Menu Close

Kappale 3: Korean kielen verbit ja adjektiivit

Sanasto

Substantiivit:

음식 = ruoka

케이크 = kakku

공항 = lentokenttä

병원 = sairaala

공원 = puisto

한국어 = Korean kieli

머리 = pää

다리 = jalka

손가락 = sormi

= korva

= käsivarsi

= silmä

= suu

= maha

버스 = bussi

= laiva

우리 = me

Verbit:
먹다 = syödä

가다 = mennä

만나다 = tavata

닫다 = sulkea

열다 = avata

원하다 = haluta (jotakin asiaa)

만들다 = tehdä/rakentaa jotakin

하다 = tehdä

말하다 = puhua

이해하다 = ymmärtää

좋아하다 = pitää jostakin

Adjektiivit:
크다 = olla iso

작다 = olla pieni

새롭다 = olla uusi

낡다 = olla vanha (ei ihmisen ikä)

비싸다 = olla kallis

싸다 = olla halpa

아름답다 = olla kaunis

뚱뚱하다 = olla paksu

길다 = olla pitkä

좋다 = olla hyvä

Adverbit:

아주 = todella
매우 = todella

너무 = liian (myös ‘todella’)

Tämän sanaston opiskelun avuksi voit käyttää tätä Quizlet linkkiä.

 

 

Pari sanaa Korean kielen verbeistä ja adjektiiveista

Okei, nyt on aika siirtyä vakaviin aiheisiin. Nyt me opimme asioita, joita voi käyttää jokaisen verbin ja jokaisen adjektiivin kanssa. On kuitenkin pari asiaa, jotka täytyy tietää Koreankielisiä verbejä ja adjektiiveja käytettäessä:

  1. Tämä on tullut sanottua jo ennenkin (kahdesti), mutta tulen sanomaan sen vielä kerran. Jokaisen Koreankielinen lauseen täytyy loppua joko verbiin tai adjektiiviin (näihin kuuluu 이다 ja 있다). Jokaisessa lauseessa tulee välttämättä olla joko verbi tai adjektiivi lopussa.
  2. Huomaa, että jokainen verbi ja adjektiivi loppuu 다- tavuun. Verbin tai adjektiivin viimeinen tavu on sataprosenttisesti aina 다. Tämä on huomattavassa, kun tarkastelee tämän kappaleen sanastoa.
  3. Pelkän 다-lopun lisäksi monet adjektiivit ja verbit loppuvat 하다- tavu pariin. 하다 tarkoittaa ‘tehdä’. 하다- loppuiset verbit ovat mahtavia, sillä poistamalla niiden lopusta 하다 saadaan sen verbin substantiivi muoto.

 

Esimerkiksi:

행복하다 = onnellinen
행복 = onnellisuus

성공하다 = onnistua
성공 = onnistuminen

말하다 = puhua
말 = puhe/sana

성취하다 = saavuttaa
성취 = saavutus

취득하다 = hankkia
취득 = hankinta

Sinun ei vielä ole tarvetta painaa kaikkia näitä sanoja muistiin (ne ovat vaikeita), mutta on tärkeää ymmärtää, että 하다 voidaan poistaa sanoista muuttaakseen ne verbeiksi.

Verbit sekä adjektiivit, jotka loppuvat 하다- tavu pariin, ovat useimmiten Kiinasta lainattuja ja niille on Hanja vastine. Verbit, jotka eivät lopu 하다:n ovat useimmiten alkuperäisiä Koreankielisiä sanoja, eikä niillä ole vastinetta Hanjassa. Jos puhut kiinaa, on sinulla todennäköisesti suuri etu sanastojen opiskelussa, koska monella vaikealla korean kielisellä sanalla on kiinalainen alkuperä.

 

 

Korean Verbit

Olemme jo puhuneet vähän verbeistä edeltävissä kappaleissa, muttei mitään ole vielä opetettu virallisesti. Opit perusverbilauseen muodostamisen kappaleessa 1. Muistutetaan se uudelleen mieleen. Jos haluat sanoa “Minä syön ruokaa” tulee sinun tietää, mite 는/은 ja 를/을 partikkeleita käytetään:

Minä syön ruokaa
Minä는 ruoka를 syödä
Lauseen luomiseksi, täytyy pelkästään vaihtaa suomenkieliset sanat:

저는 + 음식을 + 먹다
저는 음식을 먹다 = Minä syön ruokaa

*Huomaa! – Vaikka tässä kappaleessa esitetyt lauseet ovat muodollisesti täydellisiä, eivät verbit ole taivutettuja. Tulet oppimaan taivuttamisesta tulevissa kappaleissa, mutta ennen tätä, on tärkeää, että ymmärrät näiden lauseiden sanajärjestyksen. Tiettyjen epätavallisten kieliopillisten periaatteiden takia ‘adjektiivit’ osiossa esitetyt lauseet ovat tavallaan täysin oikein, mutta esitetty epätavallisella (mutta helpoimmalla) taivutus tavalla.

Kuten edellisissä kappaleissa, olemme liittäneet ääniitteen vain niihin lauseisiin, jotka ovat kieliopillisesti oikein. Kieliopillisesti väärillä lauseilla (taivutuksen puuttumisen takia) ei ole äänitettä. Taivuttamattomien esimerkkilauseiden alapuolella on kaksi taivutettua versiota (yksi muodollinen ja yksi kasuaali). Tässä vaiheessa voit käyttää näitä pelkästään viitteenä.

Tutkitaan paria esimerkkiä:

나는 케이크를 만들다 = Minä teen kakkua
(나는 케이크를 만들어 / 저는 케이크를 만들어요)

나는 배를 원하다 = Haluan laivan
(나는 배를 원해 / 저는 배를 원해요)

나는 한국어를 말하다 = Minä puhun koreaa
(나는 한국어를 말해 / 저는 한국어를 말해요)

나는 공원에 가다 = Minä menen puistoon (huomaa partikkeli 에)
(나는 공원에 가 / 저는 공원에 가요)

나는 문을 닫다 = Suljen oven
(나는 문을 닫아 / 저는 문을 닫아요)

나는 창문을 열다 = Avaan ikkunan
(나는 창문을 열어 / 저는 창문을 열어요)

Muista, että lauseet, joissa on verbi, eivät välttämättä vaadi objektia, jos tilanne sen sallii.

나는 이해하다 = Minä ymmärrän
(나는 이해해 / 저는 이해해요)

Joihinkin verbeihin luonnostaan ei pysty liittämään objektia. Sanat, kuten: nukkua, mennä, kuolla, yms. Et voi sanoa “Minä nukuin kotia” tai “Minä menin ravintola” tai “Minä kuolin häntä”. Voit käyttää näissä lauseissa substantiiveja, mutta käyttäen joitakin partikkeleja, joista osaan olet jo tutustunut (esim. 에) ja joita tulet oppimaan tulet oppimaan tulevissa kappaleissa. Käyttämällä muita partikkeleita, voit sanoa esimerkiksi:

Minä nukuin kotona
Minä menin ravintolaan
Kuolin hänen kanssaan

Perehdymme monimutkaisempiin partikkeleihin myöhemmissä kappaleissa, mutta nyt meidän tarkoituksena on keskittyä 를/을:n tarkoitukseen ja sen käyttö objektin partikkelina.

 

Korean adjektiivit

Kuten verbitkin, adjektiivit sijoitetaan lauseen loppuun. Huomattavin ero näiden kahden välillä on se, ettei adjektiivilla voi koskaan olla objektia. Huomaa, että alla olevissa esimerkkilauseissa ei ole objektia.

Adjektiiveja on helppo käyttää. Ne vain sijoitetaan lauseeseen subjektin kanssa.

Kuten edellä mainittiin, erään kieliopillisen seikan takia nämä taivuttamattomat lauseet ovat periaatteessa täydellisiä lauseita. Tämän takia tarjoamme näistä taivuttamattomista lauseista äänitteen. 

나는 아름답다 = Minä olen kaunis
(나는 아름다워 / 저는 아름다워요)

나는 작다 = Minä olen pieni
(나는 작아 / 저는 작아요)

이 버스는 크다 = Tämä bussi on pieni
(이 버스는 커 / 이 버스는 커요)

그 병원은 새롭다 = Tuo sairaala on uusi
(그 병원은 새로워 / 그 병원은 새로워요)

이 공원은 매우 작다 = Tämä puisto on todella pieni
(이 공원은 매우 작아 / 이 공원은 매우 작아요)

그 사람은 뚱뚱하다 = Tuo ihminen on paksu
(그 사람은 뚱뚱해 / 그 사람은 뚱뚱해요)

Yksi vaikea seikka adjektiivi lauseiden kääntämisessä koreasta suomeksi on se, ettei olla- verbiä käytetä näissä lauseissa. Suomeksi tätä verbiä tulee käyttää näissä lauseissa, esim:

Minä olen paksu
Hän on paksu
He ovat paksuja

Tämän olla verbin vastine on ‘이다’. Sitä ei kuitenkaan käytetä tämänlaisissa lauseissa. Olla verbi sisältyy itse adjektiiviin. Tämä voi olla aluksi hankalaa, koska tämä poikkeaa siitä, miten muodostamme adjektiivilauseita suomeksi. Yritä olla takertumatta suomen kielen kielioppiin ja olla keskittymättä liian paljon käännöksiin.

의 possessiivinen partikkeli

Tiedät jo, että ‘minä’ on koreaksi 저/나. Tiedät myös monen esineen käännöksen koreaksi.

‘의’ on partikkeli, joka ilmaisee esineen omistajan. Se on sama asia, kuin -nun lopun lisääminen sanaan ‘minun’ tai ‘sinun’. Esimerkiksi:

저 = minä
책 = kirja
저의 책 = minun kirja

저의 차 = minun auto
그 사람의 차 = tuon ihmisen auto
의사의 탁자 = lääkärin pöytä
선생님의 차 = opettajan auto
저의 손가락 = minun sormi

Voit käyttää näitä sanoja jo tutuissa lauseissa (verbien ja adjektiivien kanssa):

선생님의 차는 크다 = Opettajan auto on iso
(선생님의 차는 커 / 선생님의 차는 커요)

나는 선생님의 차를 원하다 = Haluan opettajan auton
(나는 선생님의 차를 원해 / 저는 선생님의 차를 원해요)

나의 손가락은 길다 = Minun sormi on pitkä
(나의 손가락은 길어 / 저의 손가락은 길어요)

그 여자의 눈은 아름답다 = Tuon naisen silmät ovat kauniit
(그 여자의 눈은 아름다워 / 그 여자의 눈은 아름다워요)

Tulet huomaamaan, että omistusmuoto usein poistetaan lauseista. Korealaiset rakastavat lauseidensa lyhentämistä aina kun mahdollista. Aina, kun jonkin asian voi olettaa kontekstista, se poistetaan lauseista luodakseen niistä mahdollisimman simppelin. Esimerkiksi:

나는 나의 친구를 만나다 = Tapaan minun kaverin
(나는 나의 친구를 만나 / 저는 저의 친구를 만나요)

Voidaan kirjoittaa myös seuraavasti:

나는 친구를 만나다 = Tapaan kaverin
(나는 친구를 만나 / 저는 친구를 만나요)

Tässä tilanteessa olet selvästi tapaamassa ‘sinun’ kaverin, joten ‘minun’ sanan voi poistaa lauseesta. Pyri välttämään lauseiden kääntämistä suoraan suomen kieleltä, vaan pyri kääntämään se kontekstin pohjalta.

 

 

좋다 ja 좋아하다

좋다 on sana, joka tarkoittaa ‘hyvää’ ja koska se on adjektiivi, voidaan sitä käyttää samalla tavoin, kuin mitä tahansa muuta adjektiivia:

이 음식은 좋다 = tämä ruoka on hyvää
(이 음식은 좋아 / 이 음식은 좋아요)

그 선생님은 좋다 = tuo opettaja on hyvä
(그 선생님은 좋아 / 그 선생님은 좋아요)

이 학교는 좋다 = tämä koulu on hyvä
(이 학교는 좋아 / 이 학교는 좋아요)

좋아하다 taas on verbi, joka tarkoittaa ‘jostakin pitämistä’. Koska 좋아하다 on verbi, tulee sitä käyttää kuin mitä tahansa verbiä:

나는 이 음식을 좋아하다 = Minä pidän tästä ruuasta
(나는 이 음식을 좋아해 / 저는 이 음식을 좋아해요)

나는 그 선생님을 좋아하다 = Minä pidän tuosta opettajasta
(나는 그 선생님을 좋아해 / 저는 그 선생님을 좋아해요)

좋아하다 muodostetaan poistamalla ‘다’ 좋다:sta ja lisäämällä siihen 아 + 하다. Tähän lisäykseen on syy ja siihen on myös selitys, mutta sitä ei ole tarvetta käsittää vielä. Nyt sinun täytyy vain ymmärtää, että:

좋다 on adjektiivi, jolla ei voi olla objektia
좋아하다 on verbi, jolla voi olla objekti

 

 

우리 – me, meidän

Tässä vaiheessa haluaisin esitellä sanan ‘우리’ joka tämän kappaleen sanastossa on esitelty vastaavan sanaa ‘me’. 우리 vastaa kaikkia ‘me’ sanan taivutuksia, kuten meidän tai meistä. Esimerkiksi:

우리는 너를 좋아하다 = Me pidämme sinusta
(우리는 너를 좋아해)

Tälle lauseelle ei ole tietoisesti annettu muodollista vastinetta, sillä ‘sinä’ sanan sanominen kohteliaasti koreaksi on todella hankalaa. Tähän syvennytään tulevissa kappaleissa.

선생님은 우리를 좋아하다 = Opettaja pitää meistä
(선생님은 우리를 좋아해 / 선생님은 우리를 좋아해요)

Sijoittamalla 의 partikkelin 우리:n perään luodaan vastine sanalle ‘meidän’. Vaikka tämä on mahdollista kieliopillisesti, on paljon yleisempää jättää tämä partikkeli pois. Vaikka 의 poistetaan myös monista muista sanoista, voi tämä aluksi hankaloittaa asioita. Siten ehdotan, että poistat tämän partikkelin vain 우리:n perästä. Esimerkiksi:

우리 선생님은 남자이다 = Meidän opettaja on mies
(우리 선생님은 남자야 | 우리 선생님은 남자예요)

우리 집은 크다 = Meidän talo on iso:
(우리 집은 커 | 우리 집은 커요)

우리:n muodollisempi versio on 저희. Kuitenkin myös muodollisissa tilanteissa on hyväksyttävää käyttää 우리:a. Vielä tässä vaiheessa et ole aloittanutkaan vielä korean kielen mahdollisuuksista oppimista, joten en halua, että murehdit liikaa tästä sanasta.

Tässä oli tämä kappale. Jos tämä asia on selvä, voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen.