Menu Close

Lesson 7

שיעור 7: חריגים בקוריאנית

סרטונים אלה זמינים לחיזוק השיעור:

תרגול משפטים, תרגול הטיה, הכתבה, סיכום שיעורים

 

אוצר מילים

כדי להקל עליכם, אוצר המילים מופרד לשמות עצם, פעלים, תארים ותארים.

לחצו על המילה בעברית כדי לראות מידע ודוגמאות של מילה זו בשימוש (סביר להניח שלא תוכלו להבין את הדקדוק בתוך המשפטים בשלב זה, אך טוב לראות ככל שאתם מתקדמים בלימודכם).

ניתן למצוא את כל המילים מהשיעור הזה, ואת כל המילים מכל שיעור ביחידה 1 באריזה של עשרים וחמישה משחקי תפזורת.

 

שמות עצם:
눈썹 = גבה

교사= מורה

반= כיתה של תלמידים בבית ספר

직장= מיקום עבודה

벽= קיר

털= שיער גוף, פרווה

머리카락= שיער (ראש)

저녁= ארוחת ערב, ערב

점심= ארוחת צהרים, צהרים

옷= בגדים

오전= בוקר

오후= אחר הצהריים

여름= קיץ

가을= סתיו

봄= אביב

겨울= חורף

:פעלים
찾다= לחפש, למצוא

가르치다= ללמד

일하다= לעבוד

짓다= לבנות

가지다= להיות הבעלים של משהו (to own)

잠그다= לנעול (מנעול)

잊다= לשכוח

돕다= לעזור

주다=לתת

맞다= להיות נכון/צודק

שמות תואר:
쉽다= להיות קל/פשוט

덥다= להיות חם

그립다= להתגעגע

귀엽다= להיות חמוד

춥다= להיות קר

어렵다=להיות קשה (לא פשוט)

더럽다= להיות מלוכלך

바쁘다= להיות עסוק

같다= להיות אותו דבר/זהה

안전하다= להיות בטוח

부드럽다= להיות רך

가능하다= להיות אפשרי

불가능하다= להיות בלתי אפשרי

예쁘다= להיות יפה

תואר הפועל:
일찍= מוקדם

매일= כל יום

ביחידה 1. ישנם 1050 ערכי אוצר מילים. כל הערכים מקושרים לקובץ שמע.

ניתן להוריד את כל הקבצים האלה בחבילה אחת כאן.

 

לעזרה בשינון מילים אלה, נסו להשתמש בכלי Memrise שלנו.

 

תוכלו לנסות להאזין לכל המילים שבסרטון בעזרת סרטון תרגול אוצר מילים זה.

 

 

 

חריגים

חריגים מוחלים על פעלים או תארים מסוימים בעת הוספת משהו לבסיס של המילה. הדקדוק הקוריאני מבוסס על “תוספות” אלה המתווספות לבסיסים.

הזכרתי  זאת בשיעור 5, אבל אני רוצה לחזור על זה כאן. ישנן מאות תוספות שתוכלו להוסיף לבסיס של פועל או תואר. כמה מתוכם הם הטיות וחלקם עקרונות דקדוקיים בעלי משמעות במשפט. למדתם על חלק מהתוספות הללו. לדוגמה:

ㄴ/는다- כדי להטות את הצורה הרגילה

아/어요- כדי להטות את צורת ה”לא רשמי ורמת כבוד גבוהה”

ㅂ/습니다 – כדי להטות את צורת ה”רשמי ורמת כבוד גבוהה”.

았/었어 – כדי להטות את צורת ה”לא רשמי ורמת כבוד נמוכה” לזמן עבר.

ㄴ/은 – נוסף לתואר כדי לתאר שם עצם שיגיע אחריו

 

בשיעורים הבאים תלמדו על עוד הרבה תוספות כאלו. לדוגמה, כמה מהם הם:

ㄴ/은 후에- שמשמעותו: “אחרי”

기 전에- שמשמעותו: “לפני”

기 때문에- שמשמעותו: “בגלל”

아/어서- שמשמעותו: “בגלל”

(으)면- שמשמעותו: “מתי”

아/어야 하다- שמשמעותו “מישהו חייב” (שמישהו צריך/חייב לעשות משהו)

아/어서는 안 되다- שמשמעותו “מישהו אינו צריך לעשות משהו”

שימו לב שחלק מהתוספות הללו מתחילות בתנועות, וחלקן מתחילות בעיצור. רוב החריגים מוחלים בעת הוספת תנועה לבסיס. החריג ㄹ שמוצג בסוף השיעור הוא החריג היחיד שחל בעת הוספת עיצור לבסיס.

 

בואו נסתכל על דוגמה אחת לפני שאציג כל חריג. נניח שברצוננו לחבר את המילה “어렵다” בזמן עבר בצורת ה”לא רשמי ורמת כבוד נמוכה”. הדברים הבאים היו קורים:

어렵다 + ~았/었어 = 어려웠어

כאן אתם יכולים לראות שהבסיס האמיתי של המילה השתנה. זה נקרא “חריג” מכיוון שאותה תופעה מתרחשת במילים רבות (אך לא בכולן) שבסיסן מסתיים ב “ㅂ”.

 

כפי שציינתי קודם, רוב החריגים הללו מיושמים בעת הוספת תנועה לבסיס. יש הרבה תוספות שמתחילות בתנועות, והתחלתם ללמוד כמה מהתוספות האלה בשיעורים 5 ו -6:

아/어

아/어요

았/었어

았/었어요

았/었습니다

았/었다

 

ככזה, שיעור זה יציג את החריגים בשפה הקוריאנית וכיצד הם משתנים כתוצאה מהוספת תוספות אלה. בשיעורים מאוחרים יותר כשנלמד על תוספות אחרות, תוכלו ליישם את מה שלמדתם בשיעור זה על מושגים אלה. לעת עתה, נתחיל.

 

חריג

אם האות האחרונה של בסיס המילה מסתיימת בㅅ(לדוגמה: 짓다= לבנות) הㅅ נשמטת כאשר מוסיפים תנועה. לדוגמה, כאשר מטים:

짓다= לעשות/לבנות

짓 + 어 = 지어

나는 집을 지어- אני בונה בית

 

짓 + 었어요 = 지었어요

저는 집을 지었어요= אני בניתי בית

 

שימו לב שזה קורה רק כאשר מוסיפים תנועה. בעת הטיה לצורה הבסיסית למשל, יש להוסיף רק ” 는다~” לבסיס וכך ㅅ אינו מושמט. לדוגמה:

 

집을 짓는다 = לבנות בית

 

הסיבה לכך שחריג זה מתקיים היא להימנע משינוי צליל המילה לחלוטין לאחר ההטיה.

 

ביטוי 짓다 נשמע כמו ‘ג’יט-דה’.

ביטוי 지어 נשמע כמו ‘ג’י-או’

ביטוי 짓어 נשמע כמו ‘ג’יס-סו’

השלישי (שאינו נכון) משנה לחלוטין את צליל בסיס המילה כאשר מוסיפים תנועה (מ’ג’יט ‘ל’ג’יס’) ואילו בשני, צליל בסיס המילה משתנה רק מ’ג’יט ‘ל ‘ג’י’, שהוא הבדל קטן בהרבה (במיוחד בהתחשב ב- ‘t’ בהגיית 짓 שאינו נשאף – מה שהופך אותו לנשמע בקושי). אני יודע שזה מבלבל, אבל אם אתם לא יכולים להבין למה זה נעשה זה בסדר, רק תדעו שזה חייב להיעשות.

 

כמה דוגמאות אחרות למילים בהן מתקיים חריג זה  הן (מילים אלה קשות מדי עבורכם כרגע, אבל אני רק מראה לכם אותן):

 

낫다 = טוב יותר (תואר) – תלמדו עוד על מילה זו בשיעור 19

잇다 = להמשיך (פועל)

 

מילים נפוצות שזה לא חל עליהן:

웃다 (לצחוק)= 저는 웃었어요= אני צחקתי

벗다(להוריד בגדים)= 저는 저의 옷을 벗었어요= אני הורדתי את הבגדים

씻다 (לשטוף)= 저는 저의 손을 씻었어요= אני שטפתי את הידיים

 

להלן טבלה שבה המילה “짓다 (לבנות)” עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשר ~ 아/어 (או אחת הנגזרות שלו כמו ~ 았/었어요) מתווספים לבסיס הפועל.

짓다= לבנות עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 지었어 지어 짓겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 지었어요 지어요 짓겠어요
צורה רגילה 지었다 짓는다 짓겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 지었습니다 짓습니다 짓겠습니다

שימו לב שכאשר לבסיס המילה יש את האות כעיצור רביעי תנאי החריג לא מתקיים. לדוגמה, זה לא מתקיים במילה 없다 שתלמדו עליה בשיעור הבא.

 

חריג

אם האות האחרונה של בסיס מילה מסתיימת בㄷ (לדוגמה: 걷다= ללכת), האות ㄷ משתנה לㄹ כאשר מוסיפים תנועה למילה.

걷다= ללכת/לצעוד

걷 + 어 = 걸어

저는 걸어요= אני הולך

 

걷 + 었어요 = 걸었어요

저는 걸었어요= אני הלכתי

 

אני לא מתכוון לבלבל אתכם, אבל אני אעשה זאת:

걷다 פירושו “ללכת/לצעוד”. כאשר מבצעים הטיה, על ידי הוספת תנועה הוא משתנה ל- 걸어.

משמעות נוספת של 걷다 היא “לכסות”. אך פירוש זה של 걷다 אינו פועל על פי כלל החריג. אז כאשר מטים על ידי הוספת תנועה, הוא פשוט נשאר כ- 걷어.

걸다 פירושו “לתלות”. כאשר מטים, על ידי הוספת תנועה הוא נשאר כ- 걸어

 

מספיק מבלבל? בואו נסתכל על שלושתם:

걷다= ללכת 걷다= לכסות 걸다= לתלות
עבר (לא רשמי גבוה) 걸었어요 걷었어요 걸었어요
הווה (לא רשמי גבוה) 걸어요 걷어요 걸어요
עתיד (לא רשמי גבוה) 걷겠어요 걷겠어요 걸겠어요

 

האמת היא, שכל העניין ב걷다/걷다/걸다 הוא החלק הכי מבלבל של ההטיה הזו, אבל אל תדאגו יותר מדי לגביי זה. “ללכת” היא מילה שנמצאת בשימוש גדול יותר מאשר המילה “לכסות”, אז זה לא משהו שצץ הרבה.

הסיבה שהטיה זו מתקיימת היא פשוט כי הצלילים זורמים כך יותר בקלות על הלשון. זה דומה להגיית המילה חמאה באנגלית- “butter” אנחנו לא אומרים “butt-tter”, אלא פשוט אומרים “bud-er”.  כמו החריג ㄷ, זה פשוט כדי להימנע מלומר עיצור קשה.

זה נעשה לרוב הבסיסים המסתיימים ב ㄷ. מילים שכיחות שכלל זה אינו חל עליהן (כמו: 걷다= לכסות):

받다 (לקבל)= 돈을 받았어요= אני קיבלתי כסף

묻다= 묻어요 (לקבור)= 저는 저의 강아지를 묻었어요 = אני קברתי את גור הכלבים שלי.

닫다= 닫아요 (לסגור)= 저는 문을 닫았어요= אני סגרתי את הדלת

הנה טבלה עם המילה 걷다 (ללכת) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשר ~ 아/어 (או אחת הנגזרות שלו כמו ~ 았/었어요) מתווספות לבסיס הפועל.

걷다= ללכת עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 걸었어 걸어 걷겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 걸었어요 걸어요 걷겠어요
צורה רגילה 걸었다 걷는다 걷겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 걸었습니다 걷습니다 걷겠습니다

 

 

חריג

אם האות האחרונה של בסיס מילה מסתיימת בㅂ(לדוגמה: 쉽다= להיות פשוט/קל), האות ㅂמשתנה ל우 כאשר מוסיפים תנועה למילה. לאחר מכן, ה 우 מתווסף להברה הבאה במילה שעברה הטיה.

לרוב, כלל זה נעשה על מילות תואר. פעלים רבים מסתיימים באות ㅂ, אך למעשה כלל זה כמעט ואינו חל עליהם (חלק מפעלים מעטים אלו הם: 줍다= להרים/לאסוף, 눕다= לשכב) לדוגמה:

 

쉽다= להיות פשוט/קל

쉽 + 어 = 쉬 + 우 + 어 = 쉬워

그것은 쉬워- זה קל/פשוט

 

어렵다= להיות קשה (לא פשוט)

어렵 + 어요 = 어려 + 우 + 어요 = 어려워요

그것은 어려워요= זה קשה

 

귀엽다= חמוד

귀엽 + 어요 = 귀여 + 우 + 어요 = 귀여워요

그 여자는 귀여워요= הילדה ההיא חמודה

 

במילים 돕다= לעזור, ו 곱다= יפה (לא שכיח- כמעט ולא משתמשים במילה זו) ㅂ משתנה ל 오 במקום 우. לדוגמה:

 

돕다= לעזור

돕 + 았어요 = 도 + 오 + 았어요 = 도왔어요

저는 저의 어머니를 도왔어요= אני עזרתי לאמא שלי.

הערה: ה- ב- 돕다 ו- 곱다 משתנה ל- רק כאשר מוסיפים ~ / (או נגזרת כלשהי כמו /었다~ או/어요 ~). בעת הוספת כל תנועה אחרת, משתנה ל- . נכון לעכשיו, לא למדתם מתי תצטרכו להוסיף תנועה אחרת. לדוגמה, בשיעורים עתידיים תלמדו על הוספת /~ לפעלים. כאשר הדבר מתווסף ל- 돕다, הוא משתנה ל- 도울. זה לא מדבר אליכם כרגע, אך עליכם להיות מודעים לכך.

 

מכיוון שה- ㅂ החריג מצוי במילות תואר, אתם תטו אותו לא רק בסוף משפט, אלא גם באמצע משפט (לפני שם עצם). זכרו את ההבדל בין שני המשפטים הללו.

사과는 크다= תפוחים הם גדולים

나는 큰 사과를 좋아한다= אני אוהב/ת תפוחים גדולים

 

במשפט הראשון, “גדול’ הוא שם תואר המתאר את שם העצם (תפוח) בסוף המשפט.

בשני, “גדול’ מתאר את התפוח (כ’תפוח גדול’) ולאחר מכן “אוהב” פועל על שם העצם. בשיעור 4 למדתם כיצד לתאר שם עצם על ידי הצבת שם תואר עםㄴ/은 ~ לפניו. הוספתㄴ/은 ~ לתארים שבהם הבסיס מסתיים ב- “ㅂ” מפעילה עליו את כלל החריג הזה.

בעת הצבת שם תואר שבסיסו מסתיים ב- “ㅂ”) לפני שם עצם כדי לתאר אותו, יש להוסיף ㄴ~ להברה החדשה שנוצרה עם 우/오:

귀엽 + ㄴ = 귀여 + 우 + ㄴ = 귀여운

저는 귀여운 여자를 좋아해요= אני אוהב בנות חמודות

דוגמאות נוספת:

쉽다= להיות פשוט/קל

쉽 + ㄴ = 쉬 + 우 + ㄴ = 쉬운

저는 쉬운 일을 했어요= עשיתי עבודה קלה

 

부드럽다= רך

부드럽 + ㄴ = 부드러 + 우 + ㄴ = 부드러운

나는 부드러운 손이 있어= יש לי ידיים רכות

 

춥다= קר

춥 + ㄴ = 추 + 우 + ㄴ = 추운

저는 추운 날씨를 좋아해요= אני אוהב/ת מזג אוויר קר.

 

שימו לב כי ברוב החריגים המילה משתנה באופן שונה אם התנועה האחרונה בבסיס היא ㅗ או ㅏ. עם זאת, ב- ㅂ חריג, למעט 돕다 ו- 곱다, כל המילים הרלוונטיות משתנות על ידי הוספת 우. לכן, אפילו במילים שבהן התנועה האחרונה בבסיס היא ㅏ (למשל: 아름답다) או ㅗ (למשל: 새롭다), 우 מתווסף. לדוגמה:

아름답다= יפה

아름답 + 어요 = 아름다 + 우 + 어요 = 아름다워요

그 여자는 아름다워요= הילדה הזו יפה

 

새롭다= חדש

새롭 + 어요 = 새로 + 우 + 어요 = 새로워요

그 학교는 새로워요= בית הספר הזה חדש

그것은 새로운 학교예요= הדבר הזה זה בית ספר חדש

 

החריג הנ”ל הוא כנראה המבלבל ביותר מבין כל החריגים, בעיקר כי נראה מוזר שㅂ יכול להשתנות ל- 우/오. הסיבה שזה קורה דומה לחריגㅅ. כפי שאתם יודעים כבר, כאשר מבטאים הברה עם האות האחרונה ㅂ, לא ממש מבטאים את צליל ה- ‘B’. אם אתם לא יודעים למה אני מתכוון, עיינו במדריך ההגייה. אבל, אם נוסיף תנועה אחרי ㅂ הצליל של ‘B’ יבוטא. מטרתו של החריג היא לחסל את צליל ה- B שאינו מצוי במילה. מְבַלבֵּל? כן, אני יודע, אבל שוב, אתם לא באמת צריכים לדאוג לגביי למה זה נעשה.

 

זה נעשה לחלק מהמילים המסתיימות בㅂ. ישנן מספר מילים  שהכלל הזה לא חל עליהן:

좁다 (צר)= 이 방은 좁아요= החדר הזה צר.

잡다 (לתפוס/לאחוז)= 저는 공을 잡았어요= אני תפסתי את הכדור

넓다 (רחב)= 이 방은 넓어요= החדר הזה רחב. (קוריאנים בד”כ מתארים חדר/מקום כגדול ע”י שימוש במילה “רחב”)

הנה טבלה עם המילה 춥다(קר) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשר ~ 아/어 (או אחת הנגזרות שלו כמו ~ 았/었어요) מתווספות לבסיס הפועל.

춥다= קר עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 추웠어 추워 춥겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 추웠어요 추워요 춥겠어요
צורה רגילה 추웠다 춥다 춥겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 추웠습니다 춥습니다 춥겠습니다
כמילת תואר 추운 날씨= מזג אוויר קר

 

 

חריג

אם האות האחרונה בבסיס היא ㅡ (לדוגמה: 잠그다 = לנעול (מנעול), בעת הוספת  아/어~, לא ניתן לקבוע אם להוסיף어 או  아 לבסיס על ידי הסתכלות על ㅡ. במקום זאת, עליכם להסתכל על התנועה בהברה השנייה האחרונה. לדוגמה, במילה 잠그다, ההברה השנייה האחרונה בבסיס היא 잠, והתנועה כאן היא ㅏ. אנו משתמשים באותם הכללים שלמעלה כדי לקבוע אם נוסיף 아 או 어. אם התנועה בהברה השנייה האחרונה היא ㅏ או ㅗ, נוסיף 아. אם התנועה בהברה השנייה האחרונה היא כל דבר אחר מאשר ㅏ או ㅗ, נוסיף 어. לדוגמה:

כשהתנועה בהברה השנייה האחרונה היא ㅏ או ㅗ:

잠그다 + ~아/어

= 잠그아

 

כשהתנועה בהברה השנייה האחרונה היא כל דבר אחר מאשר ㅏ או : ㅗ

슬프다 + ~아/어

= 슬프어

 

לרוע המזל, זה לא כל מה שקורה. כש-아/어~ מתווספים אל בסיס הפועל כשהאות האחרונה היא ㅡ, 아/어~ יתמזגו לבסיס ו- ㅡ מושמטת. זה די מבלבל, אז הבה נסתכל על הדוגמאות ונראה כיצד זה נעשה.

 

잠그다= לנעול

הבסיס מסתיים בㅡ. אם נוסיף 아/어~, אנחנו צריכים להסתכל על ההברה השנייה האחרונה, שהיא 잠.

התנועה בהברה זו היאㅏ, אז יש להוסיף 아 לבסיס.

잠그 + 아

아 מתמזג לבסיס וㅡ נשמטת

잠그 + 아 = 잠가

 

바쁘다= להיות עסוק

הבסיס הזה מסתיים בㅡ.  אם נוסיף 아/어~, אנחנו צריכים להסתכל על ההברה השנייה האחרונה, שהיא 바. התנועה בהברה זו היאㅏ, אז יש להוסיף 아 לבסיס.

바쁘 + 아

아 מתמזג לבסיס וㅡ נשמטת

바쁘 + 아 = 바빠

 

예쁘다= יפיפייה

הבסיס הזה מסתיים בㅡ.  אם נוסיף 아/어~, אנחנו צריכים להסתכל על ההברה השנייה האחרונה, שהיא 예. התנועה בהברה זו היא לא ㅏ או ㅗ, אז יש להוסיף 어 לבסיס.

예쁘 + 어

어מתמזג לבסיס וㅡ נשמטת

예쁘 + 어 = 예뻐

 

슬프다= להיות עצוב

הבסיס הזה מסתיים בㅡ.  אם נוסיף 아/어~, אנחנו צריכים להסתכל על ההברה השנייה האחרונה, שהיא 슬. התנועה בהברה זו היא לא ㅏ או ㅗ, אז יש להוסיף 어 לבסיס.

슬프 + 어

어מתמזג לבסיס וㅡ נשמטת

슬프 + 어 = 슬퍼

 

המיזוג של 아/어~ לבסיס מתרחש כש아/어~ או כל אחת מהנגזרות שלהם נוספים, כולל아/어요~ והטיות לזמן עבר כמו았/었어~ או았/었어요~. לדוגמה:

저는 문을 잠갔어요= אני נעלתי את הדלת

저는 바빠요= אני עסוק

그 여자는 예뻐요= הילדה הזו יפה

저는 아주 슬퍼요= אני מאוד עצוב/ה

 

לחלק מהבסיסים יש הברה אחת בלבד. לדוגמה, הבסיס של 크다 הוא רק 크. במקרה זה, אנו יודעים שעלינו להשתמש ב- ㅡ חריג, אך אין הברה קודמת שלפיה ניתן לקבוע מה יש להוסיף לבסיס. במקרים אלה, 어~ מתווסף לבסיס. לדוגמה:

 

크다= להיות גדול

הבסיס הזה מסתיים בㅡ.  אם נוסיף 아/어~, אנחנו צריכים להסתכל על ההברה השנייה האחרונה, אבל אין, אז יש להוסיף 어 לבסיס.

크 + 어

어מתמזג לבסיס וㅡ נשמטת

크 + 어 = 커

그 집은 커요= הבית ההוא גדול.

 

לפעמים התנועה האחרונה של בסיס היא ㅡ, אך הבסיס מסתיים בעיצור. במקרים אלה, אין מיזוג ותמיד어 נבחר במקום 아. לדוגמה:

 

긁다= לגרד

התנועה האחרונה בבסיס זה היא ㅡ.  עם זאת, הבסיס אינו מסתיים ב- ㅡ ובמקום זאת מסתיים בעיצור. לכן, 어 מתווסף.

긁 + 어요 = 긁어요

저는 머리를 긁었어요= אני גירדתי את הראש שלי

 

듣다= לשמוע

התנועה האחרונה בבסיס זה היא ㅡ.  עם זאת, הבסיס אינו מסתיים ב- ㅡ ובמקום זאת מסתיים בעיצור. לכן, 어 מתווסף.

듣 + 었어요 = 듣었어요

 

אבל חכו! אל תשכחו את החריג ㄷ

듣 + 었다 = 들었다

저는 쥐를 들었어요= אני שמעתי עכבר

 

만들다= לעשות/להכין/ליצור

התנועה האחרונה בבסיס זה היא ㅡ.  עם זאת, הבסיס אינו מסתיים ב- ㅡ ובמקום זאת מסתיים בעיצור. לא משנה מהי התנועה בבסיס הקודם, מכיוון שהבסיס מסתיים בעיצור, 어 מתווסף.

만들다 + ~아/어요

만들어요=

 

הנה טבלה עם המילה 잠그다(לנעול- שהיא פועל) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשר ~ 아/어 (או אחת הנגזרות שלו כמו ~ 았/었어요) מתווספות לבסיס הפועל.

잠그다= לנעול עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 잠갔어 잠가 잠그겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 잠갔어요 잠가요 잠그겠어요
צורה רגילה 잠갔다 잠근다 잠그겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 잠갔습니다 잠급니다 잠그겠습니다

 

הנה טבלה עם המילה 예쁘다(יפיפייה- שהיא מילת תואר) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשר아/어~ (או אחת הנגזרות שלו כמו ~ 았/었어요) מתווספות לבסיס הפועל.

예쁘다= יפיפייה עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 예뻤어 예뻐 예쁘겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 예뻤어요 예뻐요 예쁘겠어요
צורה רגילה 예뻤다 예쁘다 예쁘겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 예뻤습니다 예쁩니다 예쁘겠습니다

 

הנה טבלה עם המילה 만들다(לעשות- שהיא פועל) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה.

만들다= לעשות עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 만들었어 만들어 만들겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 만들었어요 만들어요 만들겠어요
צורה רגילה 만들었다 만든다 만들겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 만들었습니다 만듭니다 만들겠습니다

 

אתם תלמדו איך 만든다 ו- 만듭니다 נוצרים בהמשך השיעור כשתלמדו על חריג ㄹ.

 

 

חריג

אם ההברה הסופית בבסיס היא (마르다) 르, היא מוטה באופן שונה כשמוסיפים 아/어~. חריג זה מתקיים רק כאשר מוסיפים 아/어~ (או כל אחת מהנגזרות שלו) לבסיס וכשלא מוסיפים עקרונות דקדוקיים אחרים המתחילים בתנועה או בעיצור. עד עכשיו לא למדתם על אף אחד מהעקרונות הדקדוקיים האחרים האלה שיכולים להתחיל מכל דבר אחר חוץ מ아/어 ~, אז אל תדאגו לגבי ההבחנה הזו יותר מדי.

כאשר מוסיפים아/어~ למילים אלה, נוצר ㄹ נוסף והוא ימוקם בהברה שלפני 르 כעיצור האחרון. ה- 르 משתנה גם ל- 러 או 라 (תלוי אם מוסיפים 어 או 아). זה נעשה גם לפעלים וגם לתארים (החריג היחיד הוא 따르다 = לעקוב/לשפוך). קשה להסביר את זה והרבה יותר קל להראות עם דוגמאות:

다르다= שונה

다르 + 아요 = 다 + ㄹ + 라요 = 달라요

그것은 달라요= הדבר הזה שונה

 

빠르다= להיות מהיר

빠르 + 아요 = 빠 + ㄹ + 라요 = 빨라요

그 남자는 빨라요= האיש (גבר) הזה מהיר

 

부르다= לקרוא למישהו בשמו

부르 + 었어요 = 부 + ㄹ + 렀어요 = 불렀어요

저는 저의 누나를 불렀어요= קראתי לאחותי

 

הנה טבלה עם המילה 고르다(לבחור- שהיא פועל) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשר ~ 아/어 (או אחת הנגזרות שלו כמו ~ 았/었어요) מתווספות לבסיס הפועל.

고르다= לבחור עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 골랐어 골라 고르겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 골랐어요 골라요 고르겠어요
צורה רגילה 골랐다 고른다 고르겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 골랐습니다 고릅니다 고르겠습니다

 

הנה טבלה עם המילה 마르다(רזה- שהיא מילת תואר) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשר아/어~ (או אחת הנגזרות שלו כמו ~ 았/었어요) מתווספות לבסיס הפועל.

마르다= רזה עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 말랐어 말라 마르겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 말랐어요 말라요 마르겠어요
צורה רגילה 말랐다 마르다 마르겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 말랐습니다 마릅니다 마르겠습니다
כמילת תואר 마른 여자= ילדה רזה

 

 

חריג

או. קיי, זה האחרון, אני מבטיח!

כמו שאתם יודעים, ישנם זמנים בהם אתה חייב לבחור בין שני דברים שצריך להוסיף לבסיס. לדוגמה:

아/어~ ז”א שאנחנו צריכים לבחור בין 아 או 어

ㄴ/은~ ז”א שאנחנו צריכים לבחור בין ㄴאו 은

ㅂ/습~ ז”א שאנחנו צריכים לבחור ㅂ או 습

ㄹ/을~ ז”א שאנחנו צריכים לבחור ㄹאו을

כמו שאתם יודעים, אתם בוחרים את החלקיק הנכון לפי הבסיס של הפועל/מילת תואר.

אם האות האחרונה של הבסיס היא ㄹ ואתם מוסיפים את כל אחד מהבאים:

ㄴ/은~

ㄴ/는~

ㅂ/습~

ㄹ/을~

יש לבחור את האפשרות הראשונהㄴ/ㅂ /ㄹ)). בנוסף, האות ㄹ מושמטת מהבסיס והㄴ/ㅂ /ㄹ מתווספים ישירות לבסיס. בואו נסתכל על כל אחד בנפרד.

 

 

חריג : הוספת /~ למילים

למדתם כיצד להוסיף ㄴ/은~ לבסיס מילת תואר בעת תיאור שמות עצם. בדרך כלל, אתה מוסיףㄴ ישירות לבסיס של שם תואר המסתיים בתנועה, ו-은 לבסיס של תואר המסתיים בעיצור, למשל:

크다 = 큰 남자

작다 = 작은 남자

 

כשמוסיפים ㄴ/은~ לבסיס המסתיים ב ㄹ, הㄹ מושמטת וㄴ מתווספת לבסיס:

길다= ארוך

길 + ㄴ = 긴

저는 긴 거리를 건넜어요= אני חציתי את הרחוב הארוך

 

멀다= הרחק/רחוק יותר

멀 + ㄴ = 먼

저는 먼 병원에 갔어요= הלכתי לבית חולים רחוק יותר (בית חולים מרוחק יותר)

 

יהיו פעמים שתצטרכו להוסיףㄴ/은~ גם לבסיסי פעלים, אך עדיין לא למדתם על כך. אני מציג את הרעיון הזה בשיעור 26 ולאחר מכן מדבר על איך ליישם את החריגים האלו בשיעור 28. אני לא רוצה שתחשבו על זה יותר מדי עד שתגיעו לשיעורים האלה, אבל רק שתדעו, הרעיון זהה להוספתㄴ/은~ לשם תואר. לדוגמה:

열다= לפתוח

열 + ㄴ = 연

 

למרות שלא למדתם כיצד להוסיףㄴ/은~ לבסיסים, למדתם כיצד להוסיףㄴ/는다~ לבסיסי הפועל. בדרך כלל, מוסיפיםㄴ다~ לבסיס של פועל המסתיים בתנועה, ו-는다~ לבסיס של פועל המסתיים בעיצור. לדוגמה:

나는 집에 간다= אני הולך לבית שלי

나는 밥을 먹는다= אני אוכל/ת אורז

 

אבל כשמוסיפים ㄴ/는다~ לבסיס פועל המסתיים בㄹ, חייבים להוריד את הㄹ ולהוסיף ㄴ다~ לבסיס הפועל:

나는 문을 연다= אני פותח/ת את הדלת

나는 케이크를 만든다= אני מכין/ה עוגה

 

חריג : הוספת /~ למילים

למדתם גם על הוספתㅂ/습니다~ לבסיסי הפועל והתואר בזמן הטייה בצורה “רשמי ורמת כבוד גבוהה”: בדרך כלל, מוסיפיםㅂ 니다~ לבסיס של מילה המסתיימת בתנועה, ו- ~ 습니다 לבסיס של מילה המסתיימת בעיצור. לדוגמה:

פעלים:

저는 집에 갑니다= אני הולך/כת לבית שלי

저는 밥을 먹습니다= אני אוכל/ת אורז

תארים:

그 여자는 예쁩니다= הילדה הזו יפה

이 방은 넓습니다= החדר הזה רחב/גדול

 

אבל, כשמוסיפים ㅂ 니다~ לבסיס של מילה המסתיימת ב ㄹ, חייבים להוריד את הㄹ ולהוסיף ㅂ~ ישירות לבסיס. דוגמה:

פעלים:

저는 문을 엽니다= אני פותח/ת את הדלת

저는 케이크를 만듭니다= אני מכין/נה עוגה

תארים:

그 병원은 멉니다= בית החולים הזה רחוק

그 여자의 머리카락은 깁니다= השיער של הילדה ההיא ארוך

 

המשמעות של 머리 יכולה להיות ראש או שיער, תלוי באיזה הקשר. אם תרצו לציין את השיער שלכם ספציפית, תוכלו לומר 머리카락 שמשמעותו תמיד תהיה שיער ראש. 머리 ו-머리카락 אינו מתייחס לשיער על בעל חיים, או לשיער גוף האדם. שיער זה מכונה “” ומילה זו מתייחסת גם לרוב השיער שניתן למצוא על בעלי חיים (פרווה, צמר כבשים וכו’).

 

הוספתㅂ/습니다~ משפיעה רק על מילים שמסתיימות ב- ㄹ. אין חריג שמתרחש אם מוסיפיםㅂ/습니다 ~ לכל סוג אחר של בסיס. לדוגמה, שימו לב איך רק הבסיס של 길다 משתנה כתוצאה מחלקיק זה:

חריג מילה לדוגמה +ㅂ/습니다~
חריג ㅅ 짓다 짓습니다
חריג ㄷ 걷다 걷습니다
חריג ㅂ 쉽다 쉽습니다
חריג ㅡ 예쁘다 예쁩니다
חריג 르 마르다 마릅니다
חריג ㄹ 길다 깁니다

 

להלן טבלה עם המילה열다 (לפתוח- שהיא פועל) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. החיבורים החריגים מודגשים. שימו לב שזה קורה רק כאשרㄴ אוㅂ מתווספים לבסיס הפועל.

열다= לפתוח עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 열었어 열어 열겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 열었어요 열어요 열겠어요
צורה רגילה 열었다 연다 열겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 열었습니다 엽니다 열겠습니다

 

הנה טבלה עם המילה 길다(ארוך- שהיא מילת תואר) עם הטיות בכל צורות הכבוד שלמדתם עד כה. שימו לב שזה קורה רק כאשר ㄴ אוㅂ מתווספים לבסיס הפועל (זה יקרה כאשר מוסיפים ㄴ, אך אנחנו לא מוסיפים ㄴ/는~ למילת תואר כאשר מטים אותה כך. אף על פי כן, ישנן פעמים בהם זה יקרה, אך עדיין לא התקרבתם במעט ללמוד עליהם. לדוגמה, בשיעור 76 אנחנו נדבר על הוספתㄴ/는데~ לפסקאות. הדבר יגרום ל 길다 להפוך ל 긴데. אנא אל תחשבו אפילו להביט קדימה לשיעור 76 לפני שתסיימו עם השיעור הזה, ו -69 השיעורים שביניהם.

길다= ארוך עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 길었어 길어 길겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 길었어요 길어요 길겠어요
צורה רגילה 길었다 길다 길겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 길었습니다 깁니다 길겠습니다
כמילת תואר 거리= רחוב ארוך (거리= דרך/רחוב/כביש

 

אני לא רוצה לבלבל אתכם יותר מדי כי אני בטוח שאתם כבר מבולבלים מאוד. רק כמות המידע בעמוד זה יכולה לגרום למישהו לבכות. עם זאת, אני חושב שזה תרגיל טוב מאוד לנסות להשוות את ההבדלים בהטיות של המילים 듣다 ו-들다. אל תדאגו עדיין לגבי המשמעות של 들다 (זוהי מילה מורכבת מאוד בעלת משמעויות רבות), אך פשוט תשערו שהיא פועל במקרה זה. לעת עתה, בואו נתמקד רק כיצד להטות אותן.

 

שימו לב שכאשר מטים את המילה 듣다, עליכם לקחת בחשבון את הדפוסים החריגים הבאים:

  • חריג ㄷ (כי היא מסתיימת ב ㄷ)
  • חריג ㅡ (בגלל שהתנועה האחרונה היא ㅡ)

הטבלה הבאה מראה את הטיות הזמן והכבוד של המילה 듣다 כפי שלמדתם עד כה: (הטיות חריגות מודגשות)

듣다= לשמוע עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 들었어 들어 듣겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 들었어요 들어요 듣겠어요
צורה רגילה 들었다 듣는다 듣겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 들었습니다 듣습니다 듣겠습니다

 

שימו לב שכאשר מטים את 들다, עליכם לקחת בחשבון את הדפוסים החריגים הבאים:

  • חריג ㄹ(כי היא מסתיימת ב ㄹ)
  • חריג ㅡ (בגלל שהתנועה האחרונה היא ㅡ)

הטבלה הבאה מראה את הטיות הזמן והכבוד של המילה 듣다 כפי שלמדתם עד כה: (הטיות חריגות מודגשות)

들다 עבר הווה עתיד
לא רשמי ורמת כבוד נמוכה 들었어 들어 들겠어
לא רשמי ורמת כבוד גבוהה 들었어요 들어요 들겠어요
צורה רגילה 들었다 든다 들겠다
רשמי ורמת כבוד גבוהה 들었습니다 듭니다 들겠습니다

אני מרגיש שהשוואה בין שני אלו היא תרגיל טוב מאוד מכיוון שאתם יכולים לראות שלפעמים בגלל ההטיות החריגות, 듣다 עשוי להיראות בדיוק כמו 들다. לדוגמה, בכל ההטיות בזמן עבר, אין דרך להבחין בין השניים על בסיס שמיעה, והדרך היחידה להבחין ביניהם היא לפי ההקשר במשפט.

 

אין דרך פשוטה לזכור דברים כאלה. מילות העידוד היחידות שאני יכול לתת לכם היא שככל שאתם מתוודעים יותר ויותר לשפה, וככל שתחשפו את עצמכם אליה יותר ויותר, היא הופכת לטבע שני. אני יודע שאתם לא יכולים להאמין לזה עכשיו, אבל זה כן.

 

הוספת/~ לתארים

הזכרתי זאת בחלק מהסעיפים למעלה, אבל הייתי רוצה לסדר את כל זה כאן. בשיעור 4 למדתם כיצד להוסיףㄴ/은~ למילות תואר כדי לתאר שם עצם. כשנעשה זאת מספר חריגים יכנסו לפעולה בגלל האפשרות של הוספת תנועה לבסיס הפועל. הבה נבחן את המילה “어렵다” כדוגמה. למילה 어렵다 יש עיצור כאות סופית, מה שאומר שיש להוסיף 은 (במקום ~ ㄴ). לכן, בסופו של דבר אנו מקבלים:

어렵 은

לפיכך, יש לנו את העיצור הסופי ㅂ ולאחריו תנועה, על כן, חריג ㅂ נכנס לפעולה. ההטיה הנכונה של 어렵다 + ~ㄴ/은 היא 어려운.

למטה ישנה טבלה המראה כיצד מילות תואר חריגות יכולות להשתנות בעקבות הוספת ~ㄴ/은;

חריג מילה לדוגמה האם ניתן ליישם את החריג? יישום
חריג ㅅ 낫다 (טוב יותר) כן 나은
חריג ㄷ
חריג ㅂ 쉽다 (קל) כן 쉬운
חריג ㅡ 바쁘다 (עסוק) לא 바쁜
חריג 르 빠르다 (מהר) לא 빠른
חריג ㄹ 길다 (ארוך) כן

 

מבט קדימה לעקרונות דקדוקיים שתלמדו בשיעורים עתידיים:

יש הרבה תוספות שתלמדו בשיעורים הבאים. אתם תלמדו את המשמעות והשימוש של כל אלה כאשר הם יהפכו להיות חשובים לרמת הלימוד שלכם. כאשר תלמדו על תוספת חדשה בשיעור עתידי, אסביר כיצד היא גורמת לשינוי במילים חריגות.

הדבר הטוב הוא – אם אתם תלמדו כיצד פורמט (מתכונת/תבנית) אחד של תוספת גורם לחריגים להשתנות, כל תוספת עם אותן אותיות ראשוניות תגרום לאותו שינוי. לדוגמה, הוספת아/어~ גורמת להשמטת ㅅ במילים בהן מתקיים ㅅ חריג. באופן דומה, כל תוספת אחרת המתחילה ב-아/어~ גורמת לאותו שינוי. לדוגמה, אם אני מוסיף아/어~ או 았/었다~ ל- 짓다, אנו רואים את אותו שינוי בבסיס המילה – כלומר 짓다 משתנה ל 지어 ו- 지었다 בהתאמה.

אותו רעיון ניתן ליישם על תוספות דקדוקיות שיוצגו בשיעורים מאוחרים יותר. לדוגמה, בשיעור 43 תלמדו כיצד (으) 면~ גורם למילים חריגות להשתנות. השינוי הנובע מהוספת (으) 면~ זהה לחלוטין לשינוי הנובע מהוספת תוספות דומות כמו (으) 며~ ו- (으) 면서~.  לכן, אינכם צריכים לשנן כיצד כל אחד מהם משפיע על חריגים, אלא כיצד הפורמט הכללי של הוספת … (으)ㅁ~ ישפיע על חריגים. אני יודע שהדרך לשינון התוספות החדשות וההשפעות שלהן על חריגים נראית מרתיעה, אבל קיבוץ הפורמטים הזה יאפשר למוח שלכם לקטלג את המידע.

בכל פעם שיבוא פורמט/סגנון הוספה חדש בשיעור, אסביר כיצד חריגים מסתגלים אליו. זה צריך להיעשות רק פעם אחת לכל פורמט, מכיוון שכל רצף של תוספות עם אותו פורמט יצור את אותו השינוי לחריגים. להלן רשימת עקרונות דקדוקיים שתלמדו בשיעורים הבאים. לכל עיקרון יש סגנון מסוים. בכל אחד מהשיעורים הללו אסביר כיצד הם גורמים לשינוי במילים חריגות. יתר על כן, אסביר את העקרונות הדקדוקיים האחרים הבאים לפי אותו פורמט שיצור את אותו השינוי:

ㄹ/을~ (שיעור 9)

니~ (שיעור 21)

ㅁ/음~ (שיעור 29)

(으)려고~ (שיעור 32)

(으)시다~ (שיעור 39)

(으)면~ (שיעור 43)

(으)니까~ (שיעור 81)

לעת עתה, התמקדו במושגים שהוצגו בשיעור זה. כאשר תגיעו לכל אחד מהשיעורים לעיל, אעלה שוב את הדיון על חריגים. בשלב זה, אנו יכולים לדבר על איך עקרון דקדוק זה גורם למילים חריגות להשתנות.

בדקו את מדריך החריגים שלנו אם אתם מבולבלים (מה שאני בטוח שאתם!).

כולם מבולבלים כשהם לומדים את החריגים האלה. בסופו של דבר תגיעו לנקודה שבה הכל יבוא לכם באופן טבעי. בכל פעם שאתם לומדים מילה חדשה שבה הבסיס מסתיים ב- ㅅ/ㄹ/ㅂ/ㄷ/르/ㅡ רק רשמו הערה לעצמכם לגבי האופן שבו עליכם להטות מילה זו בעתיד. אני אפילו לא צריך לחשוב יותר על החריגים האלה כי הם פשוט זורמים החוצה באופן טבעי. אם אינכם יכולים לזכור את כולם כרגע, נסו להבין אותם, מה שיאפשר לכם לזהות אותם מאוחר יותר. בסופו של דבר, תוכלו לזכור אותם פשוט משמיעה ומהשימוש התכוף בהם.

להלן 1250 משפטים לדוגמה ביחידה 1.

כל הערכים מקושרים לקובץ שמע. ניתן להוריד את כל הקבצים האלה בחבילה אחת כאן.

**הערת המתרגמת: היי, קודם כל אני מודה מאוד למתרגמת שתרגמה את שיעורים 1-6 (ניתן למצוא אותה באינסטגרם תחת השם frejaneg)

אני מאוד מקווה שהתרגום לשיעור הזה עזר, עבדתי עליו קשה ^-^

אם אתם מעוניינים שאמשיך לתרגם/ רוצים לדווח לי על טעות שיש אתם מוזמנים לפנות אליי במייל: kheteargum@gmail.com