Menu Close

Les 29: Zelfstandige naamwoorden maken van werkwoorden met ~기 en 음/ㅁ

Klik hier voor het werkboek van deze les.

Deze les is ook beschikbaar in Русский, Español, Français, Português, Deutsch en العربية

 

Woordenschat

Bij de Engelse versie van deze les kan je meer informatie en voorbeelden vinden over de woorden door op het Engelse woord te klikken. Als je Engels goed genoeg is, zal dit je zeker helpen om de Koreaanse woorden beter te begrijpen. Bij de voorbeeldzinnen wordt soms grammatica toegepast wat je nog niet geleerd hebt, toch kunnen deze zinnen je helpen om een beter idee bij het Koreaanse woord en het gebruik ervan te krijgen.

Een PDF van alle woorden met extra informatie is hier (vertaling van de woorden is in het Engels).

Zelfstandig naamwoorden:
싸움 = een gevecht

기쁨 = geluk

도움 = hulp

걸음 = een stap

죽음 = de dood

느낌 = een gevoel

행정 = administratie

구역 = zone, gebied

보행자 = voetganger

좌석 = zitplaats

사전 = woordenboek

언어 = taal

국어 = de Koreaanse taal

노동자 = arbeider

음악가 = muzikant

능력 = vaardigheden

자료 = data

제품 = producten

사업 = bedrijf

감정 = emotie

= rauwe rijst

방송 = uitzending

접시 = bord

역할 = rol

정보 = informatie

모양 = vorm

마을 = dorp

합법 = legaal

불법 = illegaal

효과 = effect

순간 = een moment, seconde

Werkwoorden:
확대하다 = vergroten, uitbreiden

검색하다 = ergens naar zoeken, zoeken op het internet

훔치다 = stelen

즐기다 = jezelf vermaken

변하다 = veranderd zijn

붙이다 = iets ergens aan of op vastmaken

쳐다보다 = staren

모이다 = verzamelen (van mensen)

낳다 = baren, bevallen

넘다 = oversteken, ergens overheen klimmen

주차하다 = een auto parkeren

보호하다 = beschermen

표현하다 = uitdrukken

Passieve werkwoorden:
붙다 = vastzitten

Bijwoorden en andere woorden:
현대 = de moderne tijd

직접 = direct (in persoon)

스스로 = voor jezelf, bij jezelf

Om te oefenen met het onthouden van deze woorden kan je gebruikmaken van de mobiele app. Deze is alleen in het Engels – Koreaans beschikbaar.

 

 

Introductie

In de laatste paar lessen heb je veel geleerd over het toevoegen van ~는 (of ㄴ/은 voor de verleden tijd en ㄹ/을 voor de toekomende tijd) aan werkwoorden om ze te veranderen in een constructie die zelfstandige werkwoorden kan beschrijven. Nog een keer, bijvoorbeeld:

밥을 먹다 = rijst eten
밥을 먹는 사람 = de rijst etende persoon

빨리 가다 = snel gaan
내가 빨리 가는 곳 = de plek waar ik snel heen ga

Heel vaak wordt deze grammaticale toepassing gebruikt om het zelfstandig naamwoord 것 te beschrijven om zo een heel zinsdeel in een zelfstandig naamwoord constructie te veranderen:

나는 사과를 가져온다 = Ik breng appels – dit is een zin
내가 사과를 가져오는 것 = Ik breng appels – dat is dezelfde zin als hierboven, maar dan als een zelfstandig naamwoord constructie. Deze zelfstandig naamwoord constructie kan nu worden gebruikt in zinnen net zoals andere zelfstandige naamwoorden:

나의 여자 친구는 내가 사과를 가져오는 것을 원했다 = Mijn vriendin wou dat ik appels naar haar breng.

Dit weet je al. Wat je nog niet weet is dat er naast het ~는 것 principe ook een andere manier is om werkwoorden te veranderen in zelfstandige naamwoorden. Hier gaan we vandaag naar kijken.

 

Werkwoorden in zelfstandige naamwoorden veranderen ~

Het toevoegen van ~기 aan de stam van een werkwoord veranderd dat werkwoord in een zelfstandig naamwoord. Het zelfstandig naamwoord kan technisch gezien worden gebruikt zoals elk ander zelfstandig naamwoord:

가다 = gaan
가기 = het gaan

읽다 = lezen
읽기 = het lezen

먹다 = eten
먹기 = het eten

De hamvraag is nu: wat is het verschil tussen ‘~는 것’ en ‘~기’?”

Kijk goed naar wat ~는 것 eigenlijk is. ~는 aan een werkwoord toevoegen maakt dat het werkwoord een zelfstandig werkwoord (것, 사람, 음식, etc…) kan beschrijven. ~기 aan een werkwoord toevoegen maakt het werkwoord geen beschrijving van een ander zelfstandig naamwoord, maar maak het werkwoord niks anders dan gewoon een zelfstandig naamwoord.

Maar, het werkwoord om een zelfstandig naamwoord te beschrijven is slechts één van de functies van ~는 것. Er is nog een andere functie van ~는 것:

1) Om een werkwoord te vervoegen naar iets wat een zelfstandig naamwoord beschrijft:
밥을 먹고 있는 사람 = de rijst etende persoon

2) Om een zinsdeel om te vormen naar een zelfstandig naamwoord constructie
사과를 가져오는 것 = “het brengen van appels” als zelfstandig naamwoord constructie

~기 toevoegen aan de stam is in essentie hetzelfde als de tweede functie zoals hierboven beschreven. Oftewel, je kan ~기 gebruiken om van een zinsdeel een zelfstandig naamwoord te maken. Maar je kan ~기 niet gebruiken om een zelfstandig naamwoord te beschrijven.

내가 사과를 가져오는 것 en 내가 사과를 가져오기 hebben dezelfde betekenis, namelijk dat het een zelfstandig naamwoord constructie is om “het brengen van appels” te beschrijven.

Dat betekend dat je ~기 kan gebruiken in zinnen zoals deze:

나의 여자 친구는 내가 사과를 가져오기를 원해 = Mijn vriendin wil dat ik appels breng

Grammaticaal gezien kan je dit op deze manier zeggen, maar in de praktijk komt het nauwelijks voor dat ~기 op deze manier wordt toegepast om een zelfstandig naamwoord constructie te maken. Als je het aan een Koreaan vraagt zullen ze zeggen dat deze zin prima is. Maar voor iemand die de grammatica analyseert, zoals mijzelf, merk je dat deze vorm lang niet zo vaak wordt gebruikt als “나의 여자 친구는 내가 사과를 가져오는 것을 원해.”

Maar er zijn gevallen waarin het veel gebruikelijker is om ~기 te gebruiken dan ~는 것. In latere lessen zal je zien dat ~기 in verschillende grammaticale principes wordt gebruikt. Bijvoorbeeld:

~기 때문에 (Les 38)
~기도 하고 (Les 51)
~기 바라다 (Les 61)
~기로 하다 (Les 87)

Voordat je ~기 toegepast ziet worden in deze grammaticale principes wil ik je vast introduceren tot een aantal simpele, praktische manieren om ~기 op de juiste manier te gebruiken.

 

~기 시작하다

Wanneer iemand een actie “begint”, kan je ~기 aan het werkwoord toevoegen wat gaat beginnen, met daar achteraan 시작하다. Bijvoorbeeld:

가다 = gaan
가기 시작하다 = beginnen te gaan (“gaan” is in het nederlands een bijzonder werkwoord met veel verschillende toepassingen. In veel daarvan is het ‘beginnen’ al inherent aan het werkwoord ‘gaan’. ‘beginnen te gaan’ zullen we in het nederlands nooit zeggen, maar je begrijpt het verschil wel tussen ‘ik ga naar het park’ (ooit) en ‘ik ga naar het park’ (nu). In de laatste zin geef je aan dat je ‘begint om naar het park te gaan’.)

먹다 = eten
먹기 시작하다 = beginnen met eten

Deze type constructies kan je vervolgens in zinnen plaatsen. Bijvoorbeeld:

나는 밥을 벌써 먹기 시작했어 = Ik ben al begonnen met eten
다음 달에 한국어를 배우기 시작할 거야 = Ik ga volgende maand beginnen met Koreaans leren

어제부터 사람들이 거기서 모이기 시작했어요= Mensen begonnen daar sinds gisteren samen te komen

쌀을 물에 넣은 후에 쌀의 색깔이 변하기 시작했어요= Nadat ik de rijst in het water dood, begon de kleur van de rijst te veranderen

이상한 행동을 한 다음에 사람들이 저를 쳐다보기 시작했어요= Nadat ik raar deed, begonnen mensen naar mij te staren

Wanneer je iets wil stoppen is het meer gebruikelijk om ~는 것 te gebruiken:

다음 달에 한국어를 배우기 시작할 거야 = ik ga volgende maand beginnen met Koreaans leren
다음 달에 한국어를 배우는 것을 그만할 거야 = Ik ga volgende maand stoppen met Koreaans leren (niet doen hoor)

~기 싫다

Het komt ook vaak voor dat werkwoorden voor ~기 싫다 worden geplaatst om aan te geven dat je iets niet wil. Letterlijk vertaald betekent het ‘ik wil niet ____”

밥을 먹기 싫어 = Ik wil niet eten
가기 싫어 = Ik wil niet gaan
쌀을 씻기 싫어요 = Ik wil de rijst niet wassen

Het is ook mogelijk om dit toe te passen met 좋다 (het tegenovergestelde van 싫다), maar dit is niet zo gebruikelijk in het Koreaans. ~고 싶다 is veel gebruikelijker.

 

Echte woorden

Er zijn ook een aantal woorden waar het gebruikelijk is om de ~기 vorm te gebruiken als een woord.

Bijvoorbeeld, als je gaat hardlopen kan je het woord “달리기” gebruiken:
저는 달리기를 할 거예요 = Ik ga hardlopen (ik ga ‘het rennen’ doen)

Het woord voor touwtje springen is het woord 줄 (touw) gecombineerd met het woord 넘다 (overheen gaan) met ~기:
저는 줄넘기를 못해요 = Ik ben slecht in het touwtje springen

Wanneer je een taaltoets doet zijn er vaak meerdere onderdelen. Bijvoorbeeld een onderdeel ‘schrijven’, ‘lezen’, en ‘luisteren’:

Schrijven = 쓰기
Lezen = 읽기
Luisteren = 듣기

Hier is een voorbeeld van hoe dit in een normale zin tegen kan komen:

Persoon 1: 시험은 어땠어?
Persoon 2: 쓰기랑 듣기는 너무 어려웠어. 하지만 읽기는 너무 쉬웠어.

Persoon 1: Hoe ging het examen?
Persoon 2: Het schrijven en het luisteren was erg moeilijk. Maar het lezen was erg makkelijk.

 

Lijstjes maken
Wanneer je een lijstje maakt van dingen die je gaat doen is het gebruikelijk om de zinnen te eindigen met ~기. Hiermee maak je eigenlijk van de hele zin een zelfstandig naamwoord. Als ik bijvoorbeeld een to-do lijstje maak, zou ik kunnen schrijven:

커피를 만들기 = Koffie zetten
책상을 정리하기 = Bureau organiseren
방 청소하기 = Kamer opruimen
쌀을 사기 = Rijst kopen
인터넷에 자료를 검색하기 = Data opzoeken op het internet

Nog een voorbeeld, als ik een lijst maak met doelstellingen voor het komende jaar:

매일매일을 즐기기 = Van elke dag genieten
집 청소를 매일 하기 = Elke dag het huis opruimen
숙제를 매일 하기 = Elke dag mijn huiswerk doen
감정을 표현하기 = Mijn gevoelens uitspreken
책을 매일 읽기 = Elke dag boeken lezen
운동을 등록하기 = Inschrijven bij een sportschool

Hier is een lijstje dat je op een Koreaans straatbord tegen kan komen. Je ziet hoe ~기 wordt gebruikt. Bekijk de YouTube video om te zien hoe ik het stap voor stap uitleg, samen met andere grammatica en woordenschat. De video is in het Engels.

 

 

 

Knoppen

Op de computer, als je wil inzoomen op een plaatje, gebruik je de “vergrootknop”. In het Koreaans is het werkwoord “vergroten” “확대하다.” Op Koreaanse computers gebruiken ze gewoonlijk geen werkwoorden op knoppen, daarvoor in de plaats gebruiken ze de zelfstandige naamwoord vorm van het werkwoord. Voor ~하다 werkwoorden is het zelfstandige naamwoord makkelijk te vinden. Het zelfstandige naamwoord van 확대하다 is 확대. Simpel.

Maar, wat is het zelfstandige naamwoord van 보다? (zien/kijken)

En hoe zit het met 열다? (openen)

Als je iets wil bekijken op een Koreaans scherm, moet je op de knop “보기” klikken.

Als je iets wil openen, moet je de knop “열기” gebruiken.

Als je iets wil sluiten? gebruik “닫기.”

Wil je iets zoeken? Je ziet een “찾기” knop of een “검색” knop – wat het zelfstandige naamwoord is van de het werkwoord 검색하다 wat ook ‘zoeken/vinden’ betekent.

Wil je een e-mail versturen? Gebruik de knop “보내기.”

Er zijn veel toepassingen van ~기, ook al zie je dat nu nog niet allemaal. In latere lessen zie je dat ~기 in combinatie met andere grammaticale principes kan worden gebruikt.

Tot nu toe zou je de volgende toepassingen moeten begrijpen:

1) Een zelfstandig naamwoord constructie maken: 사과를 가져오기, 달리기
2) Voorafgaand aan 시작하다: 먹기 시작했다
3) Voorafgaand aan 싫다: 먹기 싫어
4) Lijstjes maken: 쌀을 사기
5) Knoppen: 보내기

Voordat we verder gaan, laten we kijken naar nog een andere manier om een werkwoord (of een bijvoeglijk naamwoord) om te zetten naar een zelfstandig naamwoord.

 

Werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden veranderen in zelfstandige naamwoorden ~/

~ㅁ/음 aan werkwoorden of bijvoeglijke naamwoorden toevoegen veranderd het werkwoord in een zelfstandig naamwoord. ㅁ toevoegen aan een stam die eindigd in een klinker, en 음 toevoegen aan een stam die eindigd in een medeklinker.

Deze vorm kan worden gebruikt om hele zinsdelen om te zetten in zelfstandige naamworden, net zoals ~는 것:

나는 네가 먹고 있는 것을 알았어 = Ik wist dat je aan het eten was
나는 네가 먹고 있기를 알았어 – klinkt verkeerd voor een Koreaan maar ziet er correct uit voor een buitenlander
나는 네가 먹고 있음을 알았어 = Ik wist dat je aan het eten was

Zoals ik eerder al aangaf kan je ~ㅁ/음 gebruiken om hele zinsdelen om te zetten naar zelfstandige naamwoorden, maar dit wordt in het dagelijkse taalgebruik nauwelijks gedaan. Het komt vaker voor in boeken en gedichten (voor welke reden dan ook).

De belangrijkste toepassing van ~ㅁ/음 is om een enkel woord (werkwoord of bijvoeglijk naamwoord) om te zetten in een zelfstandige naamwoord. Niet om hele zinnen om te zetten. Een aantal toepassingen ben je misschien al tegengekomen:

싸우다 = vechten
싸움 = een gevecht

꾸다 = dromen
꿈 = een droom

아프다 = ziek zijn
아픔 = pijn

기쁘다 = blij/gelukkig zijn
기쁨 = het geluk

돕다 = helpen
도움 = hulp

죽다 = sterven
죽음 = de dood

걷다 = lopen
걸음 = een stap

느끼다 = voelen
느낌 = het gevoel

~ㅁ/음 toevoegen aan werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden wordt gewoonlijk gedaan met woorden die niet in 하다 eindigen. De reden hiervoor is omdat er al een simpele manier is om van 하다 woorden een zelfstandig naamwoord te maken – door 하다 van de rest van het woord te verwijderen (설명하다 = uitleggen – 설명 = een uitleg).

Deze zelfstandige naamwoord vormen kunnen toegevoegd worden aan zinnen zoals gebruikelijk:
나는 형이랑 싸움에서 이겼어 = Ik won een gevecht met mijn broer
나는 아빠의 죽음을 잊지 않았어 = Ik ben de dood van mijn vader niet vergeten

——————

In Les 7 heb je geleerd hoe onregelmatige woorden veranderen door het toevoegen van klinkers of medeklinkers. Dit is de eerste keer dat je kennismaakt met ~ㅁ/음. Laten we kijken naar hoe onregelmatige woorden veranderen bij deze grammaticale toepassing.

 • De onregelmatigheden ㅅ, ㄷ en ㅂ volgen dezelfde regels als in les 7. Het toevoegen van een klinker zorgt ervoor dat de stam van het woord verandert.
 • De ㅡ en 르 onregelmatigheden worden niet beïnvloed door ~ㅁ/음.
 • ~ㅁ/음 toevoegen aan een woord met de ㄹ onregelmatigheid brengt een verandering die je nog niet kent. Normaal gesproken zou je ~ㅁ toevoegen aan een stam van een woord dat eindigd in een klinker en ~음 aan een woord dat eindigd in een medeklinker, bijvoorbeeld:
  • 싸우다 + ~ㅁ/음 = 싸움
  • 죽다 + ~ㅁ/음 = 죽음
 • Maar, wanneer je ~ㅁ/음 aan een stam van een woord toevoegd dat eindigd in ㄹ, wordt ㅁ naast de ㄹ toegevoegd om een dubbele medeklinker te maken. Koreanen kennen deze regel vaak niet eens. Eigenlijk is dit hoe een aantal veel voorkomende zelfstandige naamwoorden zijn ontstaan in het Koreaans. Het werkwoord 살다 betekent “leven”. Het toevoegen van ㅁ aan de stam van het werkwoord creëert “삶,” wat “het leven” betekent.
 • ~ㅁ/음 toevoegen veranderd ook wat aan onregelmatige ㅎ De ㅎ wordt verwijderd en ~ㅁ wordt direct aan de stam toegevoegd. Bijvoorbeeld:
  • 그렇다 + ~ㅁ/음 = 그럼

Hieronder is een tabel die de veranderingen laat zien die worden veroorzaakt door ~ㅁ/음 toe te voegen aan een woord.

Onregelmatigheid Woord + ~ㅁ/음
ㅅ Onregelmatigheid 짓다 (bouwen) 지음
ㄷ Onregelmatigheid 걷다 (lopen) 걸음
ㅂ Onregelmatigheid 쉽다 (makkelijk zijn) 쉬움
ㅂ Onregelmatigheid 돕다 (helpen) 도움
ㅡ Onregelmatigheid 잠그다 (vastmaken) 잠금
르 Onregelmatigheid 다르다 (anders zijn) 다름
ㄹ Onregelmatigheid 살다 (leven)
ㅎ Onregelmatigheid 그렇다 (die manier zijn) 그럼

Ik heb ook het woord 돕다 toegevoegd. Zoals je in les 7 heb geleerd, ㅂ veranderd in 오 wanneer je ~아 (of een afgeleide daarvan) toevoegt. Wanneer je iets anders toevoegt, zoals ~ㅁ/음, verandert ㅂ in 우, zoals je hierboven kan zien.

Dezelfde onregelmatigheid wordt toegepast als je iets wat begint met ~ㅁ/음 toevoegt. Bijvoorbeeld:

~ㅁ/음에도 (Les 74)

——————

In Les 23 heb je het woord 그렇다 geleerd. ~ㅁ/음 wordt vaak aan dit woord toegevoegd wanneer iemand een vraag stelt en je antwoord met “ja, natuurlijk”. 그럼 is hetzelfde als gewoon “ja” zeggen, maar dan meer iets als “ja, dat is zo”. Bijvoorbeeld:

운동을 매일 해요? = Sport je elke dag?
그럼요 = Ja (dat is zo)

차를 스스로 주차했어요? = Heb je zelf je auto geparkeerd?
그럼요 = Ja (dat is zo)

Je kan “요” toevoegen om je antwoord beleefder te maken. In informele situaties hoef je dit niet toe te voegen.

Dit is één van de toepassingen van 그럼. 그럼 heeft ook andere toepassingen, maar dat zijn vervoegingen vanuit grammaticale principes die je nog niet hebt geleerd, dus die ga ik niet in deze les introduceren.

Hier is een Koreaans straatbord dat ~ㅁ/음 gebruikt. Zie in deze video hoe ik dit stap voor stap uitleg, samen met andere grammatica en woordenschat. Deze video is in het Engels.

Oke, ik snap het! Neem me mee naar de volgende les! Of,
Klik hier voor het werkboek van deze les (Engels).

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!