Menu Close

Korece Telaffuz

EnglishEspañolΕλληνικά ve العربية

Öncelikle Korecede latin harfleri ile harflerin yazılışlarının, okunuşları ile aynı olduğu hatasına düşmeyin. Latin harflerine dökülen karakterlerin yazımında harflerin okunuşları farklılıklar içerir.

Burada Korece telaffuzunun farklı yönlerini ele aldım. Bu dersi farklı bölümlere ayırdım:

 

General Genel Telaffuz ve Hecelere Göre Seslerin Değimişimi

Aşağıdaki heceleri dinleyin ve kulağa nasıl geldiklerine dikkat edin:

강, 밥, 숨, 독, 어, 민, 육
실, 력, 교, 예, 무, 화, 동
학, 김, 의, 월, 식, 꿈, 완
빵, 몸, 왜, 산, 씹, 했, 찌

Yukarıda verilen hecelere ek olarak Ders 1 ve Ders 2 de verilen tablolardaki ses dosyalarını dinleyiniz.

Korecede son sessizden sonra verilen bir nefes duymazsınız.  Korecede hecedeki son sessiz söylendiğinde ağız nasıl şekil aldıysa öyle kalır.

= (on)

= (zehir)

= (yakında)

Eğer kelimenin ilk hecesinin son sesi bir sessiz ve bir sonraki hece ‘ㅇ’ (yani ilk ses bir sesli) ise hece sonundaki nefes ikinci hecedeki sesli harfle birleşir ve birlikte okunur.

Örnek: (ses dosyalarını dinleyerek aradaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz.)

Eğer takip eden harf sessiz ise değişen bir şey olmaz ve iki hece ayrı ayrı okunur:

먹다  (meog da)

Takip eden hece, sesli ile başladığında ise “k” sesi gelen sesli ile okunur:

먹어

Teknik olarak 먹어 kelimesi 머거 gibidir. Yazım olarak bu şekilde olmadığına dikkat edin sadece okunuşu bu şekildedir. Heceler ayrı okunsaydı bu tür bir telaffuz da olmayacaktı:

먹 + 어 (ayrı okunur)

Bu kuraldaki kafa karıştırıcı durum ㅅ ya da ㅆ harflerinin sonda yer aldığı durumlardır.  Bu harfler sonda yer aldıklarında “s” olarak değil “d” olarak okunurlar. Bu son sessizden sonra nefesin devam etmeyip bitirilmesindendir.

Aşağıdaki heceleri dinleyiniz:

싯, 했, 겠, 었, 았, 짓

Bununla birlikte yukarıdaki 먹 ve 어 durumunda olduğu gibi ㅅ ya da ㅆ ile biten heceyi bir sonraki heceye bağlayan harf sesli ilse bunlar “s” olarak okunurlar.

Bazı örnekler dinleyelim:

했 ve 어  (farklı telaffuz edilirler)
했어  (birlikte telaffuz edilirler)

먹다 kelimesinde olduğu gibi bir sonraki hece sessiz ile başlıyorsa normal telaffuz edilir:

했다

 

Neden farklı bitişler (먹다 ile 먹어 ve 했다 ile 했어) farklı okunuyor bunu ileriki dilbilgisi derslerinde anlayacaksınız. Konu 1 Ders 5 ve Ders 6’da çekimleri öğreneceksiniz ve bu farklı telaffuz kurallarını orada kullanmanız gerekecek.

 

 

Aspire (nefesli okuma) Olmadığında Bazen Komik Seslere Neden Olabilir

Yukarıdaki bölümde Korece hecedeki son harften sonra nefes devam etmediğini gördük. Bunun da sonradan gelen hecenin sesli veya sessiz ile başlamasında kelimenin nasıl okunacağında farklılık meydana getirdiğini öğrendik.

(먹다) veya bir sesli (먹어).

먹다” kelimeyi tekrar okumaya çalışın.

Okurken dilinizin “먹”daki ㄱ sesinden “다”daki ㄷsesine geçişine dikkat edin. Bu hareketi durduran ya da engelleyen hiçbir şey yok.

Dilin hareketinin kolay olmadığı bazı hece kombinasyonları vardır. Böyle durumlarda doğru sesi vermek için bazen dil yeterince hızlı hareket ettirilemeyebilir. Genelde bu durumun ㄹ harfinde yaşandığı söylenebilir. Örneğin “복” hecesini okumaya çalışın. Şimdi de “리” hecesini okuyun.

Ayrı ayrı okunduklarında şöyle duyulacaktır:

복 + 리 (ayrı okunduğunda)

Bu iki hece birlikte okunursa “복리”, dil ㄱ sesinden sound ㄹ sesine yeterince hızlı hareket edemeyecektir. Bunun sonucunda iki hecenin birlikte okunuşu:

복리  (birlikte okunduğunda)

ㄹ sesi belirgin değildir.  Daha çok ㄴsesi gibidir.  Daha önce bahsedildiği gibi ㄱ sesi aspire (nefes verilerek okuma) şekilde okunmaz. Bu nedenle bu nefessiz ㄱ sesinden sonra ㄹ sesi telaffuz edilmelidir. Nefes olmadan dilin  ㄹ sesini doğru telaffuz etmesi için yeterince zaman yoktur.

Bunun gibi pek çok kelime vardır. Bunları burada sıralamak, kendinizi hepisini ezberlemek zorunda hissedeceğiniz için gereksiz olur.  Bu bölümde verilenler aklınızda tutmanız ama özellikle ezberlemenizi gerektirmeyen konulardır. Yeni başlayan biri için Korece kelimelerin telaffunuzu -doğrudan okunanları bile- normal olarak çok iyi olmayacaktır.

Konu 1 ve Konu 2’deki tüm derslerde geçen tüm kelimelerin listesini çıkardım. Toplam 1850 kelime var. Bu kelimelerin arasında 22 tane bu durumda olan kelime buldum. Bu da bu konuda yeni başlayan biri olarak o kadar endişelenmemeniz gerektiğini gösteriyor.

Bu kelimeleri gruplara ayırdım.  Her bir grupta kelimeler aynı son sessiz ile biten birinci hece ve aynı sessizle ile başlayan ikinci hecelere sahip.

Örneğin, ilk bölümde son hece sessiziㅇ ve sonraki hecenin ilk sessizi ㄹ:

 

 

ile biten ilk heceli ve ile başlayan ikinci heceli kelimeler

Bu örneklerde ㄹ sesi ㄴ sesine dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyin:

Kelime Okunuşu
정류장 정뉴장
종류 종뉴
대통령 대통녕
등록 등녹
능력 능녁
명령 명녕
입장료 입장뇨
동료 동뇨

 

ile biten hece ve ile başlayan hecelerden oluşan kelimeler

Bu kelimelerde  ㄴ sesi ㄹ sesine dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyiniz:

Kelime Okunuşu
안락 알락
훈련 훌련
관련 괄련
관리비 괄리비
권력 궐력

 

ile biten hece ve ile başlayan hecelerden oluşan kelimeler

ㄱ sesi ㅇ sesine ve ㄹ sesi ㄴ sesine dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyiniz:

Kelime Okunuşu
국립 궁닙
학력 항녁

 

ile biten hece ve  ile başlayan hecelerden oluşan kelimeler

ㄹ sesi ㄴ sesine dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyiniz:

Kelime Okunuşu
음료수 음뇨수

 

ile biten hece ve ile başlayan hecelerden oluşan kelimeler

ㅍ sesi ㅁ sesin dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyiniz:

Kelime Okunuşu
앞니 암니

 

ile biten hece ve ile başlayan hecelerden oluşan kelimeler

ㅌ sesi ㄴ sesine dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyiniz:

Kelime Okunuşu
끝내다 끈내다
끝나다 끈나다

ile biten hece ve ile başlayan hecelerden oluşan kelimeler

ㄱ sesi ㅇ sesine dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyiniz:

Kelime Okunuşu
박물관 방물관
목마르다 몽마르다

 

ile biten hece ve ile başlayan hecelerden oluşan kelimeler

ㅊ sesi ㄴ sesine dönüşür. Aşağıda verilen ses dosyalarını dinleyiniz:

Kelime Okunuşu
몇몇 면멷

(ikinci “ㅊ” harfinin ㅊ gibi ses okunmadığına dikkat edin. ㅊ aspire bir ses olmadığından “ㄷ” gibi telaffuz edilir.)

 

Bir hecenin ile bittiği kelimeler

Eğer hece ㅅ ile bitiyorsa, büyük bir ihtimalle “ㅅ” ortadadır. Bu oldukça zor bir durum olup Ders 131’de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

 

~습니다 ya da ~ㅂ니다 telaffuzu

Ders 6’da, Korecede nezaket kurallarını göreceksiniz.  Bir cümleyi nazik yapmak için yükleme ya da sıfata ~습니다 ya da ~ㅂ니다 eklenir. ~습니다 ile ~ㅂ니다 ifadelerinde ㅂ sesi ㅁ olur.  Örneğin:

~습니다  (슴니다 olarak okunur)

 

 

The Dört Harfli Hecelerin Okunuşu

Dört harf içeren hecelerin okunuşu yukarıda açıklanan durumlardan farklıdır. Eğer yeni başlayan biriyseniz bu kuralları/sesleri/durumları şu anda ezberlemenize gerek yok. Korece okunuşları kavramak yıllar alır ve bunu bir günde öğrenemezsiniz. Yeni başlayan biri olarak şimdilik yapacağınız aşağıda verilecek olan konuları öğrenmek ve aşinalık kazanmak. Derslerde ilerledikçe Kelimeler ve Derslerde bu kelimelere rastlayacak ve daha iyi kavrayacaksınız. Neyseki dersler işinizi daha da kolaylıştaracak olan ses dosyalarını içeriyor.

Eğer bir hece dört harf içeriyorsa ve tek başına okunuyorsa, son sessizlerden sadece bir tanesi telaffuz ediliyordur.

Örneğin, ““ kelimesini dinlediğinizde  “ㄹ” sesi duyulmaz ve bu kelime aslında “닥” olarak okunur.

Bir başka örnek “삶”, “ㄹ” sesizdir ve kelime “삼” olarak okunur.

Şimdiye kadar Korece dilbilgisi öğrenmediyseniz bunu açıklamak biraz zor olacak.  Eğer dilbilgisi açısından sizi aşan bir konuya girersem bunu fazla dert emeyin ve şu anda telaffuzla ilgili notlara dikkatinizi verin.

Yukarıda verilen iki kelime “isim”dir. Bir cümlede bir “ismi” tek başına bulmak zordur.  Korecede isimlere en azından bir partikel ya da başka bir cümle parçacığı bağlıdır.

Örneğin:

닭과
닭만
닭이랑
닭이다
닭이나
gibi…

Bunların anlamlarını merak etmeyin gelecek derslerde öğreneceksiniz, şimdilik okunuşlara odaklanalım.

Eğer kelimelere eklenen parçacık sessiz ile başlıyorsa yukarıdaki bazı kurallar geçerlidir ve alt bölümdeki iki sessizden sadece biri okunur. Örneğin (aşağıdaki ses dosyasında iki örnek var.):

닭과 – 닭만
(bu “닥과 – 닥만”a daha yakın bir sesdir)

Ancak ek, bir sesli ile başlıyorsa, son sessiz bir sonraki heceye geçer.  Yani:

닭을 – 닭이다
( “달글 – 달기다” gibi okunur… ama kabul etmeliyim ki daha çok 닥을 – 닥이다 gibi duyuluyor)

Korece ana ili olan bir kişi tarafından telaffuzlar yapılmaktadır. Ve bu şekilde okumasının bir nedeni olmalı. Bu dersi aşan bir konu, o nedenle şimdilik sadece teoriye dikkat edin. 

닭  bir isim ama fiiller ve sıfatlarda okunuşları değiştiren farklı ekler alırlar.

Aşağıda verilen örnekler dört harf içeren Korece fiiller (bütün fiiller ~다 ile biter):

앉다 = oturmak
읽다 = okumak
없다 = sahip olmamak

Her kelimenin okunuşunu dinleyiniz. Fark edeceğiniz gibi sonrasında bir sessiz (다) geldiğinden hecedeki iki son sessizden sadece birisi okunur. Okunan harf ise her kelimede farklıdır.

앉다, ㅈ okunmaz (“안”)
읽다, ㄹ okunmaz ( “익”)
없다, ㅅ okunmaz ( “업”)

Çeşitli dilbilgisi kuralları farklı anlamlar için “다”nın yerini alabilirler. Bunları ileriki derslerde göreceksiniz. Örneğin:

앉겠다
앉고
앉거나
앉는
앉아
앉으면
앉아요
앉아서
앉을
앉은
gibi…

Eğer “다” yerine gelen hece sessizle başlıyorsa yukarıdaki kural geçerlidir. Son iki sessizden sadece biri okunur. Örneğin, 앉 sonrası bir sessiz gelirse:

앉겠다 – 앉고
( “안겠다 – 안고”a yakın bir okunuşu olur)

Eğer “다” yerine gelen ek sesli ile başlıyorsa, sondaki sessiz bir sonraki heceye kayar. Örneğin,  앉 sonrası gelen hece bir sesli ile başlıyorsa:

앉아 – 앉으면
( “안자 – 안즈면” yakın bir okunuşu olur)

Aynı durumu dört harf içeren tüm kelimelerde görebilirsiniz.  “읽다” kelimesinde “다” yerine sesli ve sessizle başlayan bir ek geldiğinde olan durumu dinleyelim.

Sessiz geldiği durumda:

읽겠다 – 읽고
( “익겠다 – 익고”)

Sesli geldiği durumda:

읽어 – 읽으면 
( “일거 – 일그면”)

Sessiz geldiğinde Sesli geldiğinde
없다 없겠다 – 없고

(“업겠다 – 업고”)

없어 – 없으면
(“업서 – 업스면)
긁다 (kaşımak) 긁겠다 – 긁고
(“극겠다 – 극고”)
긁어 – 긁으면
(“글거 – 글그면”)

 

Aşağıda verilen kelimelerde sesli ve sessiz geldiği durumları açıklamak dilbilgisi ile ilgili konulara giriyor.

앉다 –        앉고 –        앉아
읽다 –        읽고 –        읽어
없다  –        없고 –        없어
닭      –        닭과 –        닭을

Daha önce de söylediğim gibi ileriki derslerde, dinleme ve telaffuzu daha çok kavrama şansınız olacak pek çok ses dosyası içeren cümle verilecek.  Bu kuralları ezberlemenize gerek yok. Derslerde ilerledikçe doğal olarak belleğinize yerleşeceklerdir.

 

 

Telaffuzu

ㅢ telaffuzu genellikle kafa karıştırır.  Konu 0 Ders 3,’de “ㅢ” okunuşunu içeren bir ses dosyası göreceksiniz. Aşağıda aynı ses dosyası verilmiştir:

의, 븨, 즤, 듸, 긔, 싀, 늬

“의” dışında diğer hecelere rastlamazsınız. Yalnızca okunuştaki telaffuza dikkat edin.

Heceler kelimeleri oluşturur ya da dilbilgisel bir olgu olarak kelimelere eklenir.  Burada “ㅢ” okunuşu da geldiği yere ve nasıl kullanıldığına göre değişir.

Eğer Konu 1’deki dersleri görmeden buradaysanız bunu anlamakta biraz zorlanabilirsiniz.  Aşağıda yapılacak olan açıklamayı kavramanız için biraz Korece cümle yapısı ve dilbilgisi yardımcı olacaktır.  Bu açıklamayı burada eklememin nedeni bunun telaffuz dersi olması ve gerçekte bu konuya gelene kadar bunu sorun etmenize gerek yok. Bu konuya ileriki çalışmalrınızda gerekli olduğunda buraya tekrar döneceğim.

Resmi olarak “”doğru okunuşu yukarıda verildiği gibidir. Aşağıdaki alternatif okunuşlar konuşma dilinde kabul edilen yaygın okunuşlardır.

—————————–

 ㅢ kelimenin ilk hecesinde yer aldığında ve hece “ㅇ” ile başladığında telaffuz “ㅢ”dur:

의자 = sandalye
의사 = doktor

—————————–

ㅢ ilk hecede ve hece bir sessiz ile başlıyorsa telaffuz “이” olur

희망 ( “히망”) = umut

띄어쓰기 ( “띠어쓰기”) = yazımdaki boşluk

ㅢ kelimede ilk hece dışında bir yerde olduğunda “이” olarak okunur:

저희 ( “저히”) = biz (resmi söyleniş)
동의 ( “동이”) = anlaşma
정의 ( “정이”) = tanım
회의 ( “회이”) = konferans

—————————–

Konu 1: Ders 3’de bir şeye sahip olmak anlamında “~의” ile ilgili konuyu göreceksiniz. Örneğin:

저 = ben
친구 = arkadaş
저의친구 = benim arkadaşım

책 = kitap
저의책 = benim kitabım
저의친구의책 = arkadaşımın kitabı

차 = araba
저의차 = benim arabam

Bu durumda “에” olarak okunur:

저의책 (“저에책”) = benim kitabım
저의차 ( “저에차”) = benim arabam
저의친구 ( “저에친구”)= benim arkadaşım
저의친구의책 (“저에친구에책”)= benim arkadaşımın kitabı

—————————–

İleriki derslerde öğrenceğiniz başka bir kelime “의의”, “anlam”.  Şimdilik kelimenin anlamından çok telaffuzuna odaklanın.  “의의”nın okunuşunu sormak istediğimde  “~의” eklemem gerekecek. Teoride aşğıdaki gibi yazılır:

의의의발음 = 의의’nın telaffuzu

“의의” bir kelime. Üçüncü “의” ise kelimeye gelen sahip olma anlamında bir ek.

“의”da ilk hece ㅇ ile başlıyor ve bu durumda “의” şeklinde okunuyor.
“ㅢ”yine ikinci hecede de görülüyor. Bu durumda ise “이” olarak okunabilir.
Ders 3’de anlatıldığı anlamıyla eklenen “의” burada, “에” olarak okunabilir.

Tüm kelimenin okunuşu “의이에” olur.

Tamam? Konu 0 ana sayfasına dönelim!