Menu Close

Les 10: Koreaanse Nummers

Deze les is ook beschikbaar in Русский, Français, Español en Português

 

 

Woordenschat

De onderstaande woordjes hoeven niet in categorieën verdeeld te worden. Als ik moest kiezen, zou ik zeggen dat ze allemaal bij “Overig” horen.

하나 = één
= twee
= drie
= vier
다섯 = vijf
여섯 = zes
일곱 = zeven
여덟 = acht
아홉 = negen
= tien
스물 = twintig
서른 = dertig
마흔 = veertig
= vijftig

= één
= twee
= drie
= vier
= vijf
= zes
= zeven
= acht
= negen
= tien
= honderd
= duizend
= tienduizend

= nul
= nul

처음 = de eerste keer/in het begin
마지막 = laatste
번째 = teller voor eerste/tweede/etc
첫 번째 = eerste (1e)
두 번째 = tweede (2e)
= teller voor dingen
= teller voor acties
= teller voor mensen
= teller voor auto’s
= teller voor …  “glazen” van  ____
= uur (op de klok)
= minuut
= seconde
= jaren oud

Als je Engels goed is, kun je deze woorden leren met onze Memrise tool.

 

 

Koreaanse Nummers

Koreaanse nummers zijn eigenlijk best wel makkelijk als je ze eenmaal doorhebt. Ze zijn wel anders dan Nederlandse nummers en in het begin is het dan ook moeilijk om te begrijpen.

Het eerste wat je moet weten, is dat er twee reeksen van nummers zijn: De pure Koreaanse nummers en de nummers afgeleid van Chinees (ook wel Sino-Koreaanse nummers genoemd). Laten we als eerste kijken naar de Sino-Koreaanse nummers, omdat deze makkelijker zijn:

Sino-Koreaanse Nummers

Dit zijn de Sino-Koreaanse nummers, je hebt ze ook bij Woordenschat zien staan:

일 = één
이 = twee
삼 = drie
사 = vier
오 = vijf
육 = zes
칠 = zeven
팔 = acht
구 = negen
십 = tien
백 = honderd
천 = duizend
만 = tienduizend

Met enkel deze nummers, kun je alles tussen 1 – 10 miljoen creëren. Het enige wat je hoeft te doen is ze samenplakken:

일 = één (1)
십 = tien (10)
십일 = elf (10 + 1)
이십 = twintig (2 x 10)
이십일 = eenentwintig (2 x 10 + 1)
이십이 = tweeëntwintig (2 x 10 + 2)
백 = honderd (100)
백일 = honderd en een (100 + 1)
백이 = honderd en twee(100 + 2)
백구십 = honderd en negentig (100 + 90)
구백 = negenhonderd (9 x 100)
천 = duizend (1000)
천구백 = duizend en negenhonderd/negentienhonderd (1000 + 9 x 100)
오천 = vijfduizend (5 x 1000)
오천육백 = vijfduizend en zeshonderd/zesenvijftig honderd (5 x 1000 + 6 x 100)
만 = tienduizend
십만 = honderd duizend
백만 = een miljoen
천만 = tien miljoen

De Sino-Koreaanse nummers worden alleen maar in een beperkt aantal gevallen gebruikt, dit zal je allemaal tegenkomen in de volgende paar lessen. Je zal langzaam maar zeker weten wanneer je de Sino-Koreaanse en wanneer je de Koreaanse nummers moet gebruiken. Maar voor nu hoef je dat nog niet uit je hoofd te leren, omdat je daar uiteindelijk gevoel voor krijgt.

– Wanneer je geld telt/ermee onderhandelt
– Wanneer je iets meet
– In wiskunde
– In telefoonnummers
– Wanneer je hebt over tijd hebt/tijd telt, behalve het volle uur
– De namen van elke maand
– Maanden tellen (daarnaast is er ook nog een andere manier om maanden te tellen met de pure Koreaanse nummers)

 

 

Pure Koreaanse Nummers

Dit zijn de pure Koreaanse nummers die je ook bij Woordenschat hebt zien staan:

하나 = één
둘 = twee
셋 = drie
넷 = vier
다섯 = vijf
여섯 = zes
일곱 = zeven
여덟 = acht
아홉 = negen
열 = tien
스물 = twintig
서른 = dertig
마흔 = veertig
쉰 = vijftig

Nummers zoals 11-19, 21-29, 31-39 (etc..) maken is makkelijk, en wordt op de volgende wijze gedaan:

11: 열하나 (10 + 1)
12: 열둘 (10 + 2)
21: 스물하나 (20 + 1)
59: 쉰아홉 (50 + 9)

Onthoud dat er geen ruimte tussen de woorden van nummers zitten bij beide de Sino-Koreaanse en pure Koreaanse nummers. Ik ga hier verder op in in een veel moeilijkere les dat over nummers hoger dan 10.000 gaat. Momenteel is het veel belangrijker dat jij je focust op de simpele nummers.

Na 60, onafhankelijk van wat je doet, worden pure Koreaanse nummers amper nog gebruikt. Ik had hier een keer een gesprek over met mijn vrouw, en ze zei dat ze dacht dat er niet eens een puur Koreaans nummer was voor 60. Ik zei: “Jawel, dat is er wel: 예순.” Waar zij op antwoordde: “Oh ja, dat was ik vergeten.”
Als je zo hoog komt (zelfs zo hoog als 40 en 50), is het gebruikelijker dat je Sino-Koreaanse nummers gebruikt.

De pure Koreaanse nummers worden gebruikt bij het:

– Tellen van Mensen/dingen/acties
– Praten over het volle uur in tijd
– Soms bij het praten over maanden

Nogmaals, nu hoef je dit nog niet te onthouden. Als ik het over nummers heb, zal ik je het laten weten welke reeks je moet gebruiken.

 

 

Nummers Gebruiken

Tellers

Wanneer je iets in het Koreaans telt, moet je de pure Koreaanse nummers gebruiken. Het is voor buitenlanders moeilijk om te onthouden dat je een ‘teller’ moet toevoegen als je iets in het Koreaans telt. De meestgebruikte tellers zijn:

개 = teller voor dingen
명 = teller voor mensen
번 = teller voor acties

Er zijn nog meer tellers, maar als je de specifieke teller voor iets bent vergeten, kun je in die plaats meestal “개” (teller voor “ding”) gebruiken. Je zal nog moeilijkere tellers tegenkomen in de toekomstige lessen, maar laten we het voor nu op deze drie simpele tellers houden.

Als we in het Nederlands tellen, gebruiken we meestal geen tellers. Normaal gesproken zouden we zeggen: “twee mensen”, als in:

Ik heb twee mensen ontmoet

Soms gebruik je wel een zelfstandig naamwoord om specifieker aan te geven wat je bedoelt, maar dat komt niet altijd voor. In het Koreaans gebruik je de tellers voor bijna alles.

De woorden 1, 2, 3, 4 en 20 veranderen als je een teller toevoegt:

1 = 하나 -> 한
2 = 둘 -> 두
3 = 셋 -> 세
4 = 넷 -> 네
20 = 스물 -> 스무

Plaats het nummer, gevolgd door de teller, na een zelfstandig naamwoord om aan te geven hoeveel er van iets zijn. Bijvoorbeeld:

사람 두 명 = 2 personen
사람 한 명 = 1 persoon
펜 다섯 개 = 5 pennen
펜 마흔네 개 = 44 pennen

————

Het is ook mogelijk om de nummer-teller combinatie voor het zelfstandig naamwoord dat wordt geteld te zetten. Deze methode wordt echter wel minder gebruikt dan de bovenstaande. Als de combinatie voor het zelfstandig naamwoord wordt geplaatst, voeg je “~의” toe aan de teller, bijvoorbeeld:

두 명의 사람 = 2 personen
한 명의 사람 = 1 persoon
다섯 개의 펜 = 5 pennen
마흔네 개의 펜 = 44 pennen

De functie van ~의 in dit soort zinsgedeelte wordt verder besproken in Les 23. Zoals ik al zei, deze methode wordt veel minder gebruikt dan het alternatief. Maak je daarom niet teveel zorgen over deze grammatica, ik wilde je simpelweg laten weten dat dit ook een mogelijkheid is. Focus nu vooral op de “사람 두 명” vorm in plaats van op de “두 명의 사람” vorm.

————

Als je het woord niet als nummer schrijft maar voluit opschrijft (bijvoorbeeld “한” schrijven in plaats van “1”), moet er ruimte zitten tussen het geschreven nummer en de teller. Bijvoorbeeld:

한 개 in plaats van 한개
두 번 in plaats van 두번
세 명 in plaats van 세명

Wanneer Koreaanse nummers worden gebruikt (vooral bij het tellen van dingen of acties), wordt het nummer meestal vaker gebruikt dan het woord. In onze lessen zal je het Koreaanse woord meestal zien uitgeschreven als er een teller wordt gebruikt.

Er zijn ook situaties waar Sino-Koreaanse nummers worden gebruikt, en hier maakt het niet uit of je het Sino-Koreaanse nummer of woord gebruikt. Ik zal hier in de volgende les op terugkomen wanneer je meer over Sino-Koreaanse nummers leert.

De zelfstandig naamwoorden die we hebben geteld kunnen nu het lijdend voorwerp van een zin worden:

나는 펜 네 개를 샀어 = Ik kocht vier pennen
나는 햄버거 두 개를 먹었어 = Ik at twee hamburgers
나는 어제 친구 다섯 명을 만났어 = Ik ontmoette vijf vrienden gisteren

————

Zoals we eerder besproken hebben: De nummer-teller combinatie kan ook voor het zelfstandig naamwoord geschreven worden, bijvoorbeeld:

나는 네 개의 펜을 샀어 = Ik kocht vier pennen
나는 두 개의 햄버거를 먹었어 = Ik at twee hamburgers
나는 어제 다섯 명의 친구를 만났어 = Ik ontmoette vijf vrienden gisteren

————

Hoewel partikelen belangrijk voor je zijn om Koreaanse grammatica te begrijpen, zal je uiteindelijk comfortabeler worden om partikelen helemaal weg te halen. Dit is niet iets wat ik voor een beginner aanraad, omdat het erg belangrijk voor je is dat je partikelen volledig begrijpt voor moeilijkere zinnen.
Maar nog even terug op partikelen weghalen: dit gebeurt meestal in conversatie, je kunt bijvoorbeeld iets horen als:

나는 펜 네 개 샀어 = Ik kocht 4 pennen

Maar zoals ik zei, momenteel is het cruciaal dat je partikelen in al je zinnen blijft gebruiken zodat je er meer over leert.

Hier zijn nog een paar voorbeelden van andere tellers:

그 사람은 차 네 대가 있어요 = Die persoon heeft vier auto’s
저는 우유 두 잔을 샀어요 = Ik kocht twee glazen melk
저는 땅콩 두 개를 먹었어요 = Ik at twee pinda’s

 

 

Nul

Nu we het toch over nummers hebben, kan ik net zo goed uitleggen hoe/wanneer nul wordt gebruikt. Net zoals alle andere nummers, zijn er twee manieren om “nul” in het Koreaans te zeggen. Maar in tegenstelling tot de rest, zijn allebei de manieren van Chinese oorsprong.

영, wat (van wat ik begrijp) de manier is hoe Chinese mensen “nul” zeggen
공, die soort van dezelfde betekenis heeft als “niets”

Wat ze inhouden is niet echt belangrijk, maar weten in welke situatie ze gebruikt moeten worden is dat wel.

“영” wordt gebruikt wanneer je het hebt over:

  • Punten die worden gegeven of kunnen ingetrokken, zoals in een game. Als je bijvoorbeeld wilt zeggen dat de score “2 – 0” is, zeg je “이 대 영”. Een ander voorbeeld is als je bij een quiz show bent, en je vraagt je vriend hoeveel punten hij heeft, zou hij “영점” kunnen zeggen
  • De temperatuur “nul”
  • Wanneer je nummers in wiskunde gebruikt (wat je waarschijnlijk niet hoeft te doen, aangezien je nu Koreaans leert)

“공” wordt gebruikt wanneer je het hebt over:

  • Telefoonnummers. Bijvoorbeeld, als je “010 – 5555 – 5555” zegt, zouden alle nullen worden gelezen als “공”. Als je niet in Korea woont, zou je dit waarschijnlijk niet weten, maar “010” is de code voor een mobiel (in Seoul, tenminste). Daarom start je meestal met “공-일-공” als je je telefoonnummer geeft.

 

번 – Teller voor Gedrag of Actie

번 is een veelgebruikte teller die gedrag of acties telt, en wordt niet direct geteld met een zelfstandig naamwoord in een zin. Als je een nummer voor “번” zet, creëer je een bijwoord dat aangeeft hoe vaak iets wordt gedaan. Omdat het een bijwoord is, wordt 를/을 er meestal niet achter gezet.

저는 어제 학교에 세 번 갔어요 = Ik ging gister drie keer naar school
저는 그 영화를 다섯 번 봤어요 = Ik zag die film vijf keer
저는 오늘 두 번 운동할 것입니다 = Ik zal vandaag twee keer trainen/sporten
저는 어제 고기를 두 번 먹었어요 = Ik at gister twee keer vlees
저는 오늘 축구를 네 번 할 거예요 = Ik zal vandaag vier keer voetbal spelen

Dit is redelijk simpel om te gebruiken, maar je zal hier meer over leren in de volgende les, als je leert hoe je “dit keer”, “volgende keer” en “laatste keer” moet zeggen.

Koreaans Klokkijken

Je kunt op heel veel manieren over tijd praten (seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren, etc…). Je zal leren hoe je moet aangeven wanneer je iets deed/doet/zal doen met behulp van deze ‘tijd’ woorden in de volgende les. In deze les ga je leren hoe je moet klokkijken.

Als je het over een vol uur hebt, zoals ‘2 uur’, hoef je alleen maar 시 achter een nummer te zetten:

2시 = 2:00 (2 uur)

Als je het over een minuut hebt, zet je 분 achter het nummer:

2시 30분 = 2:30

De pure Koreaanse nummers worden voor het volle uur gebruikt en Sino-Koreaanse nummers voor de minuten. Bijvoorbeeld:

2시 30분 = 2:30, of
두 시 삼십 분 = Twee uur dertig

Eerder in deze les zei ik dat wanneer je een puur Koreaans nummer voor een teller gebruikt, je meestal het nummer uitschrijft in plaats van het nummer opschrijven. In dit geval, kun je “시” zien als een teller voor “uren”. Maar, hier maakt het niet uit of je het nummer zo opschrijft of uitschrijft, omdat ze beide even vaak voorkomen als je het over tijd hebt. Persoonlijk vind ik het fijner om het nummer te gebruiken in plaats van het woord, maar dit ligt helemaal aan jou!

Hetzelfde geldt voor de minuten, Sino-Koreaanse nummers worden hier gebruikt (op dezelfde wijze als Sino-Koreaanse nummers altijd worden gebruikt) en er is geen verschil of je het nummer of het woord gebruikt. Hier vind ik het ook fijner om het nummer te gebruiken.

Laten we het over de ruimte tussen woorden hebben: Zoals ik eerder zei, als je een nummer uitschrijft en voor een teller plaatst, moet hier ruimte tussen zitten. Dit geldt ook voor het nummer dat voor “분” staat. Bijvoorbeeld, als je de woorden uitschrijft:

Moet 두 시 geschreven worden in plaats van 두시
Moet 삼십 분 geschreven worden in plaats van 삼십분

Maar als je alleen het nummer opschrijft, kun je de ruimte weghalen en het nummer en de teller direct achter elkaar zetten. Bijvoorbeeld:

2시 30분

Officieel gezien zou er wel ruimte tussen moeten zetten, maar zoveel mensen doen dat niet en daarom wordt het als correct gezien om de ruimte weg te halen. Nog meer voorbeelden:

3시 10분 = 3:10
세 시 십 분 = Drie uur tien

12시 50분 = 12:50
열두 시 오십 분 = Twaalf uur vijftig

Je zal meer voorbeelden van klokkijken in de volgende les zien als je leert hoe je nummers moet toepassen (vooral Sino-Koreaanse nummers). Als je het nu nog niet lukt om dit te begrijpen, geen zorgen. Het zal makkelijker zijn als je meer voorbeelden ziet in de volgende les.

Deze tijden kunnen nu in een zin worden gezet met 에 om de tijd aan te geven:

나는 5시에 먹을 거야 = Ik zal eten om 5:00
나는 2시 30분에 왔어 = Ik kwam om 2:30
우리는 야구를 1시에 할 거예요 = Wij zullen om 1:00 honkbal spelen
우리는 7시 20분에 시작할 거예요 = Wij zullen om 7:20 beginnen

 

 

Leeftijd

Als je wilt aangeven hoe oud iemand is, moet je pure Koreaanse nummers én het woordje “살” gebruiken, wat een teller voor leeftijd is. Bijvoorbeeld:

저는 열 살이에요 = Ik ben tien jaar oud
저의 여자 친구는 스물여섯 살이에요 = Mijn vriendin is zesentwintig jaar oud

Sino-Koreaanse nummers voor iemand onder de dertig is gebruiken, is ongebruikelijk. Na de dertig, daarentegen, worden Sino-Koreaanse nummers wel gebruikt. Hoe ouder iemand is, hoe minder vaak pure Koreaanse nummers worden gebruikt. Na de 50 zal je alleen nog maar Sino-Koreaans horen.

Je hebt nog niet geleerd hoe je vragen moet stellen, dus het valt nu moeilijk uit te leggen hoe je iemands leeftijd kunt vragen. Je zal dit leren in Lessen 21 and 22. Maar voor nu kun je deze ene zin onthouden:

몇 살이에요? = Hoe oud ben je?

 

 

번째: Eerste, Tweede, Derde, etc…

번째 kan achter een nummer gezet worden om eerste/tweede/derde/etc te zeggen. Als je “eerste” zegt, vervang je “한” met “첫”.

Bijvoorbeeld:

첫 번째 = eerste
저의 첫 번째 친구는 착했어요 = Mijn eerste vriend was aardig
저는 첫 번째 차를 싫어했어요 = Ik vond de eerste auto niet leuk
Als je dit verwarrend vindt, probeer dan maar eens uit te leggen waarom “een” naar “eerst” verandert en “drie” naar “derde”.

Na “eerste” kun je de normale Koreaanse nummers gebruiken. Net zoals bij de tellers, veranderen de nummers 2 – 4 wanneer je er 번째 achter zet. Bijvoorbeeld:

두 번째 = tweede
그 두 번째 선생님은 똑똑했어요 = Die tweede leraar was slim
저는 두 번째 남자를 골랐어요 = Ik koos de tweede man

세 번째 = derde
이 여권은 저의 세 번째 여권이에요 = Dit is mijn derde paspoort (Dit paspoort is mijn derde paspoort)
저는 세 번째 문을 열었어요 = Ik opende de derde deur

네 번째 = vierde
저는 네 번째 사람이었어요 = Ik was de vierde persoon
이 아이는 저의 네 번째 아들이에요 = Deze persoon is mijn vierde zoon

Na nummer vier, worden woorden niet veranderd als je 번째 toevoegt. Bijvoorbeeld:

이 수업은 오늘 저의 열 번째 수업입니다 = Dit is mijn tiende les vandaag
저는 백 번째 페이지를 읽었어요 = Ik las de 100e bladzijde

Er is een kans dat je nummers + tellers op de volgende manier ziet:

첫 번째 = 첫째 = eerste
두 번째 = 둘째 = tweede
세 번째 = 셋째 = derde
네 번째 = 넷째 = vierde
etc.…

Deze ingekorte versies kunnen lang niet alle situaties gebruikt worden als hun alternatieven. De meestgebruikte situatie waarin deze worden gebruikt is als je het over je eerste/tweede/derde/etc kinderen hebt. Bijvoorbeeld:

우리 둘째 아들은 고등학생이에요 = Onze tweede zoon is een middelbare school scholier
우리 셋째 아이는 야구를 좋아해요 = Ons derde kind vindt honkbal leuk
이 아이는 우리 첫째 아들이에요 = Dit (kind) is onze eerste zoon

In de gevallen komt het vaak voor dat je iemands kind “iemands eerste” of “iemands tweede” noemt. Vele ouders doen hetzelfde in het Nederlands, kijk maar:

우리 둘째는 고등학생이에요 = Onze tweede (ons tweede kind) is een middelbare school scholier
우리 셋째는 야구를 좋아해요 = Onze eerste (ons eerste kind) vindt honkbal leuk
이 아이는 우리 첫째예요 = Dit (kind) is onze eerste (ons eerste kind)

Maar deze ingekorte vormen zouden onnatuurlijk zijn in dit soort zinnen:

저는 셋째 문을 열었어요 (erg begrijpelijk, maar ongemakkelijk)
저는 넷째 사람이었어요 (erg begrijpelijk, maar ongemakkelijk)

Een andere situatie waar je de woorden 첫째 en 둘째 ziet is wanneer je een lijst maakt van dingen die gedaan moeten worden, en de schrijver/spreker dus “Ten eerste… en ten tweede…” zegt. Bijvoorbeeld:

첫째, 저는 야채를 많이 먹겠습니다 = Ten eerste, zal ik veel groenten eten
둘째, 저는 매일 운동하겠습니다 = Ten tweede, zal ik elke dag sporten/trainen

Hiervoor heb ik geen audiobestanden voor opgenomen, omdat ik denk dat ze vaker geschreven dan gesproken worden.

Een ander handig woordje is 마지막, wat vaak vertaalt naar “laatste”. Met dit woordje bedoel je de laatste van een reeks, bijvoorbeeld “eerste maaltijd.… tweede maaltijd…. derde maaltijd…. laatste maaltijd”. Het wordt niet bedoeld als een “vorig” iets, daar gebruik je 지난 voor en daar zal je in de volgende les mee beginnen.

Hier zijn een paar voorbeelden hoe je 마지막 kunt gebruiken:

이것은 저의 마지막 수업이에요 = Dit is mijn laatste les
저는 마지막 것을 안 봤어요 = Ik had het laatste ding niet gezien (Ik had de laatste niet gezien)

In deze voorbeelden wordt 마지막 gebruikt als een beschrijvend woord, zelfs als het geen bijvoeglijk naamwoord is in de originele vorm (het is geen bijvoeglijk naamwoord omdat het niet op 다 eindigt en niet vervoegd kan worden). Zoiets kun je ook in het Nederlands doen, waar je een woord dat geen bijvoeglijk naamwoord gebruikt om iets te omschrijven. Bijvoorbeeld: “Ik doe gezichts crème op”, waar “gezicht” omschrijft wat voor crème je gebruikt. Of “Dat is de computer kamer”, waar “computer” omschrijft wat voor kamer het is.

 

 

처음 – Eerste keer

처음 is een erg ingewikkeld woord dat in vele situaties gebruikt kan worden. Ik ben nu al jaren Koreaans aan het leren en ik weet nog steeds niet precies hoe ik het in alle situaties moet gebruiken. Het kan gebruikt worden om te zeggen dat iets voor de eerste keer wordt gedaan, maar het kan ook als zelfstandig naamwoord of bijwoord gebruikt worden, afhankelijk van de situatie (dit is wat het zo moeilijk maakt). De twee meestgebruikte situaties zijn:

1) 처음에 … (eerst/in het begin)
처음에 그 여자를 싫어했어요 = Eerst mocht ik dat meisje niet
저는 처음에 체육 수업을 싫어했어요 = Eerst vond ik sportles niet leuk

2) In een zin stoppen als een bijwoord om aan te geven dat iets voor de eerste keer was gebeurd:
저는 어제 선생님을 처음 만났어요 = Ik ontmoette mijn leraar voor het eerst gisteren
저는 내일 한국에 처음 갈 것입니다 = Ik zal morgen voor het eerst naar Korea gaan

Je bent al zo ver gekomen! Nu kun je niet stoppen! Haha. Het punt waar je nu leert is nog steeds best moeilijk, maar het zal veel makkelijker worden in de toekomst. Zoals ik blijf zeggen, het zal je later ontzettend veel helpen om een goede basis van grammatica te hebben!

Oke, ik snap het. Neem me mee naar de volgende les. Of,
Klik hier voor een werkboek voor deze les (Engels)