Menu Close

Les 16: Zelfstandig Naamwoord + ~적, ~적으로, ~적이다, ~스럽다

Woordenschat

Een aantal van deze woorden zijn nu nog te moeilijk om te gebruiken op jouw niveau. De reden waarom ik je laat zien is om een grammatisch concept te introduceren en ze hierin te gebruiken. Deze woorden staan gescheiden van alle andere woorden in de onderstaande Woordenlijst.

Een PDF met alle woorden en nog extra informatie kun je hier vinden.

경제 = economie
경제적 = economisch
역사 = geschiedenis
역사적 = historisch
과학 = wetenschap
과학적 = wetenschappelijk
충동 = impuls
충동적 = impulsief
문화 = cultuur
문화적 = cultureel
민주(주의) = democratie
민주적 = democratisch
개인 = individueel/persoonlijk
개인적 = individueel
자연 = natuur
자연스럽다 = natuurlijk (in verband met het milieu/dat iets aangeboren is)
실망(하다) = teleurstelling (teleurstellen)
실망스럽다 = teleurstellend zijn
사랑(하다) = liefde (houden van)
사랑스럽다 = liefelijk zijn
만족(하다) = bevrediging (bevredigen/voldaan)
만족스럽다 = bevredigend

Zelfstandig Naamwoord:
관계 = relatie
스트레스 = stress
연필 = potlood
색깔 = kleur
= hij, hem
그녀 = zij, haar
결과 = resultaat
= een droom
세상 = wereld
세계 = wereld
회화 = conversatie
문자 = sms
가슴 = borst, borsten
제목 = titel van iets (boek, etc)

Werkwoorden:
풀다 = losmaken, ontkopen
꿈꾸다 = dromen
태어나다 = geboren worden
다니다 = ergens regelmatig naartoe gaan
믿다 = geloven, vertrouwen

Bijvoeglijk Naamwoorden:
가깝다 = dichtbij zijn, in de buurt zijn
힘들다 = moeilijk zijn om iets te doen
순수하다 = puur zijn/onschuldig zijn

Bijwoorden en Overig:
조금 = een beetje
근처 = dichtbij/in de buurt
나중에 = later
최근에 = recentelijk
그러나 = maar, echter

Als je Engels goed is, kun je deze woorden leren met onze Memrise tool.

 

 

~적/적으로/적이다

~적 is een veelgebruikt achtervoegsel dat achter enkele zelfstandig naamwoorden kan worden gezet die van Chinese oorsprong zijn (적 (的)). Als je net begint met leren, heb je geen idee achter welke woorden 적 wel en niet kan worden toegevoegd, dit zal je later wel doorkrijgen als je Koreaanse kennis groter wordt en als je meer woorden uit je hoofd leert. Mijn doel van deze les is niet om alle zelfstandig naamwoorden op te noemen waar ~적 achter kan worden gezet (dat zou voor eeuwig duren), maar om je dit concept te laten begrijpen en herkennen als je ze tegenkomt.

Als je ~적 achter een zelfstandig naamwoord zet, verander je dit naar een omschrijvend woord dat “te maken heeft of eigenschappen heeft van het originele zelfstandig naamwoord”.

문화 = cultuur
문화적 = te maken hebben, of de eigenschappen hebben van cultuur

경제 = economie
경제적 = te maken hebben, of de eigenschappen hebben van economie

역사 = geschiedenis
역사적 = te maken hebben, of de eigenschappen hebben van geschiedenis

Deze vertalingen zijn echter nog wel wat stroef. Laten ze omzetten naar wat begrijpelijker Nederlands:

문화 = cultuur
문화적 = cultureel

경제 = economie
경제적 = economisch

역사 = geschiedenis
역사적 = historisch

Nog meer voorbeelden:

과학 = wetenschap
과학적 = te maken hebben, of de eigenschappen hebben van wetenschap
과학적 = wetenschappelijk

충동 = impuls
충동적 = te maken hebben, of de eigenschappen hebben van een impuls
충동적 = impulsief

Als we klaar zijn met deze les, is mijn doel dat je de betekenis van ~적 begrijpt als het achter een woord staat, zelfs als je dat woord nog nooit eerder hebt gezien. Dit overkomt mij nog wel eens in de zoveel tijd – ik ben aan het lezen en dan zie ik een woord die ik niet ken die eindigt op ~적.

Laat me een voorbeeld geven: Laten we zeggen dat jij weet dat “민주” vertaalt naar “democratie”, wat denk je dan dat “민주적” betekent? Een beschrijvend woord dat eigenschappen heeft van democratie – of beter gezegd: “democratisch”.

민주 = democratie
민주적 = democratisch

Hoewel deze beschrijvende woorden standaard in zinnen kunnen worden gebruikt, is het voor beginners makkelijker om ze te begrijpen als er nog ~이다 of ~으로 aan wordt geplakt.

 

 

으로 Toevoegen

‘으로’ achter ~적 plakken verandert het woord naar een bijwoord. Hieronder heb ik een paar van de meestgebruikte voorbeelden van ~적으로 op een rijtje gezet:

문화 = cultuur
문화적 = cultureel
문화적으로 = cultureel (bijwoord)

한국은 지난 50년 동안 문화적으로 많이 변했어요 = Korea is in de afgelopen 50 jaar/in de periode van de laatste 50 jaar cultureel veel veranderd

——–

경제 = economie
경제적 = economisch
경제적으로 = economisch (bijwoord)

그것은 경제적으로 가능하지 않아요 = Dat is economisch niet mogelijk

——–

역사 = geschiedenis
역사적 = historisch
역사적으로 = historisch (bijwoord)

한국과 미국은 역사적으로 좋은 관계가 있다 = Historisch hebben Korea en de Verenigde Staten een goede relatie

——–

과학 = wetenschap
과학적 = wetenschappelijk
과학적으로 = wetenschappelijk (bijwoord)

그들은 그 문제를 과학적으로 풀었다 = Zij losten dat probleem wetenschappelijk op

——–

충동 = impuls
충동적 = impulsief
충동적으로 = impulsief (bijwoord)

저는 자주 옷을 충동적으로 사요 = Ik koop vaak impulsief kleren

——–

민주 = democratie
민주적 = democratisch
민주적으로 = democratisch (bijwoord)

In alle voorbeelden die ik kan maken met “민주적으로” moet ik woorden gebruiken die ik je nog niet heb geleerd. Vergeef me:

미국은 대통령을 민주적으로 선출해요 = America verkiest zijn president democratisch

 

 

이다 Toevoegen

Als ‘이다’ achter ~적 wordt toegevoegd, verandert het woord in een bijvoeglijk naamwoord dat een zin kan toekennen en een opkomend zelfstandig naamwoord kan omschrijven. Bijvoorbeeld:

문화 = cultuur
문화적 = cultureel
문화적이다 = cultureel (bijvoeglijk naamwoord)

캐나다와 미국은 문화적인 차이가 있다 = Canada en de Verenigde Staten hebben een cultureel verschil
(차이 = verschil)

——–

경제 = economie
경제적 = economisch
경제적이다 = economisch (bijvoeglijk naamwoord)

미국은 경제적인 결정을 했어요 = De Verenigde Staten maakte een economische beslissing

——–

역사 = geschiedenis
역사적 = historisch
역사적이다 = historisch (bijvoeglijk naamwoord)

저 학교는 역사적인 건물이에요 = Die school is een historisch gebouw

——–

과학 = wetenschap
과학적 = wetenschappelijk
과학적이다 = wetenschappelijk (bijvoeglijk naamwoord)

이것은 과학적인 문제예요 = Dit is een wetenschappelijk probleem

——–

충동 = impuls
충동적 = impulsief
충동적이다 = impulsief (bijvoeglijk naamwoord)

저는 너무 충동적이에요 = Ik ben te impulsief
Let op: Als ~적이다 wordt gebruikt om een zin toe te kennen, wordt 이다 gewoon op de normale manier vervoegd

——–

민주 = democratie
민주적 = democratisch
민주적이다 = democratisch

미국은 민주적인 나라예요 = De Verenigde Staten is een democratisch land

——–

Een vraag die ik altijd krijg is – Wat is het verschil tussen ~적이다 en ~적? Nou, laten we eens kijken:

경제적 = economisch
경제적이다 = economisch

Het verschil tussen de twee is dat ~적 een zelfstandig naamwoord is en ~적이다 een bijvoeglijk naamwoord. Er zijn echter gevallen waar je zelfstandig naamwoorden technisch gezien kan gebruiken om als bijvoeglijk naamwoord te klinken. Bijvoorbeeld:

Dat is een grote tas

‘Groot’ omschrijft wat voor soort tas het is. Groot is duidelijk een bijvoeglijk naamwoord wat ons informatie vertelt over de tas. Maar “laptop” is overduidelijk een zelfstandig naamwoord:

Dat is een laptoptas
(TN: In het Nederlands zijn veel van deze “omschrijvende zelfstandige naamwoorden” samengesmolten met een ander woord en wordt het geheel gezien als een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, in plaats van ‘laptop tas’ zeggen wij ‘laptoptas’. Let niet teveel op de vertaling, want in het Koreaans woorden alle omschrijvende zelfstandige naamwoorden wel los geschreven. Het gaat erom dat jij inziet dat ~적 echt een zelfstandig naamwoord is die iets op deze manier beschrijft, en ~적이다 een bijvoeglijk naamwoord is die alleen op de eerste manier iets kan omschrijven)

In dit voorbeeld wordt ‘laptop’ als een beschrijvend woord gebruikt om te omschrijven wat voor soort tas het is.

De enige keer dat ~적 (zonder dat er iets achter wordt gezet) gebruikt kan worden in het Koreaans, is als het een zelfstandig naamwoord is maar als zich voordoet als een omschrijvend woord. En juist omdat ~적 meestal op deze manier gebruikt wordt, hoef je je niet te veel zorgen te maken over het verschil tussen ~적 en ~적이다. Het is belangrijker dat jij onthoud dat ~적이다 wat vaker voorkomt, dat je weet hoe het in een zin wordt gebruikt (dus dat je 이다 op de juiste manier vervoegd) en dat “~적” moet worden vervoegd als een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld:

미국은 민주적인 나라예요 = De Verenigde Staten is een democratisch land
북한에는 민주적 정부가 없습니다 = Er is geen democratische overheid in Noord Korea

In deze les wil ik niet te veel blijven hangen bij ~적 vs. 적이다. Het was mijn doel om ~적(이다/으로) aan jou te introduceren en je te vertellen hoe het gebruikt kan worden. Ik heb nog wel een paar voorbeeldzinnen van ~적 vs. 적이다 die ik je wil laten zien, maar maak je er echt niet te veel zorgen over. Het is het belangrijkste dat je het gebruik van ~적(이다) herkent en begrijpt:

경제적 문제가 있다 = Er is een financieel probleem
경제적인 문제가 있다 = Er is een financieel probleem

캐나다와 미국은 문화적 차이가 있다 = Canada en de Verenigde Staten hebben een cultureel verschil
캐나다와 미국은 문화적인 차이가 있다 = Canada en de Verenigde Staten hebben een cultureel verschil

나는 개인적 문제로 회사를 그만두었다 = Ik stopte bij het bedrijf vanwege persoonlijke problemen
나는 개인적인 문제로 회사를 그만두었다 = Ik stopte bij het bedrijf vanwege persoonlijke problemen
(그만두다 = met een baan of opleiding stoppen)

이 건물은 역사적 건물이다 = Dit gebouw is een historisch gebouw
이 건물은 역사적인 건물이다 = Dit gebouw is een historisch gebouw

In alle bovenstaande zinnen, zou ik persoonlijk voor de ~적인 vorm kiezen om het opkomende zelfstandig naamwoord te omschrijven. En de Koreaanse moedertaalspreker naast mij, zegt hetzelfde. Echter, ze zegt ook dat het eerste voorbeeld (waarin ~적 wordt gebruikt) ook acceptabel is. Vanuit mijn perspectief kom je de ~적인 versie vaker tegen in alle gevallen: in conversatie en gedrukte bronnen tegen. ~적 kom je niet vaak tegen, maar je ziet het wel vaker terug in gedrukte bronnen dan in conversatie.

Zo, daar hebben we het nu lang genoeg over gehad, laten we over iets anders praten.

~스럽다

~스럽다 kan net zoals ~적(이다) achter zelfstandig naamwoorden geplakt worden om ze in bijvoeglijk naamwoorden te veranderen. Wanneer dit gedaan wordt, maakt ~적(이다) het een bijvoeglijk naamwoord dat de “eigenschappen” heeft van het zelfstandig naamwoord. De twee makkelijkste voorbeelden van dit fenomeen zijn:

사랑 = liefde
사랑스럽다 = “met de eigenschappen van liefde”

자연 = natuur
자연스럽다 = “met de eigenschappen van natuur”

Bijvoorbeeld:

그 여자가 아주 사랑스러워요 = Dat meisje is iets met “de eigenschappen van liefde”
그 여자의 머리 색깔은 자연스러워 = De haarkleur van dat meisje heeft “de eigenschappen van liefde”

Natuurlijk zijn deze vertalingen onzin. Laten we wat betere woorden verzinnen:

사랑스럽다 = liefelijk
자연스럽다 = natuurlijk (als in aangeboren, met het milieu)

De enige manier om te weten voor welke woorden je ~스럽다 of ~적 moet gebruiken is om dit uit je hoofd te leren. Er is helaas geen grammatische manier die je kunt herkennen hoe je dit onderscheid kunt maken. Deze woorden zullen altijd apart worden gezet in de woordenlijsten.

Laten we verder gaan, ~스럽다 kan dus achter zelfstandig naamwoorden worden gezet om een omschrijvend woord te maken:

De twee bovenstaande voorbeelden zijn redelijk logisch. Maar soms wordt ~스럽다 achter een woord gezet dat al een bijvoeglijke naamwoord vorm heeft. Bijvoorbeeld:

실망 = teleurstelling
실망하다 = teleurgesteld zijn
실망스럽다 = “met de eigenschappen van teleurstelling” (teleurstellend)

Ik zal mijn best doen om het verschil tussen 실망스럽다 en 실망하다 uit te leggen:

실망하다 wordt gebruikt om de gevoelens van een persoon te omschrijven. Deze emoties kunnen van alles en nog wat afkomen; en niet per se die van de spreker. Bijvoorbeeld:

저는 실망했어요 = Ik was teleurgesteld
우리 아버지는 어제 실망했어요 = Onze vader was teleurgesteld gister

Als je met 실망하다 wilt zeggen dat iemand teleurgesteld in iemand anders is, moet je partikel ~에게/한테 achter die persoon zetten. Bijvoorbeeld:

저는 친구에게 실망했어요 = Ik was teleurgesteld in mijn vriend
우리 아버지는 저에게 실망했어요 = Onze vader was gister teleurgesteld in mij

Als je met 실망하다 wilt zeggen dat iemand teleurgesteld is in een niet-persoon, moet je partikel ~에 achter datgene zetten. Bijvoorbeeld:

저는 영화에 실망했어요 = Ik was teleurgesteld in de film
우리 아버지는 식당에 실망했어요 = Onze vader was teleurgesteld in het restaurant

Hmmm… De regel dat je ~에게/한테 achter een persoon zet en 에 achter een niet-persoon zet… Komt dat je niet bekend voor? Dit is namelijk dezelfde regel die behoort bij lijdende werkwoorden die de zin toekennen, zoals we in Les 14 hebben besproken.

In het Nederlands zien we “teleurgesteld zijn” als een bijvoeglijk naamwoord, maar in het Koreaans is 실망하다 een werkwoord. Het voelt ook eerder aan als een bijvoeglijk naamwoord, maar het Koreaanse woordenboek (en het gebruik van partikelen ~에게/한테 en ~에) bewijst toch echt het tegendeel. 실망하다 is dus een werkwoord (net zoals lijdende werkwoorden) en kan daarom niet over lijdende voorwerpen gaan. Andere werkwoorden die deze regels volgen zijn 자다 (slapen), 죽다 (doodgaan), etc. Maar met opsommen zeg ik niet zoveel, het enige wat ik wil dat je begrijpt is:

Om aan te geven dat iemand teleurgesteld is, kun je 실망하다 gebruiken:

저는 실망했어요 = Ik was teleurgesteld
우리 아버지는 어제 실망했어요 = Onze vader was teleurgesteld gister

Om aan te geven dat iemand teleurgesteld is in iets/iemand, kun je 실망하다 gebruiken met de partikelen ~에게/한테 (voor een persoon) of ~에 (voor een niet-persoon). Bijvoorbeeld:

저는 친구에게 실망했어요 = Ik was teleurgesteld in mijn vriend
우리 아버지는 저에게 실망했어요 = Onze vader was teleurgesteld in mij gister

저는 영화에 실망했어요 = Ik was teleurgesteld in de film
우리 아버지는 식당에 실망했어요 = Onze vader was teleurgesteld in het restaurant

Met 실망스럽다 wordt niet de emoties van iemand aangetoont. In plaats daarvan heeft het de betekenis van “met de eigenschappen van een teleurstelling”, maar we kunnen beter zeggen: “teleurgesteld.” Bijvoorbeeld:

결과는 조금 실망스러웠어요 = Het resultaat was een beetje teleurstellend
그 영화는 조금 실망스러웠어요 = De film was een beetje teleurstellend

Daarnaast wil je nog laten weten, dat je een goede kans hebt dat je 실망스럽다 hoort als:

저는 실망스러웠어요

Als je dit zou tegenkomen, wat zou je dan denken dat het betekende?

In theorie zou je kunnen zeggen: “Ik ben teleurstellend.” Maar dit zou bijna niemand zeggen. Nee, in plaats daarvan vertaalt dit naar “Ik ben teleurgesteld.”

Wacht eens even… Ik dacht dat “실망하다” werd gebruikt om iemands emoties van “teleurgesteld” te omschrijven, waarom in vredesnaam is het nu “실망스럽다”? Ik zal het je uitleggen:

“실망스럽다” geeft helemaal geen emoties van iemand aan.

Als je “저는 실망스럽다” zou horen, zou het hoogstwaarschijnlijk van iemand komen die zegt dat iets anders teleurstellend is, maar zij hebben dat in dit geval weggehaald van de zin. Laten we een voorbeeld erbij nemen: met het bijvoeglijk naamwoord “실망스럽다” kunnen we de Onderwerp – Lijdend Voorwerp – Bijvoeglijk Naamwoord zinsstructuur gebruiken. Kijk maar eens naar de onderstaande voorbeelden:

저는 친구가 실망스러워요 = Ik ben teleurgesteld in mijn vriend)
(Mijn vriend is teleurstellend, maar ik zelf ben niet teleurgesteld)

저는 학생들이 실망스러웠어요 = Ik was teleurgesteld in de studenten
(Mijn studenten zijn teleurstellend, maar ik zelf ben niet teleurgesteld)

저는 그 영화가 실망스러웠어요 = Ik was teleurgesteld in de film
De film was teleurstellend, maar ik zelf ben niet teleurgesteld)

Als jij een kamer binnenliep en zomaar zei:

저는 실망스러워요~ = Ik ben teleurgesteld (in iets…)
Zou je waarschijnlijk de reactie krijgen: “In wat?”.

Wanneer de spreker “저는 실망스러워요” zegt, hebben ze simpelweg het lijdend voorwerp uit de zin gehaald.

Wow… dit is enorm veel stof. Laten we alles op een rijtje zetten:

 • 실망하다 is een werkwoord dat iemands emotie van teleurgesteld zijn omschrijft:
  저는 실망했어요 = Ik was teleurgesteld
 • 실망하다 kan niet over een lijdend voorwerp gaan (zoals 자다, 죽다, of een lijdend werkwoord). Daarom is de onderstaande zin incorrect:
  저는 학생을 실망했어요
 • In plaats hiervan moet partikel ~에게/한테 (net zoals bij lijdende werkwoorden) gebruikt worden als je teleurgesteld bent in een persoon:
  저는 친구에게 실망했어요 = Ik was teleurgesteld in mijn vriend
 • En ~에 plak je achter een niet-persoon waar je teleurgesteld in bent
  저는 영화에 실망했어요 = Ik was teleurgesteld in de film
 • 실망스럽다 is een bijvoeglijk naamwoord dat hetgene omschrijft wat teleurstellend is:
  그 영화는 조금 실망스러웠어요 = De film was een beetje teleurstellend
 • Het bijvoeglijk naamwoord 실망스럽다 kan gebruikt worden met de zinsstructuur Onderwerp – Lijdend voorwerp – Bijvoeglijk naamwoord om aan te geven dat je teleurgesteld in iets was:
 • 저는 그 영화가 실망스러웠어요 = Ik was teleurgesteld in die film
 • In het bovenstaande voorbeeld zou je het lijdend voorwerp eventueel kunnen weghalen. In dit geval geeft de spreker aan dat hij/zij iets teleurstellend vond:
 • 저는 실망스러웠어요 = Ik was teleurgesteld (in iets…)

Ik weet dat dit ontzettend verwarrend kan zijn.

Een ander woordje dat hetzelfde fenomeen heeft is 만족스럽다. Kijk maar eens naar deze drie woorden:

만족 = voldoening/bevrediging
만족하다 = bevredigend zijn
만족스럽다 = “met de eigenschappen van bevrediging” (bevredigend)

Net zoals met 실망하다, wordt 만족하다 gebruikt om de emoties van iemand aan te geven. Deze emoties hoeven niet per se die van de spreker te zijn, maar kunnen ook van een ander iemand/iets zijn. Bijvoorbeeld:

저는 만족해요 = Ik ben bevredigd
그는 만족해요 = Hij is bevredigd

만족스럽다 volgt dezelfde regels als 실망스럽다 en omschrijft dus niet de emoties van iemand, maar wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord om aan te geven dat iets de “eigenschappen van bevrediging” heeft. Of beter gezegd: “bevredigend”.

결과는 만족스러웠어요 = De resultaten waren bevredigend

Daarnaast kan 만족스럽다 ook de zinsstructuur van Onderwerp – Lijdend Voorwerp – Bijvoeglijk Naamwoord volgen. Bijvoorbeeld:

저는 결과가 만족스러웠어요 = Ik was bevredigd met de resultaten
저는 음식이 만족스러웠어요 = Ik was bevredigd met het eten.

In de structuur van Onderwerp – Lijdend Voorwerp – Bijvoeglijk naamwoord, kan het lijdend voorwerp eventueel worden weggehaald. Hiermee kan de spreker aangeven dat iets bevredigend was (en dat hij/zij dus bevredigd is). Bijvoorbeeld:

저는 만족스러웠어요 = Ik was bevredigd (iets was bevredigend…)

Maak je nu niet teveel zorgen over het verschil in woorden zoals 실망하다 vs. 실망스럽다 en 만족하다 vs. 만족스럽다. Ik zal hier in deze les niet teveel op ingaan. Bovendien letten de meeste Koreanen ook niet echt op dit verschil, behalve als ze hier goed over na gaan denken.

Verder is -스럽다 minder dubbelzinnig dan –하다: -스럽다 verandert een woord naar een bijvoeglijk naamwoord, maar –하다 maakt het een werkwoord dat wel over een lijdend voorwerp kan gaan. Bijvoorbeeld:

저는 그 여자를 사랑해요 = Ik hou van dat meisje
그 여자는 사랑스러워요 = Dat meisje is liefelijk

Een ander voorbeeld van –스럽다 is:

자랑하다 = uitsloven (verb)
자랑스럽다 = trots (adjective)

Ook hier is 자랑하다 een werkwoord dat over een zelfstandig naamwoord kan gaan, het gebruik is dus erg makkelijk:

저는 저의 한국어 실력을 자랑했어요 = Ik sloofde mijn Koreaanse vaardigheden uit

자랑스럽다 wordt meestal gebruikt in de Onderwerp – Lijdend Voorwerp – Bijvoeglijk Naamwoord structuur om aan te tonen dat iemand trots op iets is. Bijvoorbeeld:

저는 저의 딸이 아주 자랑스러워요 = Ik ben erg trots op mijn dochter
저는 학생들이 자랑스러워요 = Ik ben trots op de studenten

Het is ook goed om te onthouden dat alle ~스럽다 woorden bijvoeglijk naamwoorden zijn. Daarom kunnen ze een opkomend zelfstandig naamwoord omschrijven (zoals elk ander bijvoeglijk naamwoord dat kan) door ~ㄴ/은 aan de stam te plakken. Bijvoorbeeld:

우리 딸은 사랑스러운 여자예요 = Onze dochter is een liefelijk meisje

Daarnaast kan ~게 ook achter de stam van –스럽다 om dit naar een bijwoord te veranderen:

그는 한국어를 자연스럽게 말해요 = Hij spreekt op natuurlijke wijze Koreaans
저는 그를 사랑스럽게 봤어요 = Ik keek hem liefelijk aan
그는 실망스럽게 행동했어요 = Hij deed/gedraagde zich teleurstellend (op een teleurstellende manier)
저는 일을 만족스럽게 끝냈어요 = Ik maakte de taak/het werk bevredigend af (op een bevredigende manier)

Dat was het!

Waarom test je je kennis van de afgelopen 8 lessen niet in een Lessen 9 – 16 Mini-Toets?

Geen zin in een toets?
Dan kun je doorgaan met de volgende reeks lessen (Lessen 17 – 25).
Hier kun je direct naar Lesson 17 doorstromen! Of,
Klik hier voor een werkboek dat hoort bij deze les (Engels).