában a hallgató tökéletesen meg fogja érteni amit mondani akarsz. És fordítva, ha valakit hallgatsz, meg fogod érteni amit mondani akar, függetlenül attól, hogy megtanultad-e már az ~이/가 és ~는/은 bonyolultabb alkalmazásait. A két ragpár közötti különbség árnyalatnyi és nem változtatja meg drámaian egy mondat jelentését.

Más ragokkal vétett hiba ugyanakkor okozhatja azt, hogy a hallgató félreérti a mondandódat. Például, ha ~를/을 ragot használsz ~는/은 helyett (elég nagy valószínűséggel) értelmetlen lesz a mondatod.

Itt a vége a leckének. Kérlek tartsd észben mindezt az információt az elkövetkező leckékben. Folytatása következik a 17. Leckében.

Most menj tovább a 3. Leckéhez.

Kattints ide a leckéhez tartozó gyakorlatsorért.

1250 példamondat van az 1. Leckében. Mindegyikhez kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod egy csomagban letölteni.