Menu Close

Unit 0, Leson 1

Този урок също е достъпен на Italiano, Deutsch, Español, Русский, Français, Português, Nederlands, Polski, Ελληνικά и العربية

Не се тревожете за за думите или граматиката, преди да се научите да четете и произнасяте корейски букви и срички. Без да можете да четете на корейски е много трудно да продължите да изучавате други части от езика.

В уроците от Раздел 0 ще ви предоставя кирилизацията на корейската азбука. Обаче силно препоръчвам след като веднъж сте научили как да четете корейската азбука напълно да изоставите кирилизацията. Например, в бъдеще, вместо да учите така:

학교 (хак-кьо) = училище

Ще е по-добре да учите така:

학교 = училище

На тази степен, изучавайте тези символи като луди. Да ги запомните отначало е трудно, но трябва да бъде направено. За щастие, корейците имат сравнително лесна “азбука”, въпреки че на повечето българско говорящи може да изглежда странна отначало, защото е напълно различна от българската.

Забележете, че буквите на които ще ви науча в уроците от Раздел 0, не са по азбучен ред. По-скоро ви представям най-лесните букви отначало, а след това по-сложните букви. Освен ако не планирате да посещавате детска градина на корейски за следващите няколко седмици, няма спешна нужда да научите корейската азбука. Живял съм в корея с години и да знам азбуката ми помага само когато въвеждам резултатите на учениците ми в системата на компютъра ми на работа – тъй като да знам азбуката ми помага да намеря имената им по-бързо. Със сигурност е добре да се знае, но за вас сега има много по-важни неща за които трябва да се тревожите. Въпреки това, тук е азбучният ред, разделен на съгласни и гласни:

ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ

Отдолу са първата група от корейски съгласни, които трябва да запомните. Няма лесен начин да се обяснят, затова просто трябва да ги запомните:

ㄱ= г, к
ㄴ= н
ㄷ= д, т
ㄹ=р/л*
ㅁ= м
ㅂ= б, п
ㅅ= с, ш, т
ㅈ= дж, ч
ㅎ= х

*(Този звук е труден за писане на английски, затова корейците/японците имат проблеми с произношението на R и L на английски. Звукът на тази буква (поне за мен) е нещо средно между р и л.)

Искам да кажа нещо много важно преди да продължите. Българските букви, чрез които са обяснени корейските символи, са показани само за да е по-лесно да се научите да четете. Няма перфектен начин да се покажат корейските букви чрез български букви (кирилица).

Например, често ще виждате:

“К” и “Г” се използват за да покажат “ㄱ.”
Или “Д” и “Т” се използват за да покажат “ㄷ”
Или “Р” и “Л” си използват за да покажат “ㄹ”

Честно казано, нито едно от тези букви не съответства перфектно на звука на тяхната респективна корейска буква. Единственият начин да научите как корейска буква звучи е да я слушате. Опитите да се покаже с българска буква (чието произношение може да се промени в зависимост кой говори) не върши работа. В уроците (не само в този раздел, но и в бъдещите раздели) ще намерите хиляди аудио файлове прикачени към лексика, букви и примерни изречения. Най-доброто нещо което можете да направите е да слушате тези аудио записи възможно най-много, за да започнете да разпознавате правилните звуци.

Както и да е, запомнете българските еквиваленти на буквите за да ви е по-лесно на този етап, но се опитайте да направите разликата, че не са напълно еднакви.

Следват основните гласни, които трябва да знаете.

ㅣ = и
ㅏ = а
ㅓ = о (кирилизацията на тази буква не отговаря точно на звука)
ㅡ = ъ (кирилизацията на тази буква не отговаря точно на звука)
ㅜ = у
ㅗ = о

Забележете, че първите три гласни се пишат вертикално, а долните три се пишат хоризонтално. Ако не можете да видите какво имам предвид, погледнете следната картина за визуална репрезентация.На тази снимка трябва да е ясно че тези които са от лявата страна се пишат вертикално, а тези от дясната страна се пишат хоризонтално. Разликата е много важна, понеже начинът по който всяка корейска буква се пише зависи от това дали гласната се пише вертикално или хоризонтално.

Нека погледнем как се прави.

На корейски се пише на „блокчета“, които съставят една сричка. Едно блокче винаги има точно една сричка. Блокчетата ВИНАГИ се пишат по един от следните начини:

Важни правила които трябва да знаете за тези структури:

  1. Номер 2 ВИНАГИ е гласна. Винаги, винаги, винаги, винаги, винаги.
  2. Номер 1, 3 (и понякога 4) ВИНАГИ са съгласни. Винаги.
  3. Блокчета, съдържащи хоризонтално написана съгласна, винаги се пишат по един от тези два начина:

4. Блокчета, съдържащи вертикално написани съгласни, винаги се пишат по един от тези два начина:

Сега, след като знаете тези правила, е просто въпрос на поставяне на съгласни и гласни заедно, за да създадете блокчета. Например, ако искам да напиша „баб“:

Стъпка 1: Установете дали гласната е хоризонтална или вертикална. А (ㅏ) е вертикална, така че ще използваме:Стъпка 2: Установете дали сричката завършва на съгласна. Да, нашата сричка завършва на съгласна. Трябва да попълним 1, 2 и 3, затова трябва да използваме:

Стъпка 3: Поставете първата буква “б (ㅂ)”, буквата по средата “а (ㅏ)” и последната буква “б (ㅂ)” на местата 1, 2, и 3 съответно.

Нека упражним още няколко преди да приключим:

ㄱ = к
ㅏ = а
ㄴ = н

ㅏ се пише вертикално, затова ако направим сричка от тези три букви тя ще изглежда по този начин: 간 (кан).

ㅂ = б
ㅓ= о
ㅂ = б

ㅓ се пише вертикално, затова ако направим сричка от тези три букви тя ще изглежда по този начин: 법 (боб).

ㅈ = дж
ㅜ = у

ㅜ се пише хоризонтално, затова ако направим сричка от тези три букви тя ще изглежда по този начин: 주 (джу).

ㅎ = х
ㅗ = о

ㅗ се пише хоризонтално, затова ако направим сричка от тези три букви тя ще изглежда по този начин: 호 (хо).

Таблиците представени по-долу представят всички букви представени в този урок и как се създават срички с тях.

Първата таблица показва само сричките създадени без да се използва крайна съгласна. Чрез използването на крайна съгласна се създават много повече срички, които ще бъдат представени по-надолу.

Кликнете на буквите в лявата част на таблицата, за да чуете как определена съгласна се произнася с всяка гласна. Докато слушате ще разберете откъде идва затруднението да се репрезентират корейските букви с български букви (на кирилица).

Също можете и да кликнете буквите в горната част на таблицата, за да чуете как определена съгласна се произнася с всяка съгласна. Отново, опитайте да разпознаете какъв звук трябва да издава всяка корейска съгласна.

Най-добре е да изоставите всички репрезентации на корейските звуци на български или на кирилица, тъй като само допринасят към объркването. Силно препоръчвам да използвате тези записи (и хилядите други в следващите уроци), за да фамилизирате звуците. Може да е трудно отначало, но със сигурност си струва за по-нататък.

Когато гледате тази таблица е важно да обърнете внимание как всяка гласна се пише със съгласната. Показвам ви тази таблица (както и няколкото следващи), за да ви запозная със структурата на корейските срички. Обърнете внимание1 че тези конструкции незадължително са думи, и че обикно отнема повече от една сричка, за да се създаде дума.

Следващите девет таблици са подобни на таблицата показана по-горе. Обаче във всяка таблица определена съгласна се използва като крайната съгласна на сричката. Отново, показвам ви тези таблици, за да ви запозная с разнообразието на конструкции които биха могли да бъдат направени с буквите които научихте днес. Трябва специфично да търсите за модели, които вече съществуват за всяка буква. Не е задължително по никакъв начин да запомняте която и да е от тези конструкции – всичко ще ви се струва натурално когато продължите с изучаването на корейския език.

Също обърнете внимание, че някои от сричките показани в таблиците по-долу са много често срещани, а някои никога няма да ги намерите в която и да е корейска дума. Забележете, че някои от сричките в таблиците са сиви. Най-вероятно никога няма да ги намерите в която и да е корейска дума. Черните срички са такива, които ще срещнете в думи. Оцветените/подчертаните срички всъщност сами по себе си са дума.

Срички, завършващи на ㅂ

 

Срички, завършващи на ㅈ

 

Срички, завършващи на ㄷ

귿
믿 먿

 

Срички, завършващи на ㄱ

 

Срички, завършващи на ㅅ

굿
릿

 

Срички, завършващи на ㅁ

 

Срички, завършващи на ㄴ

 

Срички, завършващи на ㅎ

 

Срички, завършващи на ㄹ

Това е всичко от този урок! Надявам се да не сте твърде объркани! Има някои изисквания, преди да продължите към следващия урок:

  1. Трябва да можете да разпознавате съгласните и гласните от този урок.
  2. Трябва да можете да правите срички като слагате заедно формации от съгласни и гласни.