Menu Close

Раздел 0 Урок 2

Този урок също е достъпен на Deutsch, Español, Русский, Français, Português, Italiano, Nederlands, Polski, Ελληνικά и العربية

В предишния ни урок научихме най-основните букви в корейската азбука. Все още има няколко повече букви които трябва да научите преди да продължите. За щастие, сега след като знаете основите на създаването на срички, останалото е просто учене на буквите от азбуката.

Първата нова буква която ще трябва да научите е объркваща отначало, но отново – тя е нещо което трябва да запомните преди да продължите. Новата ни буква е:ㅇ

В предишния урок научихте, че корейските срички винаги се пишат по един от следните начини:

Също научихте, че номер 2 ВИНАГИ е гласна, а другите цифри винаги са съгласни. Винаги, винаги, винаги.

Това значи, че номер 1 винаги е съгласна (както и номер 3, ако има трета буква). Но това значи ли, че всяка сричка трябва да започва със съгласна?

Отговорът: Ами, почти.

Когато буквата ‘ㅇ’ е поставена на първа позиция в сричката тя е неизказана, а първият звук който се издава е гласната на втора позиция. Няколко примера:

안 = ан
운 = ун
온 = он
업 = об

Използвайки неизказаната буква ще е по-лесно да спазваме правилото, което научихте по-рано, че “номер 2 ВИНАГИ е гласна”.

Това, което прави буквата  малко по-подвеждаща е че издава друг звук, когато е поставена на трета позиция. Когато е поставена на трета позиция, има звукът “нг” като в английската дума “walking”. На български език “г”-то накрая не винаги се чува. Няколко примера:

강 = кан(г)
방 = бан(г)
깅 = кин(г)
공 = кон(г)

Буквата ㅇ може да бъде поставена както на първа, така и на трета позиция:

앙 = ан(г)

Като допълнение към тази буква, ето още няколко букви които трябва да научите. За щастия, всяка от следните букви е много подобна по външен вид и произношение на буквите, които вече сте научили. Обаче може да ви обърка, понеже е доста трудно да се различат.

Ще ви ги представя в групи:

Група ㄱ
ㄱ        е буквата, която вече научихте (г, к)
ㄲ        е нова буква. Представлява две ㄱ-та поставени едно до друго. Звучи много подобно на оригиналното ‘ㄱ’, но е по-принудено в началото на произношението. Кирилизацията му е ‘кк’.
ㅋ        също е нова буква и също звучи много подобно на оригиналното ‘ㄱ’, а романизацията е ‘к’.

Група ㅂ
ㅂ        е буквата която вече научихте (б, п).
ㅃ        е нова буква. Представлява две ㅂ-та поставени едно до друго. Звучи много подобно на оригиналното ‘ㅂ’, но е по-принудено в началото на произношението. Кирилизацията му е ‘бб’.
ㅍ        също е нова буква и също звучи много подобно на оригиналното ‘ㅂ’ , но кирилизацията е ‘п’. По-подобно е на ‘п’ в българския, но дори и в българския Б и П са МНОГО подобни (кажете бокс и покс и се опитайте да ги различите).

Група ㅈ
ㅈ        е буквата, която вече научихте (дж, к).
ㅉ        е нова буква. Представлява две ㅈ-та поставени едно до друго. Звучи много подобно на оригиналното ‘ㅈ’, но е по-принудено в началото на произношението. Кирилизацията му е ‘чч’.
ㅊ        също е нова буква и също звучи много подобно на оригиналното ‘ㅈ’ , но кирилизацията е ‘ч’. По-подобно е на ‘ч’ в българския, но дори и в българския ДЖ и Ч са МНОГО подобни (кажете чар и джар и се опитайте да ги различите).

Група ㄷ
ㄷ        е буквата, която вече научихте (д, т).
ㄸ        е нова буква. Представлява две ㄷ-та поставени едно до друго. Звучи много подобно на оригиналното ‘ㄷ’, но е по-принудено в началото на произношението. Кирилизацията му е ‘дд’.
ㅌ        също е нова буква и също звучи много подобно на оригиналното ‘ㄷ’ , но кирилизацията е ‘т’. По-подобно е на ‘т’ в българския, но дори и в българския Д и Т са МНОГО подобни (кажете таск и даск и се опитайте да ги различите).

Група ㅅ
ㅅ        е буквата, която вече научихте (с, ш, т).
ㅆ        е нова буква. Представлява две ㅅ-та поставени едно до друго. Звучи много подобно на оригиналното ‘ㅅ’, но е по-принудено в началото на произношението. Кирилизацията му е ‘сс’.

Както казах преди – от една страна тези нови букви са много лесни, защото се основават на буквите, които вече знаете. Обаче от друга страна, също добавят и объркване, защото новите букви звучат много подобно на предишните.

Всичките могат да формират срички, точно както буквите които научихте в Урок 1. Например:

ㄸ = дд
ㅏ = а
ㅇ = н(г)
ㅏ е вертикална, затова ако направим сричка бихме написали: 땅 (ддан(г))

ㅌ = т
ㅗ = ж
ㅇ = н(г)
ㅗ е хоризонтална, затова ако направим сричка бихме написали: 통(тон(г))

Следната таблица, точно като таблиците в предишния урок, ще ви покаже как да формирате сричките, които научихте в този урок, в срички.

Първата таблица ви показва всички тези букви (плюс буквите от Урок 1) без да се ползва крайна съгласна.

Дори и за човек който е учил корейски с години е много трудно да се различат: ㄱ, ㄲ иㅋ; ㅈ, ㅉ и ㅊ; ㅂ, ㅃ и ㅍ; ㄷ, ㄸ и ㅌ; и ㅅ и ㅆ. Ако познавате кореец или корейка, помолете го/я  да използва тези букви в думи, за да можете да се опитате да свикнете да ги различавате. Не е лесно, но не е и нужно да го правите все още.

Например, опитайте да различите следните три букви:

Лесно е да се различи “ㄲ” от другите, но ㄱ и ㅋ звучат по един и същ начин.

В предишният урок направих няколко таблици, за да ви представя всичките срички, които може да се създадат от буквите, които научихте в Урок 1. Сега, в Урок 2, след като сме добавили 10 повече съгласни, да ви представя всички възможности за срички би било излишно. Вместо това създадох таблица, която показва съгласните и гласните, които се използват с ‘ㅇ’  като крайна съгласна:

Последна буква: ㅇ

Надявам се че не сте твърде объркани, тъй като все още има няколко повече букви, които трябва да научите. В следващия урок ще научите последните букви, които трябва да знаете преди да започнете да учите истински букви и изречения. Преди да преминете към следващия урок трябва да можете:

  1. Разпознавате новите съгласни от урока
  2. Да създавате срички, като слагате съвкупност от гласни и съгласни