Menu Close

Korece Harflerin Adları

English, Ελληνικά ve العربية

 

Tanıtım

Korece öğrenemeye yeni başlayan biri olarak Korece harflerin nasıl okundukları ve hecelerin nasıl yapıldığını öncelikle öğrenmelisiniz. Bunu,  Konu 0 Ders 12 ve 3 de gösterdim.

Korece harflerin adlarının ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Yani Korece harflerini oluşturan karakterlerin nasıl anıldıkları. Türkçede harfleri verirken a, be, ce, de, yumuşak g şeklinde sıralarız.

Her Korece harfin bir adı vardır.  Buradaki fark bizim için resmi bir harfin yazım adı yoktur. Korece harfler ise resmi adlara sahipler. Bu derste bu isimleri göreceğiz.

Bunun, yeni başlayanlar için önemli bir nokta olmadığını belirteyim.  Aslında bu ileri düzeyde olan biri için de önemli değildir.  Harflerin isimlerini öğrenmekten çok, nasıl okunduklarına odaklanmanızı salık veririm. Bu dersi öğrenmek istemiyorsanız Konu 1 Ders 1’e geçebilirsiniz. Aslında Konu 4 ya da 5’e geldiğinizde buraya gelmeniz daha uygun.

Korecede kelimeler hece hece ayrılır (Kelimeleri harf harf heceleyen İngilizcenin tersine Türkçe de de olduğu gibi).  Örneğin, karım adını telefonda vermesi gerektiğinde yavaş birşekilde “이 – 슬 – 기” şeklinde, harf harf yerine hece hece verir.

Bunu da söyledikten sonra hadi başlayalım.

 

 

Korece Harflerin Adları

Korece Sessizler

Konu 0: Ders 1, içeriğinde Korece harflerin sırasını vermiştim.  İşte o liste:

ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

Eğer çift sessizleri çıkartırsak (ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ ve  ㅉ), kalan:

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

Yukarıdaki sıraya göre harflerin adları:

ㄱ: 기역
ㄴ: 니은
ㄷ: 디귿
ㄹ: 리을
ㅁ: 미음
ㅂ: 비읍
ㅅ: 시옷
ㅇ: 이응
ㅈ: 지읒
ㅊ: 치읓
ㅋ: 키읔
ㅌ: 티읕
ㅍ: 피읖
ㅎ: 히읗

ㄱ, ㄷ ve ㅅ haricindeki tüm harfler belli bir sırayı takip eder. Aşağıdaki resimlerde bunu görebilirsiniz:

Adım 1: Bu yapı daima (3 istisna hariç) temel olarak kullanılır.
Adım 2: Hangi harf adlandırılıyorsa (örneğimizde ㄴ) diyagramımızda X’in yerine gelir.
Adım 3: Harfimizin adı budur.

ㄱ, ㄷ ve ㅅ bu yapıyı takip etmez.

Konu 0: Ders 2’ de verilenㄱ ile ㅋ veㄷ ile ㅌ okunuşları aynıdır.

Bu çoğunlukla kafa karışıklığına neden olur.  Koreliler sık sıkㅋ ve ㅌ harflerinin adlarının sırasıyla:

ㅋ: 키옄
ㅌ: 티긑
sanırlar.  

( okunuşuna benzer bir sessiz yoktur. O nedenle burada karıştırılacak birşey yoktur)

Yukarıdaki harfler genel kalıbı izler ve adları aşağıdaki gibidir:

ㅋ: 키읔
ㅌ: 티읕

 

Korece Çift Sessizler

Aşağıdaki çift sessizlerin adlarını özellikle ayırdım:

Korecede çiftin karşılığı 쌍 (Hanja karakter 雙). Çift sessizlerin adları yukarıdaki tek sessiz eşlerinin adlarının başına “쌍” gelmesi ile oluşur. Örneğin:

ㄲ: 쌍기역
ㄸ: 쌍디귿
ㅃ: 쌍비읍
ㅆ: 쌍시옷
ㅉ: 쌍지읒

 

Korece Sesliler

Korece seslilerin adı yoktur. Sesli harflerin okunuşuㅇile birlikte seslerin adıdır.

ㅏ = 아
ㅐ = 애
ㅑ = 야
ㅒ = 얘
ㅓ = 어
ㅔ = 에
ㅕ = 여
ㅖ = 예
ㅗ = 오
ㅘ = 와
ㅙ = 왜
ㅚ = 외
ㅛ = 요
ㅜ = 우
ㅝ = 워
ㅞ = 웨
ㅟ = 위
ㅠ = 유
ㅡ = 으
ㅢ = 의
ㅣ = 이

Tekar söylemek gerekirse seslileri bir adla anmak çok nadirdir.  Ancak aynı sesi veren seslileri birbirinden ayırmak için onları oluşturan parçalarına ayrılması gerekir.  En yaygın olanı  ㅐ ve ㅔ. Örneğin, birisi adının “헤진” olduğunu söylediğinde ve bunun yazılması gerektiğinde  “해진,” “헤진” yoksa “혜진” mı olduğu bilinemez. Bu durumda ㅐ, ㅔ ve 예 harfleri birbirlerinden ayrılmalıdır. Bu çift seslileri oluşturan seslilere ayırarak yapılır:

ㅐ, “아이.”
ㅔ, “어이.”
ㅖ, “여이.”

 ve  tam olarak farklı ses verir, ama bunu kimse ayırd edemez.

 ayırd edilebilecek kadar farklıdır ama bazen bir sessizle söylendiğinde ㅐ ya da yakın bir ses duyulur.

ㅒ harfini (aynı sesi veriyor olmasına rağmen) özellikle göstermedim. Bu harf çok nadirdir ve “햬진” diye bir isim yoktur. Ancak 해진, 헤진 ve 혜진 mümkün isimlerdir.

ㅐ ve ㅔ çoğunlukla aynı sesi verirler, bu da karışıklığa neden olur.  ㅐ ya da  ㅔharflerindeki bir fark dışında aynı şekilde hecelenen pek çok kelime vardır. Örneğin:

결재하다 = onaylamak
결제하다 = ödemek

Bu kelimeleri yazarken şöyle diyebilirler: “Of, 아이 miydi yoksa 어이 hatırlamıyorum”

ㅐ ve ㅔ (ve bazen deㅖ) arasındaki farkı belirtmek dışında çift seslileri onları oluşturan seslilere ayırma işlemi çok nadir yapılır.

Bu ders de bu kadar!

Konu 0 ana sayfasına geri gitmek için tıklayınız.