Menu Close

Unit 0: Lesson 3

W poprzednich lekcjach poznałeś kolejne litery z alfabetu koreańskiego. Zapoznałeś się także z wieloma tabelami, które prezentowały bloki sylabowe, tworzone poprzez połączenie samogłosek i spółgłosek. Możesz zauważyć, że ta strona jest dłuższa niż większość na HowtoStudyKorean. Dlaczego? Ponieważ musimy ci pokazać jeszcze więcej tabel, na które oczywiście potrzebujemy więcej miejsca.

W ostatniej lekcji z Unit 0, nauczysz się pozostałych samogłosek, których potrzebujesz żeby potrafić czytać. Większość z tych liter to tzw. “dyftongi samogłoskowe” – co jest fantazyjnym sposobem na powiedzenie, że dwie samogłoski zostały połączone w jedną. Kiedy nauczysz się ich, w końcu będziesz mógł rozpocząć naukę słów i zdań.

Na szczęście, wszystkie z tych liter przypominają te, których już się nauczyłeś. Powieneś przypomnieć sobie poniższe z nich:

ㅏ = a
ㅓ = eo
ㅜ = u
ㅗ = o

Tutaj znajdują się cztery samogłoski, które tworzymy dodając następną kreskę do poprzedniej. Po tym zabiegu otrzymujemy spółgłoskę z literą “y” (czytaną jako polskie “j”):

ㅑ = ya (ja)
ㅕ = yeo (jo)
ㅠ = yu (ju)
ㅛ = yo (jo z ustami do “u”)

Jeśli chcemy stworzyć z nimi sylaby, będą one wyglądały następująco:

약 = yak
역 = yeok
육 = yuk
욕 = yok

Kolejne dwie samogłoski to:

ㅐ = ae
ㅔ = e

Obie te samogłoski brzmią podobnie, z tymże “ae” wymawiamy szerzej.

Jeśli chcemy stworzyć z nimi sylaby, będą one wyglądały następująco:

배 = bae
베 = be

Poniżej znajduje się audio z koreańską wymową dźwięku “ㅐ” z podanymi spółgłoskami:

애, 배, 재, 대, 개, 새, 매, 내, 해, 래

Poniżej znajduje się audio z koreańską wymową dźwięku “ㅔ” z podanymi spółgłoskami:

에, 베, 제, 데, 게, 세, 메, 네, 헤, 레
(Możesz zauważyć, że różnica między nimi jest bardzo trudna to usłyszenia).

Poniższe samogłoski są połączeniem dwóch dźwięków – zarówno w wymowie, jak i zapisie. Tworzy się je w następujący sposób:

ㅜ + ㅣ = ㅟ = wi (wymowa: łi)
위, 뷔, 쥐, 뒤, 귀, 쉬, 뉘

ㅜ + ㅓ = ㅝ = wo (wymowa: ło)
워, 붜, 줘, 둬, 궈, 숴, 눠

ㅗ + ㅣ = ㅚ = oe  (wymowa: łe)
외, 뵈, 죄, 되, 괴, 쇠, 뇌

ㅗ + ㅏ = ㅘ = wa (wymowa: ła)
와, 봐, 좌, 돠, 과, 솨, 놔

ㅡ + ㅣ = ㅢ = ui (wymowa: yj)
의, 븨, 즤, 듸, 긔, 싀, 늬*

Z wyjątkiem “의”, nie spotkasz się z pozostałymi sylabami.

ㅕ + ㅣ = ㅖ = ye (wymowa: je)

예, 계, 혜

Zauważ, że kiedy te “podwójne samogłoski” są używane, pierwsza spółgłoska jest dodawana na górze poziomo, a po lewej stronie jednocześnie znajduje się dodana samogłoska pionowo. Przykładowo:

쥐, 의, 와, 괴

Jeśli nie ma pionowo ukierunkowanej samogłoski, pierwsza spółgłoska znajdzie się po lewej.

배, 네, 예

Dodatkowo, są jeszcze trzy typy samogłosek, ale one są o wiele rzadziej używane niż te, których już się nauczyłeś. Oczywiście musisz je znać, ale nie musisz bardzo się o nie martwić.

ㅙ = wae (najczęściej używany z trzech podanych, przeważnie w słowie 왜 – “dlaczego”.) Przykład:

ㅒ = yae (najczęściej używany w słowie “얘기하다” – oznacza “mówić do”.) Przykład:

ㅞ = we (najprawdopodbniej najrzadziej używany znak w Korei. Pojawia się w słowie “웨딩” – wesele, które oczywiście jest zapożyczeniem z angielskiego). Przykład:

W tej lekcji nauczyłeś się ponad 15 samogłosek, których możesz używać w połączeniu z sześcioma innymi oraz 19 spółgłoskami. Poniższe tabele pokażą ci wszystkie koreańskie spółgłoski i samogłoski oraz sposób, w jaki się łączą tworząc bloki sylabowe.

Ponownie, te tabele mają sprawić, abyś zapoznał się wizualnie z wyglądem bloków sylabowych. Nie ma sensu uczyć się ich na pamięć, ponieważ większości się nie używa, a i tak jest ich zbyt dużo.

Oprócz wszystkiego, czego nauczyłeś się w pierwszych trzech lekcjach, możliwe jest również, aby
sylaba miała cztery litery: jedną samogłoskę i trzy spółgłoski. Ta dodatkowa spółgłoska zostaje dodana
jako trzecia spółgłoska w sylabie. Używając tego samego szablonu, którego nauczyłeś się w Lekcji 1,
sylaby te zasadniczo wyglądają tak:

1234picture

Jeśli samogłoska używana w tych przypadkach jest ukierunkowana poziomo, (ᅳ, ᅮ, ᅩ, ᅲ, ᅭ), sylaba wygląda jak po lewej stronie. Jeśli używana samogłoska jest ukierunkowana pionowo (ᅵ, ᅥ, ᅡ, ᅧ, ᅣ), sylaba wygląda jak po prawej. W obu przypadkach zauważ, że trzecia spółgłoska zostaje umieszczona obok drugiej spółgłoski. Choć technicznie możliwe jest użycie bardziej skomplikowanych samogłosek (ᅯ, ᅪ, ᅴ, itp.) nie mogę przytoczyć żadnych przykładów, które faktycznie zawierają sylaby z trzecią spółgłoską i skomplikowaną samogłoską. Jedynym powodem, dla którego mówię “technicznie możliwe”, jest to, że komputer pozwala mi pisać te sylaby. Tak więc, choć technicznie możliwe, nie są one używane lub są bardzo rzadko używane. W większości przypadków, gdy słowo ma czwartą literę, samogłoski są jednymi z następujących: ᅵ, ᅳ, ᅥ, ᅡ, ᅩ, ᅮ.

Pięć najczęściej spotykanych przykładów dla początkujących to:

닭 = kuczak
앉다 = siedzieć
읽다 = czytać
없다 = nie mieć/nie być
긁다 = drapać

Wymowa sylab, które zawierają tę czwartą literę, jest nieco bardziej skomplikowana. Wypowiedzenie tych sylab jest różne w zależności od tego, czy następna sylaba zaczyna się od samogłoski czy spółgłoski. Wyjaśnienie tego wykracza poza zakres tej lekcji, ale zostanie omówione w lekcji wymowy. Mimo to uważam, że najprostszym sposobem jest po prostu posłuchanie i nauczenie się ich na pamięć.

Zauważ też, że ta “czwarta litera” nie odnosi się do skomplikowanych samogłosek (ᅪ, ᅯ, ᅢ, ᅬ, ᅰ, itp.). Litery te powinny być traktowane jako jedna litera. Dlatego, jeśli widzisz sylabę: “관” – są tylko trzy litery: ᄀ + ᅪ + ᄂ. “Czwarta litera” odnosi się do dodania trzeciej spółgłoski.

Również “podwójne” spółgłoski, których nauczyłeś się w poprzedniej lekcji (ᄊ, ᄁ, ᄈ, ᄄ), powinny być uważane za jedną literę. Dlatego, jeśli widzisz sylabę: “있” – są tylko trzy litery: ᄋ + ᅵ + ᄊ. Czwarta litera nigdy nie zostanie dodana do podwójnej spółgłoski.

To wszystko! Gratuluję, umiesz teraz czytać koreański alfabet!

Proponuję przećwiczyć tworzenie koreańskich sylab dla utrwalenia wiadomości.

W międzyczasie, ponieważ nie znasz żadnych słów, ale umiesz je przeczytać, oto mała lista słów w języku koreańskim, które w rzeczywistości są słowami zapożyczonymi z języka angielskiego. Wszystkie są słowami, które przeszły na język koreański z powodu wpływu tamtegoż języka. Spróbuj sprawdzić, czy możesz przeczytać każde z nich:

호텔 = hotel
소파 = sofa (zauważ, że Koreańczycy nie używają litery “f”)
텔레비전 = television
라디오 = radio
스위치 = switch
게임 = game
쇼핑 = shopping
오렌지 = orange
팀 = team
택시 = taxi (Koreańczycy nie wypowiedzą sylaby “xi – ksi”, zamiast tego będzie to brzmiało jak polskie
“si”)
피자 = pizza (kolejny raz, w alfabecie nie ma także znaku odpowiadającego literze “z”)
햄버거 = hamburger
샤워 = shower
카드 = card

Pamiętaj, że koreańska struktura dźwiękowa znacznie różni się od angielskiej, więc czasami te
koreańskie słowa brzmią dziwnie w porównaniu z angielskim odpowiednikiem. W końcu pogodzisz się z
koreańską wymową, to po prostu wymaga praktyki.