Menu Close

Μάθημα 10: Κορεάτικοι Αριθμοί

Πατήστε εδώ για ένα Σετ Εργασιών που συνοδεύει αυτό το μάθημα

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω βίντεο προκειμένου να ενδυναμώσουν τις έννοιες που διδάσκονται σε αυτό το μάθημα: Εξάσκηση ΠροτάσεωνΥπαγόρευση
Αυτό το μάθημα είναι επίσης διαθέσιμο σε  Русский,  Français,  Español,  Português,  Nederlands  και  Deutsch

 

 

Λεξιλόγιο

Σε αυτήν την ενότητα το λεξιλόγιο δε χρειάζεται να χωριστεί σε επιμέρους υποενότητες. Στο δικό μου το μυαλό, όλα ανήκουν στην κατηγορία «Άλλα».

하나 = ένα
 = δύο
 = τρία
 = τέσσερα
다섯 = πέντε
여섯 = έξι
일곱 = εφτά
여덟 = οχτώ
아홉 = εννιά
 = δέκα
스물 = είκοσι
서른 = τριάντα
마흔 = σαράντα
 = πενήντα

 = ένα
 = δύο
 = τρία
 = τέσσερα
 = πέντε
 = έξι
 = εφτά
 = οχτώ
 = εννιά
 = δέκα
 = εκατό
 = χίλια
 = δέκα χιλιάδες

 = μηδέν
 = μηδέν

Πατήστε την Ελληνική λέξη για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα αυτής της λέξης σε χρήση. Πιθανότατα να μην μπορείτε να καταλάβετε την γραμματική μέσα στις προτάσεις σε αυτό το σημείο, αλλά είναι καλό να βλέπετε πως χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις μέσα σε προτάσεις.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο PDF που παρουσιάζει όλες αυτές τις λέξεις και έξτρα πληροφορίες.

처음 = πρώτη φορά/ αρχή

Κοινές χρήσεις:
처음에 = αρχικά
처음부터 = από την αρχή
처음부터 끝까지 = από την αρχή ως το τέλος
오랜만에 처음으로 = για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό

Παρατηρήσεις: Αυτή η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προτάσεις όπου μιλάτε για την πρώτη φορά που γίνεται κάτι. ‘Η μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επίρρημα υπό την έννοια «στην αρχή/αρχικά»

Δείτε παρακάτω σε αυτό το μάθημα για περισσότερες πληροφορίες.

Παραδείγματα:
저는 처음에 우리 학교가 좋지 않았어요 = Αρχικά δε μου άρεσε το σχολείο μας
저는 어제 공항에 처음 갔어요 = Χθες, πήγα στο αεροδρόμιο για πρώτη φορά
저는 내일 한국에 처음 갈 것입니다 = Αύριο θα πάω για πρώτη φορά στην Κορέα
그들은 저를  처음부터 싫어했어요 = Δεν τους άρεσα από την αρχή
저는 그것을  처음부터 끝까지 복습했어요 = Το επανεξέτασα από την αρχή ως το τέλος
저는 그 책을  처음부터 끝까지 읽었어요 = Διάβασα αυτό το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος
그녀는 처음으로 그녀의 감정을 드러냈어요 = Για πρώτη φορά, αποκάλυψε τα συναισθήματά της

마지막 = τελευταίος

Κοινές χρήσεις:
마지막 날 = τελευταία μέρα
마지막 게임 = τελευταίο παιχνίδι
마지막으로 = τελικά

Παραδείγματα:
이 수업은 우리의  마지막  수업이에요 = Αυτό είναι το τελευταίο μας μάθημα
이것은 저의  마지막  기회이다 = Αυτή είναι η τελευταία μου ευκαιρία
저는  마지막  수업을 안 들었어요 = Δεν παρακολούθησα το τελευταίο μάθημα
저는  마지막  것을 안 봤어요 = Δεν είδα το τελευταίο πράγμα
우리는 결국  마지막  경기에서 졌어요 = Καταλήξαμε να χάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι
교수님은 마지막 수업이 끝나고 학생들을 위해 식사를 샀어요 = Ο καθηγητής αγόρασε ένα γεύμα για τους μαθητές μετά το τελευταίο μάθημα

번째 = μονάδα μέτρησης για 1ος, 2ος, 3ος κτλ

Παρατηρήσεις: Αυτή η λέξη προστίθενται σαν μονάδα μέτρησης μετά από ένα νούμερο για να μεταφραστεί ως 1ος, 2ος, 3ος κτλ.

Όταν λέμε «πρώτος», το “첫” αντικαθιστά το “한”.

저는 첫 번째 차를 싫어했어요 = Δε μου άρεσε το πρώτο αυτοκίνητο

Μετά το «πρώτος», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Κορεάτικα νούμερα. Όπως και με τις άλλες μονάδες μέτρησης, οι αριθμοί 2 – 4 αλλάζουν όταν ακολουθεί το 번째 . Για παράδειγμα:
저는 두 번째 남자를 골랐어요 = Επέλεξα τον δεύτερο άντρα

Μετά το νούμερο τέσσερα, οι λέξεις δεν αλλάζουν όταν προστίθεται το 번째. Για παράδειγμα:
이 수업은 오늘 저의 열 번째 수업입니다 = Αυτό είναι το δέκατό μου μάθημα σήμερα

Παράδειγμα:
저는 열 번째로 도착한 사람이었어요 = Ήμουν ο δέκατος άνθρωπος που έφτασε

첫 번째 = πρώτος (1ος)

Παρατηρήσεις: Αυτή η λέξη μπορεί να συντομευθεί σε “첫째” σε μερικές περιπτώσεις, συνήθως όταν η λέξη που ακολουθεί είναι μονάδα μέτρησης ή τα παιδιά κάποιου. Για παράδειγμα:
첫째 아들 = πρώτος γιος
첫째 주 = πρώτη βδομάδα

Παραδείγματα:
저의  번째 친구는 착했어요 = Ο πρώτος μου φίλος ήταν καλός
그 사람은 서울에서 부산까지 걸은 첫 번째 사람이었다 = Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε από τη Σεούλ στη Μπουσάν

두 번째 = δεύτερος (2ος)

Παρατηρήσεις: Αυτή η λέξη μπορεί να συντομευθεί σε “둘째” σε μερικές περιπτώσεις, συνήθως όταν η λέξη που ακολουθεί είναι μονάδα μέτρησης ή τα παιδιά κάποιου. Για παράδειγμα:
둘째 아들 = δεύτερη κόρη
둘째 날 = δεύτερη μέρα

Παραδείγματα:
그  번째 선생님은 똑똑했어요 = Αυτός ο δεύτερος δάσκαλος ήταν έξυπνος
우리는  번째 날에 서울에 갔어요 = Πήγαμε στη Σεούλ τη δεύτερη μέρα

 = μονάδα μέτρησης για πράγματα

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούνται στα Κορεάτικα για να μετρήσουν διάφορα πράγματα. Διαφορετικές μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούνται για πράγματα όπως άνθρωποι, βιβλία, ζώα κτλ. Το “개” είναι μια γενική μονάδα μέτρησης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσετε τα περισσότερα πράγματα που δεν έχουν συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης (ή αν δε ξέρετε τη λέξη για μια συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης). Δείτε παρακάτω σε αυτό το μάθημα για περισσότερες πληροφορίες.

Παραδείγματα:
펜 두 를 주세요 = Δώστε μου δύο στυλό, παρακαλώ
저는 사과 한 를 샀어요 = Αγόρασα ένα μήλο
저는 펜 두 가 더 있어요 = Έχω άλλα δύο στυλό

 = μονάδα μέτρησης για συμπεριφορές/ενέργειες

Παρατηρήσεις: Αυτή η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει τις φορές που γίνεται κάτι. Στην ουσία, συμπεριφέρεται σαν επίρρημα και συνήθως δεν προστίθενται μόρια.

Παραδείγματα:
저는 한국에 5 갔어요 = Πήγα στην Κορέα 5 φορές
저는 학교에 몇  갔어요 = Πήγα στο σχολείο μερικές φορές

 = μονάδα μέτρησης για ανθρώπους

Παραδείγματα:
사람 두 이 왔어요 = δύο άνθρωποι ήρθαν
저는 사람 몇 을 만났어요 = Συνάντησα μερικούς ανθρώπους
저는 어제 다섯 의 친구를 만났어요 = Συνάντησα 5 φίλους χθες

 = μονάδα μέτρησης για αυτοκίνητα

Παράδειγμα: 저는 차 세 가 있어요 = Έχω 3 αυτοκίνητα

 = μονάδα μέτρησης για «ποτήρι» με ____

Κοινές χρήσεις:
맥주 한 잔 = ένα ποτήρι με μπύρα/ μια μπύρα
물 한 잔 = ένα ποτήρι νερό
소주 한 잔 = ένα ποτήρι με soju (κορεάτικο ποτό αντίστοιχο του τσίπουρου ή της ρακής, που φτιάχνεται από ρύζι ή σιτάρι)

Παραδείγματα:
아저씨! 맥주 두  주세요! = Κύριε! Δύο ποτήρια με μπύρα/ Δύο μπύρες, παρακαλώ!
저는 우유 두 을 마셨어요 = Ήπια δύο ποτήρια γάλα

 = ώρα

Παρατηρήσεις: Όταν λέμε την ώρα, το “시” τοποθετείται μετά το νούμερο για την ώρα. Για παράδειγμα: 5시 = 5:00
Όταν μιλάμε για το πόσες ώρες συμβαίνει κάτι, χρησιμοποιείται η λέξη “시간”. Δείτε το Μάθημα 11 για περισσότερες πληροφορίες.

Παραδείγματα:
지금은 630분이에요 = Τώρα είναι 6:30
1에서 2까지 오세요 = Παρακαλώ ελάτε από τη 1:00 μέχρι τις 2:00
3까지 기다릴 거예요 = Θα περιμένω μέχρι τις 3:00

 = λεπτό

Παρατηρήσεις: Όταν λέμε την ώρα, το “분” τοποθετείται μετά το νούμερο για τα λεπτά. Χρησιμοποιείται επίσης και σε άλλες περιπτώσεις. Δείτε το Μάθημα 11 για περισσότερες πληροφορίες.

Παραδείγματα:
우리가 30 후에 만날래요? = Να βρεθούμε σε 30 λεπτά;
우리학교에서 식당까지 10 걸려요 = Χρειάζονται 10 λεπτά για να πάμε από το σχολείο μας στο εστιατόριο
구름은 5 전에 걷혔어요 = Τα σύννεφα έφυγαν πριν από 5 λεπτά
수업은 2  후에 끝날 거예요 = Το μάθημα θα τελειώσει σε 2 λεπτά από τώρα
이 버스는 10마다 와요 = Αυτό το λεωφορείο έρχεται κάθε 10 λεπτά

 = δευτερόλεπτο

Παραδείγματα:
10  동안 조금 어색했어요 = Ήταν αμήχανα για 10 δευτερόλεπτα
저는 2 동안 달렸어요 = Έτρεξα για 2 δευτερόλεπτα

 = «χρονών» (για την ηλικία)

Κοινές χρήσεις:
저는 열여덟 살이에요 = Είμαι 18 χρονών
몇 살이에요? = Πόσο χρονών είσαι;

Παρατηρήσεις: Όταν χρησιμοποιείται ένα νούμερο πριν από το “살,” πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα αμιγώς Κορεάτικα νούμερα. Ωστόσο, για ηλικίες πάνω από 50 χρονών, είναι πιο σύνηθες να χρησιμοποιείτε τα Σινο-Κορεάτικα νούμερα.

Παράδειγμα:
저의 여자 친구는 스물 이에요 = Η κοπέλα μου είναι 20 χρονών

Για να αποστηθίσετε αυτές τις λέξεις καλύτερα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δικό μας Memrise tool.

Ίσως θέλετε επίσης να δοκιμάσετε να ακούσετε όλες τις λέξεις σε επανάληψη σε αυτό το  Βίντεο Εξάσκησης Λεξιλογίου.

Υπάρχουν 1050 λέξεις στην Ενότητα 1. Όλες οι καταχωρήσεις συνοδεύονται από ένα αρχείο ήχου.
Μπορείτε να κατεβάσετε όλα αυτά τα αρχεία σε ένα πακέτο
 εδώ.

 

 

Κορεάτικοι Αριθμοί

Οι Κορεάτικοι Αριθμοί είναι πολύ εύκολοι άπαξ και τους μάθετε. Αλλά επειδή είναι τόσο διαφορετικοί από τους Ελληνικούς, είναι συχνά δύσκολοι να τους καταλάβουμε κατευθείαν.
Αυτό που πρέπει καταρχάς να ξέρετε, είναι ότι υπάρχουν δύο σετ αριθμών στα Κορεάτικα: Οι αμιγώς Κορεάτικοι αριθμοί και εκείνοι που προέρχονται από τα Κινέζικα (και ονομάζονται Σινο-Κορεάτικοι). Ας δούμε τους Σινο-Κορεάτικους αριθμούς πρώτα. Είναι πιο εύκολοι:

 

 

Σινο-Κορεάτικοι Αριθμοί

Αυτοί είναι οι Σινο-Κορεάτικοι αριθμοί που δώσαμε παραπάνω:

일 = ένα
이 = δύο
삼 = τρία
사 = τέσσερα
오 = πέντε
육 = έξι
칠 = εφτά
팔 = οχτώ
구 = εννιά
십 = δέκα
백 = εκατό
천 = χίλια
만 = δέκα χιλιάδες

Μόνο με αυτούς τους αριθμούς μπορείτε να δημιουργήσετε οποιονδήποτε αριθμό από το 1 έως τα 10 εκατομμύρια. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τους βάλετε μαζί:

일 = ένα (1)
십 = δέκα (10)
십일 = έντεκα (10 + 1)
이십 = είκοσι (2 x 10)
이십일 = είκοσι ένα (2 x 10 + 1)
이십이 = είκοσι δύο (2 x 10 + 2)
백 = εκατό (100)
백일 = εκατόν ένα (100 + 1)
백이 = εκατόν δύο (100 + 2)
백구십 = εκατόν ενενήντα (100 + 90)
구백 = εννιακόσια (9 x 100)
천 = χίλια (1000)
천구백 = χίλια εννιακόσια (1000 + 9 x 100)
오천 = πέντε χιλιάδες (5 x 1000)
오천육백 = πέντε χιλιάδες εξακόσια (5 x 1000 + 6 x 100)
만 = δέκα χιλιάδες
십만 = εκατό χιλιάδες (10 x 10.000)
백만 = ένα εκατομμύριο (100 x 10.000)
천만 = δέκα εκατομμύρια (1.000 x 10.000)

Οι Σινο-Κορεάτικοι αριθμοί έχουν περιορισμένη χρήση. Καθώς αυτοί διδάσκονται στα επόμενα μαθήματα, θα μάθετε σταδιακά πότε χρησιμοποιούμε τους Σινο-Κορεάτικους αντί των αμιγώς Κορεάτικων. Για τώρα, μην ανησυχείτε για το πότε χρησιμοποιούνται, καθώς αυτό θα σας έρθει φυσικά.

– Όταν μετράμε/αναφερόμαστε σε χρήματα
– Όταν μετράμε διαστάσεις
– Όταν λύνουμε μαθηματικά προβλήματα
– Σε αριθμούς τηλεφώνου
– Όταν αναφερόμαστε ή μετράμε τον χρόνο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός για την ώρα
– Τα ονόματα των μηνών
– Όταν μετράμε μήνες (Υπάρχει και δεύτερος τρόπος για να μετρήσουμε μήνες χρησιμοποιώντας τους Αμιγώς Κορεάτικους αριθμούς)

 

 

Αμιγώς Κορεάτικοι Αριθμοί

Αυτοί είναι οι Αμιγώς Κορεάτικοι Αριθμοί που είδαμε παραπάνω:

하나 = ένα
둘 = δύο
셋 = τρία
넷 = τέσσερα
다섯 = πέντε
여섯 = έξι
일곱 = εφτά
여덟 = οχτώ
아홉 = εννιά
열 = δέκα
스물 = είκοσι
서른 = τριάντα
마흔 = σαράντα
쉰 = πενήντα

Το να σχηματίσουμε τους αριθμούς 11-19, 21-29, 31-39 (κλπ..) είναι εύκολο, και γίνεται ως εξής:

11: 열하나 (10 + 1)
12: 열둘 (10 + 2)
21: 스물하나 (20 + 1)
59: 쉰아홉 (50 + 9)

Παρατηρήστε ότι δεν υπάρχουν κενά ανάμεσα στις λέξεις των σύνθετων αριθμών τόσο στους Σινο-Κορεάτικους όσο και στους Αμιγώς Κορεάτικους αριθμούς. Αυτό θα το συζητήσουμε σε ένα  πολύ πιο δύσκολο μάθημα  που επεκτείνεται στο πώς χρησιμοποιούνται οι αριθμοί μεγαλύτεροι του 10.000. Προς το παρόν, είναι πιο σημαντικό να εστιάσουμε στο πώς οι απλοί αριθμοί χρησιμοποιούνται σε προτάσεις.

Μετά το 60, ανεξαρτήτως σε τί αναφέρεστε, οι αμιγώς Κορεάτικοι αριθμοί χρησιμοποιούνται σπάνια. Μιλούσα κάποια στιγμή στην γυναίκα μου σχετικά με αυτό, και μου είπε ότι δεν πίστευε ότι υπήρχε ένας αμιγής αριθμός για το 60. Της είπα “ναι, υπάρχει το: 예순,” όπου και απάντησε “Α ναι, ξέχασα!” Όταν πάτε τόσο ψηλά (ακόμα και μόλις στο 40-50) δεν είναι ασυνήθιστο να δείτε να χρησιμοποιούνται Σινο-Κορεάτικοι αριθμοί.

Οι αμιγώς Κορεάτικοι αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν:

– Μετράμε πράγματα/ ανθρώπους/ πράξεις (φορές)
– Αναφερόμαστε στις ώρες (όχι στα λεπτά όμως)
– Μερικές φορές όταν μιλάμε για τους μήνες

Γι’ άλλη μια φορά, δεν είναι απαραίτητο να τα αποστηθίσετε όλα αυτά τώρα. Όταν μιλάμε για αριθμούς, θα σας λέω ποιό σετ θα πρέπει να χρησιμοποιείτε.

 

 

 

Χρησιμοποιώντας τους Αριθμούς

Μονάδες Μέτρησης

Όταν μετράμε το οτιδήποτε στα Κορεάτικα, πρέπει να χρησιμοποιούμε τους αμιγείς αριθμούς. Επιπλέον, σχεδόν με τα περισσότερα πράγματα, πρέπει να συμπεριλάβουμε μία “μονάδα μέτρησης”.

Οι πιο κοινές μονάδες μέτρησης στα Κορεάτικα είναι:

개 = μονάδα μέτρησης πραγμάτων
명 = μονάδα μέτρησης ανθρώπων
번 = μονάδα μέτρησης για πράξεις/φορές

Υπάρχουν πολλές περισσότερες μονάδες μέτρησης, αλλά αν δεν θυμάστε μία συγκεκριμένη, συνήθως μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το “개” (την μονάδα μέτρησης για τα πράγματα). Θα μάθετε πιο δύσκολες μονάδες μέτρησης όσο προχωράτε στα μαθήματα σας. Για τώρα, ο σκοπός σας είναι να συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε αυτές τις απλές μονάδες.

Στα Ελληνικά, τα περισσότερα πράγματα που μετράμε δεν χρειάζονται μονάδες μέτρησης. Αντίθετα λέμε “δύο άνθρωποι” όπως για παράδειγμα:

Συνάντησα δυο ανθρώπους

Για υλικά και έννοιες τα οποία και στα Ελληνικά χρειάζονται κανονικά μονάδες μέτρησης, στον προφορικό λόγο, τείνουμε να μην τις χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να βάλουμε την μονάδα μέτρησης, αλλά ακόμα και αν την παραλείψουμε, συνήθως εννοείται από τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα: αν είστε στο σπίτι και πείτε σε κάποιον “φέρε μου ένα νερό”, τότε λογικά εννοείτε “ένα ποτήρι νερό.” Ενώ αν αυτός ο κάποιος πηγαίνει στο περίπτερο, η έκφραση “φέρε μου ένα νερό” λογικά εννοεί ένα μπουκάλι, και για το σούπερ μάρκετ μία εξάδα ή δωδεκάδα. Φυσικά και το να πούμε κατευθείαν “φέρε μου ένα ποτήρι νερό” είναι απολύτως αποδεκτό, απλά στον προφορικό λόγο όχι τόσο συνηθισμένο. Στον γραπτό λόγο είναι πιο σύνηθες, και γραμματικώς σωστό, να βάζουμε κι εμείς τις σωστές μονάδες μέτρησης
Η διαφορά είναι ότι στα Κορεάτικα πρέπει σχεδόν πάντα να προσθέτουμε μία μονάδα μέτρησης

Οι λέξεις για τα νούμερα 1,2,3,4 και 20 αλλάζουν όταν προσθέτουμε μία μονάδα μέτρησης:

1 = 하나 -> 한
2 = 둘 -> 두
3 = 셋 -> 세
4 = 넷 -> 네
20 = 스물 -> 스무

Βάζουμε έναν αριθμό και μία μονάδα μέτρησης μετά από ένα ουσιαστικό για να υποδείξουμε τον αριθμό τους. Για παράδειγμα:

사람 두 명 = 2 άνθρωποι
사람 한 명 = 1 άνθρωπος
펜 다섯 개 = 5 στυλό
펜 마흔네 개 = 44 στυλό

————

Μπορούμε επίσης να βάλουμε τον συνδυασμό  αριθμού – μονάδας πριν το ουσιαστικό που μετράμε. Ωστόσο, η μέθοδος που αναφέραμε παραπάνω είναι πολύ περισσότερο κοινή. Όταν μπαίνει πριν το ουσιαστικό, το “~προστίθεται στην μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα:

두 명의 사람 = 2 άνθρωποι
한 명의 사람 = 1 άνθρωπος
다섯 개의 펜 = 5 στυλό
마흔네 개의 펜 = 44 στυλό

Η χρήση και λειτουργία του ~  σε αυτού του τύπου την σύνταξη εξηγείται στο  Μάθημα 23. Όπως σας είπα ήδη, είναι λιγότερο συνηθισμένο να μετράμε με αυτήν την μέθοδο, οπότε, προς το παρόν, μην ανησυχείτε γι’ αυτήν την γραμματική έννοια. Θέλω απλά να ξέρετε ότι μπορεί να γίνει. Δώστε περισσότερη προσοχή στην μορφή 사람 두 명παρά στην μορφή두 명의 사람.”

————

Όταν γράφουμε τον αριθμό με λέξη αντί για το αριθμητικό (για παράδειγμα, αν γράψουμε “한” αντί για “1”) η σωστή μορφή είναι να αφήνουμε κενό ανάμεσα στον αριθμό και στην μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα:

한 개 αντί για 한개
두 번αντί για 두번
세 명αντί για 세명

Όταν χρησιμοποιούμε τους αμιγώς Κορεάτικους αριθμούς (π.χ. για να μετρήσουμε πράγματα ή πράξεις), χρησιμοποιούμε συνήθως την λέξη παρά το αριθμητικό. Στα μαθήματα μας, θα βλέπετε συνήθως γραμμένη την Κορεάτικη λέξη όταν χρησιμοποιούμε μονάδες μέτρησης.

Σε άλλες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε τους Σινο-Κορεάτικους αριθμούς, δεν υπάρχει διαφορά στο αν θα χρησιμοποιήσουμε την λέξη ή το αριθμητικό. Θα επανέλθω σε αυτό στο  επόμενο μάθημα , όπου θα μάθετε τις χρήσεις των Σινο-Κορεάτικων αριθμών.

Αυτά τα ουσιαστικά που προηγουμένως μετρήσαμε μπορούν τώρα να γίνουν το αντικείμενο σε μία πρόταση:

나는 펜 네 개를 샀어 = Αγόρασα τέσσερα στυλό
나는 햄버거 두 개를 먹었어 = Έφαγα δύο χάμπουργκερ
나는 어제 친구 다섯 명을 만났어 = Συνάντησα πέντε φίλους χθες

————

Ο συνδυασμός αριθμός-μονάδα μπορεί επίσης να μπει και πριν το ουσιαστικό, όπως συζητήσαμε και παραπάνω:

나는 네 개의 펜을 샀어 = Αγόρασα τέσσερα στυλό
나는 두 개의 햄버거를 먹었어 = Έφαγα δύο χάμπουργκερ
나는 어제 다섯 명의 친구를 만났어 = Συνάντησα πέντε φίλους χθες

————

Παρόλο που η προσθήκη μορίων είναι σημαντική για την αρχική σας κατανόηση της Κορεάτικης γραμματικής, τελικά, θα μπορέσετε σταδιακά να τα εξαλείφετε εντελώς. Η εξάλειψη των μορίων δεν είναι κάτι που συστήνω σε αρχάριους επειδή είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε πώς να τα χρησιμοποιείτε σωστά για πιο σύνθετες προτάσεις. Εντούτοις, συχνά στον προφορικό λόγο, μόρια σε τέτοιες περιπτώσεις εξαλείφονται. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε κάτι τέτοιο:

나는 펜 네 개 샀어 = Αγόρασα τέσσερα στυλό

Σε αυτήν την δομή είναι επίσης δυνατόν να βάλετε το μόριο στο ουσιαστικό αντί για την μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα:

나는 펜을 네 개 샀어 = Αγόρασα τέσσερα στυλό

Μην ανησυχείτε πολύ σε αυτό το σημείο, καθώς και οι τρεις παρακάτω προτάσεις θα ακούγονταν σωστές στους Κορεάτες:

나는 펜 네 개 샀어
나는 펜을 네 개 샀어
나는 펜 네 개를 샀어

————

Εδώ είναι μερικά ακόμη παραδείγματα με χρήση μονάδων μέτρησης:

그 사람은 차 네 대가 있어요 = Αυτό το άτομο έχει τέσσερα αμάξια
저는 우유 두 잔을 샀어요 = Αγόρασα δύο ποτήρια γάλα
저는 땅콩 두 개를 먹었어요 = Έφαγα δύο φυστίκια

 

 

Μηδέν

Αποφάσισα μιας και μιλάμε για τα νούμερα, να σας πω πότε και πώς χρησιμοποιούμε το μηδέν. Ακριβώς όπως και με τους υπόλοιπους αριθμούς, υπάρχουν δύο τρόποι για να πούμε “μηδέν” στα Κορεάτικα. Ωστόσο, αντίθετα με τους άλλους αριθμούς, και οι δύο τρόποι για να πούμε το “μηδέν” είναι Κινέζικης προέλευσης.

Το 영, το οποίο είναι, απ’ ότι καταλαβαίνω, ο τρόπος που οι Κινέζοι λένε “μηδέν”
Το 공, το οποίο είναι πιο κοντά στο “τίποτα”

Αυτό δεν είναι και πολύ σημαντικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρετε ποιά λέξη να χρησιμοποιείται σε ποια περίπτωση.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε το “영” όταν μιλάμε για:

  • Βαθμούς που δίνουμε ή παίρνουμε, όπως σε ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι το σκορ είναι “2 – 0”, θα λέγαμε “이 대 영”. Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν αν ήσασταν σε ένα κουίζ σόου, και ρωτάτε την φίλη σας πόσους πόντους έχει, θα μπορούσε να πει “영점”
  • την θερμοκρασία όταν είναι “μηδέν”
  • όταν χρησιμοποιούμε αριθμούς στα μαθηματικά (το οποίο αν έχετε μόλις ξεκινήσει να μαθαίνετε Κορεάτικα, πιθανότατα να μην κάνετε για πολύ καιρό)

Πρέπει να χρησιμοποιούμε το “공” όταν μιλάμε για:

  • Τηλεφωνικούς αριθμού. Για παράδειγμα, όταν λέμε το “010 – 5555 – 5555”, όλα τα μηδενικά πρέπει να τα διαβάσουμε ως “공.” Αν δεν μένετε στην Κορέα, πιθανώς να μην το ξέρετε αυτό αλλά το “010” είναι ο τυπικός κωδικός αριθμός για ένα κινητό (για την Σεούλ τουλάχιστον). Επομένως, όταν δίνεται το τηλέφωνο σας, ξεκινάτε συνήθως λέγοντας “공-일-공”.

 

 

 – Μονάδα Μέτρηση για Πράξεις/Φορές

Το 번 είναι μία κοινή μονάδα μέτρησης για συμπεριφορές ή πράξεις και δεν μετράται συνήθως με ουσιαστικά σε μία πρόταση. Βάζοντας έναν αριθμό πριν το “번” δημιουργούμε ένα επίρρημα που μας λέει πόσες φορές κάτι συνέβει. Είναι επίρρημα, επομένως το를/을 δεν προστίθεται.

저는 어제 학교에 세 번 갔어요 = Πήγα σχολείο τρεις φορές χθες
저는 그 영화를 다섯 번 봤어요 = Έχω δει αυτήν την ταινία πέντε φορές
저는 오늘 두 번 운동할 것입니다 = Θα κάνω γυμναστική δύο φορές σήμερα
저는 어제 고기를 두 번 먹었어요 = Έφαγα κρέας δύο φορές χθες
저는 오늘 축구를 네 번 할 거예요 = Θα παίξω ποδόσφαιρο τέσσερις φορές σήμερα

Αυτή είναι μία σχετικά εύκολη χρήση, αλλά θα συνεχίσετε να μαθαίνετε για αυτήν την λέξη στο επόμενο μάθημα όπου θα μάθετε πώς να λέτε “αυτήν την φορά”, “την επόμενη φορά” και “την προηγούμενη φορά.”

 

 

Η Ώρα στα Κορεάτικα

Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μιλήσουμε για τον χρόνο (δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, κλπ) Θα μάθετε περισσότερα για το πώς να μιλάτε για το πότε θα κάνετε κάτι χρησιμοποιώντας αυτές τις χρονικές λέξεις στο  επόμενο μάθημα. Σε αυτό το μάθημα, ωστόσο, θα μάθετε να λέτε την ώρα

Όταν λέμε την ώρα, όπως στο “2 ακριβώς”, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε το 시 μετά από ένα νούμερο:

2시 = 2:00 (2 ακριβώς)

Όταν μιλάτε για τα λεπτά, προσθέστε το 분 μετά το νούμερο:

2시 30분 = 2:30

Οι αμιγώς Κορεάτικοι αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν αναφερόμαστε στην ώρα, ενώ οι Σινο-Κορεάτικοι αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν αναφερόμαστε στα λεπτά. Για παράδειγμα:

2시 30분 = 2:30, ή
두 시 삼십 분 = δυόμιση

Παραπάνω στο μάθημα είπαμε ότι όταν ένα αμιγώς Κορεάτικος αριθμός χρησιμοποιείται με μία μονάδα μέτρησης, το γράφουμε συνήθως με την λέξη αντί για το αριθμητικό. Σε αυτήν την περίπτωση, το “시” μπορεί να θεωρηθεί μονάδα μέτρηση καθώς μετράμε “ώρες.” Ωστόσο, είτε γράφουμε το αριθμητικό είτε την λέξη είναι εξίσου κοινό και αποδεκτό όταν αναφερόμαστε στην ώρα. Προσωπικά, προτιμώ να χρησιμοποιώ το αριθμητικό

Για να αναφερθούμε στα λεπτά, χρησιμοποιούμε τους Σινο-Κορεάτικους αριθμούς και (ακριβώς όπως κάθε φορά που χρησιμοποιούνται οι Σινο-Κορεάτικοι αριθμοί) δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο αριθμητικό και την λέξη. Προσωπικά, και πάλι προτιμώ να χρησιμοποιώ τα αριθμητικά για τα λεπτά της ώρας.

Το κενό είναι κάτι που επίσης πρέπει να συζητήσουμε. Όπως ανέφερα νωρίτερα, όταν βάζουμε έναν αριθμό με την μορφή λέξης δίπλα σε μία μονάδα μέτρησης, πρέπει να αφήνουμε κενό ανάμεσα στον αριθμό και την μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό πριν το “분”. Για παράδειγμα, αν γράφατε τις λέξεις:

Πρέπει να γράψουμε 두 시αντί για 두시
Πρέπει να γράψουμε 삼십 분 αντί για 삼십분

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούμε το αριθμητικό, μπορούμε να αφαιρέσουμε το κενό και να κολλήσουμε το αριθμητικό στην μονάδα που ακολουθεί. Για παράδειγμα:

2시 30분

Επισήμως, πρέπει να υπάρχει κενό. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν κενό και θεωρείται σωστό ακόμα και αν δεν το συμπεριλάβουμε. Άλλα παραδείγματα:

3시 10분 = 3:10
세 시 십 분 = Τρεις και δέκα

12시 50분 = 12:50
열두 시 오십 분 = Μία παρά δέκα (κυριολεκτικά, δώδεκα και πενήντα)

Θα δείτε περαιτέρω παραδείγματα αυτού στο επόμενο μάθημα, όπου θα μάθετε περισσότερες εφαρμογές των αριθμών (ειδικά των Σινο-Κορεάτικων αριθμών). Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε κατευθείαν δεν πειράζει. Θα γίνει πιο εύκολο όταν δείτε περισσότερα παραδείγματα στο επόμενο μάθημα.

Αυτές οι ώρες μπορούν τώρα να μπουν σε μία πρόταση ως χρονικοί προσδιορισμοί προσθέτοντας το 에:

나는 5시에 먹을 거야 = Θα φάω στις 5:00
나는 2시 30분에 왔어 = Ήρθα στις 2:30
우리는 야구를 1시에 할 거예요 = Θα παίξουμε μπάσκετ στη 1:00
우리는 7시 20분에 시작할 거예요 = Θα ξεκινήσουμε στις 7:20

 

 

 

Ηλικία

Όταν αναφερόμαστε στην ηλικία ενός ανθρώπου, πρέπει να χρησιμοποιούμε τους αμιγώς Κορεάτικους αριθμούς μαζί με την λέξη “살”, η οποία είναι η μονάδα μέτρησης για την ηλικία. Για παράδειγμα:

저는 열 살이에요 = Είμαι δέκα χρονών
저의 여자 친구는 스물여섯 살이에요 = Η κοπέλα μου είναι 26 χρονών

Θα ήταν περίεργο να χρησιμοποιήσουμε τους Σινο-Κορεάτικους αριθμούς για να αναφερθούμε στην ηλικία κάποιου που είναι κάτω των τριάντα. Ωστόσο, μετά τα τριάντα, δεν είναι ασύνηθες να χρησιμοποιούμε τους Σινο-Κορεάτικους αριθμούς αντί για τους Αμιγώς Κορεάτικους. Όσο μεγαλύτερη η ηλικία κάποιου, τόσο πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουμε Σινο-Κορεάτικους αριθμούς αντί των Αμιγών. Μετά τα 50, κατά πάσα πιθανότητα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους Σινο-Κορεάτικους.

Δεν έχετε μάθει πώς να σχηματίζετε ερωτήσεις ακόμα, οπότε είναι δύσκολο για μένα να σας εξηγήσω πώς να ρωτήσετε την ηλικία κάποιου. Θα καταλάβετε την ακόλουθη πρόταση καλύτερα μόλις εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο των  Μαθημάτων 21  και  22. Εν πάσει περιπτώσει, θα ήταν καλό να αποστηθίσετε την ακόλουθη πρόταση λόγω του πόσο κοινώς χρησιμοποιείται:

몇 살이에요? = Πόσο χρονών είσαι;

번째:  Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, κλπ

Το 번째μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από έναν αριθμό ως μονάδα μέτρησης για να σημαίνει πρώτος/δεύτερος/τρίτος/κλπ. Όταν λέμε “πρώτος”, το “첫” αντικαθιστά το “한”.

Για παράδειγμα:

번째 = πρώτος
저의 첫 번째 친구는 착했어요 = Ο πρώτος μου φίλος ήταν καλός
저는 첫 번째 차를 싫어했어요 = Δεν μου άρεσε το πρώτο αμάξι
Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι μπερδεμένο, προσπαθήστε να εξηγήσετε πώς τοέναγίνεταιπρώτος“.

Μετά το “πρώτος”, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους αμιγείς αριθμούς. Ακριβώς όπως και με τις μονάδες μέτρησης, οι αριθμοί 2 – 4 αλλάζουν όταν ακολουθεί το 번째. Για παράδειγμα:

번째 = δεύτερος
그 두 번째 선생님은 똑똑했어요 = Ο δεύτερος δάσκαλος ήταν έξυπνος
저는 두 번째 남자를 골랐어요 = Διάλεξα τον δεύτερο άντρα

번째 = τρίτος
이 여권은 저의 세 번째 여권이에요 = Αυτό είναι το τρίτο μου διαβατήριο
저는 세 번째 문을 열었어요 = Άνοιξα την τρίτη πόρτα

번째 = τέταρτος
저는 네 번째 사람이었어요 = Ήμουν το τέταρτο άτομο
이 아이는 저의 네 번째 아들이에요 = Αυτό το άτομο είναι ο τέταρτος μου γιος.

Μετά το γράμμα τέσσερα, οι λέξεις δεν αλλάζουν όταν προσθέτουμε το 번째. Για παράδειγμα:

이 수업은 오늘 저의 열 번째 수업입니다 = Αυτή είναι το δέκατο μου μάθημα σήμερα
저는 백 번째 페이지를 읽었어요 = Διάβασα την 100η σελίδα

Μερικές φορές ίσως δείτε αυτούς τους αριθμούς + την μονάδα μέτρησης να έχει συντομευθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

첫 번째 = 첫째 = πρώτος
두 번째 = 둘째 = δεύτερος
세 번째 = 셋째 = τρίτος
네 번째 = 넷째 = τέταρτος
κλπ.…

Εδώ είναι ένα βίντεο που εξηγεί μια Κορεάτικη πινακίδα που χρησιμοποιεί την ιδέα της συντόμευσης του 첫 번째 σε 첫째.

Αυτοί οι σύντομοι τύποι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξίσου πολλές περιπτώσεις όπως οι πλήρεις τύποι. Η πιο κοινή περίπτωση που χρησιμοποιούνται είναι όταν μιλάμε για το πρώτο/δεύτερο/τρίτο/κλπ παιδί κάποιου. Για παράδειγμα:

우리 둘째 아들은 고등학생이에요 = Ο δεύτερος γιος μας είναι μαθητής λυκείου
우리 셋째 아이는 야구를 좋아해요 = Στο τρίτο μας παιδί αρέσει το μπέιζμπολ
이 아이는 우리 첫째 아들이에요 = Αυτό το παιδί είναι ο πρώτος μας γιος

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι κοινό να αναφερόμαστε στο παιδί ως “πρώτο μου/σου/του κλπ” ή “δεύτερο μου/σου/του”. Συχνά κάνουμε το ίδιο και στα Ελληνικά. Για παράδειγμα:

우리 둘째는 고등학생이에요 = Ο δεύτερος μας είναι μαθητής λυκείου
우리 셋째는 야구를 좋아해요 = Στο τρίτο μας αρέσει το μπέιζμπολ
이 아이는 우리 첫째예요 = Αυτό είναι το πρώτο μας

Ωστόσο, όπως ήδη ανέφερα, θα ήταν αφύσικο να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λέξεις σε προτάσεις έτσι:

저는 셋째 문을 열었어요 (κατανοητό, αλλά δεν μπορεί να σταθεί)
저는 넷째 사람이었어요 (κατανοητό, αλλά δεν μπορεί να σταθεί)

Άλλο μέρος όπου θα δείτε λέξεις όπως το 첫째 και το 둘째 είναι όταν κάνετε λίστες για το τί πρέπει να γίνει και ο ομιλητής υποδεικνύει “Πρώτον…, δεύτερον… “. Για παράδειγμα:

첫째, 저는 야채를 많이 먹겠습니다 = Πρώτον (καταρχάς), θα φάω πολλά λαχανικά
둘째, 저는 매일 운동하겠습니다 = Δεύτερον, θα κάνω γυμναστική κάθε μέρα

Δεν ηχογράφησα αρχεία ήχου για τις παραπάνω προτάσεις επειδή νιώθω ότι θα τις συναντούσατε γραπτά παρά προφορικά.

Άλλη μία χρήσιμη λέξη είναι το 마지막 το οποίο σημαίνει “τελευταίος”. Το 마지막 χρησιμοποιείται για να υποδείξει το τελευταίο πράγμα σε μία σειρά/λίστα, όπως το “πρώτο γεύμα… δεύτερο γεύμα… τρίτο γεύμα… τέταρτο γεύμα… τελευταίο γεύμα.”

Εδώ είναι μερικά παραδείγματα του마지막 σε χρήση:

이것은 저의 마지막 수업이에요 = Αυτό είναι το τελευταίο μου μάθημα
저는 마지막 것을 안 봤어요 = Δεν είδα το τελευταίο πράγμα

Σε αυτά τα παραδείγματα, το 마지막 χρησιμοποιείται ως επίθετο (περιγράφει ένα ουσιαστικό), παρότι στα Κορεάτικα δεν είναι τεχνικά επίθετο, καθώς δεν τελειώνει σε 다 και δεν μπορεί να κλιθεί. Στα Ελληνικά έχουμε μια παρόμοια χρήση των λέξεων όπου ένα ουσιαστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσδιορισμός. Για παράδειγμα η λέξη “πρόσωπο” είναι ουσιαστικό. Αλλά στην πρόταση “Έβαλα μια μάσκα προσώπου” η λέξη “πρόσωπο” περιγράφει τί είδους μάσκα φορέσατε, και εν τούτοις λειτουργεί ως προσδιορισμός. Να θυμάστε ότι αν και το마지막 δεν είναι τεχνικά επίθετο, λειτουργεί σαν προσδιορισμός.

 

 

처음Πρώτη φορά

Το 처음 είναι μία πολύ σύνθετη λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Μελετώ Κορεάτικα εδώ και χρόνια και ακόμα δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιώ άψογα σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προτάσεις όταν μιλάμε για την πρώτη φορά που κάτι συμβαίνει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό ή ως επίρρημα, ανάλογα την περίπτωση (πράγμα που το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο και σύνθετο). Οι δυο πιο κοινές του χρήσεις είναι:

1) 처음에 … (στην αρχή/ αρχικά)
처음에 그 여자를 싫어했어요 = Δεν μου άρεσε αυτό το κορίτσι στην αρχή
저는 처음에 체육 수업을 싫어했어요 = Αρχικά δεν μου άρεσε το μάθημα της γυμναστικής

2) Ως επίρρημα για να δείξει ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που κάτι συμβαίνει:
저는 어제 선생님을 처음 만났어요 = Συνάντησα τον καθηγητή μου πρώτη φορά χθες
저는 내일 한국에 처음 갈 것입니다 = Θα πάω στην Κορέα πρώτη φορά αύριο

Φτάσατε ως εδώ! Μπορείτε να σταματήσετε τώρα! Ξέρω ότι τα μαθήματα σας φαίνονται ακόμα δύσκολα, αλλά θα γίνουν πιο εύκολα στο μέλλον. Όπως λέω συνήθως, το να έχετε γερές βάσεις στις βασικές έννοιες γραμματικής θα σας βοηθήσει πολύ αργότερα!

Ok, το ‘πιασα! Πήγαινε με στο επόμενο μάθημα!  Ή,
Πατήστε εδώ για ένα σετ εργασιών που συνοδεύει αυτό το μάθημα.

Αυτά γι’ αυτό το μάθημα

Υπάρχουν 1250 προτάσεις παραδείγματα στην Ενότητα 1. Όλες οι καταχωρήσεις συνδέονται με ένα αρχείο ήχου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα αυτά τα αρχεία σε ένα πακέτο εδώ.