Menu Close

Unit 0 Lesson 3/Раздел 0 Урок

Този урок също е достъпен на Deutsch, Español, Русский, Português, Nederlands, Polski и Ελληνικά

В предишния урок научихте повече букви от корейската азбука. Също видяхте няколко откачени таблици, които показват някои корейски срички, които направихме като сложихме съвкупност от корейски съгласни и гласни. Може да сте забелязали, че тази старинца е “по-широка” от нормалната страница тук на сайта HowtoStudyKorean. Защо ли? Ами, в този урок има и още по-откачена таблица, така че ползваме всичкото място, което можем.

В този последен урок от Раздел 0 ще научите останалите гласни, които ще ви трябват, за да можете да четете на корейски. Повечето от тези букви се наричат “дифтонги” – което е просто луксозен начин да се каже, че има две съгласни в едно. След като научите тези последни букви ще можете да използвате буквите, за да четете, и ще можете да започнете да учите лесни изречения и граматични формации.

За щастие буквите, които ще учите в този урок, са основани на съгласни които вече сте научили. Трябва да си спомняте тези букви от преди:

ㅏ = а
ㅓ = о
ㅜ = у
ㅗ = о

Има още 4 гласни, които можем да направим, добавяйки допълнителна чертичка към всяка от предишните гласни.

ㅑ = я
ㅕ = ьо/йо
ㅠ = ю
ㅛ = ьо/йо

Ако искате да направите срички с тези нови гласни, биха изглеждали така:

약 = як
역 = ьок/йок
육 = юк
욕 = ьок/йок

Още две гласни, които са популярни, са:

ㅐ = е (комбинация от ㅏ иㅣ)
ㅔ = е  (комбинация от ㅓ иㅣ)

Официално (и исторически) произношението наㅐ е различно от това на ㅔ. Помолете кореец или корейка да ви ги прознесе и ще чуете идентични звуци. Попитайте кореец дали има разлика между тези два звука и ще ви кажат че звучат еднакво. Помолете учител по корейски да ги произнесе и ще чуете идентични звуци. Попитайте учител по корейски дали има разлика между тези два звука и ще ви разкажат че преди много време е имало разлика между двете, но е изчезнала от съвременното корейско произношение.

Ако бихме направили срички с тези нови букви, те биха изглеждали така:

배 = бе
베 = бе

Това е аудио файл, където корейка произнася буквата “ㅐ” с начални съгласни:

애, 배, 재, 대, 개, 새, 매, 내, 해, 래

Това е аудио файл, където корейка произнася буквата “ㅔ” с начални съгласни:

에, 베, 제, 데, 게, 세, 메, 네, 헤, 레

(Да, един и същи файл е. Както казах, ㅐ и ㅔ звучат по един и същи начин).

Оставащите гласни, които трябва да научите, се състоят от две гласни, които вече сте научили, за да създадете нов звук. Произношението на всички тях е просто звукът, който ще се получи, ако кажете гласните една след друга. Например:

ㅜ + ㅣ = ㅟ = уй/уи (например: 쥐)
위, 뷔, 쥐, 뒤, 귀, 쉬, 뉘

ㅜ + ㅓ = ㅝ = уо (например: 원)
워, 붜, 줘, 둬, 궈, 숴, 눠

ㅗ + ㅣ = ㅚ = ое  (например: 외국 = оегук)
외, 뵈, 죄, 되, 괴, 쇠, 뇌

ㅗ + ㅏ = ㅘ = уа (например: 완)
와, 봐, 좌, 돠, 과, 솨, 놔

ㅡ + ㅣ = ㅢ = уи/ъй (например: 의)
의, 븨, 즤, 듸, 긔, 싀, 늬

С изключение на “” рядко ще чуете тези срички в корейския, ако въобще ги чуете. Когато ги показах на съпругата ми, за да ги запиши, тя се чудеше как да произнесе сричките “븨, 즤, 듸, 긔, 싀, 늬”. Можете да го чуете в записът, както и можете да я чуете как се подсмива леко накрая.

ㅕ + ㅣ = ㅖ = йе (예)
예, 계, 혜

(Премахнах другите примери, като например “셰, 졔, 볘” и т.н., защото няма да ги чуете много често. Има 1000 пъти по-голям шанс да чуете сричките, които записах, отколкото тези, които премахнах.)

ㅙ = уе (най-често срещаната от тези три, често се среща в думата 왜, която значи “защо”) Например: 

ㅒ = йе (най-често се ползва в думата “얘기하다”, която значи “говоря с”). Например: 

ㅞ = уе (вероятно най-рядката буква в корейския. Знам 8000 думи на корейски и тази буква е само в 3 думи, които знам. Най-често се среща в димата 웨딩, която значи “сватба”). Например:

В този урок научихте още 15 гласни, които можете да използвате освен другите 6 гласни и 19 съгласни, които научихте преди това. Следната таблица ще ви покаже всичките корейски съгласни и гласни и как може да се съединят, за да формират срички, без да се използва трета буква.

Запомнете, че в дясната част на таблицата (особено в долната дясна част) конструкциите стават все по-рядко срещани. Също запомнете, че към (почти) всеки един от тези примери показани по-отдолу може се добави и трета буква. Само някой откачен би искал да види всичките възможности.

И пак, целият смисъл да ви покажа тази таблица е за да може да се запознаете с формацията на сричките – въобще не препоръчвам да ги научите.

 

Като допълнение към всичко, което научихте през тези три урока, също е възможно за сричка да има четири букви: една гласна и три съгласни. Тази допълнителна съгласна се добавя като третата съгласна в сричка. Използвайки същото описание и изображение, което научихте в Урок 1, тези срички изглеждат горе-долу така:

Ако гласната, която се използва в тези случаи е хоризонтална (ㅡ, ㅜ,ㅗ, ㅠ, ㅛ) сричката изглежда по начинът, показан отляво. Ако гласната, която се използва е хоризонтална (ㅣ, ㅓ, ㅏ, ㅕ, ㅑ) сричката изглежда по начинът, показан отдясно. Обаче въввсички случаи, забележете че третата съгласна  просто се поставя до втората съгласна. Докато териотично е възможно да имате по-сложни гласни (ㅝ, ㅘ, ㅢ и т.н.) не се сещам за думи, които всъщност имат срички с трета съгласна и сложна съгласна. Единствената причина да казвам “териотично възможно” е понеже компютърът ми разрешава да напиша тези срички. И въпреки че е териотично възможно, те или не се използват или се използват много рядко. Най-често ако сричката има четвърта буква гласната в нея е една от тези: ㅣ, ㅡ, ㅓ, ㅏ, ㅗ, ㅜ.

Пет от най-често даваните примери за тези срички с четири букви за начинаещи са:

닭 = пиле
앉다 = сядам/седя
읽다 = чета
없다 = нямам
긁다 = чеша

Произнасянето на срички, които съдържат четири букви е малко по-сложно. Произношението им зависи от това дали следващата сричка започва с гласна или съгласна. Също забележете че тази “четвърта буква” няма общо със сложните гласни (ㅘ, ㅝ, ㅐ, ㅚ, ㅞ, и т.н.). Трябва да свикнете да мислите за тях като за една буква. Затова ако видите сричката “관” – в нея има само три букви: ㄱ + ㅘ + ㄴ. Когато става въпрос за “четвърта буква” се има предвид добавяне на трета съгласна.

Също, “двойните” съгласни които научихте в предишния урок (ㅆ, ㄲ, ㅃ, ㄸ) също трябва да бъдат смятане за една буква. Следователно, ако видите сричката “있” – има само три букви: ㅇ + ㅣ + ㅆ. Четвърта буква никога няма да бъде добавена към двойна съгласна.

Това е! Приключихте! Поздравления, сега вече можете да четете на корейски!

Сега защо не се опитате да направите повече срички, като вече знаете всички букви в корейската азбука. Колкото повече практикувате, толкова по-бързо ще можете да разпознавате буквите по-късно.

Междувременно, защото не знаете чак толкова много думи, но знаете как да четете, ето малък списък с корейски думи, които са заемки от английския. Всичките са си проправили път в корейския език, поради влиянието на английският език. Опитайте се да ги прочетете:

호텔 = хотел, hotel
소파 = диван, sofa (забележете че в корейският език няма звук “ф”, нито “в”)
텔레비전 = телевизия, television
라디오 = радио, radio
스위치 = ключ (за лампа), switch
게임 = игра, game
쇼핑 = шопинг, shopping
오렌지 = портокал/оранжево, orange
팀 = отбор, team
택시 = такси, taxi
피자 = пица, pizza
햄버거 = хамбургер, hamburger
샤워 = душ, shower
카드 = карта, card

Забележете, че корейската звукова структура е много по-различна от английската, затова понякога тези корейски думи звучат странно сравнени с техните английски еквиваленти. Евентуално ще свикнете с корейското произношение, просто отнема практика.

Ако искате да продължите да учите думи и изречения, продължете към Раздел 1.