Menu Close

Μάθημα 1: Βασικές Κορεάτικες Προτάσεις

Πατήστε εδώ για ένα Σετ Εργασιών που συνοδεύει αυτό το μάθημα

Αυτό το μάθημα είναι επίσης διαθέσιμο και σε EspañolРусский, Français中文DeutschPortuguês  και  Nederlands

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω βίντεο προκειμένου να ενδυναμώσουν τις έννοιες που διδάσκονται σε αυτό το μάθημα:: Εξάσκηση Προτάσεων (1)(2) | Υπαγόρευση (1)(2) | Εφαρμογή Εννοιών

Πατήστε εδώ για ένα δωρεάν PDF αυτού του μαθήματος

 

 

Λεξιλόγιο

Το λεξιλόγιο χωρίζεται σε ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα και επιρρήματα για λόγους ευκολίας.

Πατήστε την Ελληνική λέξη για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα αυτής της λέξης σε χρήση (πιθανότατα να μην μπορείτε να καταλάβετε την γραμματική μέσα στις προτάσεις σε αυτό το σημείο, αλλά είναι καλό να εξοικειώνεστε και να παρατηρείτε τα παραδείγματα όσο προχωράτε με τα μαθήματα σας).

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα αρχείο PDF που παρουσιάζει όλες αυτές τις λέξεις και έξτρα πληροφορίες.

Θέλετε να εξασκηθείτε στο να αναγνωρίζετε αυτές τις λέξεις ; Προσπαθήστε να τις βρείτε μέσα σε αυτό το Κρυπτόλεξο.

Ουσιαστικά:
한국 = Κορέα

Κοινές Χρήσεις:
한국 사람 = Κορεάτης/ -τισσα
한국어 = η Κορεάτικη γλώσσα (Για τους Κορεάτες, το μάθημα της Γλώσσας στο σχολείο ονομάζεται “국어 (수업)”)
한국인 = Κορεάτης/ -τισσα
한국 역사 = Κορεάτικη ιστορία (στο σχολείο, το μάθημα της Ιστορίας συνήθως ονομάζεται “한국사 (수업)”)
한국 문화 = ο Κορεάτικος πολιτισμός
한국 경제 = η Κορεάτικη οικονομία
한국 전쟁 = ο Πόλεμος της Κορέας
한국주식시장 = το χρηματιστήριο της Κορέας
한국어능력시험 = Τεστ Επάρκειας της Κορεάτικης Γλώσσας (TOPIK)

Παρατηρήσεις: Το επίσημο όνομα της χώρας είναι 대한민국

Παραδείγματα:
저는 7년 동안 한국에서 살았어요 = Έζησα στην Κορέα για εφτά χρόνια
저는 내년에 한국에 갈 거예요 = Θα πάω στην Κορέα του χρόνου
저의 어머니는 올해 한국에 올 것입니다 = Η μαμά μου θα έρθει στην Κορέα φέτος
저는 한국어를 한국에서 배웠어요 = Έμαθα Κορεάτικα στην Κορέα
고등학교는 한국에서 어려워요 = Το Λύκειο είναι δύσκολο στην Κορέα
그 집은 한국에서 지어졌어요 = αυτό το σπίτι χτίστηκε στην Κορέα
저는 한국에서 살고 있어요 = Ζω στην Κορέα

도시 = πόλη

Κοινές Χρήσεις:
대도시 = μία μεγάλη πόλη
신도시 = μία καινούρια πόλη (συνήθως μία πόλη που σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει έναν συγκεκριμένο σκοπό)
도시가스 = το αέριο που χρησιμοποιείται στο σπίτι (από την θέρμανση και τις κουζίνες)
도시남자 = παιδί/άντρας της πόλης (σημαίνει ένα “ψυχρό” είδος άντρα)

Παραδείγματα:
서울은 큰 도시예요 = Η Σεούλ είναι μιά μεγάλη πόλη
어느 도시에 갈 거예요? = Σε ποιά πόλη πηγαίνετε;
이 도시는 분위기가 좋아요 = Αυτή η πόλη έχει καλή ατμόσφαιρα
서울 대신에 다른 도시에 갈 거예요? = Εκτός από την Σεούλ, θα πάτε σε άλλη πόλη;
강가에는 도시에서 내려온 많은 쓰레기가 쌓여 있어요 = Πολλά σκουπίδια που έρρευσαν από την πόλη, συσσωρεύτηκαν στην ακτή του ποταμού

이름 = όνομα

Κοινές Χρήσεις:
이름이 뭐예요? = Ποιό είναι το όνομα σου;
제 이름은 __이에요 = Το όνομα μου είναι __
이름을 개명하다 = αλλάζω όνομα (απρφ)
이름을 쓰다 = γράφω τ’ όνομα μου (απρφ)
이름을 부르다 = φωνάζω τ’ όνομα κάποιου (απρφ)

Παραδείγματα:
그 사람의 이름은 뭐예요? = Ποιό είναι το όνομα αυτού του ανθρώπου;
저의 이름은 김한성이에요 = Το όνομα μου είναι 김한성
저는 그 사람의 이름이 기억 안 나요 = Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα αυτού του ανθρώπου
저는 그의 이름을 불렀어요 = Φώναξα το όνομα του
덕석은 흔하지 않은 이름이에요 = “덕석” δεν είναι κοινό όνομα
이 길의 이름이 뭐죠? = Ποιό είναι το όνομα αυτού του δρόμου;
친구 이름을 잊어버려서는 안 돼요 = Δεν πρέπει να ξεχνάς το όνομα του φίλου σου

 = εγώ/εμένα (επίσημο)

Κοινές Χρήσεις:
저는 = Εγώ
제가 = Εγώ
저의 = δικό μου, μου

Παρατηρήσεις: Όταν χρησιμοποιείται σαν Υποκείμενο σε μία πρόταση, το저 μεταφράζεται ως “Εγώ,” όταν χρησιμοποιείται σαν Αντικείμενο σε μία πρόταση, το “저” μεταφράζεται ως “εμένα/ με/ μου.” Για παράδειγμα:

는 그 여자를 사랑해요 = (Εγώ) αγαπώ αυτό το κορίτσι
그 여자는 를 사랑해요 = Αυτό το κορίτσι με αγαπάει

Το 저 αλλάζει σε 제 όταν προστίθενται τα 이/가. Δείτε το  Μάθημα 2  για περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα:

제가 한국을 좋아해요 = Μου αρέσει η Κορέα
저는 한국을 좋아해요 = Μου αρέσει η Κορέα

Το 나 χρησιμοποιείται αντί για το 저 σε ανεπίσημες καταστάσεις.

Παραδείγματα:
는 친구를 만났어요 = (Εγώ) συνάντησα έναν φίλο
의 친구는 를 만났어요 = Ο φίλος μου με συνάντησε
는 지난 주에 영화를 봤어요 =(Εγώ) είδα μια ταινία την περασμένη βδομάδα
는 삼일 동안 밥을 안 먹었어요 = (Εγώ) δεν έχω φάει ρύζι εδώ και 3 μέρες

 = εγώ/ εμένα (φιλικό)

Κοινές Χρήσεις:
나는 = Εγώ
내가 = Εγώ I
나의 = δικό μου, μου

Παρατηρήσεις: Όταν χρησιμοποιείται σαν Υποκείμενο σε μία πρόταση, το나μεταφράζεται ως “Εγώ,” όταν χρησιμοποιείται σαν Αντικείμενο σε μία πρόταση, το “나” μεταφράζεται ως “εμένα/ με/ μου.” Για παράδειγμα:

는 그 여자를 사랑해 = (Εγώ) αγαπώ αυτό το κορίτσι
그 여자는 를 사랑해 = Αυτό το κορίτσι με αγαπάει

Το나αλλάζει σε내όταν προστίθενται τα 이/가. Δείτε το  Μάθημα 2  για περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα:

내가 한국을 좋아해 = Μου αρέσει η Κορέα
나는 한국을 좋아해 = Μου αρέσει η Κορέα

Το저χρησιμοποιείται αντί για το나σε επίσημες καταστάσεις.

Παραδείγματα:
는 친구를 만났어 = (Εγώ) συνάντησα έναν φίλο
의 친구는 를 만났어 = Ο φίλος μου με συνάντησε
는 내년에 한국에 갈 거야 = (Εγώ) θα πάω στην Κορέα του χρόνου
는 사과 한 개를 샀어 = (Εγώ) αγόρασα ένα μήλο

남자 = άντρας

Κοινές Χρήσεις:
잘생긴 남자 = όμορφος άντρας
강한 남자 = δυνατός άντρας
남자 친구 = φίλος/ σύντροφος
도시 남자 = αγόρι της πόλης
남자화장실= τουαλέτες αντρών

Παραδείγματα:
그는 잘생긴 남자예요 = Αυτός είναι ένας όμορφος άντρας
남자는 방에 들어왔어요 = Αυτός ο άντρας μπήκε στο δωμάτιο
저는 잘생긴 남자를 만났어요 = Συνάντησα έναν όμορφο άντρα
저의 친구는 주로 남자예요 = Οι φίλοι μου είναι κυρίως άντρες
그 남자가 키가 너무 커요 = Αυτός ο άντρας είναι πολύ ψηλός
어떤 남자는 어제 여기에 왔어 = Κάποιος άντρας ήρθε εδώ χθες

여자 = γυναίκα

Κοινές Χρήσεις:
예쁜 여자 = χαριτωμένο κορίτσι
아름다운 여자 = όμορφο κορίτσι
여자 친구 = φίλη/ σύντροφος
여자화장실 = τουαλέτες γυναικών

Παραδείγματα:
그녀는 예쁜 여자예요 = Αυτή είναι όμορφο κορίτσι
그 여자의 머리 색깔은 자연스러워요 = Το χρώμα μαλλιών αυτού του κοριτσιού είναι φυσικό
저의 여자 친구는 귀엽고 예뻐요 = Η κοπέλα μου είναι όμορφη και χαριτωμένη
저는 그 여자를 사랑해요 = Αγαπώ αυτό το κορίτσι

 = αυτός (για κοντά)

Παρατηρήσεις: Συγκεκριμένα είδη λέξεων μπορούν να μπουν πριν από τα ουσιαστικά για να τα περιγράψουν. Για παράδειγμα, τα επίθετα μπορούν να μπουν πριν από τα ουσιαστικά για να τα περιγράψουν (για παράδειγμα: ένα όμορφο κορίτσι. Το 이 είναι ένα είδος λέξης που ονομάζεται “관형사,” το οποίο δεν είναι επίθετο, αλλά ένα άλλο είδος λέξεων που μπορούν να μπουν πριν τα ουσιαστικά για να τα περιγράψουν. Στην γραμματική ονομάζονται “αντωνυμίες”, και συγκεκριμένα το이 είναι “δεικτική αντωνυμία. Το 이 τοποθετείται πριν από ουσιαστικά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση για να υποδείξουν ότι κάποιος μιλάει “γι’ αυτό το συγκεκριμένο πράγμα”. Για παράδειγμα:

이 사람 = αυτό το άτομο

Άλλα παραδείγματα αντωνυμιών στα Κορεάτικα (και στα Ελληνικά) είναι:

그 사람 = αυτό  το άτομο
모든 사람 = όλοι  οι άνθρωποι
어떤 사람 = κάποιο  άτομο

Είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε μία αντωνυμία από ένα επίθετο στα Κορεάτικα. Παρόλο του ότι και τα δύο μπαίνουν πριν από ουσιαστικά για να τα περιγράψουν, η απόλυτη μορφή (αυτή που θα βρίσκαμε σε ένα λεξικό) ενός επιθέτου πάντα τελειώνει σε ~다 και πρέπει να αλλάξει με κάποιο τρόπο προκειμένου να τα περιγράψει. Για παράδειγμα, το 예쁘다 αλλάζει σε 예쁜 όταν τοποθετείται μπροστά από ένα ουσιαστικό για να το περιγράψει (Δείτε το Μάθημα 3 για περισσότερες πληροφορίες) Οι αντωνυμίες κρατούν την μορφή τους όταν μπαίνουν πριν από ένα ουσιαστικό. Όλα αυτά ίσως είναι πάρα πολύ γραμματική σε αυτό το σημείο, οπότε απλά κρατήστε το σαν σημείωση.

Παραδείγματα:
 차는 너무 비싸요 = Αυτό  το αμάξι είναι πολύ ακριβό
 방은 넓습니다 = Αυτό  το δωμάτιο είναι μεγάλο/φαρδύ
저는  영화를 더 이상 보고 싶지 않아요 =Δεν θέλω να δω αυτήν την ταινία πλέον
 고기는 돼지고기입니다 = Αυτό  το κρέας είναι χοιρινό
 사람은 저의 누나예요 = Αυτό  (το άτομο) είναι η αδερφή μου

 = αυτός (αναφορική αντωνυμία) / ο οποίος

Παρατηρήσεις: το 그 είναι άλλο ένα παράδειγμα μιας “관형사” στα Κορεάτικα. Το 그 τοποθετείται πριν από τα ουσιαστικά στα οποία αναφερόμαστε από προηγούμενη πρόταση ή νόημα. Για παράδειγμα, αν ο πατέρας σας μιλάει για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, εσείς πρέπει να αναφερθείτε σε αυτό το πρόσωπο λέγοντας “그 사람.”

Το그 και το이και τα δύο μεταφράζονται ως “αυτό” και είναι εύκολο να τα μπερδέψουμε.

Κοινές Χρήσεις:
그것 = αυτό το πράγμα
그 사람 = αυτό το άτομο

Δείτε περισσότερς πληροφορίες για τις 관형사 στην περιγραφή μου του “이” παραπάνω.

Παραδείγματα:
 남자는 저의 아버지예요 = Αυτός  ο άντρας είναι ο πατέρας μου
 여자는 나랑 결혼하고 싶었어요 = Αυτή  η γυναίκα ήθελε να με παντρευτεί
저는  책을 원해요 = Θέλω αυτό το βιβλίο
 병원은 멉니다 = Αυτό  το νοσοκομείο είναι μακριά
 여자의 머리카락은 깁니다 =Τα μαλλιά αυτού του κοριτσιού είναι μακριά

 = εκείνο (για μακριά)

Παρατηρήσεις: το 저 είναι άλλο ένα παράδειγμα μιας “관형사” στα Κορεάτικα Το 저 τοποθετείται πριν από ουσιαστικά που είναι μακριά (δεν τα φτάνουμε). Για παράδειγμα, αν θες να μιλήσεις για ένα άτομο που βρίσκεται στην απέναντι μεριά του δρόμου, μπορείς να αναφερθείς σε “εκείνο το άτομο” λέγοντας “저 사람.”

Επίσης παρατηρήστε ότι το “저” έχει παραπάνω από μία μετάφραση. Νωρίτερα, είδατε ότι το “저” σημαίνει “εγώ/ εμένα.” Καλωσήρθατε λοιπόν στον κόσμο των Κορεάτικων όπου πολύ συχνά μία λέξη έχει παραπάνω από ένα νόημα.

Κοινές Χρήσεις:
저것 = εκείνο το πράγμα
저 사람 = εκείνο το άτομο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις 관형사 στην περιγραφή μου του “이” παραπάνω.

Παραδείγματα:
 사람은 누구예요? = Ποιό είναι εκείνο το άτομο;
저는  케이크를 먹고 싶어요 = Θέλω να φάω εκείνο το κέικ
 바지가 얼마예요? = Πόσο κοστίζει εκείνο το παντελόνι;
저의 친구는  쪽으로 갔어요 = Ο φίλος μου πήγε από εκείνο τον δρόμο
 학교는 역사적인 건물이에요 =Εκείνο το σχολείο είναι ένα ιστορικό κτίριο
다음 버스는  정류장에서 출발할 거예요 = Το επόμενο λεωφορείο θα αναχωρήσει από εκείνον τον σταθμό

 = πράγμα

Κοινές Χρήσεις:
이것 = αυτό το πράγμα
저것 = εκείνο το πράγμα
그것 = αυτό το πράγμα
~는 것 Αρχή (δείτε το  Μάθημα 26)

Παρατηρήσεις: Δεν χρησιμοποιείται μόνο σαν ένα απλό ουσιαστικό, αλλά επίσης σαν ουσιαστικό που μπορεί να περιγραφεί από ολόκληρες προτάσεις. Δείτε το Μάθημα 26 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Το 것 μπορεί να μικρύνει στο 거. Το 것이 μπορεί να μικρύνει στο게

Παραδείγματα:
저는 비싼 만 좋아해요 = Μου αρέσουν μόνο ακριβά πράγματα
을 어떻게 해요? = Πώς το κάνεις αυτό (το πράγμα);
은 뭐야? = Τι είναι αυτό (το πράγμα);
은 얼마예요? = Πόσο κοστίζει αυτό (το πράγμα);

이것 = αυτό (το πράγμα)

Η προφορά αυτής της λέξης είναι πιο κοντά στο “이걷”
Το 이것 συχνά μικραίνει στο 이거 στον καθημερινό λόγο.

Παρατηρήσεις: Όταν τα 이, 그 ή 저 τοποθετούνται πριν το “것,” το αποτέλεσμα είναι μία σύνθετη λέξη. Επομένως, όταν βάζουμε το “것” μετά τα 이, 그 ή 저, δεν πρέπει να αφήνουμε κενό ανάμεσα στα δύο.

Παρ’όλο του ότι μπορεί να μεταφραστεί ως “αυτό το πράγμα”, το “이것” είναι το ίδιο αντωνυμία και μπορεί να απλοποιηθεί ως “αυτό”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την εξήγηση στο Μάθημα 1.

Κοινές Χρήσεις:
이것저것 = αυτό το πράγμα και εκείνο το πράγμα (αυτό κι εκείνο, (έκφραση που μπορεί να σημαίνει μικροπράγματα))

Παραδείγματα:
이것은 뭐야? = Τι είναι αυτό (το πράγμα);
이것은 너무 작은가요? = Είναι αυτό (το πράγμα) πολύ μικρό;
이것은 여권이야 = Αυτό (το πράγμα)  είναι ένα διαβατήριο
이것이 더 좋아요 = Αυτό (το πράγμα) είναι καλύτερο
이것을 보셔요 = Κοίτα αυτό (το πράγμα)
이것을 먹어 봐! = Φάε αυτό (το πράγμα)! (Προσπάθησε να το φας αυτό (το πράγμα)!)
모든 프린터 중에 이것이 제일 싸요 = Ανάμεσα σε όλους τους εκτυπωτές, αυτός είναι ο φτηνότερος
이것을 다 작성해 주실래요?  = Μπορείς να γράψεις όλα αυτά για μένα;
이것은 처음이자 마지막 기회예요 =Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία ευκαιρία

그것 = αυτό (το πράγμα)

Η προφορά αυτής της λέξης είναι πιο κοντά στο “그걷”
Το 그것 συχνά μικραίνει στο 그거 στον καθημερινό λόγο.

Παρατηρήσεις: Όταν τα 이, 그 ή 저 τοποθετούνται πριν το “것,” το αποτέλεσμα είναι μία σύνθετη λέξη. Επομένως, όταν βάζουμε το “것” μετά τα 이, 그 ή 저, δεν πρέπει να αφήνουμε κενό ανάμεσα στα δύο.

Παρ’ όλο του ότι μπορεί να μεταφραστεί ως “αυτό το πράγμα”, το “그걷” είναι το ίδιο αντωνυμία και μπορεί να απλοποιηθεί ως “αυτό”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την εξήγηση στο Μάθημα 1.

Παραδείγματα:
저는 그것을 손으로 만들었어요 = Έχτισα αυτό (το πράγμα) με τα χέρια μου
저는 그것을 지난 번에 배웠어요 = Έμαθα αυτό (το πράγμα) την τελευταία φορά
저는 그것을 처음부터 끝까지 복습했어요 = Επιθεώρησα αυτό (το πράγμα) απ’την αρχή μέχρι το τέλος
저는 그것을 영어로 할 거예요 = Θα πω αυτό (το πράγμα) στα Αγγλικά
저는 그것을 친구한테서 들었어요 = Άκουσα αυτό (το πράγμα) από τον φίλο μου

저것 = εκείνο (το πράγμα)

Η προφορά αυτής της λέξης είναι πιο κοντά στο “저걷”
Το저것συχνά μικραίνει στο저거στον καθημερινό λόγο.

Παρατηρήσεις: Όταν τα 이, 그 ή 저 τοποθετούνται πριν το “것,” το αποτέλεσμα είναι μία σύνθετη λέξη. Επομένως, όταν βάζουμε το “것” μετά τα 이, 그 ή 저, δεν πρέπει να αφήνουμε κενό ανάμεσα στα δύο.

Παρ’ όλο του ότι μπορεί να μεταφραστεί ως “εκείνο το πράγμα”, το “저걷” είναι το ίδιο αντωνυμία και μπορεί να απλοποιηθεί ως “εκείνο”. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την εξήγηση στο Μάθημα 1.

Κοινές Χρήσεις:
이것저것 = αυτό το πράγμα και εκείνο το πράγμα (αυτό κι εκείνο, (έκφραση που μπορεί να σημαίνει μικροπράγματα))

Παραδείγματα:
저것은 사과예요 =Εκείνο (το πράγμα) είναι ένα μήλο
우리 아빠는 저것을 싫어할 것 같아 = Στον Μπαμπά πιθανότατα να μην αρέσει εκείνο (το πράγμα)
저것은 사람이 아니라 눈사람이에요 =Εκείνο (το πράγμα) δεν είναι άνθρωπος, είναι χιονάνθρωπος

의자 = καρέκλα

Αυτή η λέξη εμφανίζεται στο  Βίντεο 14 Εξήγησης Κορεάτικων Πινακίδων.

Κοινές Χρήσεις:
의자에 앉다 = κάθομαι σε μια καρέκλα (απρφ)

Παραδείγματα:
그녀는 의자에서 일어났어요 = Αυτή σηκώθηκε από την καρέκλα της
고양이는 의자 밑에 있다 = Η γάτα είναι κάτω από την καρέκλα
의자는 탁자보다 더 낮아요 = Η καρέκλα είναι πιο χαμηλά από το τραπέζι
저는 의자를 앞으로 움직였어요 = Μετακίνησα την καρέκλα μου μπροστά

탁자 = τραπέζι

Η προφορά αυτής της λέξης είναι πιο κοντά στο “탁짜”

Παρατηρήσεις: Το μικρό τραπέζι που χρησιμοποιούν οι Κορεάτες όταν κάθονται στο πάτωμα για να φάνε ονομάζεται “상.” Ένα τραπέζι κουζίνας μπορεί να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα ως “식탁.”

Κοινές Χρήσεις:
탁자 위에 = πάνω στο τραπέζι
탁자에 놓다 = τοποθετώ σ’ ένα τραπέζι

Παραδείγματα:
저는 잡지를 탁자 위에 놓을 거예요 = Θα βάλω το περιοδικό πάνω στο τραπέζι
펜이 탁자에 놓여 있었어요 = Το στυλό βρισκόταν πάνω στο τραπέζι
의자는 탁자보다 더 낮아요 = Η καρέκλα είναι πιο χαμηλά από το τραπέζι
밖에 나가기 전에 열쇠를 탁자에 두었어요 = Πριν βγω έξω, έβαλα τα κλειδιά πάνω στο τραπέζι
이 탁자가 너무 낮아요 = Το τραπέζι είναι πολύ χαμηλό
병이 탁자에서 떨어졌다 = Το μπουκάλι έπεσε από το τραπέζι

선생님 = δάσκαλος

Παρατηρήσεις: Αυτό συνήθως συναιρείται στο “쌤”

Το 선생님 (ή το 쌤) χρησιμοποιείται συχνά για να αναφερθούμε γενικά σε οποιονδήποτε βρίσκεται σε θέση διδάσκοντα, ή σε οποιονδήποτε κάνει  οποιαδήποτε δουλειά σε σχολείο Για παράδειγμα, οι καθαρίστριες που δουλεύουν σε ένα σχολείο, θα ονομάζονταν “선생님” μέσα στο σχολείο

Κοινές Χρήσεις:
교장선생님 = διευθυντής
교감선생님 = υποδιευθυντής
영어 선생님 = καθηγητής Αγγλικών
중국어 선생님 = καθηγητής Κινέζικων

Παραδείγματα:
저는 선생님이 되고 싶어요 = Θέλω να γίνω δάσκαλος
저는 학교에서 저의 선생님을 항상 봐요 = Πάντα βλέπω τον δάσκαλο μου στο σχολείο
저는 선생님이에요 = Είμαι δάσκαλος
저는 어제 선생님을 처음 만났어요 = Συνάντησα τον δάσκαλο μου για πρώτη φορά χθες
선생님들은 다 나갔어요 = Όλοι οι δάσκαλοι έφυγαν (βγήκαν έξω)
선생님은 학생들과 박물관에 갔다 = Ο δάσκαλος πήγε στο μουσείο με τους μαθητές
저는 선생님과 함께 공부했어요 = Μελέτησα με τον δάσκαλο μου
선생님들은 똑똑해요 = Οι δάσκαλοι είναι έξυπνοι

침대 = κρεβάτι

Κοινές Χρήσεις:
이층침대 = κουκέτα
간이침대 = κούνια (μωρού)
침대에 눕다 = ξαπλώνω στο κρεβάτι (απρφ)
침대에서 자다 = κοιμάμαι σε κρεβάτι (απρφ)

Παραδείγματα:
애기는 침대에서 자고 있어요 = Το μωρό κοιμάται στο κρεβάτι
저는 침대에 누워 있어요 = Ξαπλώνω στο κρεβάτι
저의 사진은 침대 위에 걸려 있어요 = Η φωτογραφία μου κρέμεται πάνω από το κρεβάτι μου
피곤한 사람은 침대에 누워서 잤어요 = Ο κουρασμένος άνθρωπος ξάπλωσε στο κρεβάτι και κοιμήθηκε
저는 침대에 잠깐 눕고 싶어요 = Θέλω να ξαπλώσω στο κρεβάτι για ένα λεπτό

 = σπίτι

Κοινές Χρήσεις:
집에 가다 = πάω σπίτι (απρφ)
집값 = η τιμή ακινήτων
우리 집 = το σπίτι μας (πιο κοινό από “το σπίτι μου”)
어린이집 = παιδικός σταθμός (κυριολεκτικά “το σπίτι των παιδιών”)
맛집 = ένας νέος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα “φοβερό” και νόστιμο εστιατόριο
집사람 = (η) σύζυγος (οι μεγαλύτεροι άντρες συχνά χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο για να αναφερθούν στην γυναίκα τους)
집을 짓다 = χτίζω ένα σπίτι (απρφ)
집 청소를 하다 = καθαρίζω το σπίτι

Παραδείγματα:
저는 에 돌아갈 거예요 = Γυρίζω πίσω στο σπίτι
 값은 비싸지고 있어 = Οι τιμές των σπιτιών ακριβαίνουν
저는 내일 선생님의 을 방문하겠어요 = Θα επισκεφθώ το σπίτι του δασκάλου αύριο
저는 어제 을 두 번 청소했어요 = Καθάρισα το σπίτι δυο φορές εχθές
엄마는 우리를 위해 점심을 에서 만들 거예요 = Η Μαμά θα φτιάξει μεσημεριανό για μας στο σπίτι
우리 엄마는 에 와서 빨리 요리했습니다 = Η μαμά (μας) ήρθε σπίτι και γρήγορα μαγείρεψε
우리는 에 와서 바로 잤어요 = Ήρθαμε σπίτι και πήγαμε αμέσως για ύπνο
에 가지 마! = Μην πας σπίτι!
저는 세탁을 에서 할 수 있어요 = Μπορώ να βάλω πλυντήριο στο σπίτι

 = αμάξι

Κοινές Χρήσεις:
소형차 = μικρό αμάξι (σε μέγεθος – Αν μελετήσετε Hanja, 소 (小) σημαίνει “μικρό”)
중형차 = μεσαίο αμάξι (σε μέγεθος – Αν μελετήσετε Hanja, 중 (中) σημαίνει “μέση”)
대형차 = μεγάλο αμάξι (σε μέγεθος – Αν μελετήσετε Hanja, 대 (大) σημαίνει “μεγάλο”)
수입차 = ξένο (εισαγόμενο) αμάξι
국산차 = Κορεάτικο (εγχώριο) αμάξι
차를 운전하다 = οδηγώ ένα αμάξι (απρφ)
차를 타다 = με πάνε με αμάξι (οδηγεί άλλος – απρφ)

Παρατηρήσεις: Η μονάδα μέτρησης για τα αυτοκίνητα είναι “대”. Δείτε το Μάθημα 10 για περισσότερες πληροφορίες.

Παραδείγματα:
우리 아버지는 를 항상 안전하게 운전해요= Ο μπαμπάς μας πάντα οδηγεί το αμάξι του προσεκτικά
저는  두 대가 있어요 = Έχω δύο αμάξια
어떤 종류의 차를 원해요? = Τι είδους αμάξι θέλεις;
이 는 너무 비싸요 = Αυτό το αμάξι είναι πολύ ακριβό
저는 새로운 를 샀어요 = Αγόρασα ένα καινούριο αμάξι

사람 = άτομο

Κοινές Χρήσεις:
한국 사람 = Κορεάτης
캐나다 사람 = Καναδός
유럽 사람 = Ευρωπαίος
그 사람 = αυτό το άτομο (αναφορικό)
이 사람 = αυτό το άτομο (δεικτικό)
모든 사람 = όλα τα άτομα
대부분(의) 사람 = τα περισσότερα άτομα

Παρατηρήσεις:
Η επίσημη μορφή του 사람 είναι “분”

Η μονάδα μέτρησης είναι “명” (ανεπίσημο) ή “분” (επίσημο). Δείτε το Μάθημα 10 για περισσότερες πληροφορίες.

Παραδείγματα:
그 사람은 아주 똑똑해요 = Αυτό το άτομο είναι πολύ έξυπνο
모든 아시아 사람들은 젓가락을 잘 쓴다 = Όλοι οι Ασιάτες χρησιμοποιούν ξυλάκια φαγητού καλά
그 사람은 미국에서 왔어요 = Αυτό το άτομο ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες
저는 그 사람을 알아요 = Ξέρω αυτό το άτομο
저 사람은 저의 동생이에요 = Εκείνο το άτομο είναι ο μικρότερος αδερφός μου
저는 그 사람을 싫어해요 = Δεν μου αρέσει αυτό το άτομο
한국 사람들은 보통 아주 착해요 = οι Κορεάτες είναι συνήθως πολύ καλοί

 = βιβλίο

Κοινές Χρήσεις:
책상 = γραφείο, θρανίο
공책 = τετράδιο
책방 = βιβλιοπωλείο
책자 = βιβλιαράκι, φυλλάδιο
책벌레 = βιβλιοφάγος
책갈피 = σελιδοδείκτης
만화책 = κόμικ
책을 읽다 = διαβάζω ένα βιβλίο (απρφ)
책을 반납하다 = επιστρέφω ένα βιβλίο (απρφ)
책을 빌리다 = δανείζομαι ένα βιβλίο (συνήθως από βιβλιοθήκη – απρφ)

Παρατηρήσεις: Η μονάδα μέτρησης για τα βιβλία είναι “권”

Παραδείγματα:
저는 좋은 을 읽고 싶어요 = I want to read a good book
저는 그것에 대해 을 쓸 거예요 = I will write a book about it
저는 친구에게 을 돌려줬어요 = I gave my friend back his book
저는  두 권을 읽었어요 = I read two books
저는 그 을 읽고 싶어요 = I want to read that book
그 학생은 하루 종일 을 읽을 수 있어요 = That student can read books all day
이 박스에 이 들어가 있어요 = There are books in this box
저는 누워서 을 읽었어요 = I lied down and read a book

컴퓨터 = υπολογιστής

Παρατηρήσεις:
Πολλές καινούριες Κορεάτικες λέξεις είναι απλά Αγγλικές λέξεις με κορεάτικη προφορά. Το να προφέρουμε “컴퓨터” στα Κορεάτικα θα ακουστεί όπως το “computer” στα αγγλικά.

Κοινές Χρήσεις:
컴퓨터를 켜다 = ανάβω έναν υπολογιστή (απρφ)
컴퓨터를 끄다 = σβήνω έναν υπολογιστή (απρφ)
컴퓨터가 고장 났다 = ένας υπολογιστής είναι χαλασμένος (απρφ)

Παραδείγματα:
컴퓨터가 꺼져 있어요 = Ο υπολογιστής είναι σβηστός
저는 컴퓨터를 켰어요 = Άναψα τον υπολογιστή
컴퓨터가 켜져 있어요 = Ο υπολογιστής είναι αναμμένος
그는 고장 난 컴퓨터를 수리했어요 = Αυτός επισκεύασε τον χαλασμένο υπολογιστή
교실에서 선생님들을 컴퓨터로 대체할 수 없어요 = Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τους καθηγητές με υπολογιστές μέσα στην τάξη

나무 = δέντρο/ξύλο

Κοινές Χρήσεις:
소나무 = πεύκο
대나무 = μπαμπού
단풍나무 = σφένδαμος
나무뿌리 = ρίζα δέντρου
나무를 심다 = φυτεύω ένα δέντρο (απρφ)

Παραδείγματα:
저는 집을 나무로 지었어요 = Έφτιαξα ένα σπίτι από ξύλο
나는 우리 집을 나무로 지었어 = Έχτισα το σπίτι μας από ξύλο
대부분의 원숭이는 나무에서 살아요 = Οι περισσότερες μαϊμούδες ζουν στα δέντρα
아이들은 나무 주위에서 놀고 있어요 = Τα παιδιά παίζουν γύρω από το δέντρο

소파 = καναπές

Παρατηρήσεις:
Πολλές καινούριες Κορεάτικες λέξεις είναι απλά Αγγλικές λέξεις με κορεάτικη προφορά. Το να προφέρουμε “소파” στα Κορεάτικα θα ακουστεί όπως το “ sofa ” στα αγγλικά. Παρατηρείστε ότι δεν μπορούμε να προφέρουμε τον ήχο “f  | φ) στα κορεάτικα. Οι Αγγλικές λέξεις που έχουν εισαχθεί στα Κορεάτικα και έχουν το γράμμα “F” συνήθως χρησιμοποιούν το “ㅍ” για να αντικαταστήσουν τον ήχο “F”.

Παραδείγματα:
그는 소파에 앉아 있어요 = Αυτός κάθεται στον καναπέ
이 소파는 아주 편해요 = Αυτός ο καναπές είναι πολύ άνετος
애기는 높은 소파에서 떨어졌어요 = Το μωρό έπεσε απ’ τον ψηλό καναπέ

중국 = Κίνα

Κοινές Χρήσεις:
중국인 = Κινέζος
중국 사람 = Κινέζος
중국어 = Κινέζικα

Παραδείγματα:
우리는 곧 중국에 갈 거예요 = Θα πάμε στην Κίνα σύντομα
그 사람은 중국에서 왔어요 = Αυτό το άτομο ήρθε από την Κίνα
그 사람은 중국인이에요 = Αυτό το άτομο είναι Κινέζος
중국 사람들은 한국사람들보다 더 가난해요 =Οι Κινέζοι είναι πιο φτωχοί από τους Κορεάτες
한국 사람과 중국 사람은 문화적으로 달라요 = Οι Κορεάτες και οι Κινέζοι είναι πολιτισμικά διαφορετικοί
한국에는 황사가 중국에서 봄마다 와요 = Κίτρινη σκόνη έρχεται κάθε άνοιξη από την Κίνα στην Κορέα
중국 사람들은 소금을 쓰는 것 대신에 음식에 간장을 뿌려요 = Αντί να χρησιμοποιούν αλάτι, οι Κινέζοι βάζουν σως σόγιας στο φαγητό τους

일본 = Ιαπωνία

Κοινές Χρήσεις:
일본 사람 = Γιαπωνέζος
일본어 = Γιαπωνέζικα

Παραδείγματα:
그 사람은 일본에서 왔어요 = Αυτό το άτομο είναι από την Ιαπωνία
일본은 전쟁에서 한국을 공격했어요 =Η Ιαπωνία επιτέθηκε στην Κορέα στον πόλεμο
저는 일본에 스무 번 넘게 가 봤어요 = Έχω πάει στην Ιαπωνία πάνω από είκοσι φορές

요즘에 한국 사람들은 일본에 별로 가고 싶지 않아요
= Αυτές τις μέρες, οι Κορεάτες δεν θέλουν να πάνε στην Ιαπωνία

한국 집값은 일본 집값보다 훨씬 높아요
= Η τιμή των σπιτιών στην Κορέα είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή των σπιτιών στην Ιαπωνία

일본에서 성인들은 미국 청소년보다 만화책을 더 많이 읽어요
= Στην Ιαπωνία, οι ενήλικες διαβάζουν περισσότερα κόμικς απ’ ότι οι νέοι στην Αμερική

 = πόρτα

Παρατηρήσεις: Στο μετρό, θα ακούσετε “내리실 문은 왼쪽/오른쪽이에요” – “Οι πόρτες βρίσκονται στα αριστερά/δεξιά σας.”

Στο λεωφορείο θα δείτε πινακίδες να λένε “문이 완전히 열릴 때까지 버스에서 내리거나 문에 기대지 마세요” – “Μέχρι η πόρτα να ανοίξει εντελώς, μην κατεβείτε από το λεωφορείο και μην στηρίζεστε στην πόρτα”

Κοινές Χρήσεις:
창문 = παράθυρο
정문 = κύρια είσοδος
뒷문 = πίσω πόρτα
앞문 = μπροστά πόρτα
동대문 = “Ανατολική Πύλη” – τουριστικό αξιοθέατο και γειτονιά στην Σεούλ
남대문 = “Νότια Πύλη” – τουριστικό αξιοθέατο και γειτονιά στην Σεούλ
서대문 = “Δυτική Πύλη” – τουριστικό αξιοθέατο και γειτονιά στην Σεούλ

Παραδείγματα:
을 닫아야 돼요 = Πρέπει να κλείσεις την πόρτα
저는 을 잠갔어요 = Κλείδωσα την πόρτα
저는 을 열 거예요 = Θ’ ανοίξω την πόρτα
너무 추워서 을 닫았어요 = Έκλεισα την πόρτα επειδή έκανε πολύ κρύο
이 완전히 열릴 때까지 버스에서 내리거나 문에 기대지 마세요 = Μέχρι η πόρτα να ανοίξει εντελώς, μην κατεβείτε από το λεωφορείο και μην στηρίζεστε στην πόρτα

의사 = γιατρός

Παρατηρήσεις: οι Κορεάτες δεν αναφέρονται σε κάποιον με Ph.D. (διδακτορική διατριβή) ως “δόκτωρ”. Αντίθετα, χρησιμοποιούν τον όρο “박사(님).”

Κοινές Χρήσεις:
한의사 = Κορεάτης/ανατολίτης γιατρός
외과의사 = χειρούργος
치과의사 = οδοντίατρος
정형외과의사 = ορθοπεδικός (γιατρός)
내과의사 = παθολόγος
정신과의사 = ψυχίατρος
비뇨기과의사 = ουρολόγος
산부인과의사 = γυναικολόγος

Παραδείγματα:
저는 의사가 무서워요 = Φοβάμαι τους γιατρούς
의사들은 돈이 많아요 = Οι γιατροί έχουν πολλά λεφτά
저의 친구는 의사예요 = Ο φίλος μου είναι γιατρός
의사들은 문제에 대해 과학적으로 생각했어요 = Οι γιατροί είδαν το πρόβλημα επιστημονικά
저는 정신과의사가 되려고 열심히 공부하고 있어요 = Σπουδάζω σκληρά για να γίνω ψυχίατρος

학생 = μαθητής

Κοινές Χρήσεις:
학생증 = μαθητική ταυτότητα
학생회 = συμβούλιο μαθητών
대학생 = φοιτητής
초등학생 = μαθητής δημοτικού
중학생 = μαθητής γυμνασίου
고등학생 = μαθητής λυκείου
교환학생 = μαθητής από πρόγραμμα ανταλλαγής

Παραδείγματα:
저는 좋은 학생이에요 = Είμαι καλός μαθητής
저는 학생이 아니에요 = Δεν είμαι μαθητής
선생님은 내일 학생들을 만날 거야 = Ο δάσκαλος θα συναντήσει τους μαθητές αύριο
저는 학생들이 실망스러웠어요 = Απογοητεύτηκα από τους μαθητές
저는 학생들에게 수업을 가르쳤어요 = Δίδαξα την τάξη (το έτος) στους μαθητές
선생님은 학생들과 박물관에 갔다 = Ο δάσκαλος πήγε στο μουσείο με τους μαθητές

 

Επιρρήματα και Άλλες Λέξεις:
이다 = είμαι (απρφ)

Αυτή είναι η πρώτη φορά που συναντάτε μία λέξη που πρέπει να κλιθεί για να χρησιμοποιηθεί. Δείτε το Μάθημα 5  για περισσότερες πληροφορίες. Οποιαδήποτε λέξη που τελειώνει σε “” πρέπει να κλιθεί για να χρησιμοποιηθεί. Η κλίση του 이다  είναι διαφορετική από άλλες λέξεις. Θα δούμε αυτές τις κλίσεις στο Μάθημα 9.

Κοινές Χρήσεις:
제 이름은 __이에요 (Το όνομα μου είναι __)
이름이 뭐예요? (Ποιό είναι το όνομα σας;)
저는 ____이에요 = Είμαι (ένας) ______

Παρατηρήσεις
Το ρήμα “είμαι” μπορεί να πάρει πολλές μορφές στα ελληνικά Για παράδειγμα, είμαι, είναι, είμαστε, ήμουν, ήταν, ήμασταν. Το  이다 αντικαθιστά όλες αυτές τις λέξεις.

Παραδείγματα:
저는 예쁜 여자예요 = Είμαι όμορφο κορίτσι
저 건물은 학교입니다 = Εκείνο το κτίριο είναι ένα σχολείο
그것은 사진이에요 = Αυτό το πράγμα είναι μια εικόνα
이 사람은 저의 누나예요 = Αυτό το άτομο είναι η αδερφή μου
그것은 큰 비밀이었어요 = Αυτό ήταν ένα μεγάλο μυστικό
저는 의사였어요 = Εγώ ήμουν γιατρός

 = ναι

Παρατηρήσεις: Ανεπίσημα, μπορείτε να πείτε “응” για να πείτε “ναι”

Όταν κάποιος μιλάει στο τηλέφωνο, οι Κορεάτες συχνά το λένε αυτό πολλές φορές και το προφέρουν “데”

Example
, 저는 가고 싶어요 = Ναι, θέλω να πάω
, 알겠습니다 = Ναι, οκέυ (το πιασα, το κατάλαβα)
, 그렇습니다 = Ναι, σωστά (αυτός είναι ο σωστός τρόπος
, 그럴게요 = Ναι /Οκέυ, θα το κάνω αν αυτό θέλεις
, 갔다 올게요 = Ναι /Οκέυ, θα πάω και θα γυρίσω

아니 = όχι

Παρατηρήσεις:
Στον επίσημο λόγο, το “아니요” είναι πιο σεβάσμιο/ σωστό

Example
아니요, 안 했어요 =Όχι, δεν το έκανα

Άτομο 1: 숙소비가 얼마예요? 10만원? = Πόσο είναι το κόστος διαμονής; 100,000 γουόν (νόμισμα της Κορέας);
Άτομο 2: 아니요. 10만원 조금 넘어요 = Όχι. Λίγο παραπάνω από 100,000 γουόν

Υπάρχουν 1050 λέξεις στην Ενότητα 1. Όλες οι καταχωρήσεις συνοδεύονται από ένα αρχείο ήχου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα αυτά τα αρχεία σε ένα πακέτο εδώ.

Για να αποστηθίσετε αυτές τις λέξεις καλύτερα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δικό μας  Memrise tool.

Ίσως θέλετε επίσης να δοκιμάσετε να ακούσετε όλες τις λέξεις σε επανάληψη σε αυτό το Βίντεο Εξάσκησης Λεξιλογίου.

 

 

Λέξεις Χαιρετισμού

Καθ’όλη την πορεία των μαθημάτων, θα χρησιμοποιούμε μόνο λέξεις και γραμματική που έχουμε μάθει σε προηγούμενα μαθήματα. Στην Ενότητα 0, μάθαμε πώς να γράφουμε λέξεις στα Κορεάτικα. Παραπάνω μπορείτε να δείτε τις πρώτες λέξεις που πρέπει να μάθετε για να ξεκινήσετε. Δεν σας έχω δείξει ακόμη πώς να χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις ή πώς να τις κλίνετε.

Οι λέξεις “γεια σας”, “ευχαριστώ”, “πώς είστε;” και “σας παρακαλώ” είναι στην πραγματικότητα αρκετά δύσκολες στα Κορεάτικα. Οι ίδιες οι λέξεις ακολουθούν κάποιους γραμματικούς κανόνες. Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει απλά να αποστηθίσετε αυτές τις “λέξεις χαιρετισμού” ως μία ενότητα, και μπορούμε να ασχοληθούμε με την γραμματική τους όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο στα μαθήματα μας. Οι λέξεις αυτές είναι:

안녕하세요 = γεια σας

Το 감사하다 και το 고맙다 είναι οι δύο πιο κοινές λέξεις που χρησιμοποιούνται για να πούμε “ευχαριστώ”. Ωστόσο, σπάνια χρησιμοποιούνται σε αυτήν την μορφή και σχεδόν πάντα κλίνονται. Μπορούν να κλιθούν με μία ποικιλία τρόπων, οι οποίες θα εξηγηθούν στο  Μάθημα 5  και στο  Μάθημα 6. Οι πιο κοινοί τρόποι για να κλίνουμε αυτές τις λέξεις είναι:

감사합니다
감사해요

고마워
고맙습니다
고마워요

Ο τρόπος για να πούμε “Πώς είστε;” στα Κορεάτικα είναι:

잘 지내세요?  = Πώς είστε;

Παρ’ όλο που αυτός είναι ο πιο κυριολεκτικός τρόπος για να ρωτήσουμε “πώς είστε;” στα Κορεάτικα, δεν είναι τόσο κοινή όσο η αντίστοιχη ελληνική έκφραση. Οι Κορεάτες αγαπάν το φαγητό και ένας σύνηθες τρόπος για να χαιρετίσουμε κάποιον είναι να τον ρωτήσουμε αν έχει φάει. Ο τρόπος του να κάνουμε ερωτήσεις στα Κορεάτικα διδάσκεται στο  Μάθημα 21.

Ο τρόπος για να πούμε “(Σε/Σας) παρακαλώ” στα Κορεάτικα είναι:

제발 = (Σε/Σας) παρακαλώ

Είναι, φυσικά, σημαντικό να απομνημονεύσετε αυτές τις εκφράσεις στα Κορεάτικα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει λόγος που λέγονται με τον τρόπο που λέγονται. Για τώρα, μην ανησυχείτε για το γιατί λέγονται έτσι, και απλά αποστηθίστε τες. Θα επιστρέψουμε σε αυτές σε μετέπειτα μαθήματα όταν γίνει σημαντικό να τις καταλάβετε.

 

 

Σύνταξη Προτάσεων

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να καταλάβουμε στα Κορεάτικα είναι η περίεργη δομή των προτάσεων. Για την δική μας χρήση στο Μάθημα 1, οι Κορεάτικες προτάσεις ακολουθούν την παρακάτω σύνταξη:

Υποκείμενο – Αντικείμενο – Ρήμα (για παράδειγμα: Εγώ χάμπουργκερ τρώω)
Ή
Υποκείμενο – Επίθετο (για παράδειγμα: Εγώ όμορφος)

Θα εξηγήσω γρήγορα τί είναι το “υποκείμενο” και το “αντικείμενο”, καθώς η ικανότητα σας να καταλάβετε μετέπειτα έννοιες εξαρτάται από την κατανόηση αυτής της βασικής έννοιας.
Το υποκείμενο αναφέρεται στο άτομο/πράγμα/ουσιαστικό/αντωνυμία που δρα. Το αντικείμενο μας δείχνει ΠΟΙΟΣ κάνει την πράξη του ρήματος. Για παράδειγμα, το υποκείμενο στις παρακάτω προτάσεις έχει υπογραμμιστεί:

Εγώ πήγα στο πάρκο
Εγώ θα πάω στο πάρκο
Η μαμά μου με αγαπάει
Αυτός με αγαπάει
Ο σκύλος έτρεξε γρήγορα
Τα σύννεφα καθάρισαν

Στα Αγγλικά, υπάρχει πάντα υποκείμενο σε μία πρόταση και έρχεται πάντα πριν το ρήμα. Στα Ελληνικά, ωστόσο, είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Λόγω του ότι τα ρήματα παίρνουν διαφορετικές καταλήξεις και μπορούμε να ξέρουμε εύκολα σε ποιόν αναφερόμαστε είναι πολύ σύνηθες το υποκείμενο μιας πρότασης να αλλάζει θέση ή και να παραλείπεται εντελώς. Για παράδειγμα, για να ξαναδούμε τις παραπάνω προτάσεις, είτε πούμε:

Εγώ πήγα στο πάρκο, είτε:
Πήγα στο πάρκο

εννοούμε το ίδιο πράγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το “εγώ” μπαίνει συνήθως για να δώσουμε έμφαση ή να ξεχωρίσουμε ότι, για παράδειγμα, εγώ πήγα στο πάρκο και όχι ο φίλος μου (η αντίστοιχη έννοια υπάρχει και στα Κορεάτικα και θα την δούμε στο Μάθημα 2).
Ωστόσο, στα τρίτα πρόσωπα (ενικό: αυτός/αυτή/αυτό και πληθυντικό: αυτοί/αυτές/αυτά), είναι πολύ συνηθισμένο να βάζουμε και στα ελληνικά το υποκείμενο για να εξηγήσουμε σε ποιόν αναφερόμαστε. Για παράδειγμα:

Ο σκύλος έτρεξε γρήγορα, αλλά η γάτα κρύφτηκε.

Εν πάσει περιπτώσει, να θυμάστε ότι το υποκείμενο δείχνει πάντα ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ την πράξη.

Το αντικείμενο μιας πρότασης αναφέρεται στην λέξη πάνω στην οποία το ρήμα επιδρά. Δηλαδή ΤΙ κάνουμε, ή ΣΕ ΠΟΙΟΝ. Για παράδειγμα, το αντικείμενο σε κάθε πρόταση παρακάτω έχει υπογραμμιστεί:

Η μαμά μου με αγαπάει
Ο σκύλος δάγκωσε τον ταχυδρόμο
Αυτός έφαγε ρύζι
Οι μαθητές διάβασαν Κορεάτικα

Στα Αγγλικά το αντικείμενο έρχεται πάντα μετά το ρήμα. Στα Ελληνικά, ωστόσο, όπως και πριν, το αντικείμενο μπορεί να μπει οπουδήποτε μέσα στην πρόταση και είναι καθαρά θέμα ρυθμού και ευηχίας της γλώσσας. Δηλαδή είτε πούμε:

Ρύζι έφαγα, είτε:
Έφαγα ρύζι

εννοούμε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περισσότερο θέμα έμφασης, δηλαδή ότι έφαγα ρύζι και όχι κάτι άλλο, αλλά χωρίς ένα πλαίσιο αναφοράς οι προτάσεις αυτές σημαίνουν το ίδιο πράγμα.

Παρ’ όλα αυτά μία πρόταση δεν χρειάζεται πάντα αντικείμενο (αμετάβατες προτάσεις). Για παράδειγμα:

(Εγώ) κοιμήθηκα
(Εγώ) έφαγα
Αυτός πέθανε

Μερικές φορές δεν υπάρχει αντικείμενο επειδή έχει απλά παραληφθεί από την πρόταση μας. Για παράδειγμα, τα “έφαγα” και “έφαγα ρύζι” είναι και οι δύο σωστές προτάσεις. Άλλα ρήματα, εκ φύσεως, δεν μπορούν να πάρουν αντικείμενο. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να βάλουμε αντικείμενο μετά το ρήμα “κοιμάμαι”:

Κοιμάμαι εσένα

Τα υποκείμενα βρίσκονται επίσης σε προτάσεις με επίθετα (κατηγορηματικές στα ελληνικά) Ωστόσο, δεν υπάρχουν αντικείμενα στις κατηγορηματικές προτάσεις. Τα υποκείμενα έχουν υπογραμμιστεί στις προτάσεις παρακάτω:

Το σχολείο  είναι βαρετό
(Εγώ) είμαι βαρετός
Η ταινία  ήταν αστεία
Το κτίριο  είναι μεγάλο
Η κοπέλα μου  είναι όμορφη
Το φαγητό  είναι νόστιμο

Τα ρήματα και τα επίθετα τοποθετούνται στο τέλος μίας πρότασης. Για την ακρίβεια, κάθε Κορεάτικη πρόταση πρέπει να τελειώνει σε ένα από τα εξής:

– Ρήμα,
– Επίθετο, ή
– 이다

Θα συζητήσουμε την έννοια του 이다 αργότερα σε αυτό το μάθημα. Δεν είναι ούτε ρήμα, ούτε επίθετο, αλλά συμπεριφέρεται όπως αυτά. Κάθε ρήμα, κάθε επίθετο και το 이다 τελειώνουν σε “다,” και αυτές είναι οι μόνες λέξεις στα Κορεάτικα που μπορούν να κλιθούν.

Τα Κορεάτικα έχουν επίσης ένα σύστημα επίσημου λόγου εισηγμένο μέσα στην γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που κάποιος μιλάει σε έναν μεγαλύτερο που χρήζει σεβασμού θα ήταν διαφορετικός από τον τρόπο που κάποιος μιλάει σε έναν φίλο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που οι λέξεις σε μία πρόταση θα άλλαζαν ανάλογα την επισημότητα της κατάστασης, αλλά τα δύο πιο κοινά, βασικά και σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε είναι:

1) Υπάρχουν δύο τρόποι να πείτε “Εγώ” ή “εμένα” στα Κορεάτικα:

Το 나, που χρησιμοποιείται στον ανεπίσημο λόγο, και
το 저, που χρησιμοποιείται στον επίσημο λόγο

2) Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλίνουμε μία λέξη. Όπως είδαμε παραπάνω, η λέξη고맙다 μπορεί να κλιθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια κλίση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε ποιά κατάσταση. Αυτό θα το συζητήσουμε στο Μάθημα 6. Μέχρι το Μάθημα 6, δεν θα αναφερθούμε στον επίσημο λόγο αλλά θα εστιάσουμε περισσότερο στην δομή των προτάσεων παρά στις κλίσεις. Μέχρι τότε, θα βλέπετε και το 나 και το 저 να χρησιμοποιούνται εναλλάξ. Μην ανησυχείτε για το πότε προτιμάμε να χρησιμοποιούμε το ένα αντί για το άλλο μέχρι το Μάθημα 6, όπου θα εξηγήσουμε τον επίσημο λόγο.

Λοιπόν, τώρα που τα ξέρετε όλα αυτά, μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς σχηματίζουμε προτάσεις στα Κορεάτικα.

 

 

 

Κορεάτικα Μόρια (~는/은 και ~를/을)

Οι περισσότερες λέξεις σε μία Κορεάτικη πρόταση θα έχουν κάποιο μόριο (μία φανταχτερή λέξη για να πούμε “κάτι”) κολλημένο πάνω τους. Αυτά τα μόρια μας υποδεικνύουν τον ρόλο κάθε λέξης μέσα σε μία πρόταση – δηλαδή, συγκεκριμένα ποιά λέξη είναι το υποκείμενο ή το αντικείμενο. Μην ξεχνάτε ότι τα ουσιαστικά και οι αντωνυμίες δεν κλίνονται στα Κορεάτικα, και επίσης οι ίδιες λέξεις μπορούν να δείχνουν τόσο ονομαστική πτώση (υποκείμενο) όσο και αιτιατική (αντικείμενο), αρά χωρίς τα μόρια αυτά θα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσουμε σε ποιόν αναφερόμαστε κάθε φορά. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει τρόπος να μεταφράσουμε αυτά τα μόρια από μόνα τους, καθώς δεν έχουμε κάποια αντίστοιχη χρήση στα ελληνικά.
Τα παρακάτω είναι τα μόρια που θα χρειαστεί να ξέρετε γι’ αυτό το μάθημα:

το는 ή το 은 (Υποκείμενο)
Αυτό τοποθετείται μετά από μία λέξη για να μας υποδείξει ότι αυτή είναι το υποκείμενο της πρότασης.
Χρησιμοποιούμε το 는 όταν το τελευταίο γράμμα της τελευταίας συλλαβής του υποκειμένου είναι φωνήεν. Για παράδειγμα:
나 = 나는
저 = 저는

Χρησιμοποιούμε το 은 όταν το τελευταίο γράμμα της τελευταίας συλλαβής του υποκειμένου είναι σύμφωνο. Για παράδειγμα:
집 = 집은
책 = 책은

το를 ή το 을 (Αντικείμενο)
Αυτό τοποθετείται μετά από μία λέξη για να μας υποδείξει ότι αυτή είναι το αντικείμενο της πρότασης.
Χρησιμοποιούμε το를όταν το τελευταίο γράμμα της τελευταίας συλλαβής του αντικειμένου είναι φωνήεν. Για παράδειγμα:
나 = 나를
저 = 저를

Χρησιμοποιούμε το 을 όταν το τελευταίο γράμμα της τελευταίας συλλαβής του αντικειμένου είναι σύμφωνο. Για παράδειγμα:
집 = 집을
책 = 책을

Μπορούμε τώρα να κάνουμε προτάσεις χρησιμοποιώντας την Κορεάτικη δομή προτάσεων και τα Κορεάτικα μόρια.

1) (Εγώ) μιλώ Κορεάτικα = Εγώ는 Κορεάτικα을 μιλώ
το는 προστίθεται στο “Εγώ” (το υποκείμενο)
το을 προστίθεται στο “Κορεάτικα” (το αντικείμενο)

2) Εσύ αρέσεις σε μένα = Εγώ는 εσύ를 αρέσω
(προσέξτε ότι εδώ το κορεάτικο ρήμα “αρέσω” είναι ενεργητικής φωνής, αντίστοιχα με το αγγλικό “like”, ενώ στα ελληνικά είναι παθητικής φωνής ρήμα και έχει ανάποδη σύνταξη (το “σε μένα” είναι το αντικείμενο, ενώ το εσύ είναι το υποκείμενο)
το는 προστίθεται στο “Εγώ” (το υποκείμενο)
το를προστίθεται στο “εσύ” (το αντικείμενο)

3) (Εγώ) έγραψα ένα γράμμα = Εγώ는 γράμμα을 έγραψα
το는 προστίθεται στο “Εγώ” (το υποκείμενο)
το을προστίθεται στο “γράμμα” (το αντικείμενο)

4) (Εγώ) άνοιξα την πόρτα = Εγώ는 πόρτα을 άνοιξα
το는 προστίθεται στο “Εγώ” (το υποκείμενο)
το을προστίθεται στο “την πόρτα” (το αντικείμενο)

5) Η μαμά μου θα φτιάξει ζυμαρικά = Η μαμά μου은 ζυμαρικά를 θα φτιάξει
το은προστίθεται στο “η μαμά μου” (το υποκείμενο)
το를προστίθεται στο “pasta” (το αντικείμενο)

Το ίδιο μπορεί να γίνει και για κατηγορηματικές προτάσεις με επίθετα. Ωστόσο θυμηθείτε ότι αυτές οι προτάσεις δεν θα έχουν αντικείμενο:

1) Η κοπέλα μου είναι όμορφη: Η κοπέλα μου은 είναι όμορφη
το “은” προστίθεται στο “η κοπέλα μου” (το υποκείμενο)

2) Η ταινία ήταν τρομακτική = Η ταινία는 ήταν τρομακτική
το “는” προστίθεται στο “η ταινία” (το υποκείμενο)

Θα εστιάσουμε τώρα στο πώς να χρησιμοποιούμε Κορεάτικες λέξεις για να φτιάξουμε προτάσεις που τελειώνουν σε 이다.

 

 

Είμαι (απρφ): 이다

Ας ξεκινήσουμε να χτίζουμε προτάσεις. Σε αυτό το μάθημα, θα ξεκινήσουμε κάνοντας απλές προτάσεις χρησιμοποιώντας την λέξη이다. Η μετάφραση του “이다” είναι “είμαι” (απρφ). Στα ελληνικά δεν συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολο είναι το ρήμα “είμαι”. Ανάλογα σε ποιόν αναφερόμαστε, το ρήμα είμαι θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από τις υπογραμμισμένες λέξεις παρακάτω:

(Εγώ)  είμαι  άντρας
Αυτός είναι άντρας
Εμείς είμαστε άντρες
Εγώ ήμουν άντρας
Αυτοί ήταν άντρες

Σε κάθε μία από αυτές τις προτάσεις, μία διαφορετική λέξη (είμαι, είναι, είμαστε, ήμουν, ήταν κλπ) χρησιμοποιείται ανάλογα το υποκείμενο και τον χρόνο της πρότασης. Στα Κορεάτικα, το이다 χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλες αυτές τις λέξεις του “είμαι”.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το 이다 μπορεί να κλιθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 이다 είναι παρόμοιο με τα ρήματα και τα επίθετα, αλλά δεν είναι τίποτα από τα δύο και οι κανόνες για το 이다 είναι συχνά (αλλά όχι πάντα) διαφορετικοί. Θα σας διδάξω πώς το이다 διαφέρει από τα ρήματα και τα επίθετα όσο γίνεται πιο σημαντικό σε μετέπειτα μαθήματα. Για παράδειγμα, στο μάθημα 52 θα μάθετε ότι η διαδικασία του πλάγιου λόγου με το 이다 είναι διαφορετική απ’ ότι με τα ρήματα και τα επίθετα.

Όπως και τα επίθετα, το 이다 δεν μπορεί να επιδράσει σε ένα αντικείμενο. Μόνο τα ρήματα επιδρούν σε αντικείμενα. Για παράδειγμα:

(Εγώ) τρώω χάμπουργκερ (το “τρώω” είναι το ρήμα, το αντικείμενο είναι το “χάμπουργκερ”)
Αυτή συναντά τον φίλο μου (το “συναντώ” είναι το ρήμα, το αντικείμενο είναι “ο φίλος μου”
Αυτοί μελετούν Κορεάτικα (το “μελετώ” είναι το ρήμα, το αντικείμενο είναι τα “Κορεάτικα”)
Εμείς ακούμε μουσική (το “ακούω” είναι το ρήμα, το αντικείμενο είναι η “μουσική”)

Όλες αυτές οι προτάσεις (μπορούν να) έχουν αντικείμενα επειδή βασίζονται σε ρήματα. Ωστόσο, σε προτάσεις όπου το επίθετο είναι το κατηγορούμενο (δηλαδή ο προσδιορισμός/ περιγραφή του υποκειμένου), δεν θα υπάρχει αντικείμενο.

(Εγώ) είμαι χαριτωμένη
Αυτή είναι όμορφη
Αυτοί είναι πεινασμένοι
Εμείς είμαστε έξυπνοι

Κοιτάξτε αυτές τις τέσσερις προτάσεις. Όταν χρησιμοποιούμε επίθετα στα ελληνικά, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε κάποια μορφή του ρήματος “είμαι”. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε να κάνουμε προτάσεις με αυτόν τον τρόπο:

Εγώ χαριτωμένη
Αυτή όμορφη
Αυτοί πεινασμένοι
Εμείς έξυπνοι

Αντίθετα με τα Ελληνικά, το 이다 δεν χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους προτάσεις. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε το이다 για να υποδείξουμε ότι κάτι “είναι” επίθετο. Η δομή των κατηγορηματικών προτάσεων εξηγείται στο Μάθημα 3.

Οπότε, το이다 δεν χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους τις προτάσεις:

(Εγώ) είμαι χαριτωμένη
Αυτή είναι όμορφη
Αυτοί είναι πεινασμένοι
Εμείς είμαστε έξυπνοι

Ωστόσο, το 이다 χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους τις προτάσεις:

(Εγώ)  είμαι  άντρας
Αυτός είναι άντρας
Εμείς είμαστε άντρες
Εγώ ήμουν άντρας
Αυτοί ήταν άντρες

Το이다 χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ένα ουσιαστικό είναι ένα ουσιαστικό. Η βασική δομή για μία πρόταση, κύριο στοιχείο της οποίας είναι το “이다” είναι:

[ουσιαστικό은/는] [άλλο ουσιαστικό][이다]

Για παράδειγμα:
Εγώ는 άντρας이다 = Εγώ είμαι άντρας

Τώρα ας αντικαταστήσουμε τις λέξεις “άντρας” και “εγώ”, οι οποίες είναι:

나 = Εγώ
남자 = άντρας

Η Κορεάτικη πρόταση θα μοιάζει κάπως έτσι:

나는 남자이다 = Εγώ είμαι άντρας

Παρατηρήστε ότι το 이다 προσκολλάται πάνω στο δεύτερο ουσιαστικό. Τα ρήματα και τα επίθετα δεν προσκολλώνται στα ουσιαστικά, αλλά το 이다 το κάνει. Θα ήταν λάθος να αφήσουμε κενό ανάμεσα στο δεύτερο ουσιαστικό και το이다. Για παράδειγμα, αυτό θα ήταν λάθος:

나는 남자 이다

Παρ’ όλο του ότι μπορεί να φαίνεται σαν το “남자” να είναι αντικείμενο, δεν είναι. Το 이다, όπως και τα επίθετα και αντίθετα από τα ρήματα, δεν μπορεί να επιδράσει σε ένα αντικείμενο. Θα ήταν λάθος να συμπεριλάβουμε το μόριο του αντικειμένου στο δεύτερο ουσιαστικό. Για παράδειγμα, αυτό θα ήταν λάθος:

나는 남자를 이다

Το επίκεντρο αυτού του μαθήματος (και των  Μαθημάτων 23  και  4) είναι να σας εισάγει στην βασική δομή Κορεάτικων προτάσεων. Μέχρι να φτάσετε στα  Μαθήματα 5  και  6  δεν θα αναφερθούμε σε κλίσεις και τιμητικές προσφωνήσεις των Κορεάτικων ρημάτων, επιθέτων και του 이다. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται σπάνια χωρίς κλίσεις ή τιμητικές προσφωνήσεις.

Η κλίση των προτάσεων είναι πολύ σημαντική, αλλά το ίδιο είναι και η δομή των προτάσεων αυτών. Όταν δημιουργούσα τα μαθήματα αυτά, πήγα μπρος πίσω πολλές φορές σκεφτόμενος ποιό πρέπει να σας δείξω πρώτα. Δεν μπορείτε να κλίνετε προτάσεις αν δεν έχετε μία λογική πρόταση να κλίνεται, και δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μία λογική πρόταση αν δεν ξέρετε πώς να την κλίνετε. Τελικά, κατέληξα ότι θα έβγαζε περισσότερο νόημα με αυτόν τον τρόπο – όπου πρώτα θα εισαχθείτε στην δομή των προτάσεων και έπειτα θα μάθετε πώς να κλίνετε τις λέξεις μέσα στην πρόταση.

Καθ’ όλη την πορεία των μαθημάτων μου, χρησιμοποιώ παραδείγματα για να σας δείξω πώς δουλεύει η γραμματική. Οι προτάσεις που δίνονται ως παραδείγματα στα Μαθήματα 1-4 δεν έχουν κλιθεί. Ωστόσο, ακριβώς κάτω από κάθε μη-κλιμένη πρόταση υπάρχει μία κλιμένη εκδοχή της ίδιας πρότασης σε παρένθεση (μία επίσημη και μία μη επίσημη κλίση). Ίσως θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο πώς αυτές οι λέξεις κλίνονται, αλλά θυμηθείτε ότι αυτό θα το διδαχτείτε στα  Μαθήματα 5  και  6  (για ρήματα και επίθετα) και στο  Μάθημα 9  (για το 이다).

Άλλα παραδείγματα του 이다 σε χρήση:

나는 여자이다 = Εγώ είμαι γυναίκα
(나는 여자야 / 저는 여자예요)

나는 선생님이다 = Εγώ είμαι δάσκαλος
(나는 선생님이야 / 저는 선생님이에요)

나는 사람이다 = Εγώ είμαι άνθρωπος
(나는 사람이야 / 저는 사람이에요)

나는 ______이다 = Εγώ είμαι _______
(나는 _______ 이야 / 저는 _____이에요)

Μπορείτε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε ουσιαστικό στο κενό για να φτιάξετε αυτές τις προτάσεις.

Οι λέξεις “αυτό” και “εκείνο” συχνά χρησιμοποιούνται ως το υποκείμενο σε αυτού του είδους των προτάσεων. Ας δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα이것, 그것 και 저것 σε προτάσεις με το 이다.

 

 

Αυτό και Εκείνο (이/그/저)

Μπορείτε να δείτε στο Λεξιλόγιο παραπάνω ότι η λέξη για το δεικτικό “αυτό” στα Κορεάτικα είναι이.
Χρησιμοποιούμε το 이 στα Κορεάτικα όταν μιλάμε για κάτι που είναι σε απόσταση αφής (για παράδειγμα: αυτό το στυλό – δηλαδή αυτό που κρατάω). Ακριβώς όπως και στα Ελληνικά, το “이” (αυτό) τοποθετείται πριν το ουσιαστικό που περιγράφει. Για παράδειγμα:

이 사람 = Αυτό το άτομο
이 남자 = Αυτός ο άντρας
이 여자 = Αυτή η γυναίκα
이 차 = Αυτό το αμάξι
이 탁자 = Αυτό το τραπέζι
이 의자 = Αυτή η καρέκλα

Ωστόσο δεν μπορεί να μπει μετά (κάτι που επίσης γίνεται στα Ελληνικά). Οπότε στα Κορεάτικα δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πούμε “η καρέκλα αυτή”.

Δυστυχώς, υπάρχει και μία δεύτερη λέξη για το “αυτό”, η αναφορική αντωνυμία그. Ως αρχάριοι είναι εύκολο να μπερδέψουμε τα “이” και “그”.

Χρησιμοποιούμε το 그 όταν αναφερόμαστε σε κάτι από μία προηγούμενη πρόταση, ή προαναφερθέν πλαίσιο/ περιεχόμενο, ανεξαρτήτως αν μπορούμε να το δούμε ή όχι. Το να παραθέσουμε παραδείγματα τώρα θα ήταν πολύ δύσκολο δεδομένου ότι δεν γνωρίζετε καθόλου Κορεάτικα. Ωστόσο, αν ήταν να πούμε, για παράδειγμα, “Δεν μου αρέσει αυτός ο άντρας” [όταν ο φίλος σας τον ανέφερε σε μία προηγούμενη πρόταση], η λέξη “αυτός” σε αυτήν την πρόταση θα ήταν το “그”.

Η λέξη για το “εκείνο” στα Κορεάτικα είναι το저. Χρησιμοποιούμε το 저 όταν μιλάμε για κάτι που μπορούμε να δούμε, αλλά δεν φτάνουμε να αγγίξουμε γιατί είναι πολύ μακριά.

Μπορούμε να βάλουμε τα “그” ή “저” πριν από ένα ουσιαστικό για να περιγράψουμε “αυτό” ή “εκείνο” το πράγμα, όπως κάναμε με το “이.”

이 사람 = Αυτό το άτομο
그 사람 = Αυτό το άτομο
저 사람 = Εκείνο το άτομο

이 남자 = Αυτός ο άντρας
그 남자 = Αυτός ο άντρας
저 남자 = Εκείνος ο άντρας

이 여자 = Αυτή η γυναίκα
그 여자 = Αυτή η γυναίκα
저 여자 = Εκείνη η γυναίκα

이 의자 = Αυτή η καρέκλα
그 의자 = Αυτή η καρέκλα
저 의자 = Εκείνη η καρέκλα

이 탁자 = Αυτό το τραπέζι
그 탁자 = Αυτό το τραπέζι
저 탁자 = Εκείνο το τραπέζι

Γι’ άλλη μια φορά, παρ’ όλο του ότι οι Ελληνικές μεταφράσεις για το “이” και το “그” είναι ίδιες, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είναι η ίδια λέξη στα Κορεάτικα

Μία από τις πιο κοινές λέξεις στα Κορεάτικα είναι το “것” που σημαίνει “πράγμα”. Όταν τα 이, 그 ή 저 τοποθετούνται πριν το “것,” το αποτέλεσμα είναι μία σύνθετη λέξη. Επομένως, όταν βάζουμε το “것” μετά τα 이, 그 ή 저, δεν πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στα δύο. Με άλλα λόγια, οι ακόλουθες είναι λέξεις από μόνες τους, και όχι δύο ξεχωριστές λέξεις:

이것 = αυτό το πράγμα
그것 = αυτό το πράγμα
저것 = εκείνο το πράγμα

Βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο να συμβαίνει με άλλες κοινές λέξεις τις οποίες θα μάθετε σε μετέπειτα μαθήματα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι’ αυτό τώρα, αλλά θα δούμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει με την λέξη   (που σημαίνει “μέρος”) και με το   (που σημαίνει “χρόνος”).

Με αυτές τις λέξεις, η λέξη “πράγμα” δεν είναι απαραίτητη στην μετάφραση. Ας το δούμε καλύτερα.

Θα χρησιμοποιήσω το “αυτό” για το παράδειγμα μας, αλλά η ίδια ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί και στο “εκείνο”.

Το “αυτό” μπορεί να μπει πριν από ένα ουσιαστικό για να το περιγράψει. Όπως είδαμε νωρίτερα:

Αυτό το άτομο
Αυτός ο άντρας
Αυτή η γυναίκα

Ωστόσο, μπορεί να έχει θέση ουσιαστικού από μόνο του. Για παράδειγμα:

Μου αρέσει αυτό

Σε αυτού του είδους την πρόταση, το “αυτό” αναφέρεται σε κάποιο πράγμα που μας αρέσει. Είναι ουσιαστικό. Είναι πράγμα.

Επομένως, η πρόταση θα μπορούσε εύκολα να ειπωθεί ως:

Μου αρέσει αυτό το πράγμα

Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ακαταλαβίστικες γραμματικές έννοιες στα μαθήματα μου, αλλά αν ξέρετε τί σημαίνουν αυτές οι λέξεις σίγουρα βοηθάει. Και στα Ελληνικά και στα Κορεάτικα, το “αυτό” μπορεί να είναι και δεικτική (το이)/αναφορική (το그) αντωνυμία (όπως το “Μου αρέσει αυτός ο άντρας”) και προσωπική αντωνυμία (όπως το “Μου αρέσει αυτό”). Όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ως αναφορική αντωνυμία, πρέπει να βάζουμε το그 πριν από ένα ουσιαστικό. Όταν χρησιμοποιείται ως προσωπική αντωνυμία, χρησιμοποιούμε την λέξη그것.

Με την ίδια λογική, ενώ τα “이, 그 και 저” μεταφράζονται σε “αυτό, αυτό και εκείνο” αντίστοιχα, και τοποθετούνται πριν από ουσιαστικά για να υποδείξουν “αυτό το ουσιαστικό, αυτό το ουσιαστικό και εκείνο το ουσιαστικό”, τα “이것, 그것 και 저것” είναι ουσιαστικά (κανονικά είναι προσωπικές αντωνυμίες). Επομένως, δεν χρειάζεται να ακολουθούνται από την περιττή λέξη “πράγμα”, παρ’ όλο που το νόημα τους θα ήταν ακριβώς το ίδιο:

Μου αρέσει αυτό
Μου αρέσει αυτό το πράγμα

Μου αρέσει εκείνο
Μου αρέσει εκείνο το πράγμα

Μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ουσιαστικά ως υποκείμενα ή αντικείμενα σε μία πρόταση. Στην συνέχεια θα δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το “이다”.

Χρησιμοποιώντας το Αυτό/Εκείνο με το 이다

Θυμηθείτε, το 이다 μεταφράζεται ως “είμαι” και κλίνεται όπως και στα Ελληνικά. Τώρα που ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα이, 그 και 저 (και τα 이것, 그것 και 저것), μπορούμε να κάνουμε προτάσεις κάπως έτσι:

Αυτός ο άνθρωπος είναι γιατρός

Μπορούμε να αρχίσουμε βάζοντας αυτές τις λέξεις στην Κορεάτικη δομή:

Αυτός ο άνθρωπος는 γιατρός είναι

Και έπειτα να αλλάξουμε τις Ελληνικές λέξεις στις αντίστοιχες Κορεάτικες:

그 사람은 +  의사 + 이다
그 사람은 의사이다
(그 사람은 의사야 / 그 사람은 의사예요)

Περισσότερα παραδείγματα:
그 사람은 선생님이다 = Αυτός ο άνθρωπος είναι δάσκαλος
(그 사람은 선생님이야 / 그 사람은 선생님이에요)

이것은 탁자이다 = Αυτό (το πράγμα) είναι ένα τραπέζι
(이것은 탁자야 / 이것은 탁자예요)

저것은 침대이다 = Εκείνο (το πράγμα) είναι ένα κρεβάτι
(저것은 침대야 / 저것은 침대예요)

그 사람은 남자이다 = Αυτό το άτομο είναι ένας άντρας
(그 사람은 남자야 / 그 사람은 남자예요)

그 사람은 여자이다 = Αυτό το άτομο είναι μια γυναίκα
(그 사람은 여자야 / 그 사람은 여자예요)

그것은 차이다 = Αυτό (το πράγμα) είναι ένα αμάξι
(그것은 차야 / 그것은 차예요)

이것은 나무이다 = Αυτό (το πράγμα) είναι ένα δέντρο
(이것은 나무야 / 이것은 나무예요)

Υπάρχουν 1250 προτάσεις παραδείγματα στην Ενότητα 1. Όλες οι καταχωρήσεις συνδέονται με ένα αρχείο ήχου. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα αυτά τα αρχεία σε ένα πακέτο εδώ.

Ουάου! Αυτό ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο μάθημα. Αν ήταν να διαλέξετε ακόμη ένα βιβλίο εκμάθησης Κορεάτικων, είμαι σίγουρος ότι το πρώτο κεφάλαιο θα ήταν πολύ πιο εύκολο από αυτό. Πιστέψτε με ωστόσο, το να τα μάθετε αυτά από την αρχή θα σας είναι πολύ χρήσιμο αργότερα. Όταν μάθαινα να μιλώ Κορεάτικα, μου πήρε μήνες να συνειδητοποιήσω κάποια από αυτά τα πράγματα (όχι επειδή ήταν δύσκολα, αλλά επειδή χρησιμοποιούσα ένα βιβλίο που ποτέ δεν μου δίδαξε γιατί κάποια πράγματα γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο στα Κορεάτικα).

Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε την απλή δομή της Κορεάτικης πρότασης που παρουσιάστηκε σε αυτό το πρώτο μάθημα. Επίσης, να θυμάστε ότι οι προτάσεις εκτός των παρενθέσεων είναι τεχνικά λάθος (ή πολύ πολύ ασυνήθιστες) επειδή δεν έχουν κλιθεί.

Οκέυ, Το πιασα! Πήγαινε με στο επόμενο μάθημα! Ή,
Πατήστε εδώ για ένα σετ εργασιών που συνοδεύει αυτό το μάθημα.

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!