Menu Close

Les 9: 이다 (할 것이다) Vervoegen

Deze les is ook beschikbaar in Русский, Français, Español en Português

 

Woordenschat

De woordenschat van onze lessen wordt, voor het gemak, verdeeld in zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden.

Een PDF van alle woorden met extra informatie is hier. (Engels).

Zelfstandig Naamwoorden:
공장 = fabriek
= koorts
극장 = theater
회사 = bedrijf
장소 = plek, locatie
간판 = bord (zoals een uithangbord, maar geen verkeersborden)
직업 = baan
수업 = een les (die je ‘volgt’ of ‘geeft’)
고기 = vlees
돼지 = varken
돼지고기 = varkensvlees
= koe
소고기 = koeienvlees
= bloemen
= prijs
땅콩 = pinda
축구(하다) = voetbal (spelen)
야구(하다) = honkbal (spelen)
여권 = paspoort
수건 = handdoek
체육 = lichamelijk opvoeding (het vak op school)
지하철 = metro

Werkwoorden:
되다 = worden
시작하다 = beginnen
행동하다 = doen/zich gedragen (als in: “hij doet raar” of “ik gedroeg me onverantwoordelijk)
소개하다 = introduceren
발견하다 = ontdekken, vinden
방문하다 = bezoeken
잃다 = kwijtraken
잃어버리다 = kwijtraken (meer informatie hierover in Les 70)
벗다 = kleren uitdoen (niet bij die van een ander)
웃다 = lachen

Bijvoeglijk Naamwoorden:
부끄럽다 = verlegen zijn
건강하다 = gezond zijn
예쁘다 = knap/mooi zijn

Bijwoorden:
미래 = toekomst
이제 = nu
현재 = nu, heden

Als je Engels goed is, kun je deze woorden leren met onze Memrise tool.

 

 

이다 Vervoegen

Er zijn precies drie dingen die in het Koreaans vervoegd kunnen worden: werkwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en 이다. Hiervan heb je de eerste twee al in vorige lessen geleerd, laten we nu kijken naar 이다: de vervoeging van 이다 is anders dan werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden. En niet alleen is de vervoeging anders, maar het wordt vaak ook heel anders gebruikt – wat je in toekomstige lessen zal zien. In deze les zal je alleen over de vervoeging leren. Tot nu toe ben alleen je de vlakke, tegenwoordige vorm van 이다 tegengekomen, zoals je hieronder ziet:

나는 선생님이다 = Ik ben een leraar

Als de laatste letter van het zelfstandig naamwoord op een klinker is, kun je de 이 weghalen. Bijvoorbeeld:

나는 의사다 = Ik ben een dokter
나는 의사이다 = Ik ben een dokter

Beide van bovenstaande zinnen zijn correct. Hier zie je dat de uitspraak van “이” samensmelt met de klinker van het zelfstandig naamwoord. Als je bovenstaande zinnen allebei uitspreekt, kun je horen dat er een klein verschil tussen zit.

Maar als het zelfstandig naamwoord op een klinker eindigt, kan deze samensmelting natuurlijk niet. Bijvoorbeeld:

나는 선생님이다 = Ik ben een leraar (juist)
나는 선생님다 – onjuist

Het samensmelten met 이다 kan niet omdat er niks is om mee samen te smelten. Daarnaast is de uitspraak van 선생님다” helemaal niet vloeiend. Het is moeilijk om met je mond direct van de “ㅁ”  klank naar de “ㄷ” klank te gaan. Hetzelfde geldt voor meerder vervoegingen met 이다, maar dat ligt nog iets ingewikkelder.

In bijna alle gevallen wordt 이다 op een andere manier vervoegd afhankelijk of het zelfstandig naamwoord, waarvoor je het gebruikt, op een klinker of medeklinker eindigt. Dit heeft allemaal te maken met de uitspraak en of “이” samengesmolten moet worden of niet. Je zal over elke vervoeging leren, maar ik zal je hier een voorbeeld geven om je alvast voor te bereiden. Maak je geen zorgen over de betekenissen van deze zinnen en focus je alleen op wat je te zien krijgt.

Als je 이다 in de vlakke vorm en verleden tijd zet, voeg je “었다” toe aan de stam (dus 이). Dit is redelijk makkelijk om toe te passen, omdat elk werkwoord en elk bijvoeglijk naamwoord dezelfde regels volgen. Bijvoorbeeld:

의사이었다
선생님이었다

Maar, de uitspraak van 이었다 kun je samenvoegen tot “였다” als het zelfstandig naamwoord op een klinker eindigt. Beide van onderstaande zinnen zijn bijvoorbeeld correct:

의사이었다
의사였다

Spreek ze allebei uit. Valt het je op dat er amper verschil tussen de twee zit? Daarnaast is de uitspraak van beide heel makkelijk en rolt goed op je tong (of hoe je dat ook zegt).

Maar 이 en 었다 kunnen niet samengevoegd worden als de laatste letter van het zelfstandig naamwoord een medeklinker is. Bijvoorbeeld:

선생님이었다 – juist
선생님였다 – onjuist

Nogmaals, spreek ze beide uit en let goed op het verschil. Daarnaast is ‘선생님였다’ gewoon moeilijk om uit te spreken. Het is moeilijk om direct van de ㅁ klank naar de 여 klank te gaan. Daarom is het veel makkelijker om het gewoon uit te spreken als: 나는 선생님-이-었-다.

Hoewel het in dit voorbeeld alleen om de vlakke, verleden vorm gaat, geldt dezelfde regel in vele andere situaties. Als je dit in je achterhoofd houdt terwijl je leert, zal alles veel makkelijker te begrijpen zijn.

 

 

이다 Tegenwoordige Tijd

Het vervoegen van 이다 in de tegenwoordige tijd is een stuk lastiger vergeleken met de verleden tijd, doordat je nieuwe blokken moet toevoegen die geen echte structuur inhouden. De verleden tijd is daarentegen wel makkelijk, doordat je alleen maar “이” achter de stam hoeft te zetten gevolgd door de gebruikelijke “었다”. De tegenwoordige tijd wordt dan ook op een hele andere manier vervoegd dan wat je tot nu toe hebt gezien met werkwoorden of bijvoeglijk naamwoorden. Laten we hier als eerste naar kijken.

Informele Lage Respect

Voeg ~이야 toe aan een woord dat eindigt op een medeklinker. Aan woorden die eindigen op een klinker voeg je ~(이)야 toe.

나는 좋은 학생이야 = Ik ben een goede student
그것은 책이야 = Dat ding is een boek
나는 선생님이야 = Ik ben een leraar
이것은 여권이야 = Dit ding is een paspoort

그것은 사과야 = Dat ding is een appel
나는 의사야 = Ik ben een dokter
야구는 좋은 스포츠야 = Honkbal is een goede sport

Als je met “아니다” vervoegt in deze beleefdheidsvorm, voeg je simpelweg “~야” toe aan “아니다:”

나는 학생이 아니야 = Ik ben geen student
그것은 책이 아니야 =  Dat ding is geen boek

 

 

Informele Hoge Respect

Voeg ~이에요 toe als het woord eindigt op een medeklinker en ~예요 als het woord eindigt op een klinker:

그것은 사진이에요 = Dat ding is een foto
저는 선생님이에요 = Ik ben een leraar
저는 좋은 학생이에요 = Ik ben een goede student

이 사람은 저의 누나예요 = Deze (persoon) is mijn zus
저는 의사예요 = Ik ben een dokter
저것은 사과예요 = Dat ding is een appel

Als je met “아니다” in deze beleefdheidsvorm vervoegt, voeg je ~에요 toe aan 아니다:

저는 학생이 아니에요 = Ik ben geen student

Let op! Veel Koreaanse mensen weten niet zo goed of ze “~예요” of “~에요” aan 아니다 moeten toevoegen. Daarom is de kans groot dat je iemand ziet die “아니예요” gebruikt.

 

Formele Hoge Respect

Voeg ~입니다 (~이 + ~ㅂ니다) toe aan alle woorden die op een klinker of medeklinker eindigen:

저는 의사입니다 = Ik ben een dokter
그 사람은 저의 형입니다 = Die persoon is mijn broer
저는 선생님입니다 = Ik ben een leraar
저는 좋은 학생입니다 = Ik ben een goede student
이 고기는 돼지고기입니다 = Dit vlees is varkensvlees

Met woorden die op klinkers eindigen, kun je de ~이 weghalen en ~ㅂ니다 direct achter het woord zetten. Dit wordt meestal gedaan in conversatie, maar niet opgeschreven.

Als je “아니다” in deze beleefdheidsvorm vervoegd, moet je “~ㅂ니다” direct achter “아니다” zetten. Bijvoorbeeld:

저는 의사가 아닙니다 = Ik ben geen dokter
저는 학생이 아닙니다 = Ik ben geen student
그것은 저의 직업이 아닙니다 = Dat (ding) is niet mijn baan
그것은 저의 여권이 아닙니다 = Dat (ding) is niet mijn paspoort
그 건물은 극장이 아닙니다 = Dat gebouw is geen theater

이다 Verleden Tijd

이다 in de verleden tijd vervoegen is makkelijk, je hoeft alleen maar ~이 achter ~었~ te zetten. Als het laatste blok van een woord op een klinker eindigt, kun je ~이 + ~었 samensmelten tot ~였.

 

Informele Lage Respect

Zet ~이었어 achter alle woorden. Als het woord op een klinker eindigt, kun je ~이었어 inkorten tot ~였어.

나는 바쁜 선생님이었어 = Ik was een drukke leraar
나는 학생이었어 = Ik was een student
나는 선생님이었어 = Ik was een leraar

나는 나쁜 애기였어 = Ik was een slechte baby
나는 나쁜 의사였어 = Ik was een slechte dokter

 

Informele Hoge Respect

Deze vervoeging is hetzelfde als Informele Lage Respect, behalve dat je “~요” aan het einde van ~이었 of ~였 zet.

그것은 큰 비밀이었어요 = Dat was een groot geheim
저는 선생님이었어요 = Ik was een leraar

저는 의사였어요 = Ik was een dokter
저는 나쁜 애기였어요 = Ik was een slechte baby

Vlakke Vorm

Dit is hetzelfde als bovenstaande, maar je moet “~다” aan het einde toevoegen in plaats van “~어요”.

나는 선생님이었다 = Ik was een leraar
나는 의사였다 = Ik was een dokter

 

Formele Hoge Respect

Voeg ~이었습니다 aan alle woorden toe. Als het woord op een klinker eindigt, kun je ~이었습니다 inkorten tot ~였습니다.

저는 선생님이었습니다 = Ik was een leraar
저는 의사였습니다 = Ik was een dokter

In alle situaties van de verleden tijd wordt 아니다 vervoegd zoals elk ander woord. Hier is een voorbeeld van elke beleefdheidsvorm:

나는 학생이 아니었어
나는 학생이 아니었다
저는 학생이 아니었어요
저는 학생이 아니었습니다

Het grappige is dat Koreaanse sprekers soms dit zullen zeggen:

나는 학생이 아니
나는 학생이 아니
저는 학생이 아니어요
저는 학생이 아니습니다

Maar als we uitgaan van de regels van de Koreaanse taal, zou ik zeggen dat de eerste reeks juist is. Ik baseer dit op het feit dat er geen ander woord is waar je “~였~” aan de stam toevoegt. Kortom, “~였~” wordt gecreëerd door het samenvoegen van “이 + 었”, maar wordt nooit gebruikt als een stand-alone ding.

Hoe je echt werkwoorden/bijvoeglijk naamwoorden in de Toekomstige Tijd moet vervoegen

In Les 6 heb je geleerd dat je woorden in toekomstige tijd kunt vervoegen door 겠어/겠어요/겠다/겠습니다 achter de stam te plakken. Hoewel de ~겠~ methode woorden in de toekomstige tijd zet, is er nog een andere, veel gebruikelijkere manier om dit te doen!

Voordat je met deze methode begint, moet je eerst nog wat grammatica leren (namelijk de juiste manier om 이다 te vervoegen). Onthoud goed dat ~겠~ zeker wordt gebruikt in het Koreaans, maar niet zoveel dan wat je op het punt staat te leren.

Voor beide werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden, moet je ~ㄹ/을 achter de stam van het woord plakken als je het in de toekomstige tijd wilt zetten.

Wanneer je ~ㄹ/을 achter de stam van een woord zet, gebruik je ~ㄹ voor stammen die eindigen op een klinker en ~을 voor stammen die eindigen op een medeklinker. Bijvoorbeeld:

가다 eindigt op een klinker, dus
가다 + ㄹ = 갈

먹다 eindigt op een medeklinker, dus
먹다 + 을 = 먹을

——————-

Het volgende gaat heel erg ingewikkeld klinken (en dat is het ook): ~ㄹ/을 achter de stam van een bijvoeglijk naamwoord zetten verandert dat woord in een woord dat een zelfstandig naamwoord in de toekomstige tijd omschrijft. Bijvoorbeeld:

행복한 사람 = blij persoon
행복할 사람 = een persoon die blij zal zijn

Evenzo, (dit is waar het ingewikkeld wordt) als je ~ㄹ/을 aan de stam van een werkwoord toevoegt, wordt het een woord dat een zelfstandig naamwoord in de toekomstige tijd omschrijft.

먹을 음식 = het eten zal gegeten worden

In de praktijk worden er heel veel werkwoorden gebruikt om een zelfstandig naamwoord te omschrijven. Bijvoorbeeld:

제가 먹을 음식 = het eten dat door mij wordt gegeten (het eten dat ik zal eten)

——————-

Als je de uitleg tussen deze twee lijnen niet begrijpt is dat helemaal geen probleem. Het niveau van deze grammatica is heel moeilijk te begrijpen op dit punt van je leerwerk. Geen zorgen, deze grammatica zal in Lessen 26 – 29 nog heel grondig worden uitgelegd. Als je nu naar die lessen wilt kijken kun je dat doen, maar wat je daar leert is nu nog niet belangrijk voor je. Op dit moment zijn dit de drie hoofdpunten waar je op moet letten:

 1. ~ㄹ/~을 aan de stam van een bijvoeglijk naamwoord toevoegen zorgt ervoor dat dat bijvoeglijk naamwoord in de toekomstige tijd wordt omschreven
 2. ~ㄹ/~을 aan de stam van een werkwoord toevoegen zorgt ervoor dat dat werkwoord in de toekomstige tijd wordt omschreven
 3. Omdat deze nieuw-gevormde woorden zelfstandig naamwoorden kunnen omschrijven, moeten ze gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord

Maar wat heeft dit allemaal te maken met vervoegen in de toekomstige tijd?

Wanneer Koreaanse sprekers in de toekomstige tijd vervoegen, doen ze dit meestal met ~ㄹ/~을 achter het werkwoord/bijvoeglijk naamwoord te plakken.

Dit is dezelfde methode als ㄴ/은 achter de stam van een bijvoeglijk naamwoord zetten (좋다 -> 좋은).

Maar, je moet goed weten dat je een zin niet kan beëindigen op onderstaande wijze:

나는 좋은

Omdat 좋은 een bijvoeglijk naamwoord is dat het zelfstandig naamwoord omschrijft, moet 좋은 gevolgd worden door een zelfstandig naamwoord:

나는 좋은 사람

Om nu je zin te beëindigen, moet je 이다 achter het zelfstandig naamwoord zetten:

나는 좋은 사람이다 = Ik ben een goed persoon

Nogmaals, wanneer Koreaanse mensen werkwoorden/bijvoeglijk naamwoorden in de toekomstige tijd vervoegen, wordt dit meestal gedaan door ~ㄹ/~을 aan de stam toe te voegen:

나는 행복할
나는 먹을
나는 공부할

Maar dit verandert werkwoorden/bijvoeglijk naamwoorden in bijvoeglijk naamwoorden die zelfstandig naamwoorden omschrijven. Daarom (net zoals bij 좋은) moet een zelfstandig naamwoord achter deze woorden worden gezet. Het zelfstandig naamwoord dat in deze situatie altijd wordt gebruikt is 것 (ding):

나는 행복할 것
나는 먹을 것
나는 공부할 것

Ten slotte zetten we 이다 achter het zelfstandig naamwoord om de zinnen te beëindigen:

나는 행복할 것이다
나는 먹을 것이다
나는 공부할 것이다

Als je deze zinnen letterlijk naar het Nederlands vertaalt zullen ze de volgende betekenissen hebben:

Ik ben een ding dat blij zal zijn
Ik ben een ding dat zal eten
Ik ben een ding dat zal leren

Maar de echte betekenissen zijn:

나는 행복할 것이다 = Ik zal blij zijn
나는 먹을 것이다 = Ik zal eten
나는 공부할 것이다 = Ik zal studeren

이다 kan dan worden vervoegd in de juiste beleefdheidsvorm. Maar onthoud dit goed: hoewel een zin in toekomstige tijd is vervoegd, moet 이다 in de tegenwoordige tijd blijven. Dit komt doordat ~ㄹ/을 al een zin maakt in toekomstige tijd en 이다 hoeft dat dus niet nog een keer te doen.

것 wordt soms ook wel eens ingekort tot 거, voor enkel de reden dat het makkelijker te zeggen is en om een zin korter maakt. De twee onderstaande zinnen zijn bijvoorbeeld precies hetzelfde:

저는 밥을 먹을 것이에요 = Ik zal rijst eten
저는 밥을 먹을 거예요 = Ik zal rijst eten

Zie je dat ~이에요 aan (wat op een medeklinker eindigt) wordt toegevoegd en ~예요 aan (wat op een klinker eindigt)? Dit is dezelfde regel die je eerder in deze les hebt geleerd, als de vervoeging van 이다 afhankelijk is aan of de laatste letter van een zelfstandig naamwoord een medeklinker of klinker is.

Onthoud ook dat Koreaanse mensen vaak door de war zijn of ze nou “~이에요,” of  “~예요” of  “~에요” achter moeten zetten. Daarom heb je een goede kans dat je iemand “할 거에요” ziet gebruiken.

Nog meer voorbeelden:

나는 내일 친구를 만날 것이야 = Ik zal mijn vriend morgen ontmoeten
나는 내일 친구를 만날 거야 = Ik zal mijn vriend morgen ontmoeten
저는 내일 학교에 갈 것입니다 = Ik zal morgen naar school gaan
저는 영어를 공부할 거예요 = Ik zal Engels studeren

In Les 7 heb je geleerd hoe onregelmatigheden woorden kunnen veranderen als je bepaalde toevoegingen toevoegt. Dit is de eerste keer dat je over ~ㄹ/을 hebt geleerd, laten we kijken hoe onregelmatigheden veranderen bij dit grammaticale grondbeginsel.

 • Onregelmatigheden ㅅ, ㄷ en ㅂ volgen allemaal dezelfde regels die je bij Les 7 hebt geleerd: als je een klinker toevoegt verandert de laatste letter van een stam (of wordt helemaal weggehaald).
 • Onregelmatigheden ㅡ en 르 worden helemaal niet beïnvloedt door deze toevoeging.
 • ~ㄹ/을 aan een woord toevoegen dat onregelmatigheid ㄹ volgt, zorgt voor een nieuwe verandering waar je nog niet over hebt geleerd. Normaal gesproken zou je ~ㄹ aan de stam van een woord dat op een klinker toevoegen en ~을 aan een stam die op een medeklinker eindigt.
  • Bijvoorbeeld: 잃다 + ~ㄹ/을 = 잃을
   예쁘다 + ~ㄹ/을 = 예쁠
  • Maar, als je ~ㄹ/을 aan de stam van een woord toevoegt dat op ㄹ eindigt, wordt de ㄹ weggehaald en wordt ㄹ direct achter de stam gezet. In andere woorden, je haalt iets weg en vervangt het direct weer met hetzelfde. Bijvoorbeeld: 갈다 + ㄹ/을 = 갈
   빨다 + ㄹ/을 = 빨
   열다 + ㄹ/을 = 열
   저는 문을 열 거예요 = Ik zal de deur openen (열 + 을 = 열)

Hieronder staat de tabel over de veranderingen die komen als je ~ㄹ/을 aan een woord toevoegt.

Onregelmatigheid Woord Is dit van toepassing? + ~ㄹ/을 것이다
짓다 (bouwen) JA 지을 것이다
걷다 (lopen) JA 걸을 것이다
쉽다 (makkelijk zijn) JA 쉬울 것이다
돕다 (helpen) JA 도울 것이다
잠그다 (op slot doen) NEE 잠글 것이다
다르다 (anders zijn) NEE 다를 것이다
길다 (lang zijn) JA 길 것이다

Zie je dat ik ook het woord 돕다 erbij heb gezet? Zoals je hebt geleerd in Les 7, verandert ㅂ naar 오 als ~아/어 (of een variatie daarvan) wordt toegevoegd. Bij elke andere klinker die wordt toegevoegd, verandert ㅂ naar 우 zoals je hierboven ziet.

Je zal dezelfde veranderingen van onregelmatigheden zien, als je iets toevoegt dat met ~ㄹ/을 begint. Bijvoorbeeld:

~ㄹ/을래(요) – Les 44
~ㄹ/을까(요) – Les 63
~ㄹ/을게(요) – Les 63
~ㄹ/을걸(요) – Les 115

 

Toekomstige 이다  – 되다 Gebruiken

이다 in de toekomstige tijd vervoegen wordt op dezelfde manier gedaan zoals je hierboven hebt geleerd, maar het is ook mogelijk met een ander werkwoord; 되다. 되다 is één van de moeilijkste woorden in de Koreaanse taal, vooral omdat het zoveel verschillende betekenissen heeft. Door de lessen heen zal je al de betekenissen leren, en we gaan beginnen met de eerste betekenis van ‘되다’: ‘worden’… wat een beetje verschilt van “zijn”. Ik zal je een paar voorbeelden geven van het woord 되다 als het in de verleden tijd wordt gebruikt:

(Kijk goed naar hoe 되다 wordt gebruikt. ~이/가 wordt in plaats van ~를/을 achter het zelfstandig naamwoord gezet dat het onderwerp “wordt”)

저는 선생님이 되었어요 = Ik werd een leraar

Wat een iets andere betekenis heeft dan:

저는 선생님이었어요 = Ik was een leraar

Het lijkt veel op elkaar, maar het verschil tussen “worden” en “zijn” (wat in dit geval de verleden tijd is van “was”) is dat “worden” voorafgaand in tijd is, en de situatie dus anders is. Ik denk dat je het wel begrijpt, maar ik zal nog wat voorbeelden in het Nederlands geven:

Ik werd leraar vorig jaar
Ik was leraar vorig jaar

Als je zegt “Ik werd leraar vorig jaar” zeg je dat je voor vorig jaar nog geen leraar was, maar je dat vorig jaar dus werd.

Maar als je zegt “Ik was leraar vorig jaar”, geef je niet duidelijk aan of je ook leraar voor die tijd was, of dat je nu nog steeds leraar bent. Het enige wat je aangeeft is dat je vorig jaar leraar was en verdere informatie ontbreekt.

되다 kan ook in de tegenwoordige tijd gebruikt worden (en hier verschilt het nogmaals een klein beetje van 이다). Ik zal de bijbehorende voorbeelden sparen voor als we verder zijn met het leren. Mijn hele bedoeling van 이다 introduceren is om de versie in de toekomstige tijd uit te leggen. Ten eerste klinkt het niet zo mooi als je 이다 in de toekomstige tijd zet met behulp van ~겠다.

나는 선생님이겠다

Als je wilt zeggen dat iets “zal zijn” in de toekomst, is er niet echt een verschil tussen 되다 of 이다. Bijvoorbeeld:

저는 곧 선생님이 될 것입니다 = Ik zal snel een leraar worden
저는 곧 선생님일 거예요 = Ik zal snel een leraar zijn

Nog meer voorbeelden:

나는 미래에 의사가 될 거야 = In de toekomst zal ik dokter worden
나는 미래에 의사일 거야 = In de toekomst zal ik dokter zijn

한국이 곧 좋은 나라가 될 것이다 = Korea zal snel een goed land worden
한국이 곧 좋은 나라일 것이다 = Korea zal snel een goed land zijn

이 장소는 공원이 될 것이다 = Deze plek zal een park worden
장소는 공원일 것이다 = Deze plek zal een park zijn

Ik wil even zeggen dat  “” die je hierboven ziet niet het woord “” (dag) is, maar de toekomstige vervoeging (die je in deze les hebt geleerd) van 이다. 선생님이다 wordt 선생님 + 이다 + ~ㄹ/을 것이다.

Als jij je woordenschat vergroot, zal je dit soort zinnen leren maken:

Deze plek zal een park worden volgend jaar
Ik zal dokter worden in een paar maanden

In Les 11 zal je de woordjes leren die je kunt gebruiken om dit soort zinnen te maken.

De bovenstaande zinnen die 이다 en 되다 in de toekomstige tijd zetten kunnen ook gebruikt worden om negatieve zinnen te maken. Als je een negatieve zin maakt met 되다, kan je gewoon de 안 of ~지 않다 methodes gebruiken als bij elk ander woord. Wanneer je de negatieve vorm van 이다 wilt gebruiken, doe je dit met 아니다. Je kan alle bovenstaande zinnen in negatieve vorm zetten. Bijvoorbeeld:

나는 미래에 의사가 되지 않을 거야 = Ik zal geen dokter worden in de toekomst
나는 미래에 의사가 아닐 거야 = Ik zal geen dokter zijn in de toekomst

한국이 곧 좋은 나라가 되지 않을 거야 = Korea zal snel geen goed land worden
한국이 곧 좋은 나라가 아닐 거야 = Korea zal snel geen goed land zijn

이 장소는 공원이 되지 않을 거야 = Deze plek zal geen park worden
이 장소는 공원이 아닐 거야 = Deze plek zal geen park zijn

Bovenstaande zinnen, hoewel ze nogal apart zijn, zijn allemaal grammatisch correct. Ik kan me geen situatie bedenken wanneer je dit soort zinnen zal gebruiken, maar ze zijn wel mogelijk. In de meeste gevallen is er een betere manier om dit soort zinnen te zeggen. Bijvoorbeeld, in plaats van:

나는 미래에 의사가 되지 않을 거야 = Ik zal geen dokter worden in de toekomst

Zou het waarschijnlijk eerder voorkomen dat iemand iets zegt van “Ik wil geen dokter worden in de toekomst.” In latere lessen zal je natuurlijk leren hoe je dit moet zeggen, samen met nog meer grammaticale grondbeginselen die je spraak natuurlijker zullen maken. Maar voor nu, probeer te begrijpen wat de grammatica inhoudt, en maak je geen zorgen wanneer je dat echt moet gebruiken of niet.

Nog iets anders: ik wil hier echt niet teveel tijd aan besteden, omdat ik je in deze les al heb overspoeld met grammatica. Maar, de toekomstige vervoeging van 이다 wordt in deze les geïntroduceerd, dus ik vind dat dit er ook bij hoort. Als je de toekomstige vervoeging van ~ㄹ/을 것이다 op 이다 gebruikt, kan je ook een zin creëren waar de spreker raadt over een bepaalde situatie in de tegenwoordige tijd. Laten we naar een paar voorbeelden kijken:

그 사람이 의사일 거예요 = Die persoon is waarschijnlijk een leraar
그것은 여권일 거예요 = Dat ding is waarschijnlijk een paspoort
문제는 돈일 거예요 = Het probleem is waarschijnlijk geld

Deze zinnen kunnen ook met 아니다 in plaats van 이다:

그 사람이 의사가 아닐 거야 = Die persoon is waarschijnlijk geen dokter
그것은 여권이 아닐 거야 = Dat ding is waarschijnlijk geen paspoort
문제는 돈이 아닐 거야 = Het probleem is waarschijnlijk niet geld

In de meeste gevallen heeft de spreker het over zichzelf. Daarnaast, hoewel een zin is vervoegd in de toekomstige tijd, is de spreker wat aan het raden over de tegenwoordige tijd. Daarom worden er ook geen tijd-bepalers (zoals “volgend jaar” of “over een paar maanden”) in deze zinnen gezet, omdat de spreker meestal dit soort betekenis probeert te creëren.

De vraag die na deze uitleg luidt – hoe kan ik onderscheiden wanneer iemand aan het “raden” is of wanneer “iets in de toekomst iets zal worden”. De waarheid is dat je dit niet in de zinnen zelf kunt zien. Als je verder Koreaans leert, zal je leren dat Koreaans begrijpen aan de context ligt – en de situatie dus afhankelijk is van wat de spreker probeert uit te drukken.

Voor nu, kun je je het beste focussen op leren van ~ㄹ/을 것이다 hoe je werkwoorden/bijvoeglijk naamwoorden kunt vervoegen in de toekomstige tijd – en leren dat 되다 in plaats van 이다 gebruikt kan worden als je in de toekomstige tijd vervoegd.

Oke, ik snap het! Neem me mee naar de volgende les! Of,
Klik hier voor een werkboek dat bij deze les hoort. (Engels)

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ze op ons Forum plaatsen!

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!