Menu Close

Les 12: Koreaanse Partikelen 들, alleen, van, 부터/까지, (으)로

Woordenschat

De woordenschat van onze lessen wordt, voor het gemak, verdeeld in zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden.

Een PDF met alle woorden en extra informatie vind je hier (Engels)

Zelfstandig Naamwoorden:
점원 = winkelassistent
배우 = acteur
= nek/keel
소리 = geluid
목소리 = stem
의미 = betekenis
상황 = situatie
= kip
문장 = zin
기름 = olie/gas/smeervet
그들 = zij (als in personen, “Zij zijn mijn vrienden”)
생활 = leven/lifestyle

Werkwoorden:
속삭이다 = fluisteren
복습하다 = herhalen, opnieuw bestuderen
바꾸다 = veranderen
유학하다 = in het buitenland studeren
넘어지다 = vallen
독서하다 = een boek lezen
출발하다 = vertrekken
마시다 = drinken
내리다 = uitstappen, af stappen
나오다 = uitkomen
나가다 = uitgaan
쓰다 = iemands hoofd bedekken (als je bijvoorbeeld een hoed draagt)
모르다 = niet weten
신청하다 = aanmelden, solliciteren
사다 = kopen
팔다 = verkopen

Bijvoeglijk Naamwoorden:
얇다 = dun zijn (geen persoon)
적당하다 = matig zijn
어리다 = jong zijn
기쁘다 = blij zijn

Bijwoorden en Overig:
= behoorlijk, tamelijk
= keer, wanneer, tijd
그때 = op die keer
= kant/richting
열심히 = ‘hard/goed’ (als in “studeer hard”)
완전히 = (bijwoord) perfect, compleet
= sommige ____, hoeveel (met teller gebruikt)
= verdieping

Als je Engels goed is, kun je deze woordjes leren met onze Memrise tool.

 

 

Introductie

Tot nu toe heb je een redelijk aantal Koreaanse partikelen geleerd, dit zijn nu 는/은, 이/가, 를/을, 의 en 도. Er zijn nog veel meer partikelen die je moet leren, en met deze les kom je al een heel eind! Je zal nu leren over ~들, ~만, ~에서, ~부터, ~까지 en ~(으)로. Laten we beginnen!

 

 

Belangrijk: Het onderwerp weghalen

Er is nog iets belangrijks dat je moet weten: Koreaanse mensen halen vaak het onderwerp van hun zin weg – vooral als het onderwerp “ik” is. In Korea maken mensen hun zinnen het liefst zo kort mogelijk, en het onderwerp weghalen is dus één van de vele manieren om dit te doen. Als het onderwerp kan worden afgeleid van de situatie, zal het in de meeste gevallen helemaal worden verwijdert.
Bijvoorbeeld, in plaats van:

저는 아침식사를 안 먹었어요 = Ik at geen ontbijt

Krijg je:

아침식사를 안 먹었어요 = Ik at geen ontbijt

Beide zinnen zijn correct, maar je moet weten dat veel Koreaanse mensen het onderwerp helemaal weghalen, vooral in spraak. Dit zal je ook regelmatig terugzien in onze lessen.

 

 

Partikel ~들 en 몇 met een teller gebruiken

Je hebt jezelf vast wel eens afgevraagd: ‘Hoe zet ik iets in de meervoud?’ Tot nu toe heb ik nog niks gezegd over het meervoud in het Koreaans, en voor goede reden: Koreaanse mensen maken amper onderscheid in zinnen van enkelvoud en meervoud. Bijvoorbeeld, als ik zou zeggen:

나는 사과를 샀어

Zou dit ‘Ik kocht een appel’ OF ‘Ik kocht appels’ kunnen betekenen. Dit lijkt heel moeilijk in het Nederlands (omdat wij bijna altijd onderscheid maken), maar toch wordt het zo in het Koreaans gedaan. Heel vaak kun je wel uit de context halen of je maar één of meerdere appels hebt gekocht. Als je het toch duidelijk wilt maken dat je het specifiek over één appel hebt, kun je zeggen:

나는 사과 한 개를 샀어 = Ik kocht één appel

Wat je ook kunt doen, is het woordje 몇 met het nummer in deze voorbeelden vervangen: 두 개/두 명/두 번. Met 몇 (hier 몇 번/몇 명/몇 개) heeft het de betekenis van “een paar/wat ____.” Bijvoorbeeld, in plaats van “나는 사과 한 개를 샀어”, kun je zeggen:

나는 사과 몇 개를 샀어 = Ik kocht EEN PAAR/WAT appels
TN: Hier wordt “een paar” niet per se bedoeld als een team van twee, maar als de betekenis van een klein aantal

Nog meer voorbeelden: (Onthoud dat 펜 한 개 en 한 개의 펜 dezelfde betekenis hebben):

나는 몇 개의 펜을 샀어 = Ik kocht wat pennen
나는 몇 명의 사람을 만났어 = Ik ontmoette een paar mensen
나는 학교에 몇 번 갔어 = Ik ging een paar keer naar school

(Onthoud goed dat een bijwoord is, dus hoeft er geen partikel achter gezet te worden).

Daarnaast kun je ook nog partikel ~들 achter een zelfstandig naamwoord zetten om dat zelfstandig naamwoord meervoud te maken. Maar, ~들 zet je eigenlijk nooit achter woorden die geen persoon zijn. Het is onnatuurlijk om iets zoals dit te zeggen:

저는 사과들을 샀어요

In plaats daarvan wordt ~들 meestal alleen achter het woord “persoon” gezet (사람), of andere woorden die over mensen gaan (dokter, leraar, acteur, etc…)

의사들은 돈이 많아 = Dokters hebben veel geld
선생님은 내일 학생들을 만날 거야 = De leraar zal morgen de studenten ontmoeten
배우들은 그들의* 영화를 보통 좋아하지 않아 = Acteurs vinden hun (eigen) films meestal niet leuk
*Door het bezittelijke partikel achter 그들 (zij) te zetten verandert het in 그들의 (hun/hen)

 

 

Partikel ~만 (alleen/alleen maar/maar)

Een veelvoorkomend partikel is ~만 en heeft de betekenis van “alleen/alleen maar/maar”. Het wordt direct achter het zelfstandig naamwoord gezet om de betekenis “alleen (dat zelfstandig naamwoord)” te creëren. Bijvoorbeeld:

나는 물만 마셔 = Ik drink alleen maar water

Het kan achter het onderwerp of het lijdend voorwerp gezet worden, en afhankelijk van welke het is, kun je het partikel ~은/는 of ~을/를 weghalen. Bijvoorbeeld:

나만 그 여자를 좋아해 = Alleen ik vind dat meisje leuk
나는 그 여자만 좋아해 = Ik vind alleen dat meisje leuk

나만 사과를 샀어 = Alleen ik kocht appels
나는 사과만 샀어 = Ik kocht alleen maar appels

Je kunt ook zeggen dat je alleen maar één appel kocht (of welk nummer of ding dan ook) door ~만 achter de teller te plaatsen:

나는 사과 한 개만 샀어 = Ik kocht maar één appel
저는 차 두 대만 있어요 = Ik heb maar twee auto’s
저는 친구 한 명만 만났어요 = Ik ontmoette maar één vriend

Ik heb dit eerder gezegd in Les 3, maar herhaal het nog even omdat veel Koreaanse leerlingen dit vergeten: Als een werkwoord eindigt op 하다, is het deel voor 하다 de zelfstandige naamwoord-vorm van dat woord. Eerdere voorbeelden die ik heb gegeven zijn:

성공하다 = succes hebben
성공 = succes

말하다 = spreken
말 = spraak/woorden

성취하다 = behalen/presteren
성취 = prestatie

Met deze werkwoorden kan het deel voor 하다 worden gescheiden van 하다 om een zelfstandig naamwoord te maken. Hierdoor kan “하다” – wat “doen” betekent – over dat zelfstandig naamwoord gaan. Het is moeilijk uit te leggen, maar kijk naar het onderstaande voorbeeld:

나는 공부했어 = Ik studeerde
나는 공부를 했어 = I studeerde

Ze hebben beide precies dezelfde betekenis, ook al wordt 공부 in het tweede voorbeeld als een stand-alone zelfstandig naamwoord gebruikt. Ik weet wat je denkt: als het hetzelfde is, waarom is het dan zo belangrijk? Dat zal ik je vertellen, het is belangrijk omdat je 공부 als elk ander zelfstandig naamwoord kunt gebruiken, dus je kunt er ook 만 achter zetten:

저는 공부만 했어요 = Ik studeerde alleen maar
저는 어제 일만 했어요 = Gister werkte ik alleen maar

Maar let op! Dat een woord op 하다 eindigt, betekent niet automatisch dat je dit kunt doen. Bijvoorbeeld, veel bijvoeglijk naamwoorden eindigen in 하다 (bijvoorbeeld 행복하다: blij zijn), maar een zin zoals deze klopt gewoon niet:

저는 행복만 해요 = Ik ben alleen maar blij

Daarnaast eindigen veel werkwoorden niet op 하다, maar op 다 (bijvoorbeeld: 가다, 먹다, 보내다). De methode om deze woorden met ~만 te gebruiken leer je in Les 29.

De bovenstaande voorbeelden hebben allemaal ~만 achter een zelfstandig naamwoord geplakt, maar de mogelijkheden waar het allemaal achter gezet kan worden is heel breed. Hieronder verstaan we ook grammaticale grondbeginselen en andere partikelen, waar we in toekomstige lessen over de Koreaanse basis mee zullen beginnen.

Wanneer je ~만 achter meer ingewikkelde dingen zet, vervangt het niet iets meer, maar wordt het erbij gezet. ~만 kan wel de partikelen van het onderwerp (~은/는) en lijdend voorwerp (~을/를) weghalen, maar bij al het andere blijven de partikelen meesal staan.

Dit is hoe je ~만 met ~에 kunt gebruiken. Later zullen we met andere partikelen verder gaan.

우리는 학교에만 갔어요 = We gingen alleen maar naar school
학생들은 교실 안에만 있어요 = De studenten zijn alleen maar in hun klaslokaal
저는 밤에만 운동해요 = Ik train alleen maar in de nacht
저는 커피를 낮에만 마셔요 = Ik drink koffie alleen maar op de dag
저는 그 여자를 그때만 사랑했어요 = Ik hield van haar alleen maar in die tijd
Als je 그때 gebruikt, wordt ~에 vaak weggehaald omdat hier meestal van kan worden uitgegaan.

 

 

Partikel ~에서

Er is veel verwarring wanneer je nou ~에서 in plaats van ~에 moet gebruiken, omdat ze beide locaties aangeven in Koreaanse zinnen. ~에서 geeft de locatie aan waar het onderwerp iets in doet.

Bijvoorbeeld:
저는 학교에서 공부할 거예요 = Ik zal op school studeren
저는 저의 친구를 병원에서 봤어요 = Ik zag mijn vriend in het ziekenhuis
저는 남편을 공원에서 만날 거예요 = Ik zal mijn man in het park ontmoeten
저는 한국어를 한국에서 배웠어요 = Ik leerde Koreaans in Korea

Ik zal je nog wat meer vertellen over ~에서. Laten we als eerste een onderscheid maken tussen ~에서 en ~에. Zoals ik eerder zei, wordt ~에서 gebruikt om de locatie aan te geven waar het onderwerp iets in doet.

Dit geeft niet de locatie aan waar hij/zij naartoe gaat
Dit geeft niet de locatie aan waar hij/zij naar kijkt
Dit geeft niet de locatie aan waar hij/zij iets op plaatst
Dit geeft niet de locatie aan waar hij/zij iets in plaatst

Bij alle locaties wat betreft het bovenstaande gebruik je partikel “~에”.

~에서 daarentegen, wijst naar de locatie waarin het onderwerp (of iets anders dat de zin stuurt) ook echt een actie onderneemt. Laten we naar het volgende voorbeeld kijken:

저는 건물에 간판을 봤어요

In deze zin, waar doet het onderwerp (저) de actie (보다)?
~에서 wordt in deze zin niet gebruikt, dus we weten niet waar het onderwerp was toen hij/zij het bord zag. Je kunt het misschien uit de context halen, maar in deze zin wordt dat niet duidelijk aangegeven. Daarom zeg je in deze zin dat hij/zij een bord “op het gebouw” zag (dus als hij/zij langs het gebouw liep en daar een bord zag). Deze gebeurtenis gebeurt niet in/bij/op het gebouw, het is enkel de locatie waar hij/zij naar aan het kijken was.

Laten nu naar dezelfde zin kijken, maar met een ander partikel:

저는 건물에서 간판을 봤어요

Waar doet het onderwerp (저) de actie (보다) nu?
~에서 staat achter “건물”, dus weten we dat het onderwerp in het gebouw was en daar het bord zag.

Nog een voorbeeld:

저는 병을 탁자에 놓았어요

In deze zin, waar doet het onderwerp (저) de actie (놓다)?
~에서 is nergens te vinden, dus we kunnen niet weten waar het onderwerp was toen hij/zij de fles op de tafel zetten. Nogmaals, je kunt dit misschien wel uit de context halen, maar in deze zin kun je dat niet specifiek zien. Dus, de spreker zegt met deze zin dat hij/zij de fles “op de tafel” zette.

En nu weer dezelfde zin maar met een ander partikel:

저는 병을 탁자에서 놓았어요

Deze zin klopt niet. Het zegt dat de actie zelf gebeurde op/in de tafel, dus het onderwerp zou ergens in de tafel moeten zijn en vanuit daar de fles hebben geplaatst. Maar in deze zin kun je niet eens achterhalen waar de fles wordt geplaatst. Het zou kunnen vertalen naar iets als “(Terwijl ik was) In de tafel, plaatste ik de fles.” De vertaling klopt ook niet, deze hele zin is gewoon onzin.

Omdat ~에서 aan kan geven waar het onderwerp iets onderneemt, en ~에 kan aangeven aan waar iets wordt geplaatst (in dit geval de fles), kunnen beide partikelen in dezelfde zin worden gebruikt. Bijvoorbeeld:

저는 방에서 탁자에 병을 놓았어요 = Ik plaatste de fles op de tafel in de kamer

Hier wordt voor dezelfde reden partikel ~에 geplaatst op de locatie waar een persoon heengaat. Bijvoorbeeld, als ik iets wil zeggen van:

저는 한국에서 갈 거예요
(Deze zin is correct, maar het zegt dat de persoon Korea verliet vanwege het werkwoord van “gaan” (가다) is van toepassing in Korea). Deze functie wordt later besproken.

In plaats hiervan, moet je ~에 gebruiken als je wilt zeggen naar welke plek je naartoe gaat (en waar je dus nu nog niet bent). Bijvoorbeeld:

저는 한국에 갈 거예요 = Ik zal naar Korea gaan.

~에서 kan ook achter de locatie worden gezet waar een bijvoeglijk naamwoord “van toepassing is”:

저는 잤어요 = Ik sliep

…en je kunt een locatie aan deze zin toevoegen om te omschrijven waar de actie gebeurde:

저는 집에서 잤어요 = Ik sliep thuis

Herinner je je nog hoe je bijvoeglijk naamwoorden met een onderwerp kunt gebruiken?:

과일은 비싸요 = Fruit is duur

…en je kunt een locatie toevoegen om te omschrijven waar dat bijvoeglijk naamwoord “gebeurde”:

과일은 한국에서 비싸요 = Fruit is duur in Korea

Nog meer voorbeelden:

저는 학교에서 추웠어요 = Ik had het koud (ik was koud) op school
고등학교는 한국에서 어려워요 = Voortgezet onderwijs (high school) is moeilijk in Korea
녹차는 한국에서 유명해요 = Groene Thee is beroemd in Korea

Ik wil expres niet meer voorbeelden geven, omdat er nog meer (ingewikkeldere) grammatica is die je moet weten om 100% correcte zinnen te maken. Probeer voor nu de functie van ~에서 te begrijpen en hoe je het kunt gebruiken om te zeggen waar een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord “gebeurt”.

Dan nog iets! Als je wilt aangeven waar iets is met 있다, moet je ~에 in plaats van ~에서 gebruiken. Bijvoorbeeld:

저는 집에 있어요 = Ik ben thuis
저는 차 안에 있어요 = Ik ben in de auto

De andere hoofdgebruik van ~에서 heeft de algemene betekenis van “van/vanuit.” Op de meest basische manier, kan het gebruikt worden om de plek aan te geven waar het onderwerp vandaan vertrekt. Dit is het gebruik van ~에서 waar ik het eerder over had. Bijvoorbeeld:

저는 한국에서 갈 거예요 = Ik zal vanuit Korea gaan
다음 버스는 저 정류장에서 출발할 거예요 = De volgende bus zal vanuit dat station vertrekken

Het kan op dezelfde manier gebruikt worden bij gebeurtenissen die min of meer hetzelfde betekenen als “vertrekken”. Bijvoorbeeld:

Wanneer je ergens uitstapt (bus/trein):
저는 서울역에서 내릴 거예요 = Ik zal uitstappen bij (van) Seoul’s trein station

Wanneer iets/iemand ergens uitkomt/uitgaat:
학생은 교실에서 나왔어요 = De student kwam uit het klaslokaal

Je kunt ~에서 ook gebruiken om het land (of plaats) te noemen waar je vandaan komt. Hierbij is er nog een klein dingetje waar we rekening mee moeten houden: In het Nederlands zeggen we “Ik kom uit Nederland.” Maar in het Koreaans moet je “komen” in een verleden tijdsvorm gebruiken:

저는 캐나다에서 왔어요 = Ik kom uit Canada

Ik wil niet teveel klagen over anderen hier, maar een van de dingen die me vaak niet lekker zitten bij studieboeken is dat ze je “저는 ___에서 왔어요” in één van de eerste lessen leren – vóórdat je ook maar andere grammaticale grondbeginselen hebt geleerd. Toen ik bijvoorbeeld met Koreaans begon, had ik een studieboek die me “저는 ___에서 왔어요” op de allereerste bladzijde leerde. Zonder me uit te leggen waarom ik 저 in plaats van 나 moest gebruiken, waarom ik 는 gebruikte, wat 에서 betekende, wat 오다 betekende, waarom 오다 naar 왔다 veranderde, waarom 왔다 naar 왔어요 veranderde. Maar goed, ik dwaal af…

Het is ook belangrijk om te weten dat wanneer ~에서 achter woorden zoals 여기/거기/저기 (hier, daar, daar) wordt gezet, men vaak afkortingen maakt:

여기서 in plaats van 여기에서
거기서 in plaats van 거기에서
저기서 in plaats van 저기에서

Nog als toevoeging op de gegeven voorbeelden in deze les, zijn er nog meer manieren waar ~에서 “van/vanuit” kan betekenen. Maar dit is bij grammatica die je nog niet hebt geleerd. Onthoud het daarom even in je achterhoofd hoe dit soort zinnen je kunnen helpen als je ze later tegenkomt:

저는 학교에서 멀리 살고 있어요 = Ik leef ver weg van school
1에서 10까지 센다 = Tel van 1 tot 10
그들은 많은 후보자들 중에서 저를 뽑았어요 = Ze kozen mij uit vele kandidaten
1시에서 2시까지 오세요 = Kom alsjeblieft van 1:00 tot 2:00
10에서 5를 뺀다 = Haal 5 af van 10

Zoals je kunt zien heeft “van” (of een soortgelijk alternatief) veel betekenissen. Wanneer een woord veel betekenissen in het Koreaans heeft – en de Nederlandse vertaling daarvan ook – kan het best moeilijk zijn om het gebruik ervan helemaal onder de knie te krijgen. Maar als het eenmaal gelukt is, is het het helemaal waard.

 

 

Partikelen ~부터 en ~까지

Er zijn nog twee belangrijke partikelen die je moet weten: ~부터 en ~까지.

~까지 kan gebruikt worden in zinnen met of zonder ~에서, en heeft de betekenis van “tot een tijd/plek”. Bijvoorbeeld:

3시까지 기다릴 거예요 = Ik zal wachten tot 3:00
그 여자를 지금까지 좋아했어요 = Ik vond dat meisje leuk tot nu
저는 그 회사에서 5월까지 일할 거예요 = Ik zal bij dat bedrijf werken tot mei
저는 그때까지 김치를 먹지 않았어요 = Ik heb geen kimchi gegeten tot die keer
저는 오늘 이 책을 여기까지 읽었어요 = Vandaag las ik dit boek tot hier
저는 한강까지 달렸어요 = Ik rende tot (ik kwam bij) Han River

~부터 is een partikel dat vaak wordt verward met ~에서, omdat ze allebei “van/vanuit” kunnen betekenen en een paar dezelfde gebruiksvormen hebben. Eerder in deze les heb je geleerd dat ~에서 de locatie aangeeft van waar een actie vertrekt. Bijvoorbeeld:

우리는 집에서 출발할 거예요 = Wij zullen vanuit huis vertrekken

~부터 lijkt in vele aspecten hetzelfde, maar het identificeert specifiek de plek/tijd waar iets vanuit begint. Als we naar de volgende zin kijken:

나는 인천에서 서울까지 갈 거야 = Ik zal vanuit Incheon vertrekken en tot Seoul gaan

Partikel ~에서 identificeert dat de persoon vertrekt vanuit 인천. In theorie, kan het ook gezien worden als het beginpunt. Daarom kan deze zin ook geschreven worden als:

나는 인천부터 서울까지 갈 거야 = Ik zal van Incheon naar Seoul gaan

Deze twee zinnen (ondanks de nuancering van “vertrekken” en “beginnen/starten”) zijn voor het grootste gedeelte hetzelfde. In beide gevallen gaat het onderwerp van Incheon naar Seoul. Beide zijn correct, maar de meeste Koreaanse sprekers gebruiken liever ~에서 als ze het hebben over de locatie van waar iets uit begint/vertrekt.

Bijvoorbeeld, ik heb deze zinnen aan een Koreaans persoon laten zien en aan hem gevraagd om mij het verschil uit te leggen:

다음 버스는 저 정류장에서 출발할 거예요
= De volgende bus zal vanuit dat station vertrekken

다음 버스는 저 정류장부터 출발할 거예요
= De volgende bus zal vanuit dat station vertrekken

Hij zei: “De eerste zin klinkt natuurlijker. De tweede klinkt alsof de bus vertrekt van de bus garage… dus dat het de absolute beginners plek is van de bus. In de meeste gevallen zal de eerste zin het natuurlijkste klinken.”

In plaats daarvan, wordt ~부터 vaak achter het tijdsbestek gezet wanneer iets begint. Bijvoorbeeld:

저는 어제부터 아팠어요 = Sinds gister ben ik ziek
저는 내일부터 한국어를 공부할 거예요 = Vanaf morgen zal ik Koreaans studeren
내년부터 우리는 서울에서 살 거예요 = Vanaf volgend jaar zullen wij in Seoul wonen
저는 3시부터 학교에 있을 거예요 = Ik zal vanaf 3:00 op school zijn
저는 작년부터 한국어를 배웠어요 = Ik leer Koreaans sinds vorig jaar

Vaak zie je ~까지 in dezelfde zin als ~부터. Hier geeft ~부터 dus het beginpunt aan en ~까지 het eindpunt. Bijvoorbeeld:

저는 아침부터 밤까지 공부만 했어요 = Van ochtend tot nacht studeerde ik alleen maar
나는 캐나다에 1일부터 8일까지 있을 거야 = Ik zal in Canada zijn van de 1e tot de 8e

Het komt ook vaak voor dat “부터” achter 처음 wordt gezet om iets te zeggen als “vanaf het begin”. Bijvoorbeeld:

그들은 저를 처음부터 싫어했어요 = Zij vonden mij vanaf het begin niet leuk
우리는 그 일을 처음부터 시작할 거예요 = Wij zullen dat werk/taak vanaf het begin beginnen

Als je “van begin tot eind” wilt zeggen, gebruik je het woord “끝”, wat meestal vertaalt naar “eind”. Bijvoorbeeld:

저는 그 상황을 처음부터 끝까지 몰랐어요 = Ik kende die situatie van begin tot eind niet
저는 그것을 처음부터 끝까지 복습했어요 = Ik herhaalde dat van begin tot eind
저는 그 책을 처음부터 끝까지 읽었어요 = Ik las dat boek van begin tot eind

Partikel ~(으)로

Het Koreaanse partikel ~(으)로 wordt achter zelfstandig naamwoorden gezet en heeft een paar verschillende betekenissen. Een van de hoofdbetekenissen is om aan te geven met welk gereedschap/toestel/methode/materiaal iets wordt gedaan. In het Nederlands hangt dit af van de zin:

Schrijven met een pen
Naar de winkel met de auto gaan
Te voet naar school gaan
Een huis van/uit hout maken

~(으)로 heeft zoveel betekenissen dat het onmogelijk is om ze allemaal op te noemen. Maar als jij wat comfortabeler wordt in de basis voorbeelden van dit partikel, zal je langzaam maar zeker alle andere situaties ook leren.

~로 wordt achter woordjes gezet die eindigen op een klinker en ~으로 bij woorden die op een medeklinker eindigen. De enige reden hiervoor is om de uitspraak makkelijker te maken. Als je bijvoorbeeld “것로” zou zeggen, is er een korte pauze waar je je tong niet direct van 것 naar 로 kan laten gaan. Daarom verandert het naar 것로.

나는 우리 집을 나무로 지었어 = Ik bouwde ons huis uit hout
배로 제주에 갈 거야 = Ik zal met de boot naar Je-ju gaan
저는 그것을 손으로 만들었어요 = Ik bouwde (maakte) dat met de hand

In hetzelfde respect kun je ~(으)로 gebruiken om de taal aan te geven waar iets in wordt gesproken. Net zoals in de bovenstaande zinnen, kun je een taal als een “gereedschap” zien waarmee wordt gecommuniceerd. Bijvoorbeeld:

저는 그 문장을 한국어로 말했어요 = Ik zei die zin in het Koreaans
저는 그것을 영어로 할 거예요 = Ik zal dat in het Engels zeggen

Je kunt het ook gebruiken om te zeggen wat je voor een specifieke maaltijd had:

저는 아침식사로 밥을 먹었어요 = Ik at rijst voor ontbijt
저는 보통 점심식사로 과일만 먹었어요 = Ik at meestal alleen maar fruit voor lunch

Als iemand een actie onderneemt in een reeks van een groep andere mensen, kun je ~(으)로 achter het nummer + 번째 zetten om de volgorde aan te geven. Bijvoorbeeld:

저는 그것을 두 번째로 했어요 = Ik deed dat als tweede (Ik was de tweede persoon die dat deed)
저는 학교에 두 번째로 왔어요 = Ik kwam als tweede aan op school (Ik was de tweede persoon die op school aankwam)
저는 그것을 첫 번째로 할 거예요 = Ik zal als eerste gaan (als eerste dat doen)

De tweede hoofdbetekenis van ~(으)로 om de richting waar iets in gebeurt aan te geven. Dit heeft soms dezelfde betekenis als “에”. Bijvoorbeeld:

저는 집으로 갈 거예요 = Ik zal in de richting van huis gaan (of simpelweg: ‘Ik zal naar huis gaan’), wat hetzelfde is als:

저는 집에 갈 거예요 = Ik zal naar huis gaan

~(으)로 wordt vaak achter ~쪽 gezet om “~쪽으로” te maken. ~쪽 kan achter verschillende zelfstandig naamwoorden en bepaalde richting-woorden (boven/onder/oost/west/etc) worden gezet om “de richting van ___” te betekenen.

그쪽 = die kant/die richting
위쪽 = bovenste richting
사람 쪽 = de richting van mensen
etc…

Zo kun je dit soort zinnen maken:

저의 친구는 저 쪽으로 갔어요 = Mijn vriend ging die kant op
학생들은 교실 쪽으로 걸어요 = Studenten lopen naar/in de richting van het klaslokaal

Kun je het verschil zien tussen onderstaande zinnen?:

저는 집 안 쪽으로 달렸어요 = Ik rende in het huis
저는 집 안에서 달렸어요 = Ik rende in het huis

In het eerste voorbeeld, ren je in de richting van “in het huis”. In het tweede voorbeeld, ren je simpelweg in het huis.

Dat is het voor deze les! Ik wilde nog wel een paar andere partikelen laten zien, maar deze les is al bomvol! In de volgende les zal ik je nog een paar veelgebruikte partikelen leren. Zorg er tot die tijd voor dat je deze les nog een keer herhaalt voordat je verder gaat!

Oke, ik snap het, neem me mee naar de volgende les! Of,
Klik hier voor een werkboek voor deze les (Engels)