Menu Close

Ονόματα των Κορεάτικων Γραμμάτων

Εισαγωγή

Ως αρχάριοι που μαθαίνετε Κορεάτικα, πρέπει να εστιάσετε στου ήχους που παράγουν τα Κορεάτικα γράμματα, και πώς αυτά συνδυάζονται για να δημιουργήσουν συλλαβές. Το μαθαίνουμε αυτό στα  Μαθήματα 12 και 3  της  Ενότητας 0.

Ίσως όμως αναρωτιέστε ποιό είναι το όνομα καθενός από τα Κορεάτικα γράμματα. Δηλαδή, πώς αναφερόμαστε σε κάθε γράμμα του Κορεάτικου αλφάβητου. Για παράδειγμα, στα Ελληνικά αναφερόμαστε στα διαφορετικά γράμματα του αλφάβητου δίνοντας τους τα ακόλουθα “ονόματα”:

Α = άλφα
Β = βήτα
Γ = γάμα
Δ = δέλτα
Ε = έψιλον
Ζ = ζήτα
Η = θήτα

κλπ…

Κάθε Κορεάτικο γράμμα έχει το δικό του όνομα, ακριβώς όπως και τα Ελληνικά και σε αυτό το μάθημα θα δούμε αυτά τα ονόματα.

Πρέπει να σας επισημάνω ότι αυτά τα ονόματα δεν είναι σημαντικό για έναν αρχάριο να τα μάθει. Για την ακρίβεια, δεν είναι σημαντικό ούτε ένας προχωρημένος μαθητής να τα γνωρίζει. Αν μαθαίνετε απλώς πώς να γράφετε και να διαβάζετε Κορεάτικα, προτείνω να επικεντρωθείτε στους ήχους των γραμμάτων, παρά στα ονόματα τους. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να τα αποστηθίσετε αυτά πριν προχωρήσετε στην Ενότητα 1: Μάθημα 1. Μπορείτε να επιστρέψετε όταν φτάσετε στην Ενότητα 4 ή 5.

Στα Ελληνικά, αν πρέπει να συλλαβίσουμε μία λέξη (για παράδειγμα, ένα επώνυμο) είναι σύνηθες να την συλλαβίζουμε γράμμα – γράμμα. Στα Κορεάτικα, καθώς η προφορά των γραμμάτων είναι συγκεκριμενοποιημένη, είναι πιο σύνηθες να συλλαβίζουμε συλλαβή – συλλαβή, αντί για γράμμα – γράμμα. Για παράδειγμα, όταν η γυναίκα μου αναφέρει το όνομα της στο τηλέφωνο, θα έλεγε αργά αργά “이 – 슬 – 기,” αντί να πει ξεχωριστά το κάθε γράμμα που απαρτίζει τις συλλαβές.

Αλλά, ας ξεκινήσουμε.

 

 

 

Ονόματα των Κορεάτικων Γραμμάτων

Κορεάτικα Σύμφωνα

Στην  Ενότητα 0: Μάθημα 1, είδατε την σειρά του Κορεάτικου αλφάβητου. Εδώ είναι η λίστα των συμφώνων που παρουσιάσαμε:

ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

Αν βγάλουμε τα “διπλά σύμφωνα” (ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ and ㅉ), μας μένουν τα:

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

Το όνομα του κάθε γράμματος (στην ίδια σειρά με παραπάνω) είναι:

ㄱ: 기역
ㄴ: 니은
ㄷ: 디귿
ㄹ: 리을
ㅁ: 미음
ㅂ: 비읍
ㅅ: 시옷
ㅇ: 이응
ㅈ: 지읒
ㅊ: 치읓
ㅋ: 키읔
ㅌ: 티읕
ㅍ: 피읖
ㅎ: 히읗

Εκτός από τα γράμματα ㄱ, ㄷ και ㅅ, όλα τα υπόλοιπα γράμματα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Δείτε την παρακάτω εικόνα για να δείτε πώς δουλεύει αυτό το μοτίβο:

Βήμα 1: Αυτή η δομή χρησιμοποιείτε πάντα (εκτός από τις τρεις εξαιρέσεις) ως βάση.
Βήμα 2: Όποιο γράμμα και να ονομάζετε (στο παράδειγμα μας το γράμμαㄴ) αντικαθιστά το “X” στο διάγραμμα.
Βήμα 3: Αυτό είναι το όνομα του γράμματος.

Τα γράμματα ㄱ, ㄷ και ㅅ δεν ακολουθούν αυτό το μοτίβο.

Όπως μάθατε στην  Ενότητα 0: Μάθημα 2, η προφορά των ㄱ και ㅋ, και ㄷ και ㅌ είναι παρόμοια.

Αυτό συχνά προκαλεί σύγχυση – και στους Κορεάτες! Οι Κορεάτες συχνά υποθέτουν ότι τα ονόματα των ㅋ και ㅌ είναι αντίστοιχα:

ㅋ: 키옄
ㅌ: 티긑
(Το δεν έχει ένα παρόμοιο σύμφωνο αντίστοιχα με τα παραπάνω, οπότε δεν υπάρχει σύγχυση εδώ)

Παρατηρήστε ότι τα παραπάνω γράμματα ακολουθούν το κανονικό μοτίβο, και ότι τα σωστά τους ονόματα είναι:

ㅋ: 키읔
ㅌ: 티읕

Κορεάτικα Διπλά Σύμφωνα

Στην παραπάνω ενότητα, μάθατε τα ονόματα των βασικών Κορεάτικων συμφώνων. Επίτηδες δεν συμπεριέλαβα την εξήγηση των ακόλουθων διπλών συμφώνων:





Η λέξη για το “ζευγάρι” ή “διπλός” στα Κορεάτικα είναι 쌍 (από τον χαρακτήρα Χάντζα 雙). Το όνομα του κάθε παραπάνω γράμματος είναι το ίδιο με το αντίστοιχο μονό γράμμα, αλλά με την λέξη “쌍” πριν από αυτό. Για παράδειγμα:

ㄲ: 쌍기역
ㄸ: 쌍디귿
ㅃ: 쌍비읍
ㅆ: 쌍시옷
ㅉ: 쌍지읒

Κορεάτικα Φωνήεντα

Τα Κορεάτικα φωνήεντα δεν έχουν στην πραγματικότητα “ονόματα”. Το “όνομα” ενός Κορεάτικου φωνήεντος είναι ίδιο με τον αντίστοιχο ήχο αυτού του φωνήεντος χρησιμοποιώντας το άηχο σύμφωνο ㅇ πριν από αυτό.

Αν ακούσετε την προφορά καθενός, αυτό είναι και το “όνομα” με το οποίο αναφερόμαστε σε αυτά. Είναι πολύ σπάνιο να χρειαστεί να αναφέρουμε κάποιο από αυτά τα φωνήεντα με το όνομα του.

ㅏ = 아
ㅐ = 애
ㅑ = 야
ㅒ = 얘
ㅓ = 어
ㅔ = 에
ㅕ = 여
ㅖ = 예
ㅗ = 오
ㅘ = 와
ㅙ = 왜
ㅚ = 외
ㅛ = 요
ㅜ = 우
ㅝ = 워
ㅞ = 웨
ㅟ = 위
ㅠ = 유
ㅡ = 으
ㅢ = 의
ㅣ = 이

Γι’ άλλη μια φορά, να πούμε ότι είναι σπάνιο να αναφερθούμε σε κάποιο από αυτά τα φωνήεντα με το όνομα του. Ωστόσο είναι πολύ σύνηθες να ξεχωρίζουμε φωνήεντα που ακούγονται παρόμοια χωρίζοντας τα στα αντίστοιχα μέρη τους. Η πιο συνηθισμένη τέτοια περίπτωση είναι όταν προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τοㅐ από το ㅔ. Για παράδειγμα, αν κάποιος έλεγε ότι το όνομα του ήταν “헤진” και έπρεπε να το γράψετε, δεν θα ξέρατε αν πρέπει να γράψετε “해진,” “헤진” ή “혜진.” Σε αυτήν την περίπτωση, θα ήταν απαραίτητο να ξέρουμε αν αναφερόμαστε στο ㅐ, το ㅔ ή το 예. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, σπάζοντας το φωνήεν στα μέρη του.

Για παράδειγμα:

Για να αναφερθείτε στο ㅐ, μπορείτε να πείτε “아이.”
Για να αναφερθείτε στοㅔ, μπορείτε να πείτε “어이.”
Για να αναφερθείτε στοㅖ, μπορείτε να πείτε “여이.”

Παρατηρείστε ότι τα   και  επισήμως έχουν διαφορετικούς ήχους, αλλά σχεδόν κανείς δεν εφαρμόζει αυτήν την διαφοροποίηση.

Το ㅖ είναι αισθητά διαφορετικό, αλλά όταν ακολουθεί ένα σύμφωνο, μερικές φορές η προφορά του ηχεί παρόμοια με το ㅐ ή το .

Επίτηδες δεν συμπεριέλαβα το  ㅒ (το οποίο θα ακουγόταν επίσης παρόμοιο), αλλά αυτό το φωνήεν είναι αρκετά πιο δυσεύρετο και το όνομα 햬진δεν υπάρχει. Ωστόσο, τα  해진, 헤진 και  혜진  είναι όλες πιθανές εκδοχές.

Η ομοιότητα στην προφορά των ㅐ και ㅔ συχνά προκαλεί σύγχυση, ακόμα και για τους γηγενείς Κορεάτες. Υπάρχουν πολλές λέξεις των οποίων η ορθογραφία είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά του ㅐ ή ㅔ. Για παράδειγμα:

결재하다 = εγκρίνω (απρφ)
결제하다 = πληρώνω για (απρφ)

Όταν γράφουν αυτές τις λέξεις, ίσως ακούσετε να αναφέρουν “Αα, δεν μπορώ να θυμηθώ αν είναι 아이 ή 어이.”

Εκτός από το να ξεχωρίζετε το ㅐ και το ㅔ (και μερικές φορές το ㅖ), είναι σπάνιο να πρέπει να συλλαβίσετε τα μέρη κάποιου άλλου σύνθετου φωνήεντος.

Αυτά γι’ αυτό το μάθημα!

Πατήστε εδώ για να πάτε πίσω στην βασική σελίδα της Ενότητας 0.

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!