Menu Close

Mini-Toets van Lessen 9 t/m 16

Deze Mini-Toets is ook beschikbaar in het Português

Heb je de lessen 9 t/m 16 helemaal afgerond? Dan is het nu tijd voor een kleine toets om jouw kennis te testen. Zoals ik bij vorige mini-toets zei, een toets wordt geplaatst na elke reeks van 8 lessen. Ik geef toe dat ze redelijk kort zijn, maar toen ik Koreaans aan het leren was, had ik gewenst dat ik dit soort toetsen ook had!

Als je iets bent vergeten kun je altijd teruggaan en herhalen van je niet meer weet. Hoe dan ook, veel succes!

(De antwoorden staan onderaan les)

 

1) Kies de juiste vervoeging van 이다:

a) 나는 작년에 대학생이야
b) 나는 내일 학교에 가일 거야
c) 선생님들은 보통 좋은 사람들이야
d) 저의 형은 지금 의사였습니다

 

 

2) Kies de onjuiste vervoeging in de toekomstige tijd:

a) 나는 내일 학교에 가겠어
b) 나는 내일 학교에 갈 거야
c) 나는 내일 학교에 갈 것이야
d) 나는 내일 학교에 갈 겠이야

 

 

3) Kies het onjuiste gebruik van een teller:

a) 사람 세 개는 올 것입니다
b) 저는 책 두 권을 샀어요
c) 나는 어제 운동을 두 번 했어
d) 저의 친구는 두 개의 펜이 있어요

 

 

4) Kies de onjuiste zin:

a) 이 수업은 저의 지난 수업이에요
b) 저는 마지막 사람을 좋아했어요
c) 나는 어제 공항에 처음 갔어
d) 처음에 나는 그 사람을 싫어했어

 

 

5) Kies het onjuiste gebruik van het woordje 동안:

a) 나는 2주 동안 캐나다에 있었어
b) 나는 다음 주 동안 학교에 안 갈 거야
c) 나는 45분 동안 기다렸어
d) 나는 2년 동안 외국에서 살았어

 

 

6) Welke van de onderstaanden wordt niet gepaard met een Sino-Koreaans nummer:

a) 주
b) 개월
c) 분
d) 달

 

 

7) Lees de drie onderstaande zinnen en kies de juiste reeks partikelen die behoort tot de plaatsen 1-3. De drie zinnen vormen samen een kort verhaal en neemt plaats in chronologische volgorde.

나는 사과_1_ 사고 싶었어.
가게_2_ 갔어
하지만 바나나­­_3_ 샀어.

a)      b)      c)         d)
를        로        를        만
로        만        만        를
만        를        로        로

 

 

8) Welke van de onderstaanden betekent niet “en?”

a) 과
b) 랑
c) 과 함께
d) 이랑

 

 

9) Kies het onjuiste gebruik van het onderstreepte gedeelte:

a) 저의 회사는 저에게 돈을 줬어요
b) 저의 회사는 저를 위해 선물을 샀어요
c) 저는 회사에 대해선물을 받았어요
d) 저는 회사로부터 선물을 받았어요

 

 

10) Welke van de onderstaanden is een onjuist gebruik van een lijdend werkwoord:

a) 컴퓨터가 켰어요
b) 그것은 값에 포함된다
c) 숙제가 다 끝났어요
d) 집은 작년에 지어졌어요

 

 

11) Kies het onjuiste gebruik van het woordje 걸리다:

a) 나는 옷을 걸렸어요
b) 나는 줄에 걸렸어요
c) 나는 감기에 걸렸어요
d) 서울까지 두 시간 걸렸어요

 

 

12) Kies het onjuiste gebruik van het onderstreepte gedeelte:

a) 나의 머리 색깔은 자연스럽게이다
b) 학생들은 문제를 과학적으로 봤어요
c) 결과는 너무 실망적일것이다
d) 저는 역사적이다 곳에 갔어요

Antwoorden:

1) c
2) d
3) a
4) a
5) b
6) d
7) a
8) c
9) c
10) a
11) a
12) b

Nu dat je Lesson 9 – 16 helemaal hebt afgerond, kun je net zo goed verdergaan met Lessen 17 – 25, of niet?

Was de toets nog iets te moeilijk? Probeer dan om terug te gaan naar Lessen 9 – 16 om je fouten in te zien.

Of ga meteen door naar Les 17.