Menu Close

Глава 1 Урок 8 – Български

Речник

Думите са разделени на съществителни, глаголи, прилагателни и наречия за улеснение.

Кликнете на думите на български, за да видите примери и информация как се използва думата (вероятно няма да разберете граматическите примери в тези изречения на този етап, но е добре да ги имате предвид, преминавайки през уроците.)

PDF файл със синтезирано представяне на думите и допълнителна информация може да намерите тук. here.

Искате практика в разпознаването на тези думи? Опитайте се да ги намерите в тази кръстословица в Word Searches.

 

Съществителни имена:
기계 = машина

Примери:

기계는 너무 무거워요 = Тази машина е много тежка.

회사는 기계를 대체했어 = Компанията замени машината.

대학교 = колеж, университет

Произношението на тази дума е близко до “대학꾜”

Честа употреба:

대학생 = студент (в университет)

대학교를 다니다 = да посещавам университет

서울대학교 = Сеулски Национален Университет

Примери:

저는 서울대학교를 다녀요 = Посещавам Сеулския университет.

한국에서 대학교는 고등학교보다 덜 어려워요 = В Корея университетът не е толкова труден, колкото гимназията.

어느 대학교를 다녀요? = В кой университет учиш?

어느 대학교를 졸업했어요? = В кой университет се дипломира?

저는 10년 전에 서울대학교를 졸업했어요 = Дипломирах се в Сеулския университет преди 10 години.

대학교에 가고 싶다면 열심히 공부해야 해요 = Ако искаш да следваш в университет, трябва да учиш усилено.

아들이 대학교를 졸업해서 우리는 축하를 해야 돼요 = След като нашият син завърши университета, трябва да го поздравим.

원래 대학교에 갈 계획이 있었지만 수능을 잘 못 봐서 대학교에 갈 수 없었어요 = Имах планове да уча в университет, но не успях да вляза, защото се провалих на SAT теста.

트럭 = камион

Забележка:

Това е корейското произношение на английската дума “truck”

Примери:

그 고속도로에서 트럭을 운전해서는 안 돼요 = Не трябва да караш камион по тази магистрала.

검은색 = (цветът) черно

Забележка: Думата е комбинация от прилагателното “검다” (черен) и “색” (цвят). Написани заедно като една дума, стават съществително, което означава “черният цвят”. Но много често се използва пред съществителни, за да ги опише (в ролята на прилагателно). Следователно, често ще виждате тази (и други думи за цвят) да се използват пред съществително, за да го опишат, но също и поставена в края на изречение (добавена към 이다).

Когато корейците описват нещо по цвят, те обикновено ще кажат нещо като “Харесвам ризата в черен цвят”. Това се дължи на факта, че те превеждат директно “검은색 셔츠,” докато ние просто бихме казали “черната риза”

Примери:

В края на изречението: 저의 차는 검은색이에요 = Моята кола е черна.

(Забележете, че използваме이다, защото 검은색 е съществително)

Пред съществително: 저는 검은색 차를 좋아해요 = Аз харесвам черни коли

흰색 = (цветът) бяло

Забележка:

Вижте информацията за “черно” по-горе. 흰색 е комбинация от “희다” и “색”

Примери:

흰색 셔츠를 입은 여자가 예뻐요 = Момичето, облечено в бяла риза, е хубаво.

흰색 구두를 신고 있다 = Аз нося бели обувки/боти.

음료수 = питие, напитка

Произношението на тази дума е по-близо до “음뇨수”

Забележки:

Използва се основно за напитки като кока кола, сайдер (подобен на Sprite) и други газирани напитки.

Примери:

음료수를 주문할래요? = Да поръчаме ли напитки?

이 뷔페가격은 음료수를 포함해요 = В тази цена са включени напитки.

외국 = CHANGE

чуждестранна държава

Честа употреба:

외국인 = чужденец

외국 사람 = чужденец

외국어 = чужд език

Примери:

저는 1년 동안 영어를 외국에서 공부했어요 = Учих английски език в чуждестранна държава за 1 година.

저는 2년 동안 외국에서 살았어요 = Живях в чужда държава 2 години.

외국인 = чужденец

Произношението на тази дума е по-близо до “외구긴”

Примери:

의정부에서 외국인이 많아요 = Има много чужденци в Uijeongbu.

고등학교 = гимназия

Произношението на тази дума е по-близо до “고등학꾜”

Честа употреба:

고등학생 = ученик в гимназия

고등학교를 다니다 = да посещавам гимназия

Примери:

저는 고등학교를 다니고 있어요 = Аз уча в гимназия.

우리 딸은 그 고등학교를 다녀요 = Нашата дъщеря учи в тази гимназия

한국에서 대학교는 고등학교보다 덜 어려워요 = В Корея университетът не е толкова труден, колкото гимназията.

고등학교는 한국에서 어려워요 = Гимназията в Корея е трудна.

도서관 = библиотека

Примери:

저는 도서관에 어제 갔어요 = Ходих до библиотеката вчера.

도서관이 조용해서 거기서 공부하고 싶어요 = Искам да уча в библиотеката, защото е тихо.

내일 도서관에 갈까? = Ще ходим ли до библиотеката утре?

= CHANGE

място

Честа употреба:

이곳 = това място (тук)

그곳 = онова място (там – по-близо)

저곳 = онова място (там – по-далеко)

곳곳 = тук и там, навсякъде

Примери: 그에 사람이 없어요 = Няма никакви хора на това място.

저는 제가 자주 가는 에 가고 있어요 = Отивам до мястото, където често ходя.

여기가 내가 근무하던 이야 = Това място (тук) е мястото, където работих.

우리가 지난 번에 먹었던 에서 먹고 싶어요  = Искам да ям на мястото, където ядохме последния път.

하지만 펭귄이 있는 은 동물원 입구에서 멀다고 하니 아빠와 나는 우선 다른 동물들을 먼저 봤다

= Но (понеже) ни казаха, че мястото, където са пингвините е далеч от входа на зоопарка, затова аз и татко видяхме първо другите животни.

동시 = по същото време, едновременно

Примери: 모든 학생들은 동시에 교실에서 나왔어요

= Всички ученици излязоха от класната стая по едно  и също време.

 대학교 때 동시에 여자 친구가 두 명 있었어요

= Имах две приятелки едновременно в университета.

인터넷으로 동시에 수백 개의 물품을 사서는 안 돼요

= Не трябва да купуваш стотици неща от интернет по едно и също време.

이 프로그램이 10개의 나라에서 동시에 방송되고 있다

= Тази програма се излъчва в 10 държави едновременно.

사랑, 성공, 명예 모두를 동시에 성취하는 일은 쉽지 않아서 우선순위를 정하는 게 중요해요

= Не е лесно да постигнеш любов, успех и уважение едновременно (по едно и също време), така че е важно да си поставим приоритети.

= нощ, вечер

Честа употреба:

오늘 밤 = тази вечер

어젯밤 = миналата вечер, снощи

내일 밤 = утре вечер

Примери:

오늘 에 뭐 할 거예요? = Какво ще правиш тази вечер?

저는 아침부터 까지 공부만 했어요 = От сутрин до вечер само учих.

저는 에만 운동해요 = Упражнявам се само вечер.

오늘 에 뭐 하고 싶어요? = Какво искаш да правиш тази вечер?

어젯밤 = миналата вечер, снощи

Произношението на тази дума е по-близо до “어제빰”

Забележка: Когато две съществителни се комбинират, за да се направи една обща дума, и първото съществително не завършва на съгласна, добавяме съгласната ‘ㅅ’, за да се улесни произношението на думата.

Примери:

우리는 어젯밤에 밥을 많이 먹었어요 = Ядохме много снощи.

저는 어젯밤에 잘 잤어요 = Спах добре миналата нощ.

저는 어젯밤에 이상한 꿈을 꿨어요 = Имах странен сън снощи.

= през деня

Произношението на думата е по-близо до “낟”

Честа употреба:

낮잠을 자다 = да си подремна (през деня)

Примери:

그 사람은 일을 안 하고 에 잠을 자기만 해요 = Този човек не работи, а само спи през деня.

저는 커피를 에만 마셔요 = Пия кафе само през деня.

= изток

Честа употреба:

동양 = Изтокът

동양문명 = Източната цивилизация

Примери:

토론토는 동양시장이 많아요 = Торонто има много източни (ориенталски) пазари.

= юг

Честа употреба:

남아메리카 = Южна Америка

남극 = Южен полюс

남극대륙 = Антарктика

Примери:

부산은 한국 쪽에 있어요 = Пусан е в южната част на Корея.

= запад

Честа употреба:

서양 = Западът

서양문명 = Западната Цивилизация

Пример:

서양사람들은 동양사람들과 달라요 = Хората от Запада са различни от тези от Изтока.

= север

Честа употреба:

북아메리카 = Северна Америка

북극 = Северен полюс

북극곰 = полярна мечка

북한 = the name of “North Korea” to South Korean people

Пример:

의정부는 서울 쪽에 있어요 = Uijeongbu е на север от Сеул.

Глаголи:
놀다 = да играя

놀다 следва правилото за ㄹ неправилни

Честа употреба:

놀이공원 = увеселителен парк

놀이터 = игрална площадка

물놀이 = да играя във водата

Забележка:

Въпреки че “игрите” обикновено са запазени само за децата, възрастните в Корея също ще кажат, че “играят” с приятелите си. Това означава, че са се срещнали и са си прекарали добре.

Example: 저는 어제 친구랑 놀았어요 = Аз играх с приятел вчера.

아이들은 나무 주위에서 고 있어요 = Децата играят около дървото.

저는 보통 친구들과 시내에서 놀아요 = Аз обикновено играя (срещам се) с моите приятели в центъра.

쓰다 = да използвам

쓰다 следва правилото за ㅡ неправилните

Честа употреба:

아껴 쓰다 = да запазя (да използвам и запазя)

Забележка: 사용하다 е друг обичаен начин да кажем “използвам”

Примери: 제가 이것을 도 돼요? = Мога ли да ползвам това?

한국 사람들은 밥을 먹을 때 젓가락을 써요 = Корейците използват клечки, когато ядат.

가뭄 때문에 물을 아껴 써야 돼요 = Трябва да запазим/консервираме вода, заради сушата.

요즘에는 사람들이 수표를 안 써요 = В днешно време хората не използват чекове.

그 쿠폰을 VIPS에서도 수 있어요? = Можеш ли да ползваш този купон и за VIPS?

저 컴퓨터가 고장이 나서 다른 컴퓨터를 써야 됩니다

= Трябва да ползваш друг компютър, защото този е повреден.

중국 사람들은 소금을 뿌리는 것 대신에 음식에 간장을 써요

= Вместо да ползват сол, китайците слагат/ползват соев сос на храната си.

우리가 벌써 6월에 수 있는 인터넷 용량 제한을 넘었어요

= Ние вече изчерпихме лимита данни, който може да ползваме за юни.

친구들끼리는 반말을 쓰고, 어른들과 대화를 할 때는 존댓말을 써요

= Използвайте неформална реч с приятели, а при разговор с възрастни, използвайте официална реч.

쓰다 = да пиша

Честа употреба:

편지를 쓰다 = да пиша писмо

펜으로 쓰다 = да пиша с химикал

Примери: 저는 저의 여자 친구를 위해 편지를 썼어요 = Написах писмо за приятелката си.

저는 부장님을 위해서 이것을 썼어요 = Написах това за шефа си.

저는 여자친구를 위해 편지를 고 싶어요 = Искам да напиша писмо за приятелката си.

저는 펜으로 고 싶어요 = Искам да пиша с химикал.

그는 손등에 뭔가를 썼어요 = Той написа нещо на обратната страна на дланта си.

실수하다 = да направя грешка, да сгреша

Произношението на тази дума е по-близо до “실쑤하다”

Съществителното от този глагол (“실수”) се превежда като “грешка”

Забележка:

Чрез добавяне на “~하다” може да кажем “да правя грешка”

Пример:

범죄자는 그의 실수를 인정했어요 = Престъпникът призна грешките си.

제 행동은 실수인 것을 깨달았어요 = Аз осъзнах, че моите действия (каквото сторих) са/бяха грешка.

수리하다 = да поправя

Примери:

그는 고장 난 컴퓨터를 수리했어요 = Той поправи повредения компютър.

복사기를 수리해야 되었어요 = Трябва да поправим ксерокса.

집주인이 물이 흘러나올까 봐 지붕을 수리했어요 = Хазяинът беше разтревожен, че може да потече вода, затова поправи покрива.

잡다 = да хвана, да уловя, да сграбча

Произношението на тази дума е по-близо до “잡따”

Честа употреба:

자리를 잡다 = да си избера място и да седна

손을 잡다 = да държа ръката на някого

꽉 잡다 = да се държа здраво

Примери:

저는 공을 잡았어요 = Аз хванах топката.

그는 직업을 바꿀 수 있는 기회를 잡았어요 = Той улови възможността да смени работата си.

읽다 = да чета

Произношението на тази дума е по-близо до “익따”

Честа употреба:

책을 읽다 = да чета книга

Примери:

저는 이제 더 기 싫어요 = Не искам да чета повече.

저는 그 책을 고 싶어요 = Искам да прочета тази книга.

저는 1년에 책 열 권을 을 수 있어요 = Мога да прочета 10 книги за година.

어떤 소설을 고 있어요? Кой роман четеш?

내다 = да платя за

Честа употреба:

청구서를 내다 = да платя сметка

Забележка: 내다 може да има много други значения. Виж Lesson 14 за повече информация.

Примери:

이번에 제가 낼 거예요 = Аз ще платя този път.

아빠가 돈을 이미 것 같아요 = Изглежда татко вече плати.

우리가 청구서를 늦게라도 낼 거예요  = Ние ще платим сметката, дори и да е малко късно.

받다 = да получа, да придобия

Произношението на тази дума е по-близо до “받따”

Честа употреба:

감동 받다 = да се впечатля (буквално “да получа впечатление”)

존경 받다 = да бъда уважаван (буквално “да получа уважение”)

Виж Lesson 14 за повече информация

Примери:

제가 보낸 돈을 받았어요? = Получи ли парите, които изпратих?

저는 을 받았어요 = Аз получих пари.

저는 저의 여자친구에게서 편지를 받았어요 = Получих писмо от моята приятелка. girlfriend

그 문제에 관해 연수를 받았어요 = Ние/аз получихме обучение за този проблем.

저는 당신의 말에 감동 받았어요 = Бях впечатлен от това, което каза.

저는 그 사람이 저에게 줄 선물을 고 싶지 않아요 = Не искам да приема подаръка, който този човек ще ми даде.

만약 제가 선생님이라면 학생들에게 존경을 고 싶을 거예요 = Ако аз бях учител, щях да искам да съм уважаван от учениците.

도착하다 = да пристигна

Произношението на тази дума е по-близо до “도차카다”

Пример:

우리가 목적지에 거의 도착했어요 = Ние почти пристигнахме на дестинацията.

우리가 내일 도착할 예정이에요 = По график трябва да пристигнем утре.

저는 학교에 도착했어요 = Аз пристигнах в училище.

저는 8월 15일에 도착할 거예요 = Аз ще пристигна на 15-ти август.

여행하다 = да пътувам

Съществителното име от тази дума (“여행”) се превежда като “пътуване”

Честа употреба:

신혼여행 = меден месец

Примери:

저는 6개월 동안 여행했어요 = Пътувах в продължение на 6 месеца.

저는 하루 동안 여행했어요 = Пътувах за 1 ден.

여행했을 때 사진을 많이 찍었어요 = Докато пътувах, направих много снимки.

여행은 길게 느껴졌어요 = Това пътуване изглеждаше много дълго.

저는 한국 어디나 여행하고 싶어요 = Искам да пътувам навсякъде в Корея.

가장 여행하고 싶은 나라는 뭐에요? До коя страна искаш най-много да пътуваш?

여행할 때 옷을 많이 챙길 필요가 없어요 = Няма нужда да опаковам / вземам много дрехи, когато пътувам.

Прилагателни:
완벽하다 = да бъда перфектен

Произношението на тази дума е по-близо до “완벼카다”

Съществителното от тази дума “완벽” се превежда като “съвършенство, перфекционизъм”

Честа употреба

완벽주의자 = перфекционист

Примери:

그녀는 완벽한 선생님이에요 = Тя е перфектен учител

그 단어로 완벽한 문장을 만들어 주세요 = Направете перфектни / пълни изречения като използвате тази дума, моля.

그것은 완벽한 식사였습니다 = Това беше перфектно ястие.

저의 여자 친구가 완벽해서 저는 그녀를 사랑해요 = Обичам приятелката си, защото тя е перфектна.

아프다 = да бъда болен, да бъда възпален (болезнен)

Честа употреба:

배가 아프다 = раздразнен (болезнен) стомах

아픈 척하다 = да се преструвам на болен

Забележка:

Използва се, за да кажем, че сме болни (с настинка или нещо подобно), или че някоя част от тялото ни възпалена, болезнена.

Примери:

어제 운동을 해서 오늘 저의 팔이 아파요 = Ръцете ме болят, защото тренирах вчера.

제가 너무 아파서 많이 먹을 수 없어요 = Не мога да ям много, защото съм много болен.

목이 아파요 = Имам възпалено гърло.

저의 몸이 너무 아파서 못 가요 = Не мога да отида, защото тялото много ме боли.

저는 너무 많이 걸어서 지금 발이 아파요 = Краката ме болят, защото ходих твърде много.

할머니는 어제 아파서 입원했어요 = Приеха баба ми в болницата вчера, защото беше болна.

똑똑하다 = да бъда умен

Честа употреба:

똑똑한 학생 = умен ученик

Examples:

우리 학교에는 똑똑한 학생들이 많아요 = Има много умни ученици в нашето училище.

그 사람은 착하고 똑똑해요 = Този човек е мил и умен.

여자들이 예뻐도 똑똑하지 않으면 매력이 없어요 = Без значение колко хубави са момичетата, ако не са умни, нямат никакъв чар.

선생님들은 학생들보다 더 똑똑해요 = Учителите са по-умни от учениците.

저는 똑똑한 여자들만 좋아해요 = Харесвам само умни момичета.

공부하지 않는 학생들은 똑똑하지 않아요 = Ученици, които не учат, не са умни.

저는 저의 남동생보다 훨씬 똑똑해요 = Аз съм много по-умен от брат ми.

중요하다 = да бъда важен, значим

Честа употреба:

중요성 = значимост

Примери:

그 개념은 중요하지 않아요 = Тази идея не е важна.

가족은 가장 중요해요 = Семейството е най-важното.

학생들한테 영어회화는 중요하지 않아요 = Английският разговор не е важен за корейските ученици.

학생들이 영어를 배우는 것은 중요해요 = За учениците е важно да учат английски.

이 문제는 시민보건에 아주 중요한 것 같아요 = Този проблем вероятно е много важен за здравето на гражданите.

젊다 = да бъда млад

Произношението на тази дума е по-близо до “점따”

Примери:

그녀는 다른 사람보다 젊어 보여요 = Тя изглежда по-млада от другите хора.

늙다 = да бъда стар

Произношението на тази дума е по-близо до “늑따”

Забележка:

Използва се само когато някой наистина е стар, а не когато някой е относително по-възрастен от друг.

Примери:

늙은 아주머니는 넘어졌어요 = Старата дама падна.

나쁘다 = да бъда лош

나쁘다 следва правилото за ㅡ неправилните

Честа употреба:

나쁜 사람 = лош човек

건강에 나쁘다 = нещо, което не е здравословно

Примери:

그것은 건강에 나빠요 = Това е лошо за здравето ви.

그 사람의 상황은 나빠요 = Положението на този човек не е добро.

그 학생의 태도가 나빠요 = Отношението на този ученик е лошо.

담배는 건강에 나빠요 = Цигарите са лоши за здравето. (нездравословни)

공기가 나빠서 저는 숨을 못 쉬어요 = Не мога да дишам, защото въздухът е лош.

나쁜 소식이 있어요 = Има лоши новини.

나쁜 짓을 왜 했어요? = Защо направи това (лошо действие)?

친구는 나쁜 학교에 가고 있어요 = Моят приятел ходи в лошо училище.

Наречия:
바로 = веднага, незабавно

Забележка:

바로 може да се използва, за да покаже, че нещо се случва незабавно (по отношение на времето) или че нещо е “веднага” (съвсем) близо до нещо (по отношение на пространството).

Примери:

Време:

저는 바로 갔어요 = Аз напуснах незабавно.

우리는 집에 와서 바로 잤어요 =Ние се прибрахме вкъщи и легнахме да спим веднага.

저는 책을 읽고 바로 잤어요 = Аз прочетох книгата и след това заспах веднага.

Пространство:

은행이 학교 바로 옆에 있어요 = Банката е точно (веднага) до училището.

즉시 = веднага, незабавно

Произношението на тази дума е по-близо до to “즉씨”

Забележка: 즉시 може да се използва само за да покаже, че нещо се случва незабавно (що се отнася до времето). По-малко се използва от 바로.

Примери:

저는 그 무서운 것을 보고 즉시 뛰어갔어요 = Побягнах веднага щом видях това страшно нещо.

빨리 = бързо

Забележка: Това е наречието от “빠르다”

Примери:

빨리 가자! = Нека вървим бързо!

왜 너무 빨리 먹었어요? = Защо яде толкова бързо?

저는 너무 빨리 먹었어요 = Аз ядох наистина бързо.

열심히 공부한 후에 실력은 빨리 늘었어요 = След като учих здраво, уменията ми се увеличиха бързо.

저는 어젯밤에 잠이 빨리 들었어요 = Снощи заспах бързо.

우리 엄마는 집에 와서 빨리 요리했습니다 = Мама се прибра вкъщи и бързо сготви.

자주 = често

Примери:

저는 서울에 자주 가요 = Ходя до Сеул често.

한국어를 얼마나 자주 공부해요? = Колко често учиш корейски?

저의 할머니가 여기에 자주 안 오셔요 = Баба ми не идва тук често.

저는 저의 친구를 자주 만나요 = Срещам се с приятеля си често.

여자 친구를 얼마나 자주 만나요? = Колко често се виждаш с приятелката си?

저는 자주 옷을 충동적으로 사요 = Често си купувам дрехи импулсивно.

가끔 = понякога

Забележка: На български никога не бихме казали “много понякога”, но на корейски “아주 가끔” често се употребява, за да подчертае, че нещо се случва “само понякога”.

Примери:

저는 서울에 가끔 가요 = Ходя до Сеул понякога.

저는 가끔 너무 많이 먹어요 = Понякога ям твърде много.

많이 = много

Произношението на тази дума е по-близо до “마니

Забележка:

Това е наречието от “많다”

Примери:

저는 저의 여자 친구에게 선물을 많이 줬어요 = Дадох на приятелката си много подаръци.

저는 밥을 많이 먹었어요 = Ядох много ориз.

저는 야채를 많이 먹겠습니다 = Ще ям много зеленчуци.

우리는 이번 시간에 많이 배웠어 = Научихме много този път.

저는 친구들로부터 사랑을 많이 받았어요 = Получих много любов от приятели.

저의 친구의 한국어 실력이 많이 늘었어요 = Корейските умения на моя приятел наистина се подобриха.

돈을 얼마나 많이 가져갈 거예요? = Колко пари ще донесеш?

방금 = преди малко, току-що, тъкмо

Примери: 그는 방금 나갔어요 = Той току-що излезе.

저는 방금 뭔가(를) 봤어요 = Видях нещо преди малко.

방금 들어온 사람은 우리 가게에 자주 오던 손님이야  = Човекът, който току-що влезе, е клиент, който идва в магазина често.

갑자기 = внезапно

Произношението на тази дума е по-близо до “갑짜기”

Примери: 그 사람은 갑자기 밖에 나갔어요 = Този човек внезапно излезе.

맑던 하늘이 갑자기 어두워졌어요 = Небето, което помня, че беше ясно досега, внезапно стана тъмно.

날씨가 춥다가 갑자기 더워졌어요 = Времето беше студено, и тогава внезапно стана горещо.

침실에서 자다가 갑자기 돌아가셨어요 = Докато спеше в спалнята, той внезапно почина.

사람이 갑자기 많이 와서 저는 그냥 비켜섰어요

= Ненадейно дойдоха много хора, така че аз просто отстъпих встрани.

그 사람의 얼굴이 기억 안 났지만 갑자기 제 꿈에 나타났어요

= Бях забравил лицето на този човек, но внезапно то се появи в съня ми.

매년 = всяка година

Примери:

저는 매년 한국에 가요 = Ходя в Корея всяка година.

매년 여름, 이 지역에는 홍수가 나요 = Има наводнение всяко лято в тази област.

그 대학교는 매년 교환학생 100명을 받아요

= Този университет приема 100 обменни студенти всяка година.

매년 말에 한 해를 마무리하는 행사가 많아요

= Има много събития за приключване на годината в края на всяка година.

한국의 교통비는 매년 오르고 있어요

= Таксите за пътуване (за автобус и метро) се увеличават всяка година в Корея.

건강검진을 받든지 안 받든지 매년 정부에 보험료를 내야 돼요

= Без значение дали си проверявате здравето всяка година или не, трябва да плащате здравна осигуровка на държавата всяка година.

다시 = отново

Честа употреба:

다시 한 번 = още веднъж

Примери:

저는 시험을 다시 봐야 될 것 같아요 = Вероятно ще трябва да напиша изпита отново.

제가 어제 만난 사람은 저를 다시 만나고 싶어요 = Човекът, с който се срещнах вчера, иска да ме види отново.

저는 밥을 벌써 먹어서 다시 안 먹어도 돼요 = Няма нужда да ям отново, защото вече ядох.

혼자 = сам

Забележка:

“혼자서” също се използва често

Примери:

저는 혼자 살아요 = Аз живея сам.

저는 엄마가 밥을 왜 혼자 먹은지 몰라요 = Не знам защо мама яде сама.

우리 아들은 자기 일을 항상 혼자 하고 싶어요 = Нашият син винаги иска да си свърши работата сам.

저는 운동을 혼자 할 수 있어요 = Мога да се упражнявам сам.

= не

Забележка

안 се поставя пред глагол или съществително, за да ги направи с отрицателен смисъл. Значението е синоним на ~지 않다.

Примери

그 여자는 아름다워요 = Това момиче не е красиво.

저는 마지막 것을 봤어요 = Аз не видях последното нещо.

아침식사를 먹었어요 = Аз не закусих.

저는 술을 마시고 싶어요 = Аз не искам да пия алкохол.

방학 동안 집에 갔습니까? = Ти не се прибра вкъщи през ваканцията?

소금을 많이 먹는 것은 건강에 좋아요 = Не е здравословно да се яде много сол.

Има 1050 думи в Unit 1. Всички те са линкнати към аудио файл.

Може да свалите всички файлове в един пакет тук here.

За да си помогнете със запомнянето на думите, може да използвате приложението Memrise tool.

Може да слушате всички думи една след друга в това практическо видео Vocabulary Practice video.

 

 

Наречията в корейския език

До този момент изучихте корейските глаголи и прилагателни в дълбочина, но тепърва ви предстои да се запознаете с наречията в корейския език. Като за начало, какво представлява наречието? Наречията са думи в изреченията, които ви казват кога, къде или до каква степен се извършва нещо.

Кога: Аз ходих на работа във вторник.
Къде: Аз съм вътре в къщата.
Степен: Аз отворих вратата бързо.

В този урок ще се научите как да използвате наречията в изречения. Да започваме!

 

 

Кога и къде

Всеки път, когато в едно изречение използвате дума, която показва кога или къде се извършва нещо, трябва да добавите частицата 에 към края на тази дума. Имайте предвид, че 에 не е единствената частица, която се добавя към края на думата, когато става въпрос за време или място. Има и други частици, които да се поставят в края на думите, за да пояснят от кога/къде нещо се случва, докога/докъде нещо се случва и тн. Засега ще се концентрираме върху 에.

Много е важно да обърнете внимание. Въпреки че всички места (парк, къща, болница, училище, офис, стая, кухня и тн.) са и съществителни имена, когато в изречението за тях се говори като за място, към тях трябва да добавим частицата 에. Забележете разликата в следващите две изречения:

저는 병원을 지었어요 = Аз построих болница.
저는 병원에 갔어요 = Аз отидох до болницата.

В първото изречение “болница” е нещото, което сте построили – тоест е в ролята на допълнение, което изисква добавянето на частица 을/를.

Във второто изречение болницата е мястото, където сте отишли – тоест това е място, което изисква добавяне на частица 에.

Ако искате да кажете къде сте построили тази болница, може да го направите така:

저는 병원을 공원 옆에 지었어요 = Аз построих болница до парка.

Освен това, всяка дума, която показва кога нещо се случва, трябва да има тази частица 에, прикачена към нея. Например:

저는 화요일에 가겠어요 = Аз ще отида във вторник.
저는 저녁에 공부했어요 = Аз учих вечерта.
저는 가을에 공원 옆에 병원을 지었어요 = Аз построих болница до парка през есента.

Най-хубавото на корейските наречия е, че могат да се поставят навсякъде в изречението. Единственото място, където не могат да се поставят, е в края на изречението – защото изречението трябва винаги да завършва с прилагателно или глагол. Могат да се сложат и в началото на изречението:

여름에 저는 공부하겠어요 = Аз ще уча през лятото.

Корейците не добавят ~에, когато използват 오늘 (днес), 내일 (утре) и 어제 (вчера):

저는 한국에 오늘 도착했어요 = Аз пристигнах в Корея днес.
저는 도서관에 어제 갔어요 = Аз ходих до библиотеката вчера.
저는 내일 한국어를 공부하겠어요 = Аз ще уча корейски утре.

До каква степен / колко

В допълнение на “кога” и “къде” много наречия могат да ни обяснят до каква степен се извършва нещо. Например:

Аз бягах наистина бързо.

Аз ядох бързо.

Аз напуснах незабавно.

Аз често се виждам с моя приятел в четвъртък.

Аз ям твърде много понякога.

Когато в изречението се използва този тип наречия, не е необходимо да се добавя никаква частица.

Докато другите наречия могат да се поставят навсякъде в изречението, наречията за степен се поставят обикновено точно пред глагола. Например:

저는 저의 친구를 자주 만나요 = Аз се срещам с приятеля си често.

저는 밥을 많이 먹었어요 = Аз ядох много храна (ориз)

저는 집에 바로 갔어요 = Аз се прибрах вкъщи незабавно.

저는 숙제를 빨리 했어요 = Аз си написах домашното бързо.

Много от тези наречия просто са образувани от съответните прилагателни. Например:

Бърз   -> Бързо
Лесен    -> Лесно
Тих    -> Тихо

Много от наречията в корейския език се образуват просто като се добави частицата ‘게’ към корена на прилагателното:

Прилагателно Наречие
쉽다 = лесен 쉽게 = лесно
비슷하다 = подобен 비슷하게 = подобно
다르다 = различен 다르게 = различно

Прилагателни, които завършват на 하다, понякога се превръщат в наречия, като сменим 하다 с 히.  При повечето прилагателни можем да добавим или 게, или 히 към корена на прилагателното без разлика в значението на полученото наречие. Единственото, което мога да ви посъветвам, е да слушате, кое от двете се използва в конкретна ситуация. Защото дори и корейците не могат да отговорят на въпроса “каква е разликата между 조용하게 и 조용히”:

Прилагателно Наречие
조용하다 = тих 조용하게/조용히 = тихо
안전하다 = безопасен 안전하게/안전히 = безопасно

И накрая, някои прилагателни се превръщат в наречия по различен начин. Когато това се случи, формата на наречията наподобява много формата на прилагателното, от което произлизат:

Прилагателно Наречие
많다 = много 많이 = много*
빠르다 = бърз 빨리 = бързо

*많다/많이 имат едно и също значение, само че едното е прилагателно, а другото наречие. В повечето случаи разликата между прилагателното и наречието е ясно изразена, но при 많이/많다 значението е подобно. Ето пример:

저는 많은 밥을 먹었어요 = Аз ядох много ориз.

저는 밥을 많이 먹었어요 = Аз ядох много ориз.

След като вече знаете ВСИЧКО това, употребата на наречията в изречения ще бъде лесно като детска игра!:

저는 조용하게 먹었어요 = Аз ядох тихо

저는 거리를 안전하게 건넜어요 = Аз пресякох улицата безопасно

저는 행복하게 살았어요 = Аз живях щастливо

Може да използвате и повече от едно наречие в изречение. Да погледнем списъка, който ви показах по-рано:

저는 매우 빨리 달렸어요 = Аз бягах наистина бързо

저는 빨리 먹었어요 = Аз ядох бързо

저는 바로 떠났어요 = Аз напуснах незабавно

저는 저의 친구를 목요일에 자주 만나요 = Аз често се срещам с приятеля си в четвъртък

저는 가끔 너무 많이 먹어요 = Аз ям твърде много понякога

Но обикновено корейците не използват две наречия, които описват “степен на извършване на нещо”. Например това би прозвучало странно:

저는 거리를 쉽게 빨리 건넜어요 = Аз бързо лесно пресякох улицата (то и на български си звучи странно!)

 

 

Отрицателни изречения

Съществуват два начина, по които може да направите едно изречение отрицателно:

  1. Като добавите 안, което играе ролята на наречие в изречението. 안 се поставя веднага преди последния глагол или наречие. Например:

그 여자는 안 예뻐요 = Това момиче не е хубаво

저는 생선을 안 좋아해요 = Аз не харесвам риба

저는 내일 학교에 안 가겠어요 = Няма да ходя на училище утре

  1. Като добавите ~지 않다 към корена на последния глагол или прилагателно. 않다 в този случай става глаголът или прилагателното в изречението и трябва да се спрегне по съответния начин. Например:

그 여자는 예쁘지 않아요 = Това момиче не е хубаво

저는 생선을 좋아하지 않아요 = Аз не харесвам риба

저는 내일 학교에 가지 않겠어요 = Няма да ходя на училище утре

И в двата случая значението е едно и също. Въпрос на преценка на говорещия е кой от двата варианта ще избере. Понякога е по-естествено да се използва “안”, в други случаи по-естествено звучи употребата на “~지 않다.” На този етап може да ги приемете за равностойни. По време на обучението си непрекъснато ще се сблъсквате с 안 и ~지 않다, и постепенно ще развиете усет кое от двете да използвате и в какви ситуации.

Бих искал да споделя с вас моите наблюдения от опита ми с корейския език.Това би било полезно за вас в случаите, в които се чудите кой граматически принцип да предпочете пред другите. Ето някои неща, за които бих искал да поговорим относно отрицателните изречения.

Както знаете, повечето от глаголите, завършващи на ~하다, могат да станат съществителни, като се премахне ~하다. Примери:

공부하다 = да уча
공부 = учение, съществителното име от “уча”

실수하다 = да сгреша, да направя грешка
실수 = грешка

여행하다 = да пътувам
여행 = пътуване

Когато казваме, че някой “не прави” ~하다 глагол, е нормално да разделим ~하다 от съществителното и да сложим “안” между тях. Например:

저는 공부를 안 했어요 = Аз не учих
Вместо:
저는 안 공부했어요

저는 실수를 안 했어요 = Аз не допуснах грешка
Вместо:
저는 안 실수했어요

저는 여행을 안 했어요 = Аз не пътувах
Вместо:
저는 안 여행했어요

Можем да използваме и ~지 않다 формата при тези думи. Като няма значение дали ще отделим съществителното от ~하다 или не. Примери:

저는 공부하지 않았어요 = Аз не учих

저는 공부를 하지 않았어요 = Аз не учих

저는 실수하지 않았어요 = Аз не допуснах грешка

저는 실수를 하지 않았어요 = Аз не допуснах грешка

저는 여행하지 않았어요 = Аз не пътувах

저는 여행을 하지 않았어요 = Аз не пътувах

Много прилагателни завършват на ~하다. При тях не може да отделим ~하다 от останалата част и да сложим “안” между двете. Не може да отделите прилагателно и да “действате” върху него с ~하다, защото това са си прилагателни. Например, следното изречение би било грешно:

저는 행복을 안 해요 (Това не означава “Аз не съм щастлив”)

Но може да ползвате ~지 않다 с -하다 прилагателно или да сложите “안” преди прилагателното, без да го разделяте. Например:

저는 안 행복해요 = Аз не съм щастлив

저는 행복하지 않아요 = Аз не съм щастлив

Питали са ме за реда на думите в изречението, когато имаме наречие и отрицателното наречие “안”. Един ученик попита дали това изречение би било правилно:

저는 빨리 안 공부했어요

Въпреки че може да бъде разбрано, изречението звучи много странно на корейски. Причината се дължи вероятно на факта, че има използвани две наречия. В изречението и “빨리”, и “안” играят роля на наречия, които изразяват степента на извършване на ученето. Както по-рано споменах, това обикновено не се прави на корейски. Вместо това, ако искате да изразите същото значение, можете просто да използвате отрицателното ~지않다. По този начин премахваме едното от наречията и се получава следното изречение:

저는 빨리 공부하지 않았어요 = Аз не учих бързо

Дори и така, това изречение може да звучи малко странно на корейски – защо изобщо трябва да казвате “аз не учих бързо”? В повечето случаи би било много по-естествено да използвате наречие с противоположното. Например, това изречение:

저는 밥을 빨리 먹지 않았어요 = Аз не ядох (ориз) бързо

По-естествено ще е, ако кажем:

저는 밥을 천천히 먹었어요= Аз ядох ориз бавно

 

 

Да не бъда: 아니다

아니다 (да не бъда) е противоположната дума на 이다 (да бъда), но двете се използват по-малко по-различен начин. Спомнете си, че 이다 винаги се прикача директно към съществителното. Например:

나는 선생님이다 = Аз съм учител
나는 대학생이다 = Аз съм студент

Когато използваме 아니다, частиците ~이/가 се прикачат за съществителното и 아니다 си остава отделна дума:

나는 선생님이 아니다 = Аз не съм учител
나는 대학생이 아니다 = Аз не съм студент

По-долу има примери с възможни спрежения на 아니다. Вече научихте как да спрягате глаголи и прилагателни, но все още не знаете как да спрягате 이다 и 아니다. Ще научите това в следващия урок the next lesson.

나는 선생님이 아니다 = Аз не съм учител
(저는 선생님이 아니에요)

나는 너의 친구가 아니다 =Аз не съм твой приятел
(나는 너의 친구가 아니야)

나는 대학생이 아니다 = Аз не съм студент
(저는 대학생이 아니에요)

 

 

 

Да нямам: 없다

Точно както 아니다 е обратното на 이다 – така и 없다 е противоположното на 있다. В Lesson 5 научихте няколко начина да използвате 있다. 없다 може да покаже, че някой “няма” нещо или че нещо “не е на определено място”. Например:

Да нямам:

저는 돈이 없어요 = Аз нямам пари

저는 시간이 없어요 = Аз нямам време

우리는 차가 없어요 =  Ние нямаме кола

Да не съм на определено място:

저의 친구는 지금 한국에 없어요 = Моят приятел не е в Корея сега

사람이 없었어요 = Нямаше никакви хора

 

 

Да не харесвам: 싫어하다 и 싫다

Докато си говорим за отрицателни думи, искам да спомена набързо за 싫어하다. “싫어하다” е глагол, който се използва, за да покаже, че някой не харесва нещо. 싫어하다 е обратното на 좋아하다 (да харесвам). Например:

저는 과일을 싫어해요 = Аз не харесвам плодове

저는 과일을 좋아해요 = Аз харесвам плодове

В Lesson 3 научихте разликата между 좋다 и 좋아하다. Обясних, че 좋다 е прилагателно (означава “да бъда добър”), и следователно не може да има допълнение. Например:

그 선생님은 좋다 = Този учител е добър

이 학교는 좋다 = Това училище е добро

Прилагателната форма на 싫어하다 е 싫다. Обратно на очакванията ви обаче 싫다 не се използва със значение “да не съм добър.” За да кажем, че нещо “не е добро” (тоест е “лошо”), най-често се използва прилагателното 나쁘다. А 싫다 често се използва, за да покаже, че някой не харесва нещо (също като 싫어하다). Например:

저는 과일이 싫어요 = Аз не харесвам плодове

Понеже 싫다 е прилагателно, то не може да има допълнение, така че частиците ~이/가 се прикачват към съществителното. Този тип изречения е малко сложен за момента, така че не искам да се впускам в подробности. Разглеждам това по-детайлно в Lesson 15.

Внимавайте да не правите двойно отрицателни изречения. Въпреки че технически и граматически долното изречение е вярно, то звучи смешно:

저는 과일을 싫어하지 않아요 = Аз не (не) харесвам плодове

Това е всичко от този урок!

Има 1250 примерни изречения в Unit 1.

Всички те са линкнати към аудио файл. Може да изтеглите всички тези файлове в един пакет тук here.

Какво ще кажете да тествате знанията си за наученото от последните осем урока с нашия мини тест Lessons 1 – 8 Mini-Test.

Без тест днес?

Нека тогава преминем към следващата група уроци next set of lessons (Lessons 9 – 16)!

Или директно да преминем към Урок 9 – take me directly to Lesson 9!

Или Click here for a workbook to go along with this lesson.