Menu Close

Konu 0 Ders 3: Korece Diftong (İkili Ünlüler): Karmaşık Ünlüler

Bu dersle ilgili alıştırma kitabı için tıklayınız.

Konu 0 ile ilgili tüm derslerin PDF’si için tıklayınız.

Bu dersi pekiştirmek için aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz:
Hece Alıştırması (1), (2) | Yazma Alıştırması (1), (2), (3) | Okuma Alıştırması

English, Deutsch, Español, Русский, Português, Nederlands, Polski, Ελληνικά, български, العربية

Konu 0’ın bu son dersinde, kalan Korece sesli harfleri göreceksiniz. Bu harflerin çoğu “ikili ünlüler” olarak adlandırılır – yani iki ünlünün bir araya gelmesiyle oluşan ünlüler. Bu son harfleri de öğrendikten sonra bu harfleri kullanarak kelimeleri oluşturabilecek, basit cümlelerle dilbilgisi öğrenmeye başlayabileceksiniz.

Bu derste göreceğiniz harfler daha önceden öğrendiğiniz harfleri içeriyor. Bunları hatırlayalım:

ㅏ = a
ㅓ = eo (o)
ㅜ = u
ㅗ = o

Bu harflere bir çizgi daha ekleyerek dört adet yeni sesli elde ediyoruz.  Eklenen bu çizgilerle her sesliye ‘Y’ eklenir:

ㅑ = ya
ㅕ = yeo
ㅠ = yu
ㅛ = yo

Bazı heceler oluşturursak:

약 = yak
역 = yeok
육 = yuk
욕 = yok

Diğer iki ünlü:

ㅐ = ae       (ㅏile ㅣbirleşimi)
ㅔ = e         (ㅓileㅣbirleşimi)

Farklı yazılışları olsa da verdikleri ses birbirine yakındır: e

Resmi olarak (ve tarihsel) ㅐileㅔ harflerinin telaffuzları farklıdır. Bir Koreliden bu harfleri telaffuz etmesini isterseniz iki birbirine yakın ses duyarsınız.  Bir Koreliye ikisi arasında bir fark olup olmadığını sorarsanız ikisinin benzer olduğunu söyleyecektir. Bir Koreli dil öğretmenine sorduğunuzda bu iki harf arasında çok eskiden belli bir fark olduğunu ama bunun zamanla kaybolduğunu söyleyecektir.

Bunlarla hece yapmak istersek:

배 = bae (be)
베 = be  (be)

“ㅐ” seslisinin sessizlerle okunuşları:

애, 배, 재, 대, 개, 새, 매, 내, 해, 래

“ㅔ” seslisinin sessizlerle okunuşları:

에, 베, 제, 데, 게, 세, 메, 네, 헤, 레

İki seslinin bir araya gelmesiyle oluşan diğer sesliler, bu iki seslinin birlikte okunuşundan oluşur:

ㅜ + ㅣ = ㅟ = wi (örnek: 쥐)

위, 뷔, 쥐, 뒤, 귀, 쉬, 뉘

ㅜ + ㅓ = ㅝ = wo (örnek: 원)

워, 붜, 줘, 둬, 궈, 숴, 눠

ㅗ + ㅣ = ㅚ = oe  (sounds like “vue”) (örnek: 외국 = vueguk)

외, 뵈, 죄, 되, 괴, 쇠, 뇌

ㅗ + ㅏ = ㅘ = wa (örnek: 완)

와, 봐, 좌, 돠, 과, 솨, 놔

ㅡ + ㅣ = ㅢ = ui (örnek: 의)

의, 븨, 즤, 듸, 긔, 싀, 늬

 “” dışında bu heceleri pek duymazsınız. Eşime kayıt için  “븨, 즤, 듸, 긔, 싀, 늬” hecelerini gösterdiğimde o bile tam olarak nasıl okunacaklarını kavrayamadı. “ㅢ”nın okunuşu ile ilgili Telaffuz Dersi bölümünde daha derin olarak işledim.

ㅕ + ㅣ = ㅖ = ye (예)

예, 계, 혜

( “셰, 졔, 볘,” gibi diğer telaffuz ses dosyalarını, bunlarla çok sık karşılaşmayacağınız için kaldırdım.Kaydettiğim heceleri kaldırdığım hecelerden 1000 kat daha fazla duyarsınız.)

Bu ikili sesliler kullanıldığında ilk sessiz, yatay olan seslinin üzerine ve dikey olan seslinin sağına yazılır. Örneğin:

쥐, 의, 와, 괴

Yatay sesli yoksa birinci sessiz dik seslinin soluna gelir:

배, 네, 예

Ek olarak, yukarıda verilen ikili seslilerden daha az görülen üç ikili sesli daha vardır:

ㅙ = wae (en çok kullanılan sesli olup, “neden” anlamındaki왜kelimeyle oldukça sık rastlanır).

Örnek:

ㅒ = yae ( “얘기하다” – “ile konuşmak” anlamında ).

Örnek:

ㅞ = we (Belkide Korecedeki en nadir rastlanan harflerden birisidir. Korecede 8000 kelime biliyorum ve bunların arasında sadece 3ünde bu harf mevcut. En yaygı olanı웨딩 – “düğün”).

Örnek:

Bu derste, daha önce öğrendiğimiz 6 sesli ve 19 sessiz üzerine 15 yeni sesli gördük.  Aşağıdaki tabloda Korecede tüm sesli ve sessiz harfler ile üçüncü sessiz olmadan meydana gelebilecek heceler yer alıyor.

Tabloda sağ-alt köşeye ilerledikçe heceler gittikçe daha nadir görülen hecelere doğru gitmektedir. Bu hecelerin hemen hemen hepsi son sessiz alabilirler.

Yine, bu tablonun verilme amacı hecelerin nasıl yapılabileceğine aşina olmanız içindir – ezberlemenizi tavsiye etmem.

Bu ilk üç derse ek olarak, heceler 4 harften de oluşabilirler: 1 sesli ve 3 sessiz.  Birinci dersteki aynı açıklama ve şekli kullanarak bu heceler şu şekilde görülür:

Eğer bu durumda kullanılan sesliler yataysa (ㅡ, ㅜ,ㅗ, ㅠ, ㅛ), hecelerin yapısı soldaki gibidir.

Eğer sesliler dikse (ㅣ, ㅓ, ㅏ, ㅕ, ㅑ), hecelerin yapısı sağdaki gibi olur.

Her iki durumda da üçüncü sessiz ikinci sessizin yanında yer alır.  Daha komplike sesliler kullanılması teknik olarak mümkün olsa da (ㅝ, ㅘ, ㅢ…vs)üçüncü sessiz ile karışık sesli olan bir hece düşünemiyorum.  Teknik olarak mümkün dememin nedeni bilgisayarın bu heceleri yazmama izin vermesi.  Yani teknik olarak mümkün olsa da kullanılmıyor yada çok nadir kullanılıyorlar.

Çoğunlukla dört harfli hecelerde kullanılan sesliler:ㅣ, ㅡ, ㅓ, ㅏ, ㅗ, ㅜ

Yeni başlayanlar için en çok kullanılan dört harfli beş kelime:

닭 = tavuk
앉다 = oturmak
읽다 = okumak
없다 = sahip olmamak
긁다 = tırmalamak

Dördüncü harfi içeren hecelerin telaffuzu daha karmaşıktır.  Telaffuz arkadan gelen hecenin bir sesli ya da sessiz ile başlamasına bağlıdır.  Bu konu Telaffuz dersinde ele alınacaktır.

Ayrıca “dördüncü harf” karışık sesli değildir (ㅘ, ㅝ, ㅐ, ㅚ, ㅞ …vs). Bunlar ayrı bir harf olarak ele alınmalıdır. Eğer “관” hecesi ele alınırsa burada sadece üç harf vardır:ㄱ + ㅘ + ㄴ. Dördüncü harf, ek üçüncü bir sessiz harftir.

Bundan önceki derslerde görmüş olduğunuz çift sessizler de (ㅆ, ㄲ, ㅃ, ㄸ) tek bir harf olarak ele alınmalıdır.  “있” hecesinde sadece 3 harf vardır: ㅇ + ㅣ + ㅆ. Dördüncü sessiz çift sessize eklenmez.

İşte bu kadar! Tebrikler, şimdi Korece okuyabilirsiniz!

Kore alfabesi ile daha çok hece yapmaya ne dersiniz? Ne kadar alıştırma yaparsanız o kadar çabuk harfleri tanırsınız.

Şu anda kelimeleri bilmiyorsunuz ama nasıl okunacaklarını biliyorsunuz. Aşağıda bazı Korece kelimeler var. Bu kelimeleri okumaya çalışın:

호텔 = otel
소파 = sofa
텔레비전 = televizyon
라디오 = radyo
게임 = oyun
쇼핑 = alış veriş
오렌지 = portakal
팀 = takım
택시 = taksi
피자 = pizza
햄버거 = hamburger
샤워 = duş
카드 = kart

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!