Menu Close

Lesson 18: Ik ben aan het + infinitief ~고 있다; Ik ben … aan het worden ~아/어지다

Deze les is ook beschikbaar in Русский, Deutsch en Español

 

 

Woordenschat

Een PDF met alle woorden en extra informatie kun je hier vinden.

Zelfstandig Naamwoorden:
원숭이 = aap
교과목 = vak op school
교과서 = schoolboek
소문 = gerucht/roddel
충전기 = oplader
청구서 = belasting
계산원 = kassier
계산기 = rekenmachine
출장 = zakenreis
밥솥 = rijstkoker
소설 = roman
백과사전 = encyclopedie
전공 = opleiding (je studie als je studeert)
가위 = schaar
= team
부모님 = ouders
피부 = huid
군대 = leger
군인 = soldaat
지도 = kaart
책상 = bureau
어깨 = schouder
백화점 = warenhuis
대학생 = student op universiteit
중학교 = middle school (in Korea zijn de scholen opgedeeld in drie stukken, dit is de middelste)
가수 = zanger(es)
공기 = lucht
새벽 = dageraad

Werkwoorden:
자르다 = snijden
요청하다 = (aan)vragen

Bijvoeglijk Naamwoorden:
궁금하다 = nieuwsgierig zijn
안타깝다 = jammer zijn
젖다 = nat zijn

Bijwoorden en Overig:
주로 = vooral, grotendeels
내부 = in/binnen
외부 = uit/buiten
저쪽 = in die richting

Als je Engels goed is, kun je deze woorden leren met onze Memrise tool.

 

 

Ik ben aan het … : ~고 있다

Je kunt de betekenis van “Ik ben aan het ___” creëren door ~고 있다 achter de stam van een werkwoord te plakken. Het betekent dat je momenteel ergens mee bezig bent. In het Nederlands hebben wij geen officiële naam voor dit grammaticale concept, maar het is vergelijkbaar met de Engelse “present progressive”, bijvoorbeeld: “I am walking”.

In het Koreaans wordt deze vorm vaak gebruikt. Het enige wat je hoeft te doen is ~고 있다 achter de stam van een werkwoord te zetten:

Zoals je weet, heeft 있다 veel verschillende manieren van gebruik en variërende betekenissen in het Koreaans. De ene keer is 있다 een werkwoord, de andere keer weer een bijvoeglijk naamwoord. In ~고 있다 is 있다 een werkwoord. Momenteel doet deze informatie er alleen aan toe wanneer je in vlakke vorm wilt vervoegen, maar in de toekomst zul je merken waar dit onderscheid nog meer belangrijk is.

나는 음악을 듣고 있어 = Ik ben naar muziek aan het luisteren
저의 아버지는 자고 있어요 = Mijn vader is aan het slapen
여자들은 지금 영화를 보고 있어요 = De meisjes zijn nu een film aan het kijken
저는 사과를 자르고 있어요 = Ik ben de appel aan het snijden
저는 청구서를 지금 내고 있어요 = Ik ben nu de belasting aan het betalen

Je kunt het ook in de verleden tijd gebruiken: “Ik was aan het ____.”

저는 밥을 먹고 있었어요 = Ik was aan het eten
학생들은 수업 시간 동안 자고 있었어요 = De studenten waren tijdens de les aan het eten

In een eerdere les heb je geleerd dat 동안 de betekenis geeft van “voor” als het achter een tijdsaanduiding wordt geplaatst (10년 동안 = voor 10 jaar). Maar als het achter een zelfstandig naamwoord wordt geplaatst, verandert het naar de betekenis van “tijdens” (방학 동안 = tijdens de vakantie/수업 시간 동안 = tijdens de les)

Ik moet er wel bij zeggen dat ~고 있다 in de verleden tijd een tikkeltje ongemakkelijk klinkt in het Koreaans. Het kan ermee door, maar meestal wordt toch de normale verleden tijd gebruikt. Bijvoorbeeld:

저는 밥을 먹고 있었어요 = Ik was aan het eten
학생들은 자고 있었어요 = De studenten waren aan het slapen

In de meeste situaties zul je de bovenstaande zinnen veranderen naar de onderstaande zinnen, zonder de betekenis dramatisch te veranderen:

저는 밥을 먹었어요 = Ik at
학생들은 잤어요 = De studenten sliepen

Maar goed, als je echt duidelijk wilt maken dat je iets aan het doen was, kun je deze vorm gebruiken. Nog meer voorbeelden:

저는 백화점에서 쇼핑했어요 = Ik winkelde in het warenhuis
대학생은 책상에서 공부를 했어요 = De universiteit student studeerde aan het bureau

저는 백화점에서 쇼핑하고 있었어요 = Ik was aan het winkelen in het warenhuis
대학생은 책상에서 공부를 하고 있었어요 = De universiteit student was aan het studeren aan het bureau

~고 있다 kan ook in de toekomstige tijd worden vervoegd. Bijvoorbeeld:

나는 다음 주에 시험 공부를 하고 있을 거야 = Volgende week zal ik aan het studeren zijn voor het examen

Maar net zoals bij de verleden tijd, kan dezelfde betekenis worden gecreëerd door gewoon in de normale toekomstige tijd te vervoegen. Hoewel de bovenstaande zin correct is, kan het ook uitgedrukt worden als:

저는 다음 주에 시험 공부를 할 거예요 = Volgende week zal ik studeren voor het examen

~고 있다 is makkelijk te gebruiken bij de meeste werkwoorden, maar er zijn een paar bijzondere gevallen waar ik je over moet informeren.

 

1) 살고 있다

In het Nederlands zeggen wij vaak “Ik woon in Nederland”. Maar je kunt ook zeggen “Ik ben aan het wonen in Nederland”. In mijn oren klinkt “Ik woon in Nederland” wat natuurlijker, maar in het Koreaans wordt “살고 있다” vaak gebruikt om te zeggen “Ik woon in _______”. De twee onderstaande zinnen zijn acceptabel:

(TN: In het Nederlands gebruiken wij meestal het woordje “wonen” om aan te geven welk land en waar ons thuis is. In het Koreaans wordt hier 살다 (leven) voor gebruikt. Nogmaals, kijk niet naar de precieze vertaling, maar naar wat een zin probeert uit te drukken.)

저는 한국에서 살고 있어요 = Ik woon in Korea
저는 한국에서 살아요 = Ik woon in Korea

살다 (leven) kan met beide ‘에서’ en ‘에’ worden gebruikt om je woonplaats aan te geven. Bijvoorbeeld:

저는 한국에 살고 있어요 = Ik woon in Korea
저는 한국에 살아요 = Ik woon in Korea

Hoewel beide zinnen natuurlijk aanhoren voor Koreanen, had ik meegekregen dat ~에서 waarschijnlijk grammaticaal goed is.

 

2) 알고 있다

In het Nederlands kan het grondbeginsel “Ik ben aan het ____” met bijna elk werkwoord gebruikt worden. Bijvoorbeeld:

Ik ben aan het studeren
Ik ben aan het bidden
Ik ben aan het luisteren
Ik ben aan het lopen
Ik ben aan het spelen

Er is echter een woord waar dit niet kan:

Ik ben aan het weten

Maar in het Koreaans, komt het juist heel vaak voor dat “알고 있다” wordt gezegd. Dit wordt natuurlijk niet vertaalt naar “Ik ben aan het weten”, maar naar “Ik weet”, omdat de Nederlandse vertaling anders niet klopt.

나는 그것을 알고 있어 = Ik weet dat
나는 그것을 알아 = Ik weet dat

Nu we het toch over “알다” hebben, zal ik je nog een paar andere manieren leren hoe dit woord gebruikt wordt.

Wanneer iemand je iets heeft verteld en je wilt antwoorden met “oke”, gebruiken Koreanen “알다” voor die uitdrukking. Ik heb je nog niet geleerd hoe je een opdracht moet uitbevelen (dat gebeurt pas in Les 40), maar accepteer nu het feit dat “집에 빨리 와” naar “kom snel naar huis” vertaalt.

Persoon 1: 집에 빨리 와! = Kom snel naar huis!
Persoon 2: 알았어 = Oke

Het hoeft niet eens een antwoord te zijn op een bevel, het kan namelijk ook nieuwe informatie zijn waar je “oke” op wilt zeggen. Bijvoorbeeld:

Persoon 1: 우리는 내일 6시에 출발 할 거야 = Wij zullen morgen om 6:00 vertrekken
Person 2: 알았어 = Oke

In formele gevallen kun je “알았어요” zeggen, maar het komt ook vaak voor dat de toekomstige vervoeging 알겠습니다 wordt gebruikt. Bijvoorbeeld:

Persoon 1: 이 일을 내일까지 해야 합니다 = Je moet dit werk morgen afmaken
(De grammatica in deze zin heb je nog niet geleerd, dus maak je daar nu geen zorgen over. Kijk vooral naar de Nederlandse zin, omdat ik je wil leren in welke situaties je deze reactie kunt gebruiken in het Koreaans)
Persoon 2: 네, 알겠습니다 = Ja, oke. (Begrepen)

 

 

3) 가지고 있다

Een woord dat je in een vorige les hebt geleerd is “가지다”. 가지다 is een werkwoord dat “hebben/bezitten” betekent. Je weet dat je ook 있다 kunt gebruiken om uit te drukken dat je iets “hebt”. Bijvoorbeeld:

나는 펜이 있다 = Ik heb een pen (onthoud dat in dit gebruik van 있다 partikel 이/가 nodig is achter het lijdend voorwerp, omdat 있다 een bijvoeglijk naamwoord is in deze vorm)

Maar wanneer 가지다 gebruikt wordt, kan het simpelweg geformuleerd worden als:

나는 펜을 가져 – Ik heb een pen – Maar het wordt meestal niet gezegd op deze manier. Als je wilt aangeven dat je iets hebt met 가지다, moet je “가지고 있다” zeggen in plaats van “가지다.” Bijvoorbeeld:

나는 펜을 가지고 있어 = Ik heb een pen

Net zoals “Ik ben aan het weten” niet gebruikt wordt in het Nederlands, is “Ik ben aan het hebben” ook geen veelgebruikte zin. Daarom moet “~를/을 가지고 있다” vertaalt worden naar “Ik heb____”.

Als je over mensen spreekt die je ‘hebt’, kun je nooit “가지고 있다’ gebruiken. In plaats hiervan neem je gewoon ‘있다.’ Bijvoorbeeld:

나는 여자 친구가 있어 = Ik heb een vriendin
나는 여자 친구를 가지고 있어 – technisch gezien betekent dit “Ik heb een vriendin”, maar het drukt eerder “Ik bezit een vriendin” uit. Als dit wordt gezegd in het Koreaans, zullen Koreanen je waarschijnlijk wel begrijpen maar lachen om je vergissing (net zoals iemand jou in het Nederlands zou vertellen dat zij een vriendin “bezitten”).

~고 있다 met Positiewerkwoorden Gebruiken

In een vorige les heb je geleerd dat je ~고 niet achter een positiewerkwoord kan plaatsen. Een paar van deze werkwoorden waren:

앉다 = zitten
서다 = staan

Ik herhaal wat ik precies had gezegd:

“Vele positiewerkwoorden volgen andere regels dan normale werkwoorden (niet alleen hier, maar ook in vele andere situaties).”

~고 있다 is één van die andere situaties waar positiewerkwoorden zich anders voordoen dan regelmatige werkwoorden.

Ten eerste, is het mogelijk om ~고 있다 achter deze werkwoorden te zetten. Bijvoorbeeld:

저는 앉고 있다 = Ik ben aan het zitten – maar let op: dit drukt uit dat je in het proces van zitten bent; je bent nu dus je benen aan het buigen om te gaan zitten
“저는 앉고 있다” is grammatisch correct, maar je moet jezelf afvragen wanneer je deze zin ooit zou willen zeggen.

Het is logischer om uit te drukken “Ik ben (in de staat van) aan het zitten”… dus dat je ook daadwerkelijk met je achterwerk op de vloer/stoel/etc zit. Om zo een zin te creëren, moet je ~아/어 있다 achter de positiewerkwoorden zetten in plaats van ~고 있다. Bijvoorbeeld:

나는 앉아 있어 = Ik ben aan het zitten
나는 학교 옆에 서 있어 = Ik ben naast de school aan het staan
나는 침대에 누워 있어 = Ik ben aan het liggen in bed

Theoretisch gezien is dit hetzelfde concept wanneer je ~아/어 있다 toevoegt om een “staat” van woorden zoals in Les 14 uit te drukken. Bijvoorbeeld:

컴퓨터가 켜져 있어요 = De computer is (in de staat van) aan
TV가 꺼져 있어요 = De TV is (in de staan van) uit
문이 잠겨 있어요 = De deur is (in de staat van) op slot

Ik zal alles nog even op een rijtje zetten:

나는 서고 있다 = Dit betekent dat je momenteel in het proces van opstaan zit – wat je in de meeste gevallen niet wilt zeggen… vooral aangezien Koreanen een specifiek woord hebben om “op te staan” – 일어나다.

나는 서 있다 = Dit betekent dat je nu in de staat van staan bent (wat je waarschijnlijk in bijna alle situaties bedoeld)

Een ander veelgebruikt woord waar dit wordt gebruikt is 살다. Eerder in deze les heb je geleerd hoe je ~고 있다 met 살다 kunt gebruiken. Bijvoorbeeld:

저는 한국에서 살고 있어요 = Ik woon in Korea

Als “~아/어 있다” aan 살다 wordt toegevoegd, kun je de betekenis van “in de staat van leven” uitdrukken (als in het tegenovergestelde van dood). Bijvoorbeeld:

그 돼지는 살아 있어요 = Die varken is aan het leven (is levend)
그 소는 살아 있지 않아요 = Die koe is niet aan het leven (is niet levend)

 

 

~고 있다 met Bijvoeglijk Naamwoorden Gebruiken

Je kunt niet ~고 있다 achter bijvoeglijk naamwoorden zetten. Dit zit in de natuur van die naamwoorden, waardoor ze geen “vooruitgang” kunnen boeken zoals werkwoorden dat doen. In het Nederlands geldt dit ook, bijvoorbeeld:

저는 행복해요 = Ik ben blij – dit klopt.
저는 행복하고 있어요 – Ik ben… blij aan het zijn? Hier klopt niet zoveel van.

In het Nederlands kun je wel zeggen dat je blij aan het worden bent. In de volgende paragraaf zal ik je daarover vertellen.

 

 

Bijvoeglijk Naamwoord + ~아/어지다

Nog een sterke grammaticale vorm is ~아/어지다 die aan de stam van een bijvoeglijk naamwoord wordt geplakt. Dit verandert de betekenis van het naamwoord van “(een bijvoeglijk naamwoord) zijn” naar “(een bijvoeglijk naamwoord) worden”. Bijvoorbeeld:

행복하다 = blij zijn
행복해지다 = blij worden

춥다 = koud zijn
추워지다 = koud worden

비싸다 = duur zijn
비싸지다 = duur worden

크다 = groot zijn
커지다 = groot worden

따뜻하다 = warm zijn
따뜻해지다 = warm worden

Technisch gezien zou je deze bijvoeglijk naamwoorden in de tegenwoordige tijd kunnen vervoegen. Maar net zoals met werkwoorden, zou je eigenlijk alleen deze tijdsvorm gebruiken om een frequentie van hoe vaak iets gebeurd uit te drukken. Je zou bijvoorbeeld bijna nooit zeggen:

Ik eet rijst

In plaats daarvan wil je eerder aangeven:

Ik eet elke dag rijst

Hier geldt hetzelfde:

날씨가 추워져 = Het weer wordt koud
날씨가 매일 밤에 추워져요 = Het weer wordt elke nacht koud

Het klinkt natuurlijker om deze woorden in de verleden/toekomstige tijdsvorm te zetten:

날씨는 주말에 추워졌어 = Het weer werd koud in het weekend
기름 값은 비싸졌어요 = De prijs van olie werd duur
그 사람은 밥을 먹고 나서 행복해졌어요 = Die persoon at en werd daarna blij
우리 강아지는 지난 1년 동안 많이 커졌어요 = Onze puppy is veel groter geworden in het afgelopen jaar
저는 군대에 갔고 똑똑해졌어요 = Ik ging naar het leger het werd slim
대학교 수업은 내년에 어려워질 거예요 = Universeitslessen zullen volgend jaar moeilijk worden

Wanneer ~아/어지다 achter een bijvoeglijk naamwoord wordt gezegd, verandert het hele woord naar een werkwoord. In de praktijk merk je hier meestal niet veel van aangezien de vervoeging tussen een bijvoeglijk naamwoord en een werkwoord grotendeels hetzelfde is. Ik zeg grotendeels, omdat er een paar onregelmatige vervoegingen hebben. Een voorbeeld hiervan is de “vlakke vorm” die we in Lessen 5 en 6 hebben geleerd, laten we kijken hoe deze wordt vervoegd:

날씨가 매일 밤에 추워진다 = Het weer wordt elke nacht koud, in plaats van:
날씨가 매일 밤에 추워지다 = Het weer wordt elke nacht koud

Houd deze in je achterhoofd tot Lessen 26 – 30, waar ik het ~는 것 principe zal introduceren. In die lessen zal je over het grammaticale grondbeginsel leren dat andere regels volgt afhankelijk of het te maken heeft met werkwoorden of bijvoeglijk naamwoorden. Het maakt het ook mogelijk om grammaticale principes achter een “werkwoord” woord te zetten dat normaal gesproken niet kan.

Zoals ik eerder zei, kan ~고 있다 niet achter een bijvoeglijk naamwoord geplaatst worden. Maar met ~아/어지다, geef je aan dat iets een bijvoeglijk naamwoord “wordt”. In dit geval is het wel mogelijk om ~고 있다 achter een bijvoeglijk naamwoord met ~아/어지다 te zetten. Bijvoorbeeld:

저의 여자 친구는 예뻐지고 있어요 = Mijn vriendin is mooi aan het worden
집 값은 비싸지고 있어 = Huisprijzen zijn duur aan het worden
피부가 부드러워지고 있어요 = Mijn huid is zacht aan het worden

In de vorige les heb je geleerd dat ~고 싶다 niet achter een bijvoeglijk naamwoord kan worden geplakt. Maar met ~아/어지다, geef je aan dat iets een bijvoeglijk naamwoord “wordt”. Dan is het wel mogelijk om ~고 싶다 achter een bijvoeglijk naamwoord met ~아/어지다 te zetten. Bijvoorbeeld:

나는 행복해지고 싶어 = Ik wil blij worden (Ik wil blij zijn)
나는 예뻐지고 싶어 = Ik wil mooi worden (Ik wil mooi zijn)

Dat was het!

Ga door met de volgende les. Of,
Klik hier voor een bijbehorend werkboek (Engels)

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!