Menu Close

Konu 0 Ders 2 Daha Fazla Basit Karakterler (Harfler)

Bu ders ile ilgili çalışma kitabı için tıklayınız.
Konu 0 kapsamındaki tüm derslerin PDF dosyası için tıklayınız.

Bu derste öğretilen kavramları pekiştirmek için videolar (İngilizce):
Heceleme Alıştırması (1), (2) | Yazma Alıştırması (1), (2), (3) | Okuma Alıştırması

İngilizce, Deutsch, Español, Русский, Français, Português, Italiano, Nederlands, PolskiΕλληνικά, българскиالعربية

Bir önceki derste Korecedeki en basit harfleri görmüştük.  Daha ileri gidebilmemiz için diğer bazı basit harfleri öğrenmemiz gerekiyor.  Artık hece oluşturmasını bildiğiniz için şimdi geriye sadece harfleri öğrenmek kalıyor.

Ilk göreceğimiz harf biraz kafa karıştırıcı olmakla birlikte öncelikle öğrenilmesi gerekmektedir.  Yeni harfimiz: “ㅇ” (h)

Bir öncki derste hecelerin aşağıdaki sırada yazıldığını görmüştük:

“2” daima bir sesliydi ve diğerleri sessiz.

Bunun anlamı “1”in daima sessiz olması gerekiyor.  Peki bu hecenin her zaman sessizle başlayacağı anlamına mı gelmiyor?

Cevap: bir nevi evet.

‘ㅇ’  karakteri “1”  yer aldığında sessizdir ve ilk ses “2”deki sesli harftir.

안 = an
운 = un
온 = on
업 = eob

Be sessiz harfi kullanarak “2” daima sessli harftir kuralını takip etmiş oluyoruz.

‘o’ harfinin karışıklığı “3”de yer aldığında başka bir ses vermesinden kaynaklanır. “3”üncü sırada yer aldığında ‘ng’ sesini verir.

강 = kang
방 = bang
깅 = king
공 = kong

‘ㅇ’ harfi “1” ve “3”de yer alabilir.

앙 = ang

Bir sonraki harfler daha önceki derslerde öğrenilen harflere benzer sesler vermektedir. Bu sesler arasındaki fark çok küçük olduğundan biraz karmaşık gelebilir.

İlk grubumuz:

grubu
ㄱ        (k)
ㄲ        yeni harfimiz ikiㄱ yanyana.  ‘ㄱ’ harfine çok yakındır ama daha vurgulu telaffuz edilir. ‘kk’ olarak yazılır.

ㅋ       yine ‘ㄱ’ sesine çok yakındır ve ‘k’ olarak yazılır.

grubu
ㅂ        (b)
ㅃ       iki ㅂ yan yana. ‘ㅂ’ sesine çok yakındır ama daha vurgulu bir “b”dir. ‘bb’ olarak yazılır
ㅍ        ‘ㅂ’ sesine çok yakın bir harf daha. Ama ‘p’ olarak yazılır ve ‘p’ sesine yakındır.

grubu
ㅈ       (j) c sesine
ㅉ       İki ㅈ’nin yan yana gelmesinden oluşur. ‘ㅈ’ sesine çok yakın olmakla birlikte daha vurguludur. Yazılışı ‘jj’
ㅊ        ‘ㅈ’ harfine yakın olmakla beraber daha çok “ç” sesi verir.

grubu
ㄷ        (d)
ㄸ        2ㄷ’nin yan yana gelmesi ile oluşur. ‘dd’ olarak yazılır
ㅌ        ‘ㄷ’ ye çok yakın olsa da ‘t’ sesine daha yakındır.

grubu
ㅅ        (s)
ㅆ        2 ‘ㅅ’nin bir araya gelmesi ile oluşur. ‘ss’ olarak yazılır

Aşağıda verilen tablolardaki hecelerin okunuşlarını dinleeyrek seslerdeki ayrımı daha çok kavrayabilirsiniz.

Bütün yeni gördüğümüz harfler de 1. dersteki gibi hecede yerlerini alırlar. Örnek:

ㄸ = dd
ㅏ = a
ㅇ = ng
ㅏ dikey 땅 (ddang)
ㅌ = t
ㅗ = o
ㅇ = ng
ㅗ yatay 통 (tong)

Aşağıdaki tablolarda, daha önceki derste olduğu gibi, bu derste yer alan harflerin nasıl hece oluşturduklarını göreceksiniz.

Birinci tablo, önceki ve bu dersten harflerin son sessiz olmadan hece oluşturmalarını içeriyor.

Uzun zamandır korece öğrenen birisi için dahiㄱ, ㄲile ㅋ; ㅈ, ㅉ ile ㅊ; ㅂ, ㅃ ile ㅍ; ㄷ, ㄸ ile ㅌ ve ㅅ ile ㅆ sesleri arasındaki farkı kavramak zordur.

Aşağıdaki üç harin okunuşundaki farkı anlamaya çalışın:“ㄲ” sesini ayırt etmek zor olmasa da, ㄱ and ㅋ harflerinin okunuşu hemen hemen aynıdır.

Bir önceki derste olduğu gibi bu derste de 10 sessiz için mümkün olabilecek tüm hece eşleştirmelerini içeren tablolar yerine ‘ㅇ’ son sessizini içeren sesiz ve sesli hece kombinasyonlarını tablo olarak vereceğim

Yine eğer hece kendi başına bir hece sie altı çizili ve renklendirilmiştir. Hecenin üzerine “mouse” ile geldiğinizde kelimenin İngilizce karşılığını görebilirsiniz.

Son Sessiz: ㅇ

Bir sonraki derste gerçek kelimeleri öğrenmeye başlamadan ve cümlelere geçmeden önce bilmeniz gereken yeni harfleri göreceksiniz. Bir sonraki derse geçmeden önce:

  1. Yeni gördüğünüz sessizleri tanımanız
  2. Sessiz ve sesli harfleri bir araya koyarak heceler oluşturabiliyor olmanız gerekir.

Bir sonraki derse devam et. Ya da,
Buraya tıklayarak bu ders ile ilgili alıştırma sayfasına git.

Bu derste öğrendiğiniz harflerle bazı kelimeler oluşturmak ister misiniz? Bu YouTube videoları 5 Korece kelime içeriyor ve siz bu latin harfleri ile verilen kelimeleri Korece yazmaya çalışabilirsiniz.