Menu Close

Kappale 2: Partikkelit 이/가

Sanasto

Substantiivit:
나라 = maa (valtio)

가방 = laukku/reppu

창문 = ikkuna

잡지 = aikakauslehti

= huone

냉장고 = jääkaappi

= koira

강아지 = koiran pentu

고양이 = kissa

= rotta, hiiri

= kuulakärkikynä

전화기 = puhelin

커피 = kahvi

식당 = ravintola

건물 = rakennus

텔레비전 = televisio

미국 = USA

캐나다 = Kanada

호텔 = hotelli

학교 = koulu

은행 = pankki

Adverbit
= sisällä

= päällä

= alla

= vieressä

= takana

= edessä

여기 = tässä

Verbit
있다 = olla jossakin sijainnissa

Adjektiivit
있다 = olla/omistaa jotakin

Voit kuunnella kaikkia näitä sanoja äännettynä tällä sanaston harjoittelu videolla.

 

 

Sisään johdatus

Ensimmäisessä kappaleessa opit pari helppoa korean kielen partikkelia. Kertauksen vuoksi, tässä on mitä opit:

~는 tai ~은 lisätään substantiiviin osoittamaan, että se on lauseen subjekti.
~를 tai ~을 lisätään substantiiviin osoittamaan, että se on lauseen objekti.

Esimerkiksi lauseessa: “Minä söin omenan”

“Minä” on lauseen subjekti
“Omena” on lauseen objekti
“Syödä” on sen verbi

Tässä kappaleessa opit käyttämään partikkelia ~이/가 ja etenkin, miten sitä voi vertailla ~은/는:n kanssa. Kaikissa tilanteissa 이 lisätään substantiiviin, jonka viimeinen tavu loppuu konsonanttiin ja 가 lisätään niihin, joiden viimeinen tavu loppuu vokaaliin. Esimerkiksi:

책 päättyy konsonanttiin (ㄱ), joten “~이” lisätään: “책이.”
소파 päättyy vokaaliin (ㅏ), joten “~가” lisätään: “소파가.”

Mutta missä tilanteissa me tullaan käyttämään tätä 이/가 partikkelia? Ennen, kuin siirrymme tähän, haluaisin opettaa sinulle miten sanaa “있다” voidaan käyttää lauseissa.

있다: omistaa

Sanalla “있다” on monta merkitystä. Vatsa aloittelijalle voimme yleistää nämä tarkoitukset kahteen käyttötapaan:

있다 = omistaa jotakin
있다 = olla jossakin paikassa

Puhutaan ensimmäisestä esitetystä käyttötavasta, “omistaa”. Suomeksi tällä verbillä voi olla objekti. Esimerkiksi:

Minulla on kynä
Minulla on auto

Koreaksi 있다:aa käytetään kuin adjektiivia. Tämä voi olla vaikeaa käsittää, mutta tässä vaiheessa tämän tietäminen on tärkeää yhdestä syystä.

Opit kappaleessa 1, että lauseet, joissa on adjektiivi, eivät voi toimia jotakin objektia kohti. Tästä syystä lauseessa ei voi olla partikkelia 을/를, jos lauseen predikoiva sana on adjektiivi (koska 을/를 osoittaa lauseen objektin).

Jos tämä ei pätisi 있다 lauseille, voisimme luoda lauseita näin:

Minulla on kynä

Minä 는 kynä을 있다
나는 + 펜을 + 있다
나는 펜을 있다 = Minulla on kynä

Tämä lause on kuitenkin väärin. 있다 on adjektiivi, eikä se pysty toimimaan objektin kanssa tällä tavoin. Tämän takia 을:n käyttö “펜”:n kanssa on väärin. Jotta voisimme päästä tämän esteen yli, voimme liittää objektin perään 이/가:n 을/를:n sijaan, kun lauseessa on 있다. Tämä on 이/가 partikkelin yksi käyttötavoista. Siis sitä käytetään, kun halutaan esittää “mitä” omistetaan lauseissa, joissa käytetään “있다”:aa. Tarkastele seuraavia esimerkkilauseita:

나는 펜이 있다 = Minulla on kynä
(나는 펜이 있어 / 저는 펜이 있어요)

나는 차가 있다 = Minulla on auto
(나는 차가 있어 / 저는 차가 있어요)

나는 잡지가 있다 = Minulla on aikakauslehti
(나는 잡지가 있어 / 저는 잡지가 있어요)

나는 가방이 있다 = Minulla on laukku
(나는 가방이 있어 / 저는 가방이 있어요)

Muista, että kappaleiden 1-4 esimerkkilauseet ovat taivuttamattomia. Lauseen alapuolella sulkeissa on yksi/kaksi taivutettua muotoa samasta lauseesta, näissä esitetty kielioppi voi olla sinulle vielä liian haastavaa. Yritä keskittyä siihen, mitä näissä ensimmäisissä kappaleissa opetetaan, ennen kuin alat murehtia siitä, miten lauseita taivutetaan.

 

 

Paikan tai ajan esittäminen: ~에

Edellisessä kappaleessa opit miten 은/는 ja 을/를 partikkeleita käytetään esittämään tiettyjen sanojen tarkoitusta lauseissa koreaksi. Partikkelia 에 käytetään myös esittämään, mikä tietyn sanan tarkoitus lauseessa on, tarkemmin 에 esittää paikan tai ajan. Kun esitetään jotakin paikkaa, se toimii samalla tavoin, kuin alla olevissa lauseissa alleviivatut kohdat:

Minä olen koulussa
Minä menin puistoon
Laitoin tarran seinälle
Laitoin vettä pulloon
Laitoin vauvan sänkyyn

에:tä käytetään myös esittämään mihin aikaan jokin tapahtuu. Se toimii samalla tavoin, kuin alla olevissa lauseissa alleviivatut kohdat:

Söin aamupalaa kello kymmeneltä
Menen kouluun lauantaina
Synnyin heinäkuussa

Kyllä, on täysin mahdollista sisältää lauseeseen partikkeli 에 kaksi kertaa. Esimerkiksi seuraavan lauseen korean kielisessä käännöksessä on kaksi 에:: “Menin puistoon kello kymmeneltä.” 에 tulisi lisätä “puisto”:n perään, sekä “kello kymmenen” perään.

Miten 에:tä voi käyttää kaikissa näissä tilanteissa olisi liian paljon tätä kappaletta varten. Tässä kappaleessa (heti seuraavan väliotsikon jälkeen) tulet oppimaan, miten 에:tä voidaan käyttää esittämään, missä joku on – jotta voidaan kääntää yllä oleva lause “olen koulussa” koreaksi. Myöhemmissä kappaleissa samalla, kun opit vaikeampia sanoja ja kielioppia, tulet näkemään, miten 에:tä käytetään muissa tilanteissa. Esimerkiksi seuraavassa kappaleessa esittelen, miten 에:tä voidaan käyttää esittämään paikkaa, johon joku on menossa. Kappaleessa 6 tulet oppimaan, miten 에:tä käytetään osoittamaan, että jokin tapahtuu tiettyyn aikaan päivästä. Kappaleessa 8 tulet oppimaan, miten 에 lisätään viikonpäiviin. Tätäkin myöhemmissä kappaleissa tulet oppimaan, miten luoda kaikki yllä mainitut lauseet koreaksi.

Mutta nyt, keskitytään lauseeseen “Minä olen koulussa”, joka vaatii käyttämään 있다:aa uudella tapaa.

있다: olla jossakin paikassa

있다:aa voidaan käyttää osoittamaan, että joku/jokin on jossakin paikassa. Edellisessä osassa tätä kappaletta opit käyttämään 에 partikkelia. Opit, että tätä partikkelia käytetään osoittamaan aika/paikka, jossa jokin tapahtuu lauseessa. Täten 에:tä käytetään usein 있다:n kanssa esittämään jonkin asian sijainnin.

Esimerkiksi: Minä olen koulussa

Jos haluamme kirjoittaa tämän lauseen koreaksi, se toimisi näin:

Minä는 koulu에 olen
나는 + 학교에 + 있다

Tämä on vielä irrelevanttia, mutta kun 있다:aa käytetään tällä tapaa, se on taas adjektiivi. Tämä voi olla hämmentävää, mutta siitä ei tarvitse vielä murehtia. Vasta kappaleessa 5 perehdytään 있다:n taivutukseen.

나는 학교에 있다 = Minä olen koulussa
(나는 학교에 있어 / 저는 학교에 있어요)

tai,

나는 캐나다에 있다 = Minä olen Kanadassa
(나는 캐나다에 있어 / 저는 캐나다에 있어요)

(Suomi on koreaksi 핀란드)

Huomaa suuri ero seuraavissa lauseissa ja miten niiden partikkelit pelaavat niiden tarkoituksissa suuren roolin. Koska 있다:lla on kaksi eri tarkoitusta, partikkelin vaihtaminen voi vaikuttaa suuresti lauseen tarkoitukseen. Esimerkiksi:

나는 학교 있다 = Minulla on koulu – tämä voi olla järkevä lause, mutta yleensä loogisempaa olisi ehkä sanoa:
나는 학교 있다 = Minä olen koulussa

나는 펜 있다 = Minulla on kynä
나는 펜 있다 = Minä olen kynässä (tämä lause ei ole kovin looginen)

Voimme myös käyttää myös sanoja, joiden tarkoitus on osoittaa, juuri missä jokin asia on verrattuna johonkin toiseen substantiiviin. Yleisimmät paikannus sanat ovat:

안 = sisällä
위 = päällä
밑 = alla
옆 = vieressä
뒤 = takana
앞 = edessä

Nämä sanat lisätään substantiivin jälkeen esittämään, missä tämä substantiivi on johonkin muuhun asiaan nähden. 에-partikkeli liitetään suoraan tähän paikkaa ilmaisevaan sanaan. Esimerkiksi:

학교 앞에 = koulun edessä
사람 뒤에 = ihmisen takana
집 옆에 = talon vieressä
저 건물 뒤에 = tuon rakennuksen takana

Nämä voivat nyt toimia lauseen sijaintina:

나는 학교에 있다 = Minä olen koulussa
나는 학교 앞에 있다 = Minä olen koulun edessä
(나는 학교 앞에 있어 / 저는 학교 앞에 있어요)

Tutkitaanpa vielä muutamia muita lauseita:

나는 학교 뒤에 있다 = Minä olen koulun takana
(나는 학교 뒤에 있어 / 저는 학교 뒤에 있어요)

나는 학교 옆에 있다 = Minä olen koulun vieressä
(나는 학교 옆에 있어 / 저는 학교 옆에 있어요)

나는 은행 안에 있다 = Minä olen pankin sisällä
(나는 은행 안에 있어 / 저는 은행 안에 있어요)

개는 집 안에 있다 = Koira on talossa
(개는 집 안에 있어 / 개는 집 안에 있어요)

고양이는 의자 밑에 있다 = Kissa on pöydän alla
(고양이는 의자 밑에 있어 / 고양이는 의자 밑에 있어요)

식당은 은행 옆에 있다 = Ravintola on pankin vieressä
(식당은 은행 옆에 있어 / 식당은 은행 옆에 있어요)

호텔은 학교 옆에 있다 = Hotelli on koulun vieressä
(호텔은 학교 옆에 있어 / 호텔은 학교 옆에 있어요)

Olet oppinut, että 이/가 voidaan liittää subjektiin, osoittamaan sen asian, jonka joku omistaa. 이/가 partikkelia voidaan myös käyttää osoittamaan lauseen subjekti, melkeinpä kuten 는/은. Mikä on näiden kahden ero? Opit tämän seuraavassa osiossa.

 

 

이/가 subjektin osoittajana

Yksi vaikeimmista asioista aloittaville korean kielen opiskelijoille on 이/가:n ja 는/은:n erojen ymmärtäminen. Aiemmin tässä kappaleessa opit, että 이/가 partikkelia pitää käyttää, kun halutaan osoittaa mitä omistetaan, kun lauseessa on 있다.

Tämän lisäksi 이/가:lla on monta muuta toimintoa, joista sinun täytyisi tietää.

Ensimmäisessä kappaleessa opit, että sinun pitäisi lisätä 는/은 lauseen subjektin perään. Käyttäen esimerkki lausetta, joka käyttää tässä kappaleessa opittua kielioppia, voisit sanoa:

고양이 집 뒤에 있다 = Kissa on talon takana
(고양이는 집 뒤에 있어 / 고양이는 집 뒤에 있어요)

Tässä lauseessa voit huomata, että 는/은 partikkeli osoittaa “kissa” sanan lauseen subjektina.

Kuitenkin yllä olevan lauseen voisi myös kirjoittaa seuraavalla tavalla:

고양이 집 뒤에 있다 = Kissa on talon takana
(고양이가 집 뒤에 있어 / 고양이가 집 뒤에 있어요)

Nämä kaksi lausetta voivat tarkoittaa aivan samaa asiaa. Painotan sanaa “voivat”, koska joissakin tilanteissa nämä kaksi lausetta voivat tarkoittaa aivan samaa asiaa, mutta muissa tilanteissa tarkoitukset voivat poiketa toisistaan hieman.

Syy, miksi ne voisivat olla identtisiä:

고양이 집 뒤에 있다 = Kissa on talon takana
고양이 집 뒤에 있다 = Kissa on talon takana

이/가, kuten myös 는/은, lisätään lauseen subjektiin. Joissakin tilanteissa ei ole mitään väliä lisätäänkö subjektiin 이/가 vai 는/은.

Syy, miksi ne voisivat olla hieman erilaisia:

는/은:in rooli on esittää, että jotakin vertaillaan jonkun muun kanssa. Se substantiivi, johon 는/은 lisätään, on lauseessa vertailtava. Tässä esimerkissä:

고양이 집 뒤에 있다 = Kissa on talon takana

Puhuja on sanomassa, että kissa on talon takana (verrattuna johonkin muuhun asiaan, joka ei ole talon takan). Tilantees vaikeus johtuu siitä, että näemme vain yhden lauseen. Tämä ei anna meille mitään kontekstia, jotta voisimme ymmärtää, mihin tätä kissaa verrataan. Jos kuitenkin luon kontekstin, joka sopii tähän tilanteeseen, voisin sanoa: “Koira on talossa, mutta kissa on talon takana.”

Jos sanotaan:
고양이 집 뒤에 있다 = Kissa on talon takana

… olet toteamassa vain simppelin faktan. Kissaa ei tässä tilanteessa olla vertaamassa mihinkään.

Toinen esimerkki:
커피가 냉장고에 있다 = Kahvi on jääkaapissa (Tämä lause pelkästään toteaa, että kahvi todellakin on jääkaapissa, eikä pelissä ole minkäänlaista vertailua)

커피는 냉장고에 있다 = Kahvi on jääkaapissa (Tämä lause voi olla pelkästään toteamassa, että kahvi on jääkaapissa, mutta voi olla, että puhuja on vertailemassa kahvin paikoitusta jonkin muun asian paikoitukseen. Esimerkiksi tee on pöydällä, mutta kahvi on jääkaapissa)

Molemmissa esimerkki pareissa lauseen käännös ei muutu, kun subjektin partikkelia muutetaan. Ainut asia, joka muuttuu on pieni ero lauseiden tuntumassa ja se nyanssi, että jotakin ollaan vertailemassa.

Huomaa, että tämä 는/은:in “vertaileva” toiminta voidaan ottaa käyttöön, kun muodostetaan paljon haastavampia lauseita. Tulevissa kappaleissa, et tule pelkästään yhä monimutkaisempia lauseita, jotka käyttävät tätä seikkaa, mutta sen käyttö liittyen muihin kieliopin osiin tullaan myös opettamaan näissä. Täytyy muistaa, että esimerkkilauseet, joita tällä tasolla annetaan, ovat erittäin simppeleitä, eivätkä ole todennäköisesti lauseita, joita voi kuulla jokapäiväisessä keskustelussa sellaisenaan. Oikea puhe on paljon monimutkaisempaa ja se on yleensä yhdistelmä monista lauseista muodostuvia virkkeitä ja kieliopillisia seikkoja.

Meidän kappaleemme eivät perehdy virkkeisiin, joissa on monta lausetta, kunnes vasta kappaleessa 24. Monilauseisisten virkkeiden luominen on aivan uusi soppa, jonka valmistamiseen sinulla ei vielä ole tarvittavia välineitä. Me emme suosittele, että hyppäät suoraan tähän kappaleeseen. Tämän sijaan ehdotan, että pidät tämän kappaleen informaation muistissa, kun lopulta pääset tuolle tasolle.

Kun siirryt kappaleesta toiseen, tulet näkemään sekä “는/은”:aa ja “이/가” käytettynä subjektin partikkelina tuhansissa esimerkkilauseissa, joita esitämme sinulle. Koska melkein kaikki esimerkkilauseet on kirjoitettu vain yhtenä lauseena (ilman kontekstia ja selitystä), ei ole tapaa, jolla voidaan olla varma, verrataanko jotakin johonkin vai ei – näin niiden käyttö on yleensä pelkästään summamutikassa. Tämän kuitenkin sanottua, jokainen koreankielisen esimerkin on tarkistanut äidinkielenään koreaa puhuva henkilö, jottei yksikään lause tuntuisi väärältä, tai olisi kieliopillisesti väärin.

Tässä kappaleessa mainittujen erojen lisäksi on monia tilanteissa, joissa on parempi käyttää

는/은:ia tai 이/가:ta. En kuitenkaan pysty vielä selittämään näitä eroja, koska olet oppinut vasta murto osan tarvittavasta kieliopista (sekä sanastosta). Tämän kappaleen tarkoitus on antaa perusymmärrys siitä, mikä 이/가 partikkelin tarkoitus on ja esitellä, miten se vertaa 는/은 partikkelin käyttöön.

Nyt toivoisin, että jatkaisit seuraavaan kappaleeseen, jotta voisit jatkaa oppimaan kielioppia, joka auttaa sinua ymmärtämään tätä kieltä kokonaisuudessaan.

Kappaleissa 17 ja 22 palaamme tähän teemaan ja menemme syvemmin siihen, miten 이/가 ja 는/은 eroavat toisistaan toiminnallisesti. Haluan painottaa, etten toivo sinun lukevan näitä kappaleita vielä, mutta vain esittääkseen, että 이/가:n ja 는/은:n välillä on muitakin eroja, kuin selitetty tässä kappaleessa.

Jos et ole vielä ennättänyt kappaleeseen 17 (etenkin, jollet ole ehtinyt edes kappaleeseen 3), et tule ymmärtämään, mitä siinä kappaleessa selitetään. 이/가:n ja 는/은:n ero on tärkeä, muttei yhtä tärkeä (vielä), kuin muiden kieliopin osien ymmärtäminen. Ymmärtämisesi näiden välillä tulee kehittymään samalla, kun sinun korean kielen taito kehittyy luonnolisesti.

Positiivinen asia on, että vaikka tekisitkin virheen 이/가:n ja 는/은:nän käytön välillä (joko olit vain epävarma tai et ole vielä ehtinyt oppia myöhempien kappaleiden sääntöjä), 99.9% ajasta lauseesi on täysin ymmärrettävä. Samoin tavoin, kun kuuntelet jonkun toisen puhetta, tulet ymmärtämään, mitä he sanovat, vaikka et ole oppinut 이/가:n ja 는/은:n välisiä pieniä eroja. Näiden kahden partikkelin ero on todella pieni, eikä kumpikaan niistä muuta lauseen tarkoitusta paljoakaan.

Muiden partikkeleiden väärässä kohdassa käyttö, voi johtaa siihen, että lauseesi ei ole ymmärrettävä. Esimerkiksi, jos käytät 를/을 partikkelia 는/은:n tilalla, lauseesi olisi (mitä todennäköisemmin) epälooginen.

Tässä kaikki. Pidä tämä opittu tieto muistissa tulevia kappaleita varten. Palaamme tähän asiaan kappaleessa 17.

Nyt voit jatkaa kappaleeseen 3.