Menu Close

Unit 0: Lesson 2

W poprzedniej lekcji przyjrzeliśmy się najprostszym litery w alfabecie koreańskim. Jest jeszcze kilka znaków, które będziesz musiał zapamiętać zanim pójdziemy dalej. Na szczęście teraz, kiedy już znasz podstawy tworzenia bloków sylabowych, reszta to kwestia zapamiętania kolejnych liter alfabetu.

Pierwszy nowy znak, którego się nauczysz, na początku jest mylący, ale znowu musisz coś zapamiętać, zanim pójdziesz dalej. Nasz nowy znak to: ㅇ

W poprzedniej lekcji nauczyłeś się, że sylaby koreańskie są zawsze pisane na jeden z następujących sposobów:

Dowiedziałeś się również, że Numer 2 jest ZAWSZE samogłoską, a pozostałe liczby są zawsze spółgłoskami. Zawsze zawsze.

Oznacza to, że Numer 1 jest zawsze spółgłoską (jak również Numer  3, jeśli taki występuje). Ale czy to oznacza, że ​​każda sylaba musi zaczynać się od spółgłoski?

Odpowiedź: zależy.

Kiedy litera “ㅇ” jest umieszczona przed Numerem 1 w sylabie, jest ona niema, a pierwszy dźwięk, który jest wymawiany, jest samogłoską w Numerze 2. Oznacza to, że znak “ㅇ” wyraza samodzielność samogłoski. Kilka przykładów:

안 = an
운 = un
온 = on
업 = eob

Dzięki temu Numer 2 nadal zawsze jest samogłoską.

Natomiast jeśli  ‘o’ znajduje się jako Numer 3, jest wymawiane i zapisywane jako “ng” – jak w polskim słowie “panieNKa” lub “baNK”.

강 = kang
방 = bang
깅 = king
공 = kong

Oprócz tej litery, istnieje jeszcze kilka znaków, których należy się nauczyć. Na szczęście każdy z poniższych ma bardzo podobny wygląd i brzmienie do liter, których już się nauczyłeś. Niestety, zazwyczaj zwiększa to zamieszanie wśród osób posługujących się językiem polskim, ponieważ bardzo trudno jest odróżnić dwie różne litery.

Przedstawię je po kolei:


ㄱ jest literą, której już się nauczyłeś (k)
ㄲ to nowa litera. Są to dwa ㄱ umieszczone obok siebie. Brzmi bardzo podobnie do oryginału “ㄱ”, ale jest mocniej akcentowany. W romanizacji zapisywany jako “kk”.\
ㅋ jest także nową literą, toteż brzmi bardzo podobnie do oryginału “ㄱ” i jest zromanizowane jako “k”


ㅂ jest literą, której już się nauczyłeś (b)
ㅃ to nowa litera. Są to dwa ㅂ umieszczone obok siebie. Brzmi bardzo podobnie do oryginału “ㅂ”, ale jest mocniej akcentowany. Romanizowany jako “bb”
ㅍ w tym przypadku wymowa jest podobna do “p” i tak też romanizuje się ten znak.


ㅈ jest literą, której już się nauczyłeś (j, wymawiane jak polskie “dż” lub “dz”)
ㅉ dwa ㅈ obok siebie. Mocniej zaakcentowane “ㅈ”, romanizowane jako “jj”.
ㅊ w wymowie to dźwięk między “ć” a “cz”, romanizowany jako “ch.”


ㄷ jest literą, której już się nauczyłeś (d)
ㄸ dwa ㄷ obok siebie. mocniej zaakcentowane “ㄷ”, romanizowane jako “dd”
ㅌ jest bliższe polskiemu “t” i tak też zapisuje się ten znak w romanizacji.


ㅅ        jest literą, której już się nauczyłeś (s)
ㅆ        dwa ‘ㅅ’, mocniej zaakcentowane, zapisywane jako “ss”.

Jak już wcześniej wspomniałam, nowe litery są bardzo proste, ponieważ opierają się tylko na tych, które już znasz. Z drugiej strony wprowadzają zamieszanie, gdyż brzmią bardzo podobnie do poprzednich.

Wszystkie nowe litery mogą tworzyć sylaby podobne do liter, których nauczyłeś się w Lekcji 1. Na przykład:

ㄸ = dd
ㅏ = a
ㅇ = ng
ㅏ jest ukierunkowane pionowo, więc napiszemy: 땅 (ddang)

ㅌ = t
ㅗ = o
ㅇ = ng
ㅗ jest ukierunkowane poziomo, więc napiszemy: 통

Ponownie, chociaż ważne jest, aby zapoznać się z wzorami konstrukcyjnymi tych sylab, nie musisz zapamiętywać żadnej z nich. Wszystkie poniższe sylaby można znaleźć w słowach.

Nawet dla kogoś, kto uczy się języka koreańskiego od lat, bardzo trudno jest znaleźć różnice między: ㄱ, ㄲ i ㅋ; ㅈ, ㅉ i ㅊ; ㅂ, ㅃ i ㅍ; ㄷ, ㄸ i ㅌ; oraz ㅅ i ㅆ. Jeśli masz kontakty z native speakerami z Korei, poproś, aby używała tych liter w słowach, abyś mógł się przyzwyczaić do nich.

Na przykład spróbuj odróżnić różnicę między:Chociaż łatwo odróżnić “ㄲ” od innych, ㄱ i ㅋ zasadniczo brzmią dokładnie tak samo.

W poprzedniej lekcji pokazałam wiele tabel przedstawiających wszystkie sylabowe możliwości, które mogą powstać z liter nauczanych w Lekcji 1. Teraz, w Lekcji 2, z dodatkiem 10 dodatkowych spółgłosek, przedstawienie wszystkich możliwych bloków sylabowych byłoby zbędne. Zamiast tego pokażę tabele, która pokazuje wszystkie spółgłoski i samogłoski używane z “ㅇ” jako ostatnią spółgłoską:

Mam nadzieję, że nie jesteście zbyt zdezorientowani, ponieważ jest jeszcze kilka liter, które powinieneś znać. W następnej lekcji nauczysz się ostatnich liter, które będziesz potrzebował do nauki słów i zdań. Przed przejściem do następnej lekcji powinieneś być w stanie:

Rozpoznawać nowe spółgłoski

Umieć tworzyć bloki sylabowe, łącząc samogłoski i spółgłoski.