Menu Close

Lekce 2

Slovní zásoba

Pro jednoduchost jsou slovíčka rozdělena na podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce.

Pokud chcete vidět příklady užití a další informace, klikněte na slovo v češtině. (Nejspíše zatím neporozumíte použité gramatice, ale je dobré se k nim vrátit během vašeho dalšího studia.)

Zde najdete PDF dokument s přehledným slovníčkem a dalšími informacemi.

Chcete si slovíčka procvičit? Vyzkoušejte tuto osmisměrku.

Podstatná jména:
나라 = země, stát

가방 = batoh, taška

창문 = okno

잡지 = časopis

= pokoj

냉장고 = lednice

= pes

강아지 = štěně

고양이 = kočka

= myška, krysa

= pero

전화기 = telefon

커피 = káva

식당 = restaurace

건물 = budova

텔레비전 = televize

미국 = USA

캐나다 = Kanada

호텔 = hotel

학교 = škola

은행 = banka

Příslovce
= vevnitř

= nahoře

= pod

= vedle

= za

= před

여기 = tady

Dějová slovesa:
있다 = nacházet se

Kvalitativní slovesa (přídavná jména):
있다 = mít (něco)

V Lekci 1 je 1050 slovíček. Všechny jsou spojeny s nahrávkou výslovnosti. Můžete si všechny nahrávky společně stáhnout tady.

Na opakování slovíček můžete použít tuto stránku: Memrise tool.

Na tomto odkazu můžete všechna slovíčka poslouchat stále dokola: Vocabulary Practice video.

 

 

Úvod

V Lekci 1 jste se naučili pár základních korejských částic. Pro zopakování:
~는 nebo ~은 se používají pro označení podmětu (nebo té hlavní osoby či věci) ve větě.
~를 nebo ~을 se používají pro označení předmětu ve větě.

Například v této větě: ,,Já snědl/a hamburger.“

,,Já“ je podmět věty.

,,Hamburger“ je předmět věty.

,,Snědl/a“ je sloveso.

V této lekci se naučíte částice ~이/가 a zejména jak je použít v porovnání s částicemi ~는/은. Částice ~이 se vždy připojuje k podstatným jménům, které končí na souhlásku (stejně funguje ~은) a ~가 se vždy připojuje k podstatným jménům, které končí na samohlásku (stejně funguje ~는). Například:

책 končí na souhlásku (ㄱ), takže připojujeme ,,~이“ tedy: ,,책이.“

소파 končí na samohlásku (ㅏ), takže připojujeme ,,~가“ tedy: ,,소파가.“

Ale v jakých situacích používáme ~이/가? Než se dostaneme k vysvětlení, rádi bychom vás naučili používat slovo ,,있다“ ve větách. Pojďme na to.

 

있다: mít

Slovo ,,있다“ má plno významů. Pro naše aktuální účely jej můžeme zobecnit a shrnout do dvou použití:

있다 = mít
있다 = nacházet se (někde)

Pojďme se podívat na první užití ,,mít“. V češtině je ,,mít“ sloveso, které může mít předmět. Například:

Já mám tužku.
Já mám auto.

Použití slovesa 있다 ve smyslu ,,mít“ je v korejštině kvalitativní sloveso. Tohle je věc, která je pro každého ze začátku matoucí. V tomhle momentě je to pro nás důležité z jednoho důvodu. 

V Lekci 1 jste se naučili, že ve větách s kvalitativními slovesy, kvalitativní slovesa nemohou mít vliv na předmět. Proto nemůžete ve větě mít slovo s částicí ~을/를 pokud predikát věty (to zásadní sloveso ve větě) je kvalitativní sloveso (protože ~을/를 označuje předmět věty.)

Kdyby to tak nebylo, mohli bychom tvořit větu takto: I have a pen

Já 는 pero을 있다
나는 + 펜을 + 있다
나는 펜을 있다 = Já mám pero.

Nicméně, tato věta je špatně. 있다 je kvalitativní sloveso a nemůže se proto takto pojit s předmětem. Tudíž není správné použít ~을 u slova ,,펜“. Místo toho ve větách s 있다 k ,,předmět“ připojujeme částici ~이/가. Tohle je jedno z mnoha použití částice ~이/가; používáme ji tedy k vyjádření toho, co člověk ,,má“ ve větách s  ,,있다.“ Podívejte se na tyto příkladové věty.

나는 펜이 있다 = Já mám pero
(나는 펜이 있어 / 저는 펜이 있어요)

나는 차가 있다 = Já mám auto
(나는 차가 있어 / 저는 차가 있어요)

나는 잡지가 있다 = Já mám časopis
(나는 잡지가 있어 / 저는 잡지가 있어요)

나는 가방이 있다 = Já mám batoh
(나는 가방이 있어 / 저는 가방이 있어요)

Znovu si všimněte, že ~을/를 se nepoužívá k označení předmětu, který člověk ,,má“ a místo toho se používají částice ~이/가.

Pamatujte, že příkladové věty v lekcích 1, 2, 3 a 4 nejsou vyčasované. V závorkách jsou sice poskytnuté vyčasované věty jedním nebo dvěma způsoby, ale gramatika použitá v těchto větách je pro vás aktuálně příliš náročná. Zatím se soustřeďte jen na učivo vysvětlované v těchto prvních čtyřech lekcích než se začnete věnovat časování sloves a používání zdvořilostních koncovek.

Označení místa či času: ~에

V předchozí lekci, jste se naučili používat částice ~은/는 a ~을/를 pro označení funkce některých vět v korejské větě. Částice ~에 se také používá pro upřesnění funkce některých slov ve větě. Konkrétně částice ~에 označuje místo nebo čas. Když se používá pro označení místa, má podobný význam jako slova podtržená v těchto českých větách:

Jsem ve škole.
Šla jsem do parku.
Dala jsem nálepku na zeď.
Dala jsem vodu do lahve.
Dala jsem dítě do postýlky.

Částice ~에 se také používá pro označení času, kdy se něco děje. Má podobný význam jako slova podtržená v těchto českých větách:

Snídala jsem v 10 hodin.
Půjdu do školy v neděli.
Narodil jsem se v roce 1990.

Ano, je možné použít částici ~에 ve větě dvakrát. Například korejský překlad věty ,,Šel jsem do parku v 10 hodin.“ by měl částici ~에 připojenou ke slovu ,,park“ i ke slovu ,,10 hodin“

Bylo by toho moc, kdybychom se měli jak použít částici ~에 ve všech zmíněných situacích.  V této lekci se naučíte používat částici ~에 pro označení, kde se někdo nachází – abychom mohli tvořit věty typu ,,Já jsem ve škole“. V dalších lekcích, až se naučíte složitější slova a gramatiku, uvidíte také, jak se dá částice ~에 použít v jiných situacích. Například hned v další lekci vám představíme věty, kde částice ~에 označuje místo, kam někdo jde. V Lekci 6 uvidíte příklady vět, kde ~에 říká, že se něco děje v určitý čas. V Lekci 8 se naučíte připojovat částici ~에 ke dnům v týdnu. V pozdějších lekcích se naučíte tvořit všechny věty, které jsme si tu ukázali jako příklad.

Teď se pojďme zaměřit na větu ,,Já jsem ve škole.“ Na to se musíme naučit více o slovesu 있다.

 

 

있다: nacházet se (někde)

Sloveso 있다 lze také použít pro vyjádření, že něco nebo někdo se ,,někde nachází“. V předchozí části této lekce jste se naučili částici ~에. Naučili jste se, že tato částice označuje místo nebo čas ve větě. Proto ,,에“ často uvídíme ve větách se slovesem ,,있다“ vyjadřovat lokaci něčeho nebo někoho.

Například: Já jsem ve škole

Kdybychom chtěli napsat tuto větu s korejskou strukturou a částicemi, napsali bychom:

Já는 škola에 nacházím se

나는 + 학교에 + 있다

Není to pro vás teď důležité vědět, ale když se 있다 použije tímto způsobem, opět se považuje za kvalitativní sloveso. Je to matoucí a proto si toho zatím nevšímejte. Začneme se tomu více věnovat v Lekci 5 kde se budeme učit časovat sloveso 있다.

나는 학교에 있다 = Já jsem ve škole
(나는 학교에 있어 / 저는 학교에 있어요)

nebo

나는 캐나다에 있다 = Já jsem v Kanadě
(나는 캐나다에 있어 / 저는 캐나다에 있어요)

Všimněte si velkých rozdílů mezi následujícími větami a role, kterou částice ve větě hrají. Jelikož má sloveso 있다 dva různé významy, změna částic ve větě může drasticky změnit význam. Například:

나는 학교가 있다 = Já mám školu – to by mohlo dávat smysl, ale ve většině situací byste raději řekli:
나는 학교에 있다 = Já jsem ve škole
나는 잡지가 있다 = Já mám časopis
나는 잡지에 있다 = Já jsem v časopise (tato věta korejsky nedává smysl)

Můžeme také použít předložky, abychom označili, kde přesně se někdo nebo něco nachází ve vztahu k dalšímu podstatnému jménu. Nejčastější předložky jsou:

안 = vevnitř
위 = nahoře
밑 = pod
옆 = vedle
뒤 = za
앞 = před

Tato slova se umisťují až za podstatné jméno u kterého se věc nachází. (V české terminologii proto také najdete termín ,,záložky“.) Částice ,,~에“ se potom přímo připojuje k těmto předložkám. Například:

학교 앞에 = před školou
사람 뒤에 = za člověkem
집 옆에 = vedle domu
저 건물 뒤에 = za tou budovou

Tyto slovní konstrukce mohou hrát roli lokace ve větě:

나는 학교에 있다 = Jsem ve škole
나는 학교 앞에 있다 = Jsem před školou
(나는 학교 앞에 있어 /저는 학교 앞에 있어요)

Pojďme vytvořit nějaké věty:

나는 학교 뒤에 있다 = Jsem za školou
(나는 학교 뒤에 있어 / 저는 학교 뒤에 있어요)

나는 학교 옆에 있다 = Jsem vedle školy
(나는 학교 옆에 있어 / 저는 학교 옆에 있어요)

나는 은행 안에 있다 = Jsem v bance
(나는 은행 안에 있어 / 저는 은행 안에 있어요)

개는 집 안에 있다 = Pes je uvnitř domu
(개는 집 안에 있어 / 개는 집 안에 있어요)

고양이는 의자 밑에 있다 = Kočka je pod židlí
(고양이는 의자 밑에 있어 / 고양이는 의자 밑에 있어요)

식당은 은행 옆에 있다 = Restaurace je vedle banky
(식당은 은행 옆에 있어 / 식당은 은행 옆에 있어요)

호텔은 학교 옆에 있다 = Hotel je vedle školy
(호텔은 학교 옆에 있어 / 호텔은 학교 옆에 있어요)

Naučili jste se, že částice ~이/가 se může pojit k podstatnému jménu, aby ve větě označila předmět, který někdo ,,má“. Částice ~이/가 se může také použít k označení podmětu ve větě, podobně jako částice ~는/은. Jaký je tam tedy rozdíl? To si povíme v další sekci této lekce.

~이/가 jako částice podmětu

Jedna z nejnáročnějších věcí k pochopení pro nové studenty korejštiny je pochopit rozdíl mezi částicemi ~는/은 a ~이/가. V této lekci jste se již naučili, že používáme ~이/가 u předmětu, který někdo ,,má“, když používáme sloveso ,,있다.“

Jsou ale další použití částice ~이/가, které byste měli znát.

V Lekci 1 jste se naučili, že byste měli přidávat ~는/은 k podmětu věty. Například za použití gramatiky z této lekce byste mohli říct:

고양이는 집 뒤에 있다 = Kočka je za domem
(고양이는 집 뒤에 있어 / 고양이는 집 뒤에 있어요)

Všimněte si, že v této větě částice ~는/은 označuje, že podmětem je ,,kočka“.

Avšak tato věta by mohla vypadat také i takto

고양이가 집 뒤에 있다 = Kočka je za domem
(고양이가 집 뒤에 있어 / 고양이가 집 뒤에 있어요)

Tyto dvě věty by mohly mít úplně stejný význam i tón. Zdůrazňuji, že ,,by mohly“, protože v některých situacích je význam těchto dvou vět úplně stejný, ale v některých situacích můžou být významy těchto vět mírně odlišné.

Důvod, proč by mohly být stejné:

고양이는 집 뒤에 있다 = Kočka je za domem
고양이가 집 뒤에 있다 = Kočka je za domem

Částice ~이/가, stejně jako částice ~는/은, se připojuje k podmětu věty. V některých situacích není žádný rozdíl ve významu či tónu věty při připojení ~이/가 nebo ~는/은 k podmětu.

Důvod, proč by mohly být trochu jiné:

Částice ~는/은 má také funkci porovnávání věcí k jiným věcem. Podstatné jméno, ke kterému připojíme ,,~는/은“ s něčím porovnáváme. V našem příkladu:

고양이는 집 뒤에 있다 = Kočka je za domem

Mluvčí říká, že kočka je za domem (v porovnání s něčím jiným, co za domem není.) Problém je, že tu máme pouze tu jedinou samotnou větu. Posluchač proto nemá žádný kontext, aby porozuměl, s čím je ,,kočka“ porovnávána. Nicméně kontext, který by se  v této situaci hodil, je třeba ,,Pes je v domě a kočka je za domem.“

Nicméně, pokud řekneme:

고양이가 집 뒤에 있다 = Kočka je za domem

… jednoduše zmiňujeme fakt, že kočka je za domem, ale k ničemu ji nepřirovnáváme.

Další příklad:

커피가 냉장고에 있다 = Káva je v lednici (Tato věta jednoduše informuje, že káva je v lednici a není v ní žádný záměr porovnávat)

커피는 냉장고에 있다 = Káva je v lednici (Tato věta může prostě říkat, že je káva v lednici. Je ale také možné, že se mluvčí snaží kávu porovnat s lokací jiného objektu. Například, čaj je na stole, ale káva je v lednici).

———————————-

Možná uvažujete, proč nepoužíváme ,,“, když je káva v lednici. V tomto a v podobných případech, kdy popisované umístění je ,,vevnitř“ něčeho, můžeme ,,“ vynechat. Podobné je to i v češtině:

커피가 냉장고에 있다 = Káva je v lednici
커피가 냉장고 안에 있다 = Káva je uvnitř v lednici

———————————-

V obou příkladech (s částicí ~는/은 nebo ~이/가) se překlad nemění při změně částice. Jedině tón se drobně změní a nuance věty říká, že něco porovnáváme.

Pamatujte, že tato ,,porovnávací“ funkce částice ~는/은 může být použita i v mnohem složitějších větách a může být také připojena k složitějším gramatickým pravidlům – to jste se ale ještě neučili. V dalších lekcích uvidíte, jak se zvyšuje komplexnost použití tohoto konceptu, ale také si konkrétně představíme použití této částice s dalšími gramatickými pravidly. Myslete na to, že příkladové věty, které si uvádíme v této úrovni, jsou velmi jednoduché a neukazují opravdové věty, které uslyšíte z úst rodilých mluvčí. Reálná řeč je mnohem komplexnější a většinou obsahuje plno souvětí a složitých gramatických pravidel.

Naše lekce se k souvětím nedostanou až do Lekce 24. Tvořit souvětí v korejštině je náročný proces o mnoha krocích, který obsahuje mnoho různých pravidel, která zatím neznáme. Doporučují vám NEČÍST si lekce dopředu. Raději se snažte věnovat informacím, které dostanete v každé lekci a postupovat zároveň s vaší úrovní.

Jak budete postupovat našimi lekcemi, uvidíte obě částice ,,~는/은“ a ,,~이/가“ použité jako částice podmětu v tisících příkladových vět. Jelikož skoro všechny naše příkladové věty jsou psány samostatně a bez kontextu, nelze nijak odhadnout, jestli se ta konkrétní věta snaží něco porovnávat. Každou naši větu kontrolují rodilí mluvčí, proto se nemusíte bát, že byste našli větu, která zní nepřirozeně, nebo je nesprávná.

Kromě rozdílu významu, který jsme si v této lekci představili, při používání částic ~이/가 nebo ~은/는 jsou další situace, kde jedna z částic může být vhodnější. Nicméně, nejsem teď schopen vám tyto rozdíly vysvětlit kvůli malému množství gramatických pravidel a slov, která aktuálně znáte. Záměrem této lekce je vám dát obecnou představu jak funguje částice ~이/가 a představit vám ,,porovnávací“ funkci částice ~는/은.

V tento moment, prosím, pokračujte do Lekce 3, kde se naučíte další gramatická pravidla, která potřebujete, abyste prohloubili svou znalost korejštiny.

V Lekcích 17 a 22 se vrátíme k problému z této lekce a více se ponoříme do problematiky použití částic ~이/가 a ~는/은. Zdůrazňuji, že není vhodné, abyste tyto lekce rovnou teď četli, ale pamatujte, že existuje víc použití ~는/은 a ~이/가, než jsme si dnes vysvětlili.

Pokud jste se ještě nepropracovali postupně až k Lekci 17 (a zejména, pokud jste odtud nepokračovali k Lekci 3), nebudete rozumět, co je v té lekci vysvětleno. Porozumět důkladně použití částic ~이/가 a ~는/은 je sice důležité, ale aktuálně to není tolik důležité jako porozumět ostatním aspektům korejské gramatiky. Opravdu si pamatujte, že vaše porozumění těmto částicím se bude prohlubovat, jak budete postupovat každou další lekcí.

Dobré je, že i pokud uděláte chybu při používání částic ~이/가 a ~는/은, 99.9%  času vám posluchač krásně porozumí. Stejně tak, pokud posloucháte někoho, jak mluví, a nejste si kompletně jistí rozdílem ~이/가 and ~는/은, bez problému ho pochopíte. Rozdíl mezi těmito dvěma částicemi je pouze o pocitu a nuanci a nemění drasticky význam věty.

Pokud byste ovšem udělali chybu při používání jiných částic, způsobí to, že vás posluchači nemusí pochopit. Například pokud použijete částici ~를/을 místo částice ~는/은 pravděpodobně se vaše věta stane nesrozumitelnou.

To je vše v dnešní lekci. Prosím uchovejte si dnes naučené informace, protože je použijete v dalších lekcích. Tuto problematiku budeme dál řešit v Lekci 17.

Teď prosím pokračujte do Lekce 3.

Klikněte sem pro doprovodný pracovní sešit (v angličtině).

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!