Menu Close

11. Lecke: 동안, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év

Click here for a workbook to go along with this lesson.

The following videos are available to reinforce the concepts taught in this lesson:

Sentence Practice, Dictation, Lesson Recap

This lesson is also available in Русский, Français, Español, Português, Nederlands, Deutsch, Ελληνικά, 中文 and العربية

 

Új szavak

Az év hónapjai:
1월 (일월) = január

2월 (이월) = február

3월 (삼월) = március

4월 (사월) = április

5월 (오월) = május

6월 (유월) = június*

7월 (칠월) = július

8월 (팔월) = augusztus

9월 (구월) = szeptember

10월 (시월) = október*

11월 (십일월) = november

12월 (십이월) = december

*A június (6월/유월) és az október (10월/시월) tulajdonképpen 육월 illetve 십월 kellene, hogy legyen, de így írva őket, a kiejtésük nehéz lenne. Ezért a helyes kiejtésük 유월 illetve 시월 és NEM 육월 illetve 십월.

Klikkelj a magyar szóra és további információt, illetve példamondatokat találsz a szó használatához angol nyelven. (Egyelőre valószínűleg nem fogod érteni a koreai mondatokban használt nyelvtant, de hasznos ezeket látni, ahogy haladsz a tanulással.)

A szavakat és extra információt rendezetten (angol nyelven) megtalálod egy PDF fájlban itt.

Ha tornáztatni szeretnéd az agyadat a szavak felismerésével, próbáld megtalálni az új szavakat a 25 Szókereső gyakorlatban.

Főnevek:
기회 = lehetőség

계획 = terv

회사원 = irodai dolgozó

요리사 = szakács, séf

운전사 = sofőr

Igék:
달리다 = futni

요리하다 = főzni

운전하다 = vezetni

죽다 = meghalni

Melléknevek:
두렵다 = félni (a félsz állapotában lenni)

이상하다 = furcsának lenni

Határozószavak és más szavak:
동안 = alatt, (időtartam)ig

= hónap

개월 = hónap

= nap

하루 = egy nap

이틀 = két nap

사흘 = három nap

지난 주 = múlt hét

지난 달 = múlt hónap

이번 주 = ez a hét

이번 달 = ez a hónap

다음 주 = jövő hét

다음 달 = jövő hónap

작년 = múlt év

올해 = ez az év

내년 = jövő év

평생 (동안) =a teljes élet(ben/alatt)

보통 = általában

A szavak tanulásában segíthet a Memrise tool (angolul).

Ha szeretnéd folyamatossá téve hallgatni a szavakat, a Szókincs gyakorló videóval megteheted.

Összesen 1050 új szó van az első szint leckéiben. Mindegyik szóhoz kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod letölteni.

 

 

Bevezetés

Ebben a leckében a 10. Leckében megtanultakra építünk, megmutatom hogyan használhatod a legváltozatosabb idővel kapcsolatos szavakat a koreai nyelvben. Ezeket a szavakat használva, olyan dolgokat tudsz majd mondani, mint hogy “Én VMIT 2 hónapig csináltam” vagy “Én a múlt héten nem csináltam VMIT”. Azt is megtanulod, hogy az eredeti koreai vagy a sino-koreai számokat használd-e az egyes idővel kapcsolatos szavakkal.

Az eredeti koreai és a sino-koreai számok használata esetlegesnek tűnhet, pedig nem az. Minden esetben, amikor az időt kifejező szó kínai eredetű, a sino-koreai számot használjuk. Például a “개월” (hónap) szóval sino-koreai számok állnak, mert a “개월” kínai eredetű és ezért rendelkezik kínai írásjeggyel (한자) is. A “달” (szintén hónapot jelent) koreai szó, ezért koreai számokkal számláljuk. Sok koreai szó kínai eredetű és kínai írásjeggyel (한자) is le lehet írni. Ezekről később lesz szó.

Ez a lecke kevésbé jól szerkesztett, mint a korábbiak. Nehéz mindent egyszerre megtanítani, hiszen minden fogalom vagy szerkezet megértése igényli az összes többi ismeretét. Ahhoz, hogy megértsd hogyan használd a 동안-t, ismerned kell a 주 használatát. De ahhoz, hogy értsd hogyan használd a 주-t, ismerned kéne a 동안 használatát. Ésígytovább, ésígytovább. Mindenesetre megpróbáltam a lehető legjobban leegyszerűsíteni az új anyagot. Ezután a lecke után bármilyen új idővel kapcsolatos fogalmat sokkal egyszerűbb lesz megtanulnod, mert ez a lecke szilárd alapot biztosít.

 

 

Időtartam (동안)

A 동안 nagyon hasznos szó, valamilyen tevékenység időtartamát fejezi ki. Általában idővel kapcsolatos szó mögött áll. Például:

2분 = 2 perc
2분 동안 = 2 percig

10분 = 10 perc
10분 동안 = 10 percig

이틀 = két nap
이틀 동안 = két napig

A 동안 azt is kifejezi, hogy egy cselekvés egy másik cselekvés “alatt” történt. Ezt a használatot a 33. Leckében tanuljuk majd, azután, hogy az azt megelőző leckékben tisztázunk néhány alapvető nyelvtani szabályt.

Ezeket a szerkezeteket aztán mondatban is használhatjuk annak jelölésére, hogy mennyi ideig tart valami. Figyeld meg, hogy a 동안-hoz nem járul másik rag. Azt gondolhatnád, hogy 에 ragnak kell követnie, de nem.

저는 10분 동안 걸었어요 = Én 10 percig gyalogoltam
저는 30분 동안 공부했어요 = Én 30 percig tanultam

Ezekben a mondatokban a “동안” fordítása általában “-ig”. Lényegében azt fejezi ki, hogy valamilyen “időtartartamig”. Ennek a megértése segíteni fog a “동안” későbbi leckékben bevezetett más alkalmazásainak megértésében is. Például:

저는 10분 동안 걸었어요 = Én 10 perc (időtartamá)ig gyalogoltam
저는 30분 동안 공부했어요 = Én 30 perc (időtartamá)ig tanultam
저는 이틀 동안 안 잤어요 = Én két napig nem aludtam

Emlékezz:

Nem számít, hogy a számok számjeggyel vagy betűvel írt alakját használod-e. De jellemzően betűvel írjuk a számot, ha eredeti koreai számot használunk az olyan számlálószavakkal, mint a 개, 명, 번, 시간, 대, 살, stb. Amikor a sino-koreai számot használjuk (például a fenti mondatokban) nincs jelentősége, hogy számmal vagy betűvel van-e írva.

Azt se felejtsd, hogy a szóközhasználat függ attól, hogy a számot számjeggyel vagy betűvel írod-e. Betűvel írva a szám és számlálószó közé szükséges a szóköz. Például:

저는 십 분 동안 걸었어요

Ha számjeggyel írod a számot, nem számít, hogy hagysz-e szóközt, mindkettő elfogadott:

저는 10분 동안 걸었어요
저는 10 분 동안 걸었어요

A 동안 használatára sok-sok példát szeretnék mutatni, és sejtem, hogy te sem szeretnéd csak a “분” (perc) használatára korlátozni magad, ezért menjünk is tovább az órára.

 

 

Koreai óra (시간)

Percről beszélni könnyű, mert mindig a 분-t kell használni. Például:

3시 20분, aminek a jelentése “3:20”
20분 동안, aminek a jelentése “20 percig”

Akkor viszont, amikor óráról beszélünk két alakot használunk. A 시 jelenti az órát a mikor történik? (időpont) értelemben, a 시간 pedig a mennyi ideig? (időtartam) értelemben. Figyeld meg a különbséget az alábbi szerkezetekben:

3시 = 3:00
세 시 = három óra

3시간 동안 = három óráig (három órán keresztül)
세 시간 동안 = három óráig (három órán keresztül)

Emlékezz, hogy az eredeti koreai számokat használjuk, amikor óráról beszélünk. Én általában kiírom az eredeti koreai számot, amikor órával kifejezett időtartamról van szó, mint az alábbi példákban is. Például:

저는 세 시간 동안 잤어요 = Én három órán keresztül aludtam
저는 한 시간 동안 달렸어요 = Én egy órán keresztül futottam
저는 여덟 시간 동안 운전했어요 = Én nyolc órán keresztül vezettem
저는 어제 한 시간 동안 야구를 했어요  = Én tegnap egy órán keresztül baseballoztam
저는 어제 두 시간 동안 TV를 봤어요* = Én tegnap két órán keresztül néztem TV-t

*Figyeld meg, hogy a 보다 (látni) igét használja a koreai nyelv akkor is, amikor a “néz” helyesebb fordítás. A 보다 szót lehet használni akkor is, ha előadást, koncertet vagy hasonló dolgokat néz az ember. A magyarban az “én egy TV-t láttam” és az “én TV-t néztem” mást jelent, de a koreai nyelv ugyanazt az igét használja.

Most már valószínűleg arra gondolsz “Oké, már értem hogyan mondjam azt, hogy valamit X óráig és percig csináltam, de mi van akkor ha valami olyasmit akarok mondani, hogy:

Én három óra múlva fogok enni, vagy
Én három órája ettem
Én 10 perc múlva fogok menni, vagy
Én 10 perccel ezelőtt jöttem”

A 24. Leckében fogod ezeknek a mondatoknak a képzését megtanulni, amikor a megtanulod a 전 és 후 szavakat. Egyelőre próbálj arra összpontosítani, amit itt tanítok neked, hiszen ebben a leckében is rengeteg új anyag van.

 

 

A koreai másodperc (초)

Amikor másodpercekről beszélsz, a sino-koreai számokra van szükség. Amikor számot teszel a “초” elé, nem számít betűvel vagy számmal írod-e. Például:

1초 = 1 másodperc
일 초 = egy másodperc

2초 = 2 másodperc
이 초 = két másodperc

2초 동안 = 2 másodpercig
이 초 동안 = két másodpercig

Mondatba foglalt példák:

저는 2초 동안 달렸어요 = Én 2 másodpercig futottam
저는 그 사람을 10초 동안 만났어요 = Én azzal az emberrel 10 másodpercig(re) találkoztam
1분은 60초입니다 = Egy perc hatvan másodperc

 

 

Előző/következő (지난/다음)

A 지난 és a 다음 két olyan szó, amit rengeteg helyzetben lehet használni, beleértve az idő kifejezését is. A 10. Leckében már hallottál a 마지막-ról, amit egy sorban az “utolsó” vagy “végső” dolog jelölésére használunk. Ne feledd, hogy a koreai emberek az “előző” (vagy múlt) dolog jelölésére másik szót használnak, pl.: “Én múlt (az előző) héten láttam egy filmet.”

Az “előző” dolog jelölésére a “지난” szót használjuk. Az alábbi ábrán láthatod ahogyan én a fejemben különbséget teszek a 마지막 és a 지난 között. Képzeld el, hogy egy hat hetes utazáson vagy, és most az út negyedik hete van. A “지난” az előző hetet jelöli, a “마지막” pedig az utolsó hetet. Például:

A 지난 közvetlenül állhat bizonyos időt jelző szavak előtt (egy kicsit később kitérek arra, mit értek a “bizonyos” alatt) az “előző/múlt” dolog kifejezésére. Például:

저는 지난 주에 영화를 봤어요 = Én múlt héten láttam egy filmet
저는 지난 주에 캐나다에 갔어요 = Én múlt héten Kanadába mentem
저는 지난 수업을 안 들었어요 = Én nem mentem az előző/múlt órára (nem voltam az előző/múlt órán)

Az “órán lenni/órára menni” koreaiul a “수업을 듣다”, aminek a szó szerinti fordítása “órát hallani/hallgatni”. Így aztán érthető, miért az ~ ragot kapja a “수업”, hiszen az “óra” az a főnév, amit hallgat az alany. A koreai nyelvet tanulóknak időnként nehézséget okoz, hogy miért nem “~” ragot kap a “수업”, abból kiindulva, hogy magyarul helyraggal jár (vagy -on/-en/-ön vagy -ra/-re) az órára járás.

Továbbá, figyeld meg, hogy az alábbi mondat is helyes, de egy másik órára utal, mint a fenti mondat:

저는 마지막 수업을 안 들었어요 = Én nem mentem az utolsó órára (nem voltam az utolsó órán)

A 지난 csak bizonyos idővel kapcsolatos szavak előtt állhat. Például nem mondhatod azt, hogy “지난 분/지난 초”. Ezek azt jelentenék, hogy “a múlt perc/másodperc” azaz az a perc/másodperc, ami éppen most telt el – ennek nincs sok értelme. Fontos megfigyelned, hogy nem használható az “Én az utolsó percben adtam be a házifeladatomat” típusú jelentés kifejezésére. Ez az utolsó percet jelenti a percek egy sorában, ezért a “마지막” lenne a megfelelő szó.

A 시간, az “idő” jelentése mellett, az “óra/órák” számlálószava is. Ezért aztán a “지난 시간” kifejezi az “előző/múlt alkalom, múltkor” jelentést, de az “utolsó óra” jelentést nem.

저는 그것을 지난 시간에 배웠어요 = Én a múltkor megtanultam azt (a dolgot)

A 번 is használható annak kifejezésére, hogy a múlt “alkalommal” valami történt.

저는 그것을 지난 번에 배웠어요 = Én a múlt alkalommal megtanultam azt (a dolgot)
우리가 지난 번에 계획이 없었어요 = Nekünk múltkor nem voltak terveink
우리는 지난 번에 돼지고기를 먹었어요 = Mi a múltkor disznóhúst ettünk.

A 다음 ugyanúgy használható, mint a 지난, de a jelentése “jövő/következő”. Például:

저는 다음 주에 영화를 볼 거예요 = Én jövő héten meg fogok nézni egy filmet
저는 다음 주에 캐나다에 갈 거예요 = Én jövő héten Kanadába fogok menni

A fentiekkel megegyezően a 다음 használható a 시간 előtt, amikor a jelentése “legközelebb/ következő alkalommal”, de nem jelenti a “következő órát”.

우리는 다음 번에 학교에 갈 거예요 = Mi a következő alkalommal fogunk iskolába menni
우리는 다음 시간에 학교에 갈 거예요 = Mi legközelebb fogunk iskolába menni

나는 너를 다음 번에 방문할 거야 = Én a következő alkalommal foglak meglátogatni
나는 너를 다음 시간에 방문할 거야 = Én legközelebb foglak meglátogatni

 

 

A koreai nap (일/날/하루)

A nap kifejezése elég nehéz a koreai nyelvben, elsősorban azért, mert több szóval kell megismerkedned. A hét napjainak neveit az új szavak között megtanulhattad. Bizonyára észrevetted, hogy a hét napjai mind 일-re végződnek. Az 일 azt jelenti “nap” de önmagában sosem áll (ha önálló szóként áll, akkor a jelentése ‘munka’). Ránéztem a koreai naptáramra és egy sor szót látok, ami “일”-re végződik. Ne foglalkozz részletesen ezekkel a szavakkal, csak figyeld meg az “일” jelentését mindegyikben:

총선 = általános választás
총선일 = az általános választás napja
현충일 = Az emlékezés napja [Memorial day, amerikai és ezek szerint koreai ünnepnap]

Az 일 a napok számlálószava. A 10. Leckében megtanultad, hogy eredeti koreai számokat kell használni, amikor valamit megszámolunk. Ezzel szemben amikor napokat számolunk, sino-koreai számokat kell használni. Amikor az “일” előtt szám áll, nem számít azt betűvel vagy számmal írjuk-e.

나는 3일 동안 공부했어 = Én 3 napig tanultam
나는 삼 일 동안 공부했어 = Én három napig tanultam

나는 3일 동안 학교에 안 갔어 = Én 3 napig nem mentem iskolába
나는 삼 일 동안 학교에 안 갔어 = Én három napig nem mentem iskolába

저는 5일 동안 계획이 없을 거예요 = Nekem nem lesz tervem 5 napig
우리는 6일 동안 만나지 않았어요 = Mi 6 napig nem találkoztunk

Hogy még bonyolódjon a dolog, ha a napokat 1-től 10-ig számoljuk, mindegyik napnak megvan a külön neve, azaz egy külön szó felel meg az “egy nap”-nak, egy másik a “2 nap”-nak, “3 nap”-nak stb… Ezek közül a leggyakrabban a 하루 fordul elő, ami “egy nap”-ot jelent. A 하루 sokkal gyakoribb, mint az 일 일. De az 2일 (이 일)/3일 (삼 일)/4일 (사 일)/5일 (오 일)/stb. sokkal gyakoribb, mint ezek (koreai) neveit használni.

저는 하루 동안 여행했어요 = Én egy napig (napon keresztül) utaztam
저는 사흘 동안 밥을 안 먹었어요 = Én három napig nem ettem rizst
저는 3일 동안 밥을 안 먹었어요 = Én 3 napig nem ettem rizst
우리는 이틀 동안 미국에 있었어요 = Mi két napig voltunk Amerikában
우리는 10일 동안 한국에 있을 거예요 = Mi 10 napig leszünk Koreában

Az 일 elé (sino-koreai) számot téve a hónapon belüli napot tudod kifejezni. Úgy tűnhet egyszerű összekeverni a hónap napjait  (3일) és a napokban kifejezett időtartamot (3일), de mondatokban ezek könnyen megkülönböztethetőek:

나는 3일에 수업을 들었어 = Én 3-án mentem órára (a hónap napja)
나는 3일 동안  수업을 들었어 = Én 3 napig mentem órára

Egy adott napot és hónapot (azaz dátumot) az #일-t a #월 után téve adhatsz meg [a magyar hónap-nap sorrenddel megegyezően]:

3월 2일 = március 2-a

5월 25일 = május 25-e

저는 8월 15일에 도착할 거예요 = Én augusztus 15-én fogok megérkezni
저는 이 여권을 1월 2일에 받았어요 = Én január 2-án kaptam meg az útlevelemet

A 날 egy másik szó, aminek a jelentése “nap”. Ez önálló szóként is állhat, de nem lehet megszámolni. AKkor használjuk, amikor egy konkrét napról beszélünk. Például:

저는 그 날에 갔어요 = Én azon a napon mentem
저는 그 날에 계획이 있어요 = Nekem vannak terveim azon a napon
저는 그 날에 선생님이 되었어요 = Én azon a napon lettem tanár
우리는 그 날에 시작할 거예요 = Mi azon a napon fogunk kezdeni

Ha azt akarod mondani, hogy valamit csinálsz az első/második/harmadik napon, a 번째 használható (amit az előző leckében vettünk) a 날-lal. Például:

우리는 두 번째 날에 서울에 갔어요 = Mi a második napon mentünk Szöulba
우리는 둘째 날에 서울에 갔어요 = Mi a második napon mentünk Szöulba

우리는 세 번째 날에 안 만났어요 = Mi nem találkoztunk a harmadik napon
우리는 셋째 날에 안 만났어요 = Mi nem találkoztunk a harmadik napon

저는 네 번째 날에 계획이 없어요 = Nekem nincsenek terveim a negyedik napon(ra)
저는 넷째 날에 계획이 없어요 = Nekem nincsenek terveim a negyedik napon(ra)

A 첫날 az első nap neve:

저는 첫날에 명동에 갔어요 = Én 명동-ba mentem az első napo
저는 첫날에 그 여자를 만났어요 = Én az első napon találkoztam azzal a lánnyal

A koreai hét (주)

A heteket a koreai nyelvben ugyanúgy lehet használni, mint az 일-t (nap), kivéve, hogy nem kell plusz furcsa nevekkel foglalkozni. A hetekről beszélve sino-koreai számokat használunk:

저는 다음 주에 미국에 갈 거예요 = Én jövő héten az USÁ-ba megyek
지난 주에 저는 계획이 많았어요 = Nekem múlt héten sok tervem volt

A “주” szó a hetek számlálószava is. Amikor a heteket számláljuk, a napok számolásához hasonlóan sino-koreai számokat kell használni. Amikor számot teszünk a “주” elé, nem számít hogy azt betűvel vagy számmal írjuk-e. Például:

저는 2주 동안 한식을 안 먹었어요 = Én 2 hétig nem ettem koreai ételt
저는 4주 동안 여자친구를 안 만났어요 = Én 4 hétig nem találkoztam a barátnőmmel

저는 이 주 동안 한식을 안 먹었어요 = Én két hétig nem ettem koreai ételt
저는 사 주 동안 여자친구를 안 만났어요 = Én négy hétig nem találkoztam a barátnőmmel

A “주일” szót szintén lehet hetek megszámolására hasznáni. Ez a szó is elfogadott, de a “주” használata kicsit természetesebb, a fentieknek megfelelően. Például:

저는 2주일 동안 한식을 안 먹었어요 = Én két hétig nem ettem koreai ételt
저는 4주일 동안 여자친구를 안 만났어요 = Én négy hétig nem találkoztam a barátnőmmel

 

 

A koreai hónap (달/개월)

Először is figyeld meg, hogy a hónapok nevei megfelelnek a naptáron belüli sorszámuknak. Például :

január= 1월
február = 2월
december = 12월

Amikor hónapokat számlálunk, 달 vagy 개월 használható. A 달 használatakor eredeti koreai számok állnak vele, a 개월 használatakor pedig sino-koreai számokat kell használni. Nincs különbség a jelentésükben és egyformán gyakran használják őket. Ha számot teszek a 달 elé, én szeretem betűvel írni a koreai számot. Amikor a 개월 elé kerül a szám, nincs jelentősége, hogy betűvel vagy számmal írják-e.

저는 두 달 동안 한국어 수업을 들었어요 = Én két hónapig jártam koreai órára
저는 2개월 동안 한국어 수업을 들었어요 = Én 2 hónapig jártam koreai órára
저는 이 개월 동안 한국어 수업을 들었어요 = Én két hónapig jártam koreai órára

A koreai nyelvtan tanárom évekkel ezelőtt azt mondta nekem, hogy a 달 szóban benne foglaltatik a ‘동안’ jelentése, ezért nem kell 동안-t tenni a 달 mögé. Ennek ellenére a legtöbb ember kiteszi a 동안-t a 달 mögé is.

 

 

A koreai év (년)

Az évet ugyanúgy kell használni, mint a hetet, ami azt is jelenti, hogy sino-koreai számokat kell vele használni. Amikor szám kerül a “년” elé, nincs jelentősége, hogy számmal vagy betűvel van-e írva:

저는 3년 동안 형을 안 만났어요 = Én 3 évig nem találkoztam a bátyámmal
저는 10년 동안 한국어를 공부했어요 = Én 10 évig tanultam koreaiul

저는 삼 년 동안 형을 안 만났어요 = Én három évig nem találkoztam a bátyámmal
저는 십 년 동안 한국어를 공부했어요 = Én tíz évig tanultam koreaiul

Ugyanakkor, ha azt akarod mondani koreaiul, hogy “múlt/jövő év”, nem szabad a “지난/다음 년” formát használni. Ezekre külön szó van:

작년 = múlt év/tavaly

내년 = jövő év/jővőre, például:

나는 내년에 한국에 갈 거야 = Én jövőre fogok Koreába menni
그 사람은 작년에 죽었어요 = Az az ember tavaly halt meg

 

 

Ez a hét/ez a hónap/ez az alkalom (이번)

Végezetül, az 이번 ugyanúgy használható, mint a 지난/다음 amikor hetekről vagy hónapokról van szó az “ez a hét/ez a hónap” értelemben. Az “이번 년” viszont nem használható, ehelyett erre is külön szó van, az “올해”.

저는 이번 주에 계획이 없어요 = Ezen a héten nincsenek terveim
저의 어머니는 올해 한국에 올 것입니다 = Az anyukám idén Koreába jön

Megjegyzem, hogy az “올해” gyakran áll az “” rag nélkül. Ahogy viszont a fenti példákban láthatod, ez nem igaz a 작년 és 내년 szavakra.

Az 이번 nem használható a perc/másodperc/óra szavakkal. Az “én ebben az órában akarok iskolába menni” mondatnak nincs sok értelme. De emlékezz, hogy az ‘óra’ (időtartam) jelentése mellett, a 시간 általános értelemben “időt” is jelent. Azaz azt lehet mondani, hogy 이번 시간, aminek a jelentése “ez az alkalom”, amit például “ez alkalommal az órán” értelemben használhatunk. Például:

우리는 이번 시간에 많이 배웠어 = Mi ez alkalommal sokat tanultunk

A legtöbb esetben természetesebben hangzik az “이번에”, mint a “이번 시간”:

나는 너를 이번에 안 만날 거야 = Most/ez alkalommal én nem fogok találkozni veled

A 번 a 지난/다음 szavak mögött is állhat, ahol azt jelenti “a múlt/következő alkalommal”

저는 박물관에 다음 번에 갈 거예요 = Én a következő alkalommal/legközelebb megyek a múzeumba
저는 박물관에 지난 번에 갔어요 = Én a múlt alkalommal/múltkor mentem a múzeumba

 

 

“-szor/-szer/-ször”

Amikor a fenti időegységekről beszélünk, mindegyikhez csatlakozhat az ~에 rag, hogy azt jelezze az alatt az egységnyi idő alatt hányszor történik valamilyen cselekvés. Ezt magyarra a “-szor/-szer/-ször” formával fordíthatjuk. Például:

저는 이 약을 하루에 두 번 먹어요 = Én ezt a gyógyszert naponta kétszer eszem (veszem be)
저는 그 친구를 1주일에 한 번 만나요 = Én azzal a barátommal hetente egyszer találkozom

저는 여기에 한 달에 세 번 와요 = Én havonta háromszor jövök ide
저는 1년에 두 번 미국에 가요 = Én évente kétszer megyek Amerikába

Ebben a leckében szinte minden példa tartalmazta a 동안 szót. Vannak természetesen olyan időhatározós helyzetek, amik nem használják a 동안 szót (például “három nap múlva megyek Kanadába”). De ez a lecke már elérte a 6 oldalas határt és nem akartam még több nyelvtant idehalmozni. Úgy gondolom az ebben a leckében tárgyalt anyag már így is elég ahhoz, hogy egy időre lefoglalja az elmédet, ezért itt most abbahagyom.

Későbbi leckékben azt is megtanulod, hogy hogyan alkalmazhatod az ebben a leckében tanultakat bonyolultabb mondatokban.

Itt a vége ennek a leckének!

1250 példamondat van az 1. Szinten. 

Mindegyikhez kapcsolódik egy hangfájl. Ezeket itt tudod egy csomagban letölteni.

Rendben, minden világos! Kérem a következő leckét! Vagy,

Kattints ide a leckéhez tartozó gyakorlatsorért.